Tövbə surəsi, 24-cü ayənin təfsiri

Adnan Oktar: Tövbə surəsi, 24-cü ayə: Şeytandan Allaha sığınıram. Cənabı Allah deyir ki, 24: “De: “Əgər atalarınız, oğullarınız,” yəni insanlar ailəyə çox həssasdır, qardaşlarınız, zövcələriniz,” arvadıdırsa əri, əridirsə arvadı, yaxın qohumlarınız,” yaxın dost dairəsi, qazandığınız mallar,” ticarət insanların ən çox fikir verdikləri mövzulardan biridir, iflasa uğramasından qorxduğunuz alış-verişiniz” həmişə insanlar ticarətlərinin az qazanc gətirəcəyindən, iflasa uğrayacaqlarından çəkinirlər və bəyəndiyiniz məskənlər sizə Allahdan, Onun Elçisindən”, yəni Allahın Mehdisi olan Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- dən, və Onun yolunda cihaddan”, yəni Allah yolunda İslam Birliyini qurmaq üçün cəhd göstərməkdən, daha əzizdirsə, Allah Öz əmri ilə gəlincəyə qədər gözləyin”. Ölüm sizi götürüb aparana qədər. Allah günahkarları doğru yola yönəltməz” -deyir Allah. Müsəlman nə edəcək? Bütün bu sayılanları kənarda buraxıb, bütün ürəyi ilə Allaha təslim olub, Allah yolunda cəhd edəcək, səy göstərəcək: İslam Birliyi üçün, müsəlmanların birliyi üçün, Türk-İslam Birliyinin əsrimizdə qurulması üçün cəhd göstərəcək, inşaAllah. Quran bunu fərz etmiş, Allah bunu ayədə fərz etmiş.

images (5)

 

Tövbə surəsi, 32, 33, 40, 42- 52, 55- 57-ci ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Tövbə surəsi, 32-ci ayə Şeytandan Allaha sığınıram: 32: Onlar ağızları ilə Allahın nurunu söndürmək istəyirlər. Televiziyalarda, orada-burada danışaraq İslamı, Quranı dayandırmaq istəyirlər. Darvinizmi, materializmi isə yaymaq istəyirlər. Allah isə buna yol verməz, kafirlərin xoşuna gəlməsə də, O, Öz nurunu tamamlayar. Cənabı Allah “dinini bütün dinlərə üstün edib, dünya hakimi etmək istəyir” -deyir. 33: Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, İslamı bütün dinlərdən üstün etmək üçün Öz Elçisini doğru yol göstəricisi və haqq din ilə göndərən Odur. Nə olacaqmış? İslamiyyət bütün dinlərə üstün olacaq, yəni dünya hakimi olacaq, inşaAllah. 40: Əgər siz Peyğəmbərə kömək etməsəniz, bilin ki, Allah ona artıq kömək göstərmişdir. Əgər insanlar Hz. Mehdi (ə.s)- a kömək etməzsə… Ayənin işarəsi budur. Bu Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- ə gəlmiş bir ayədir. Əsrimizə baxan tərəfiylə, “siz hz. Mehdi (ə.s)- a kömək etməsəniz, bilin ki, artıq Allah ona kömək etmişdir”. Yəni köməyə ehtiyacı yoxdur. O vaxt kafirlər onu iki nəfərdən ikincisi olaraq Məkkədən çıxartdılar. O iki nəfər mağarada olarkən onlardan biri öz yoldaşına (Əbu Bəkrə) dedi: “Qəm yemə, Allah bizimlədir!” Bundan sonra Allah ona arxayınlıq nazil etdi”. İkidən biri,… ardı...

