Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (7 Oktyabr 2012-ci il, saat: 21:30)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) deyir:  “Qadınları sevmək, peyğəmbərlərin əxlaqındandır.” (Kuleyni, Kafi, 5-ci cild, səh.320, hədis №1)

“Bir kəsin qadınlara qarşı sevgisi çoxalmadıqca, imanının artacağını düşünmürəm.” Qadın sevgisi imanla əlaqəlidir (yəni imanı olan qadını sevə bilər), inşaAllah. (Kuleyni, Kafi, 5-ci cild, səh.320, hədis 2)

Rəsulullah (s.ə.v) hədisində belə bildirir: “Mənim göz aydınlığım namazda, həzz qaynağım da qadınlarda qərar qılındı (qərar tutar).” (Kuleyni, Kafi, 5-cicild, səh.321, hədis7)

“Qulun qadına qarşı sevgisi çoxaldıqca  fəzilət cəhətdən də imanı artar.”

“Adamın Kenz edəcəyi (əlində tutacağı, mühafizə edəcəyi sərvət) şeyin ən yaxşısını söyləyimmi?”- deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v). Bu: “Saleh qadındır.” – deyir.
Biz fitrətən (yaradılışdan) dini başa düşürük, bilirik. Bir Allah olduğunu, bir Yaradıcı olduğunu, bir çox şeyi bilirik. Amma təfərrüatlarını bilmirik. TƏFƏRRÜATLARI BİLMƏYİMİZ ÜÇÜN DƏ BU DÜNYANI YARADAN ALLAH, BU DÜNYANIN NECƏ İSTİFADƏ EDİLƏCƏYİNİ BİZƏ  BİR YAZI İLƏ BİLDİRİR. BUNA “DİN” DEYİRİK. BİR KİTABLA BİZƏ BİLDİRİR . Yoxsa dünyanın necə istifadə olunduğunu bilmərik. QURAN, DÜNYANIN BÜTÜNLÜKLƏ NECƏ  İSTİFADƏ EDİLƏCƏYİNİ BİZƏ TƏSVİR EDİR. Məsələn: “Belə etsəniz dünya məhv olar, zəhərlənərsiniz, ölərsiniz və s. amma bu cür etsəniz,  hər şey nizamında olar, çox xoşbəxt olarsınız, çox sağlam olarsınız, gözəl olarsınız ” – deyir Allah “Bunun qarşılığında da, Mən də sizə gözəl cavab verərəm” – deyir Cənabı Allah.

sqr05eft0

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (10 Oktyabr 2012-ci il; 14:30)

İnsan öləndən sonra həyatı başqa bir mərhələyə keçir. Həyat mərhələdən-mərhələyə keçmə şəklində davam edir. Cənabı Allah deyir: “sizi təbəqədən-təbəqəyə, ölçüdən-ölçüyə keçirəcəyik.” Daha əvvəl Qalu-Bəlada sağ idik, dünyaya gəldik, qəbirdə yenə ruh olaraq sağ olarıq. Axirətdə yenə bədən olaraq sağ olarıq. Nə zamana qədər? sonsuza qədər.

 

Zalımlardan sonra hz. Mehdi gələcək, sonra sıra ilə Mənsur, Salam və Əmirülgadap  olacaq.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v): “Zalımlardan sonra hz. Mehdi (ə.s) gələcək” deyir. Yəni dünyada zalım liderlər olacaq. İslam aləminin çoxu zalım liderlərin əlində olacaq. Sonra hz. Mehdi (ə.s) gələcək. O dövrdə Mehdi (ə.s)-a köməkçi olacaq başqa kəslər: “Mənsur, Salam, Əmirülgadap, Cabir, Müfərrəc, Zülgadap” olacaq.

 

Mehdiyüddin, İsa Məsihi (ə.s)-ın ləqəbidir.

 

CİNLƏRİN CƏNNƏTİ VƏ CƏHƏNNƏMİ BİZLƏRLƏ EYNİ OLACAQ.

2

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (11 Oktyabr 2012; 22:00)

Məsələn, Ümmü Həbibə yanaqlarına haluk yaxır. Haluk, o dövrdə qadınların yanaqlarını qırmızılaşdırmaları üçün istifadə edilən bir bəzək əşyasıdır. Hal-hazırda da var, satılır.

Aişə (r.ə)-dan rəvayət edildiyinə görə, Hind Mindi Utbə hz. Peyğəmbər (s.ə.v)-ə: “Ey Allahın elçisi, mənə beyət ver” demiş. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Utbəyə: “Bu əllərinin görünüşünü dəyişdirmədikcə səndən beyət götürməyəcəyəm” cavabını verdi. Yəni, əlini qadın əlinə bənzət, dırnaqlarını xına ilə boya, qadın əli olduğu aydın olsun, ondan sonra beyət götürəcəyəm deyir.

