İsra surəsi, 1-15-ci ayələrinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. “Bəzi ayələrimizi göstərmək üçün bəndəsini (peyğəmbər əleyhissəlamı) bir gecə Məscid-ül Haramdan ətrafını mübarək etdiyimiz Məscid-ül Əqsaya aparan Allah pak və müqəddəsdir. O, doğrudan da, (hər şeyi) eşidəndir, görəndir!”. Bu, peyğəmbər (s.ə.v)-in dəqiq olan möcüzələrindən biridir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) axşam qısa müddətdə Qüdsə getdi. Hətta xanımı deyir ki,”qalxarkən yatağı boş idi”. Bir müddət sonra peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in yatağında olduğunu gördü. “Biz Musaya kitab (Tövrat) verdik və “Məndən başqa heç bir vəkil tutmayın”―deyə, onu İsrail oğullarına (haqq yolu göstərən) bir rəhbər təyin etdik”.

O dövrdə  Allah Təala yalnız İsrailoğlullarına peyğəmbər göndərmişdir. Amma bizim peyğəmbərimiz (s.ə.v) bütün aləmlərə peyğəmbər olaraq gəlmişdir. “Ey Nuhla birlikdə gəmidə daşıdıqlarımızın nəsli!Allah Təala bizlərə, bütün dünyaya səslənir. “Şübhəsiz o, şükür edən bir bəndə idi”. Dayanmadan Allaha şükür etmək lazımdır, məsələn, uşaqlarınla yemək yeyirsən dərhal şükür etmək lazımdır, elə deyilmi?

 

Pınar Eliçe: Əlbəttə ki, hə.

 

ADNAN OKTAR: “Şükür edən bir bəndə idi.” Allah İsrailoğullarının qarşılaşacağı hadisələri də ifadə edir. “Biz Kitabda İsrail oğullarına: “Siz yer üzündə iki dəfə fəsad törədəcəksiniz və olduqca təkəbbür göstərəcəksiniz” – deyə xəbər verdik”, bu onların taleyidir, talelərində var. “Və… ardı...

 

Rad surəsi, 1-2-ci ayələrinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Şeytandan Allaha sığınıram. “Əlif, Lam, Mim, Ra.” Bunlar şifrədir. Bunlar hz. Mehdi (ə.s) və hz. İsa (ə.s) dövründə ortaya çıxacaq. Bir çox dərinliklərini biləcəyik. Bir qismini izah edə bilərik. Amma hələ vaxtı deyil, inşaAllah Allahualəm. “Bunlar Kitabın ayələridir. Rəbbindən sənə nazil olan (Quran) həqiqətdir”―yəni Quran qəti olaraq doğrudur. “Ancaq insanların çoxu iman etməzlər”. İnsanların çoxu  iman etməyəcək ki, imanlı və ağıllı olanların dəyəri bilinsin. Yəni hər kəs imanlı və hər kəs ağıllı olsa, o zaman onlar itərlər. Yəni ağıllılar, ağlı və imanı zəif olanların içərisində dəyərli olur.“Allah Odur ki, göyləri dirəksiz olaraq yüksəltdi”. Normal halda buludlar aşağıya çökər. Dirəksiz, asılı vəziyyətdə qalması qeyri-mümkündür. Bir yerdə tüstü olanda tüstü məhəlləni bürüyür. Normal halda səmada  dirəksiz olaraq qala bilməz.“Allah Odur ki, göyləri dirəksiz olaraq yüksəltdi; onları görürsünüz. Sonra ərşi yaradıb hökmü altına alan”, yəni hər yer Onun idarəsi altındadır.“Günəşi və ayı əmrinə tabe edən Allahdır”. Məsələn, Günəş Allahın əmri ilə fırlanır. İndi məsələn, günəş batdı, səhər bir də baxırsınız dərhal şirin-şirin çıxır. Yavaş-yavaş hər yeri işıqlandırır. Heç bir çətinlik yaratmır. Halbuki, Günəş qaynayan bir atəş yığınıdır. Normal halda dağılıb, partlayıb, çox böyük fəlakətlər çıxarmalıdır. Elə bir atəş yığımının bir yerdə dayanması, dağılmaması çox böyük bir möcüzədir.

images (5)

 

 

Fussilət surəsi 21, 22, 26, 30, 36-cı ayələrinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. “Həqiqətən də: “Rəbbimiz Allahdır!” – deyib sonra düz yol tutan kəslərə mələklər nazil olub deyirlər: “Yəni düz istiqamət tutdurur, Allaha bağlanır. Düz yolda gedirlər. “Düz yol tutan kəslərə mələklər nazil olub deyirlər: “Qorxmayın və kədərlənməyin! Sizə vəd olunan Cənnətlə sevinin! Onların üzərinə mələklər enər və deyər ki: Qorxmayın, kədərlənməyin”. “Sizə vəd olunan Cənnətlə sevinin! Biz dünyada da, axirətdə də sizin dostlarınızıq. Orada (Cənnətdə) sizin üçün nəfsinizin çəkdiyi, istədiyiniz hər şey vardır. ”

