Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (30 Dekabr 2012; 22:30)

İsra surəsi, 45-ci ayə:

 

“Sən Quran oxuduğun zaman səninlə axirətə inanmayanların arasına gözə görünməz pərdə çəkdik”. 

 

Buradakı ifadə çox dəqiqdir. Yəni imansız insanlar Quranı anlaya, qavraya bilmir. Qeyri-kafi görür.

 

İsra surəsi, 46-cı ayə:

“(Quranı) anlamasınlar deyə, onların qəlblərinə pərdə çəkib qulaqlarına əngəl qoyduq (kar etdik). Sən Quranda Rəbbini bir tək tanrı olaraq andığın zaman onlar nifrət əlaməti olaraq arxalarını çevirib gedərlər”.

 

“(Quranı) anlamasınlar deyə, onların qəlblərinə pərdə çəkib qulaqlarına əngəl qoyduq”. Adam var ki, “mən Quranı başa düşə bilmirəm, anlaya bilmirəm” deyir. 40 il keçir yenə də anlaya bilmirəm, deyir. “Sən Quranda Rəbbini bir tək tanrı olaraq andığın zaman”. Yalnız Allah, Quran deyirsən. Bu zaman inkarçılar nə edir? “Onlar nifrət əlaməti olaraq arxalarını çevirib gedərlər”. “Aman-aman bu havalanıb, bizə icazə verin biz gedək” deyərlər.

 

İsra surəsi, 47, 48-ci ayələr:

Onlar səni dinlədikləri zaman nəyə qulaq asdıqlarını və öz aralarında xəlvətcə söhbət edərkən o zalımların: “Siz ancaq sehrlənmiş bir adama uyursunuz”  dediklərini Biz çox yaxşı bilirik. Sənə necə misallar verərək azdıqlarına bir bax. Onlar azdılar və artıq doğru yolu tapa bilməyəcəklər.

 

Sənə necə misallar verərək azdıqlarına bir bax”. Bəziləri Quranın kafi… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (31 Dekabr 2012; 21:30)

2014 –CÜ İL ÇOX AKTİV, COŞĞUN İLDİR. MÜSƏLMANLAR ÜÇÜN DƏ RAHATLIĞIN ARTACAĞI BİR İLDİR. YƏNİ İSLAMIN, QURANIN İZAHATININ COŞACAĞI, COŞĞUN SULAR KİMİ AXACAĞI BİR İLDİR, İNŞAALLAH.

222_223_happiness

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (1 Yanvar 2013; 22:30)

“Mehdi (ə.s) dua etdiyində, Allaha İbrani dilində də dua edəcək”. [Gaybeti Numanı, səh. 326]

 

Yəhudilər coşacaqlar, inşaAllah. Hədisdir.

 

“İmam Mehdi ilə birlikdə Musa peyğəmbər (İsrail) millətindən də insanlar çıxacaq”. [əl-İrşaad əl Müfid et Tusi, səh. 402]

 

“Sanhedrinin öndə gələnləri, bir çox dindar yəhudi Mehdi (ə.s)-a dəstək olacaqlar”. Bunu peyğəmbərimiz (s.ə.v) söyləyir.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) buyurur:“Əlimizdə Əl Cefir var”. “Onlar Əl Cefir nədir bilirlərmi? Mən də soruşdum, Əl Cefirdə nə vardır?Peyğəmbərlərin məlumatları və onların ümidlərini yerinə yetirənlər ilə keçmişdəki İsrail alimlərinin məlumatları vardır.”

Mehdi (ə.s) bu məlumatları haradan çıxaracaq? Tövratdan, Tövratın pozulmamış qisimlərindən çıxaracaq. Deməli, Mehdi (ə.s) Məsihlə əlaqədar, Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar məlumatları xalqa eşitdirəcək, açıqlayacaq.

 

“Peyğəmbər (s.ə.v)-in ailəsindən Məhəmməd Mehdi Qaim çıxdığında Davud və Süleymanın şəriətinə görə hökm edəcək”.

“Davud və Süleymanın şəriətinə görə hökm edəcək”. Yəni Qurandakı hz.Davudun və Süleymanın şəxsiyyətini, ruhunu, xarakterini, əxlaqını, inancını, anlayışını tətbiq edəcək. Çünki Tövratda Mehdi (ə.s) Davud oğlu deyə keçir. Mehdi (ə.s) hz.Davudun soyundan olacaq.