“Əlində Rəsulullaha məktub olan bir qadın pərdənin arxasından işarə etdi, əlini uzatdı. Rəsulullah əlini tutdu. Məktubu götürmədən çəkdi. Bu kişi əlidir, yoxsa qadın əlidir, bilmirəm. Qadın: – “Qadın əlidir” dedi. Rəsulullah (s.ə.v): “Əgər sən qadın olsaydın dırnaqlarının rəngini xına ilə dəyişdirərdin və  onda əllərindən qadın əli olduğunu bilərdim” buyurdu.

 

Əbu Davuddan 1992. O biri hədis də Əbu Davuddan yenə 4165 nömrəli hədis:

 

İbn Sad Əl Tabakatda deyir ki: “Urva ibn Abdullah ibn Kuşeyr hz. Əlinin qızı Fatimənin yanına girdiyində onu hər qolunda iki qalın fil dişi bilərzik, barmaqlarında üzük və boyunda muncuqlarla bəzəkli bir boyunbağı olduğunu görərdi və bunları soruşduqda, Fatimə; “Qadın kişiyə bənzəməz” deyərək qadının bu cür bəzənə biləcəyini ifadə etmiş.

 

“Hz. Peyğəmbər (s.ə.v) özünü… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (12 Oktyabr 2012-ci il; 22:00)

Ustad bal, şəkər, dünya şirini. Rəsulullah (s.ə.v)-dən sonra gəlmiş ən böyük alimdir. Hər vəziyyətdə hər kəslə bu mövzuda müzakirə edərəm. Bədiüzzaman Səid Nursi həzrətləri Rəsulullah (s.ə.v)-dən sonra əsrimizə, zamanımıza qədər mənim gördüyüm gəlmiş-keçmiş ən böyük alimdir. Hər istiqamətdən isbat edərəm. Ustad dünyalar şirinidir. Qoç igiddir. Sakitləşdiricidir, anarxiya və terrora qarşı bir insandır, Türk milləti ilə coşqun söhbəti vardır.

 download

 

İkindiyə qədər vaxtı vardır cümə namazının. Hər yerdə edə bilərsən. Şərtlərini meydana gətirdinmi istədiyin kimi edərsən. Cümə namazını mütləq günorta vaxtında qılınacaq deyə bir mövzu yoxdur.

 

 

 

Yusuf surəsi, 19-cu ayə

 

“Quyunun yaxınlığına bir yolçu karvanı gəldi və suçularını su dalınca göndərdilər. (Suçu) qabını suya salan kimi: “Müjdə!. Burada bir oğlan uşağı vardır! – dedi. Onlar (müsafirlər və ya qardaşları Yusifi) satdıq bir şey (ticarət malı) kimi gizlədib saxladılar. Allah onların nələr etdiyini (Yusifin başına nə oyunlar açdığını) biləndir!”

 

“bir yolçu karvanı gəldi,” Bu Mehdi (ə.s)-ı axtaracaq karvana işarədir. Hədisdə, müxtəlif ölkələrdən çıxan alimlərin Mehdi (ə.s)-ı axtaracağı deyilir. “suçularını su dalınca göndərdilər. (Suçu) qabını suya salan kimi”  “Müjdə! Burada bir oğlan uşağı vardır.” 12-ci surənin 19-cu ayəsi Mehdi (ə.s)-a işarə edir, inşaAllah. Biz ayənin ikinci işarə olunan mənasını söyləyirik. “Onlar (müsafirlər və ya qardaşları Yusifi) satdıq bir şey (ticarət malı) kimi gizlədib saxladılar. Allah onların nələr etdiyini (Yusifin başına nə oyunlar açdığını) biləndir!”

 

 

 

Yusuf surəsi, 20-ci ayə

 

“Onu dəyərsiz bir qiymətə – bir neçə dirhəmə satdılar. Onlar  onu çox qiymətləndirmədilər.”

Mehdi (ə.s)-a da əhəmiyyət verməyəcəklər. Uşaqlığında, gəncliyində, fəaliyyətinin ilk başlanğıcında heç bir fərqi görə bilməyəcəklər. Fəaliyyətinin gənclik və uşaqlıq illərinə əhəmiyyət verməyəcəklər. Onu tanıya bilməyəcəklər. Bunlar hədislərdə də açıq şəkildə var.

 

 

Yusuf surəsi, 21-ci ayə

 

Onu alan misirli öz arvadına: “Ona yaxşı bax. Ola bilsin… ardı...