Maidə surəsinin 35 ayəsində ”…Ona yaxınlaşmaq üçün vasitə axtarın.”

Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun, Ona yaxınlaşmaq üçün vasitə axtarın və Onun yolunda cihad edin ki, bəlkə nicat tapasınız. (Maidə surəsi, 35)

quran_madeenah_opened

Ərəbcə Oxunuşu:….  vəbtəquu iləyhi əlvəsiylətə …

Vəbtəquu   iləyhi   əlvəsiylətə

1416      +    46  +      537   =  1999

 

…Ona yaxınlaşmaq üçün vasitə axtarın …

=1999

 

saidnursi

Bədiüzzaman həzrətləri iman və ağılı zəif olan din xadimlərini təqdim edir

1-) “Qiyamət əlamətlərindən, axır zaman hadisələrindən həmçinin bəzi əməllərin fəzilət və savablarından bəhs edən hədisi şəriflər tam aydın olmadığı üçün ağlına güvənən bir qisim elm əhli onların çoxunu zəif və ya mövzu (hədis) kimi qiymətləndiriblər. Zəif və eqoist bir qisim də (ağılını bəyənən, özünü böyük, qüsursuz, üstün görən və öz nəfsini bütləşdirən insanlar da (Allahı tənzih edirik)) hətta  bunları inkar etmişdirlər.” (Sözlər, səh. 355)

2-)…. rəvayət edilən səhih hədisləri, “Həzrəti İsa Əleyhissalamın gələcəyini və islam şəriətinə əməl edəcəyini, Dəccalı öldürəcəyini (mənəvi cəhətdən yox edəcəyini)” imanı zəif olanlar dərk etmirlər. Onun həqiqəti izah edilsə, heç bir şübhə yeri qalmaz. (On beşinci məktub, səh. 59)

3-) Bir şey də əlavə edək, ən təhlükəli olan odur ki, içinizdə və dostlarınızda bu kasıb qardaşlarına qarşı qısqanclıq hissi duyanlar da var. Sizlərdən mühüm elm əhli olanlar da var. Elm əhlinin bir qismində elmə qarşı bir eqoistlik olar. Özləri təvazökar olsalar da o cəhətdən eqoistdirlər və bu xüsusiyyətlərindən tez əl çəkməzlər. Ürəyinə, ağlına nə qədər yatsa da, nəfsi o elmdən eqoistcəsinə, xüsusi, qeyri-adi bir şərt umar, hətta yazılan risalələrə qarşı sözlə qarşılıqlı mübarizə tələb edər. Ürəyi risalələri sevdiyi, ağlının bəyəndiyi və üstün gördüyü halda, nəfsinə, qısqanclığına görə gizli bir ədavət, düşmənçilik bəsləyər. Öz fikri üstün gələnə qədər, qəbul edilənə qədər sözlərin mahiyyətini itirməsini arzu edər (İyirmi doqquzuncu məktub, səh. 413)

 

Allaha itaət edin, Onun Elçisinə itaət edin və asi (üsyankar) olmaqdan çəkinin! Əgər üz çevirsəniz, bilin ki, Elçimizin öhdəsinə düşən ancaq açıq-aydın təbliğ etməkdir.

(Maide surəsi, 92)

загруженное (2)

Ərəbca Oxunuşu: Və ətiyuu Allahə və ətiyuu ərrəsulə ve ihzəruu fə in təvəlləytum faləmuu ənnəma ala rəsulina əlbəlağu əlmubiynu

… faləmuu ənnəma ala rəsulina əlbəlağu əlmubiynu

… bilin ki, Elçimizin öhdəsinə düşən ancaq açıq-aydın təbliğ etməkdir.

228 + 92 + 110 + 347 +1064 + 133 = 1974 (şəddəsiz)

228 + 142 + 110 + 347 + 1064 + 133 = 2024 (şəddəli)

 

Əgər onlar səni aldatmaq istəsələr, bil ki, sənə Allah yetər. O, səni həm Öz köməyi ilə, həm də möminlərlə qüvvətləndirdi. (Ənfal surəsi, 62)

BeFunky_Islamic_Wallpaper_Quran_001-1366x768

Ərəbcə oxunuşu: Və in yurîdû ən yahdəûkə fəinnə hasbəkallâh(hasbekallâhu), huvəlləzî əyyədəkə bi nasrihî və bilmu’minîn(mu’minînə).

Ayənin birinci cümləsi:

Əgər onlar səni aldatmaq istəsələr, bil ki, sənə Allah yetər…”

Və +in + yuridu + ən + yahdəukə + fəinnə + hasbəkə + Allahu

6 + 51 + 231+ 51+ 710 + 181+ 90 + 66 = 1386

Hicri 1386- cı il = Miladi 1966- cı il

Ayənin ikinci cümləsi:

“…O, səni həm Öz köməyi ilə, həm də möminlərlə qüvvətləndirdi.”

Huvə + əlləzi + əyyədəkə + binasrihi + və + bilmu’mininə

11 + 771 + 45 + 347 + 6 + 229 = 1409

Hicri 1409- cu il = Miladi 1989- cu il

 

Günahkarların tutduğu yolun aydın seçilməsi üçün Biz ayələrimizi beləcə bir-bir izah edirik.
(Ənam surəsi, 55)

 Opened_Qur'an

Və kəzâlikə nufassılul âyâti və li təstəbînə səbîlul mucrimîn(mucrimînə).

Biz ayələrimizi beləcə bir-bir izah edirik.

Və   kəzalikə  nufassilu  əlayati

6 + 770 + 250 + 443 = 1469/2047 Şəddəsiz