Nəhl surəsi, 31-ci ayəsinin təfsiri

ADNAN OKTAR: “Ədn cənnətləri; ora girərlər, onun altından çaylar axar, içində onların hər dilədikləri şey vardır”. Baxın, bu ayə çox mənalıdır. “Hər dilədikləri şey”, yəni nə istəyirlərsə, inşaAllah.

images (5)

 

Maidə surəsi, 52-56-cı ayələrinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Ya Allah bismillah. İndi hər hansı bir səhifə açaq. Maidə surəsi, 56-cı ayə: “Kim Allahı, Onun peyğəmbərlərini və iman gətirənləri özünə dost tutsa” Deməli, Allahı, rəsulunu və iman edənləri sevəcəyik. “Şübhəsiz ki, qalib gələcək olanlar, Allahın tərəfdarlarıdır (firqəsidir)”. Bu da 2007-ci il tarixini verir. Baxın, Allah “Şübhəsiz ki” deyir, şübhə etməyin, “Şübhəsiz ki, qalib gələnlər” yəni dünyaya hakim olanlar “Allah tərəfdarlarıdır”, Allahı sevənlər müsəlmanlardır. 2007-ci il tarixini verir.

 

“Ola bilsin ki, Allah, bir zəfər və ya Qatından bir əmr versin” (Maidə surəsi, 52). Yəni bir lider, bir Mehdi (ə.s)-ı gətirəcək, əbcədi 1996-cı il tarixini verir. Hər kəs baxa bilər. Yəni əbcədi bilən qardaşlarımız araşdırsınlar.

images (5)

 

 

Zumər surəsi, 22- ci ayəsinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Zumər Surəsi 22: “Allah, kimin köksünü (qəlbini) İslama açmışsa artıq o, Rəbbindən bir nur üzərinədir, elə deyilmi?”. Şəddəsiz 1990-cı il, şəddəli 2022-ci il tarixini verir. “Allah kimin köksünü İslama açmışsa”, Allah kimə hidayət vermişsə “artıq o, Rəbbindən bir nur üzərinədir”. Eyni zamanda Risaləi-Nur Külliyyatına da işarə edir―“nur üzərinədir”. “Qəlbləri Allahın zikrinə qarşı sərt olanların vay halına!” Yəni Dəccal tərəfdarlarının vay halına.“Onlar (haqq-yoldan) açıq-aydın azmışlar”. Düzü Taha Akyolun xoşuna gəlməyəcək, amma Quranın həqiqətidir.

 

ALTUĞ BERKER: inşaAllah.

images (5)

 

Cənnətlə Əlaqədar Ayələr

ALTUĞ BERKER: Şeytandan Allaha sığınıram.

“Cənnətdə hara baxsan nemət və əzəmətli səltənət nişanəsi görərsən. (İnsan surəsi, 20)

“Onlar orada astarları atlazdan olan döşəklərə dirsəklənəcəklər. Hər iki bağın meyvələri onlara yaxın olacaqdır. (Rəhman surəsi, 54)

“Müttəqilərə vəd olunan cənnətin vəsfi belədir: orada xarab olmayan sudan, dadı dəyişməyən süddən, içənlərə ləzzət verən şərabdan çaylar və süzülmüş baldan çaylar vardır. Orada onları hər cür meyvə və Rəbbi tərəfindən bağışlanma gözləyir”…(Muhəmməd surəsi, 15)

“İkisində də iki axar bulaq vardır. (Rahmən surəsi, 50)

“İman gətirib saleh əməllər işləyənləri isə ağacları altından çaylar axan, içində əbədi məskunlaşacaqları Cənnət bağlarına daxil edəcəyik. Onlar üçün orada pak zövcələr vardır. Biz onları sıx kölgəliklərdə yerləşdirəcəyik. (Nisa surəsi, 57)

 

ADNAN OKTAR: İndi istini, soyuğu bilməyən adam sərinliyin, mülayim bir iqlimin ləzzətini bilərmi? Bilməz. İstidən, soyuqdan narahat olacaq. Qiyamətə qədər mülayim bir iqlimin, mühitin dadını biləcək. Yoxsa ona qeyri-adi gələr. Yəni həqiqətən, heç bunları görmədən gedərsə ona qeyri-adi gələr. Kreslo heç bir şeyi ifadə etmir. Kürəyini söykəmək, yataq, çadır bir şeyi ifadə etməz. Mütləq burada bu kursu görəcək, bu təhsili alacaq, inşaAllah.

 

ALTUĞ BERKER: “Orada taxtlar üzərində söykənmişlər. Orada nə (yandırıcı) bir günəş, nə də dondurucu bir soyuq görərlər”. “(Onlar qızıl-gümüş, ləl-cavahiratla) bəzənmiş… ardı...

 

Tövbə surəsi 87, 88, 89, 94-cü ayələrinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Tövbə surəsi, 94-cü ayədə Allahu Təala buyurur: “Yanlarına qayıtdığınız zaman onlar sizdən üzr istəyərlər”. Münafiqlər bolluca üzr istəyərlər. Buna çox diqqət yetirmək və aldanmamaq lazımdır. “De ki: “üzr istəməyin, onsuz da sizə inanmayacağıq”. Münafiqlərə qəti şəkildə inanmaq olmaz. Münafiqlər yalançı və saxtakardırlar. “Allah sizin işlərinizdən bizi xəbərdar etmişdir”. Təbii ki, Allah peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə vəhylə bildirir. “Sonrakı əməllərinizi Allah da görəcək, Onun Elçisi də”. Sonra isə qeybi və aşkarı Bilənin hüzuruna qaytarılacaqsınız”, yəni açığı, gizlini, hər şeyi bilənin hüzuruna qaytarılacaqsınız. “O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir!”. Baxın nə gözəldir, əlhəmdülillah.

Allahın hər şeyin intiqamını alınacağını bilmək müsəlmanlar üçün çox gözəldir. Ən hiyləgər, ən gizli rəftarın belə mütləq intiqamı alınar, Allah heç kəsi özbaşına buraxmır. Allah hər anormal, haqsız, hiyləgər rəftarın qarşılığını verər. Onun üçün müsəlmanın ürəyi çox rahat olmalıdır. İçində bir narahatlıq olmamalıdır.  Allah “axirətdə intiqam alacağını” söyləyir, lakin heç kimin bilmədiyi bir sirr verir: Allah küfrdən intiqam alarkən müsəlmanların sevinəcəyi şəkildə intiqam alar. “Onlar taxtlarına söykənərək onların hallarına gülür”. Allah onları (münafiqləri, inkarçıları) alçaldır, yəni onları müxtəlif gülünc hallara salır. Allah eqoistləri, özünü böyük sananları müsəlmanların şiddətli gülüşünə səbəb olacaq şəkildə… ardı...