 

“Mənim soyumdan biri çıxıb Davud soyuna aid hökmlərlə hökm etmədikcə, dünya sona çatmayacaq”. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) buyurur ki: “Mehdi (ə.s) hökmü Qurandan götürərək hz.Davud kimi ədalət paylayacaq”, inşaAllah.

 … ardı...

 

Tövbə surəsi, 91-ci ayə:

“Allaha və Onun elçisinə sadiq qalacaqları təqdirdə acizlərə, xəstələrə və infaq etmək üçün imkanları olmayanlara heç bir günah yoxdur. Yaxşı işlər görənləri danlamağa əsas da yoxdur. Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir”.

Yaxşılıq edənlərin əleyhinə heç bir şey olmaz. Allah zəmanət verir.

 

Tövbə surəsi, 88-ci ayə:

“Lakin Allahın elçisi və onunla birgə iman gətirənlər malları və canları ilə cihad etdilər. Onlar üçün nemətlər hazırlanmışdır. Məhz onlar uğur qazananlardır”.

Onunla birlikdə olan möminlər, “malları ilə”, yəni kitab paylayaraq, CD paylayaraq, konfranslar keçirərək və “canları ilə”, canlarını ortaya qoyaraq cəhd göstərdilər, bax bütün xeyirlər onlarındır. Allah “onların üzərinə xeyir yağdıracağam, dünyada və axirətdə nicat tapanlar məhz onlardır” deyir.

 

 Kəhf surəsi, 24-cü ayə:

Ancaq: “Əgər Allah istəsə!” (“inşaAllah” edəcəyəm de!) Unutduğun zaman Rəbbini zikr edib: “Ola bilsin ki, Rəbbim məni haqqa bundan daha yaxın olan bir yola yönəltsin” – de.

Ancaq: “Allah diləsə” (inşaAllah edəcəyəm de). Unutduğun zaman Rəbbini zikr et”. Burada görüləcək bir iş üçün inşaAllah deyilməsinin fərz olduğunu anlayırıq. Bir şeyi unutduğu zaman Allahı zikr etməlidir: sübhanAllah, əlhəmdülillah, əstağfirullah deməlidir. “Unutduğun zaman Rəbbini zikr et”―bu da bir hökmdür. Ancaq bir çox insan buna əhəmiyyət vermir. Və “Ola bilsin ki,… ardı...

 

(Yeşaya 41: 25-28.) “Şimaldan birini hərəkətə keçirdim”.

Allah Kral Məsih üçün söyləyir. Baxın, İsraildə demir, şimalda deyir. İsrailin şimalında Türkiyədir. Allah “Şimaldan birini hərəkətə keçirdim, gəlir” deyir. Azadlıq qəzeti nə deyirdi? “Mehdi (ə.s) gəlir”. Baxın, gəlir.“Gün doğuşunda Məni addımla çağıran biri. Səhər namazında Mənə dua edən biri deyir.“Qüdsə müjdəçi göndərdim”  deyir, yəni Mehdi (ə.s)-ı.“Şimalda olan Kral Moşiyah çıxdığında” baxın, yer də söyləyir. Onsuz da onlar İstanbulda, Romada deyirlər.İsrailli qaynaqlarda yenə, “Məsihi axtaracaqsınızsa, Romanın qapılarında axtarın” deyir.“Qüdsdə axtarın”  deyir. Roma haradır? İstanbuldur. İstanbul o dövrdə Romanın paytaxtı idi. İstanbula Roma deyilirdi. “Şimalda olan Kral Moşiyah çıxdığında gələcək və cənubdakı Süleyman Məscidini tikəcək”. (Mişna Midos 2:1, Qüds Talmudu Megillah 1:11)

 54tv8

Tövratda hər yerdə musiqidən, əyləncədən bəhs edir. Baxın, nə deyir: “Gücümüz olan Allaha sevincinizi dilə gətirin, sevinc sözləri söyləyin. Sevinc qışqırıqları atın Yaqubun Allahına! İsrailin Allahına. Çalğıya başlayın, dəf çalın, şirin səsli lir və çənk zingildədin. Eşqdir baxın.(Mezmurlar 81:1)

 

“Mən də Səni, Sənin sədaqətini çənklə (çənk musiqi alətidir) tərifləyəcəyəm, ey Allahım, lir çalaraq səni ilahilərlə tərifləyəcəyəm, Səni ilahilərlə tərifləyərkən dodaqlarımla, varlığımla sevincimi dilə gətirəcəyəm. Çünki Sən məni qurtardın. Dilim gün boyu sənin zəfərindən danışacaq”. (Mezmurlar 71:22-24)

 

“Ey bütün dünya,… ardı...