ONUN DOSTLARI BULUDLARA MİNİB İSTƏDİKLƏRİ YERƏ GEDƏ BİLƏCƏKLƏR. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi cild: 1,  səhifə: 296; Keşf-ul Ğummə cild: 2 səhifə: 470;  Muntəhab-ul Eser səhifə: 554)

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v), Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur edəcəyi axır zamanda istifadə ediləcək yüksək texnologiyaya bir çox hədisi şərifləriylə diqqət çəkmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bəhs edilən hədislərində verdiyi əhəmiyyətli məlumatlar  hazırkı dövrümüzdə istifadə edilən bir çox texnologiya yeniliklərlə üst-üstə düşür. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- in xəbər verdiyi axır zaman texnologiyalarından biri də təyyarədir və Hz. Mehdi (ə.s)- ın tələbələrinin də bu texnologiyadan faydalanacaqlarını bildirmişdir. Hədisə görə Hz. Mehdi (ə.s)-ın yaxın tələbələri və ona mənəvi cəhətdən dərindən bağlı olan digər müsəlmanlar, İslam əxlaqının dünya hakimiyyətinə vəsilə olacaq, təbliğ fəaliyyətləri üçün dünyanın dörd bir tərəfinə hava yolları vasitəsi ilə səfər edəcəklər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bunu “buludlara minib istədikləri yerə gedə biləcəklər” ifadəsiylə çox dəqiq bir şəkildə ifadə etmişdir. Bilindiyi kimi buludlar ümumiyyətlə troposfer təbəqəsində yerləşir, təyyarələr də qitələrarası uçuşlarını bu təbəqənin üstündə yerləşən strotosfer üzərində edirlər.  Nəticədə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- in istifadə etdiyi “buludlara minib getmək” ifadəsi, deyilən bu elmi fikrlərə tam uyğun gəlir.

18

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın sağ ayağında dərisinin rəngindən tünd bir iz olacaq

Hz. Mehdi (ə.s)-ın ayaqları kök, böyük  olacaq və sağ ayağında dəri rəngindən bir az tünd bir iz olacaq. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi cild: 4 səhifə: 154; Kəmal-ud Din cild: 2 səhifə: 376; Bihar cild: 52 səhifə: 322)

Hz.Mehdi (ə.s)-ın sağ ayağında qara rəngli bir ləkə (xal) vardır.  (Şeyx Məhəmməd İbn İbrahim-i Numani, Qeybət-i Numani səh. 251 )    

36

 

HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN QIÇINDA BİR İZ VARDIR

HƏZRƏTİN- (HZ. MEHDİ (Ə.S)- IN) QIÇLARI GENİŞ, İRİ VƏ SAĞ QIÇINDA BƏDƏN RƏNGİNİN ƏKSİNƏ BİR İZ VAR. (Mucəm-ul Ehadisi İmam Mehdi cild: 4, səhifə 154 və Kamal-ud Din cild: 2, səhifə 376 və Bihar cild: 52, səhifə 322)

(HZ. MEHDİ (Ə.S)- IN) SAĞ QIÇINDA QARA BİR İZ (XAL) VARDIR.  (Şeyx Məhəmməd İbn İbrahimi Numanı, Qeybəti Numanı səh. 251)      

HZ. MEHDİ (Ə.S)- IN ALNINDA BİR İZ VARDIR

Humran İbn Ayan deyir ki, İmam Məhəmməd Bakır əleyhissalama belə ifadə etdim: …ALNINDA İZ VARDIR, ÜZÜNDƏ İSƏ LƏKƏ (XAL)... (Şeyx Məhəmməd İbn İbrahimi Numanı, Qeybəti Numanı səh. 252)

Humran İbn Ayan İmam Məhəmməd Bakir əleyhissalama deyir: ALNINDA İZ VARDIR, ÜZÜ GÖZƏLDİR…” (Şeyx Məhəmməd İbn İbrahimi Numanı, Qeybəti Numanı səh. 252-253)

 Əbu Basir deyir: İmam Məhəmməd… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)- ın üzünün parlayan inci ulduz kimi parlaq

….( HZ. MEHDİ(Ə.S)- IN) ÜZÜ PARLAYAN ULDUZ KİMİDİR … Məhəmməd Əmir Naşiri, Əl İmam əl Hz. Mehdi (ə.s) fil -ehadisi müştərəkə bəyans sünnə və şiə   

[HZ. MEHDİ(Ə.S)]  MƏNİM NƏSLİMDƏN, QIRX YAŞINDA SEYİD ÖVLADIDIR, OĞLUDUR, ÜZÜ PARLAQ ULDUZ KİMİDİR. Risaləsini Mehdiyyə əl Rəsul (r.ə) Əbul- Həsən Nurəddin Əli İbn Sultan Məhəmməd Əli əl-Qani      

(HZ. MEHDİ(Ə.S)- IN) ÜZÜ PARLAYAN ULDUZ KİMİ … Axır zaman Mehdisinin Əlamətləri, Əli ibn Hüsaməttin Əl Muttaki, səh. 22   

3po305099jwjh8

 

 

Bir müddət heç kəs onun Hz. Mehdi (ə.s) olduğunu bilməyəcəkdir

İmam Sadiq (ə.s) belə buyurur: BU İŞİN SAHİBİNİN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN), YUSİF (Ə.S)-A BƏNZƏRLİYİDİR. ÇÜNKİ YUSİF (Ə.S) QARDAŞLARINI TANIMIŞDI, ANCAQ QARDAŞLARI ONU GÖRDÜKLƏRİ ZAMAN, O ÖZÜNÜ TANIDANA QƏDƏR ONU TANIYA BİLMƏMİŞDİLƏR … HALBUKİ O [HZ. MEHDİ (Ə.S)], ONLARIN BAZARLARINA GEDİB GƏLƏR. YIĞINCAQLARINDA XALÇALARININ ÜZƏRİNƏ AYAQ BASAR. ALLAHIN İCAZƏSİ İLƏ ÖZÜNÜ TANIDANA QƏDƏR ONLAR ONU (HZ. MEHDİ (Ə.S)-I) TANIMAYACAQLARDIR. (Mucəm-ul Əhadisi İmam Mehdi cild: 3)

1301068881_cennet-bahcesi-gibi