Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (20 Sentyabr 2012-ci il)

“Mehdi (ə.s)-ın ədaləti hər yeri bürüyəcək.” Yəni tək İslam aləmini deyil, Avropanı, Amerikanı, Rusiyanı, Çini deyil, hər yeri əhatə edəcək. Ədalət yayacaq. Ədaləti yayana nə deyilir? Hakim deyilir. Bədiüzzaman nə deyirdi? O da: “həm ən böyük hakim, həm Mehdi (ə.s.), həm mürşid, həm də qütbü-əzəm olacaq” -deyirdi.
“Şərqdən qara bayraqlı bir qövm çıxacaq.” İslam aləmində indi çox məşhurlaşaraq qara bayraq istifadə edilməyə başlanıb. Həmişə qara bayraq istifadə edirlər. Əvvəllər isə belə bir şey yox idi.
“Xorasandan Mehdiyə köməkçi olan insanlar çıxacaq.” Türklərin yurdudur ora, Anadoluya gəldikləri yer. Türklərin o dövrdəki yerini bildirir Rəsulullah .

 

“Mehdi, Kara kəndindən çıxacaq” – deyir Peyğəmbərimiz. O dövrlər Ankara bir kənd idi. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə ora kənd olub. O dövrdəki adı Ankara deyildi, Anquru, Anqara, Kara adlanırdı. Sonradan “Ankara” adı verildi. “Mədinədən” – yəni, böyük bir şəhərdən dediyi üçün mən Ankaranı təxmin edirəm. Çünki bu hədis başqa bir yerə uyğun gəlmir. Böyük bir şəhər, Mədinədir. Mədinənin mənası böyük şəhər deməkdir. Birincisi, böyük şəhər olmağı lazımdır. İkincisi, adı da tam uyğun gəlir “Kara”. Üçüncüsü də, o dövrdə Ankara kənd olub. Gəliş istiqaməti cəhətdən də tam uyğun gəlir. Hədisdə: “Artıq doğulacaq, oradan gələcək, Mehdi qərbə… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (22 Sentyabr 2012-ci il)

Rəsulullah (s.ə.v): “Mehdi (ə.s) axır zamanda, eynilə Peyğəmbər (s.ə.v ) kimi dinin zərurətlərini yerinə yetirəcək. Mən necə etdimsə, hz. Mehdi (ə.s) da dinin zərurətlərini yerinə yetirəcək” -deyir.

 

Rəsulullah (s.ə.v) deyir: “Hz. Mehdi (ə.s), dövründəki müsəlmanlardan alınan hər şeyi geri qaytaracaq.” Onlardan nə qədər alınan şey varsa, torpaq, mal, nə varsa hamısını geri qaytaracaq, həm də “işğal edilən bütün yerlər geri alınacaq.”
“Yer üzü zülm, işgəncə yerinə“- burada artıq onun dövründə zülm və işgəncənin qalmayacağı bidirilir, halbuki hal-hazırda dünya işgəncəni dayandıra bilmir. Ancaq hz. Mehdi (ə.s) dövründə zülm və işgəncə aradan qalxacaq – “Dünyadakı zülm və işgəncəni dayandıracaq və yerini ədalətlə dolduracaq” – deyir Rəsulullah.

 

“Beləliklə  yer  və göy sakinləri ondan razı qalacaqlar.” – yəni mələklər, cinlər, insanlar hamısı ondan razı qalacaqlar.
“Havadakı quşlar, meşədəki yırtıcı heyvanlar, dənizdəki balıqlar da razı qalacaqlar” – deyir Rəsulullah. Hz.Mehdi (ə.s)-dan quşlar, “meşədəki yırtıcı heyvanlar” şir, pələng, canavar, nə varsa hamısı çox razı qalacaqlar. Onlar da xoşbəxt olacaqlar. Çünki, Mehdi (ə.s) onların da yeməyini, içkisini, hamısını təmin edəcək və müsəlmanlar onları sevəcək. Tox olduqları üçün hücum  etməyəcəklər. Heyvanlar ac olduqlarına görə hücum edərlər. Əgər şirləri doydursan, pişikləri oxşadığın… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (23 Sentyabr 2012-ci il)

“İmam Cəfər Sadiq (ə.s) belə buyurdu: “İmam Mehdiyə izn veriləndə Allah onu İvrit adı ilə çağıracaq.”  Yəni, zühur edəndə, ortalığa çıxanda Allah onu Moşiyah, Kral Məsih adıyla çağıracaq. “Və səhabələri onun üçün hazırlanacaqlar.”- yəni, tələbələri köməyə hazır olacaq – “eynilə payız buludları kimi dağınıq halda 313 adam olacaqlar.” Deməli, hz. Mehdi (ə.s)-a Moşiyah, Şiloh deyə də xitab ediləcək. Bunu kim deyib? İmam Cəfər Sadiq. Kimdən eşidib? Rəsulullah (s.ə.v)-dən.