İndi əgər biz bu dünyada məsələn, sürət mühərriklərini, musiqi alətlərini, avtomobilləri, vasitələri görməsək onda cənnətdə Allahdan  biz nə istəyəcəyik? Nə istəyəcəyimizi bilməyəcəyik, yəni modeli bilməmiş olacağıq. Allah bizə modeli öyrətmək üçün dünyada qısa bir kurs keçirir. Məsələn insan: “Mənim sürətlə maşın sürməkdən xoşum gəlir” deyir. Bu dünyada onu bilməsə, cənnətdə də bilə bilməz. Burada öyrənəcək ki, orada onunla qarşılaşsın. Baxın Allah nə deyir: “Orada (Cənnətdə) sizin üçün nəfsinizin çəkdiyi, istədiyiniz hər şey vardır“, yəni ağlınızdan keçməsi kifayətdir. Məsələn, Allah onsuz da bu gücü bizim ruhumuza qoyub. Məsələn, biz limonu düşünürük, dərhal ağızımız sulanır. Limon ağlımıza gəlir.

 

Pınar Eliçe: Qoxusunu belə hiss edirsən.

 

ADNAN OKTAR: Qoxusunu… ardı...

 

Nəhl surəsi, 125-128-ci ayələrinin təfsiri

“İnsanları Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır.

Günahkarı cəzalandırmaq istəsəniz, sizə nə cəza verilibsə, siz də ona eynilə cəza verin. Əgər səbir etsəniz, bu, səbir edənlər üçün daha xeyirlidir.

Səbir et! Sənin səbrin ancaq Allahdandır. Onlara görə kədərlənmə və qurduqları hiylələrdən ötrü də sıxılma.

Həqiqətən də, Allah Ondan qorxanlar və yaxşı işlər görənlərlədir.

 

ADNAN OKTAR: “Rəbbinin yoluna” Rəbbinin yolu nədir? Quran, İslamdır, “hikmətlə” hikmət nədir? Qısa, köklü, kəsici və doğru sözdür, insanın ağlı kəsən, qənaətbəxş, yadında qalan, təsir edici gözəl sözdür. “hikmətlə və gözəl öyüd-nəsihət” ―öyüdün gözəl olanı, yəni aydın olan, ürəyə rahatlıq verən, razı salan, gözəl nəsihətlə çağır, İslama dəvət et. “Və onlarla ən gözəl surətdə mübahisə et”―yəni  elmlə, sənətlə, ağılla, fitnə çıxarmadan, çaxnaşma salmadan, hadisələri bir-birinə dolaşdırmadan, “və onlarla ən gözəl surətdə mübahisə et. Rəbbin azğınlığa düşənləri də daha yaxşı tanıyır!”―yəni dəccalı biləndir. “Doğru yolda olanları da daha yaxşı tanıyır”―yəni Mehdi (ə.s)-ı da biləndir. Mehdi (ə.s)-ın mənası hidayətə çatan deməkdir. Azğın, haqq yoldan çıxaran dəccaldır.

Günahkarı cəzalandırmaq istəsəniz, sizə nə cəza verilibsə, siz… ardı...

 

ADNAN OKTAR: Nur surəsinin 55-ci ayəsi mehdiyyəti izah edir.

 

ALTUĞ BERKER: Şeytandan Allaha sığınıram. “Allah sizlərdən iman gətirib yaxşı işlər görənlərə vəd etmişdir ki, özlərindən əvvəlkiləri varislər etdiyi kimi …”

 

ADNAN OKTAR: “Özlərindən əvvəlkiləri varislər etdiyi kimi”, Ya Rəbbim, biz bunun nə olduğunu öyrənmək istəyirik deyirik. Allah Təala da deyir ki, aç Quranı bax. Quranda cavab yoxdur? Biz haradan öyrənə bilərik, başqa haradan biləcəyik? Daha əvvəlkilər haqqında məlumatı haradan öyrənə bilərik? Saf və həqiqi məlumatları Qurandan öyrənə bilərik. Quranı açarkən iki dünya hakimiyyəti görürük. Biri Süleyman (ə.s), digəri Zülqərneyn (ə.s)-dır. İkisi də dünya hakimi olmuşlar. Quranda hakimiyyətdən necə bəhs olunur? Siyasi, ictimai, iqtisadi, siyasi, istiqamətdə hakim olmuş, qorxu aradan götürülmüş, din Allahın olmuş, fitnə yer üzündən qalxmışdır. Texnologiya, sənət, elm hamısı Allahın olmuşdur. Allahın, İslamın, müsəlmanların əmrinə girmişdir. Onsuz da Allahın əmrindədir, müsəlmanların əmrinə girməsini vurğulamaq üçün söyləyirəm. Davam et.

 

ALTUĞ BERKER: ” Onları da yer üzünün varisləri edəcək”.

 

ADNAN OKTAR: Baxın “Onları da yer üzündə” yer üzü nə deməkdir? Dünya deməkdir. Allah  istisna verib müəyyən bir bölgə deyirmi? “Güc və iqtidar sahibi” iqtidar nə deməkdir? Allah ictimai, siyasi, hərbi, hər cəhətdən hakim olacaqsınız deyir.

 

ALTUĞ BERKER: “Möminlər… ardı...