İmam Səccad deyir: “İmam Mehdidə hz. Nuhun mizacı (oxşarlığı) var və bu da, ömrünün uzun olacağını bildirir. Hz. Nuh kimi uzunömürlü, səbirli, qərarlı və əzmli olacaq.“
İmam Sadiqdən belə rəvayət edilir: “Qaimimiz (Mehdi) çıxanda, hər kəs  Mehdi (ə.s)-ın əleyhinə  çıxmaq üçün Allahın kitabından səbəblər gətirər. Məsələn: “Allah hicabı əmr edir”və buna bənzər bir çox şeylər deyərlər. “Sən niyə belə düşünürsən“ – deyərək  onun (Hz.Mehdi (ə.s)-ın) əleyhinə danışıqlar aparacaqlarını, Quran ilə ona qarşı çıxacaqlarını bildirir. “Mehdi (ə.s) şərhlər edərək Allahın kitabını onlara açıqlayar..Siz səhv bilirsiniz düzgün olanı budur” – deyəcək. Hz.Mehdi (ə.s)-a: “sən Qurana uymursan, Quran belə deyir”– deyəcəklər. Mehdi (ə.s) da çıxıb belə cavab verər: “Siz Quranı səhv başa düşürsünüz, Quranın doğrusu… ardı...

 

Rəvayətdə belə deyilir:
“Allah tərəfindən Mehdi (ə.s)-ın sağ qoluna (qolun çiyinlə dirsək arasındakı hissə) bu iki ayə yazılmışdır: Birinci ayə: “De ki, Haqq gəldi, batil yox oldu. Çünki batil yoxluğa məhkumdur.  (İsra Surəsi, 81)” İkinci ayə: “Rəbbinin kəlamı həm doğruluq, həm də ədalət baxımından tamamlanmışdır. Heç kəs Onun kəlmələrini dəyişə bilməz. O, Eşidəndir, Görəndir.. (Ənam surəsi,  115)” 

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) belə buyurur:    

“Mehdi (ə.s)-ın sinəsi geniş (enli) və açıqdır.”

Mehdi (ə.s)-ın üzü parlaq ağdır, qızılı rəngdədir, lap xalis qızıl kimidir, bəzən də rəngi qızılı qırmızıya çalar.“ 

“Mehdi (ə.s)-ın üzünün nuru saç və saqqalının qaralığını örtəcək qədər parlaqdır.” Deməli, bu mübarək insanın ta ki, vəfatına kimi saçları qara olacaq, yəni elə görünəcək. “Üzünün nuru saç və saqqalının…“- buradan başa düşülür ki, hz. Mehdinin saqqalı olacaq və Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdi (ə.s)-ın saqqalının rəngini bildirir. Saqqalının olmasına heç bir şübhə yoxdur. “Saqqalının qaralığını örtəcək qədər parlaqdır.”– yəni üzü nurludur deyir Peyğəmbərimiz.
Peyğəmbərimiz: “Mehdi (ə.s)-ın göz qapaqları da parlaqdır”– deyir. Mən bunu ilk dəfədir ki, eşidirəm.

“Mehdinin ayaqları genişdir (enlidir)” – deyir, bunu da ilk dəfə gördüm.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) təsfirində belə bildirir:
Şeytandan Allaha sığınıram. “Açılıb ağardığı vaxt gündüzə and… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (25 Sentyabr 2012-ci il)

Əbdüləziz ibn Müslim, Rəsulullah (s.ə.v)-in buyurduğuna əsasən belə rəvayət etmişdir: “Deyir ki, İmam Mehdinin nizamı, müsəlmanların qürurudur. Dinə nizam gətirər. Müsəlmanlara qürur gətirər.“

“Münafiqlərin kinini özünə çəkər (cəzb edər).” Yəni nə qədər əxlaqsız, şərəfsiz varsa, Mehdi (ə.s)-a kin bəsləyər, nifrət edər, haqqında dedi-qodu edər, əleyhinə yazılar yazar. Öz aralarında, onların fikrinə görə guya bu yolla ona zərər verəcəklər.

“Kafirlərin məğlub olmasına  vəsilədir.” Yəni küffarı (kafirləri), Allaha inanmayanları elmlə, ağılla, məğlub edəcək. Çünki Mehdi (ə.s) qan axıtmayacaq. Yalnız elmlə, ağılla məğlub olmalarının vəsiləsidir.

Rəsulullah (s.ə.v ) buyurur:
“İmam Mehdi, dövrünün yeganə adamıdır ki, heç kim onun səviyyəsinə çata bilməz, heç bir alim onunla yarışa bilməz. Onun bənzəri və həyat yoldaşı olmaz.”

“Fəzilət kimi açıq görünür, bütün fəzilətlər onda cəmlənib. Amma o (İmam Mehdi), bunlara istəyərək və çalışaraq nail olmamışdır. Yəni elmlə, akademiyada təhsil alaraq, yaxud mədrəsədə təhsil alaraq, müəllimlərdən elm öyrənərək, tədqiqat apararaq, çox səy göstərərək, çox çalışaraq deyil. Əksinə bu fəzilətləri verən, Uca bəxşedici olan Allah tərəfindən ona (İmam Mehdiyə) xas edilmiş xüsusiyyətlərdir. Bəzi cahillər, bəzi kəslərin Mehdi olmağı üçün çalışması lazım olduğunu, məhz “çox cəhd etsən, Mehdi (ə.s) olarsan”  kimi cahil və ağılsız ifadələr işlədirlər. Çox çalışmaqla, çox… ardı...