 

Ənam surəsi 93, 100-cü ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Ənam surəsi, 93: “Allaha qarşı yalan uydurandan və ya özünə vəhy olunmadığı halda: “Mənə də vəhy olunmuşdur” – söyləyəndən və: “Mən də Allahın nazil etdiyinin bənzərini endirəcəyəm” – deyəndən daha zalım kim ola bilər?…” Baxın, məsələn, əsrimizdə var belə adamlar. Ənam surəsi, 100:“Onlar cinləri Allaha şərik qoşdular. Halbuki onları da Allah yaratmışdır. Onlar Allah haqqında bir şey bilmədən Onun üçün özlərindən oğullar və qızlar uydurdular. Allah onların uydurduqları sifətlərdən uzaqdır və ucadır”. Heyrət vericidir. Məsələn, Allaha uşaq şamil etmək. Necə inancları olur? Adam büt edir ona inanır. Möcüzə bunlar. Məsələn, ağıllı-başlı adam get Hindistanda, professor evinə taxtadan hazırlanmış, şəxsən özü, həm də rəngləmiş. Nə bu deyirsən? “Bütüm” -deyir, “bu məni qoruyur” -deyir. Yemək qoyur qarşısına, inana bilmirəm mən bu adamların manyaklığına. Dayanır orada yemək xarab olur, “yedi onu, yeyir” -deyir. Allah ağıl fikir versin. Heyrət vericidir. İnsanların belə dəliliklərinə müdhiş təəccüblənirəm. Çox böyük möcüzədir bunlar.

images (5)

 

Qasas surəsi, 32, 34, 35-ci ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Qasas surəsində, Şeytandan Allaha sığınıram. 32: Əlini qoynuna sal ki, əlin oradan qüsursuz, ağappaq çıxsın. Qorxu keçib getsin deyə əlini özünə sıx”. Bu sirrli bir izahdı. “Bu, Firona və onun əyanlarına qarşı sənin Rəbbindən olan iki tutarlı dəlildir. Həqiqətən, onlar fasiq adamlardır”.

34: “Qardaşım Harun dildə məndən daha bəlağətlidir. Onu da, dediklərimi təsdiqləyən bir köməkçi kimi mənimlə birlikdə göndər”. Hz. İsa (ə.s.)- a köməkçi olaraq, hz. Mehdi (ə.s.)- a da işarə edir bu ayə, inşaAllah. Hz. Mehdi (ə.s.)- a da, hz. İsa Məsih (ə.s.) köməkçi olacaq bilirsiniz. “Onu da, dediklərimi təsdiqləyən bir köməkçi kimi mənimlə birlikdə göndər Mən, həqiqətən də, onların məni yalançı sayacaqlarından qorxuram”. Cənabı Allah şahidin əhəmiyyətinə də diqqət çəkmiş olur.

35: “Allah dedi: “Biz səni qardaşınla qüvvətləndirəcək, ikinizə də dəlil verəcəyik. Onlar sizə heç bir pislik toxundura bilməyəcəklər””. Deməli, baxın Mehdiyyətdəki güc haradan gəlir? Cənabı Allahdan. Hz. İsa Məsihə də, Hz. Mehdi (ə.s.)- a da gücü verən Allahdır, inşaAllah. Baxın “ikinizə də dəlil verəcəyik. Onlar sizə heç bir pislik toxundura bilməyəcəklər”. Nə hz. Mehdi (ə.s.) məğlub olar, nə də hz. İsa Məsih (ə.s.) məğlub olar. Ona işarə edir ayə, inşaAllah. “Möcüzələrimiz sayəsində siz və sizə tabe olanlar mütləq qalib gələcəksiniz”. Hz. Mehdi (ə.s.) camaatı və hz. Mehdi (ə.s.)- a tabe olanlar qalib olacaqlar, inşaAllah.

images (5)

 

Məryəm surəsi, 1-20-ci ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Məryəm surəsi. Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla. Şeytandan Allaha sığınıram. Baxın, şifrəyə diqqət yetirin. 1: Kəf. Ha. Yə. Ayn. Sad. Çox əhatəli bir şifrədir. 2: Bu sənin Rəbbinin Öz qulu Zəkəriyyaya göstərdiyi mərhəmətinin yada salınmasıdır. Bildiyiniz kimi hz. Zəkəriyya (ə.s.) şəhid edilmişdir. 3: Bir zaman Zəkəriyya Rəbbinə gizlicə dua edib. Dua necə edilər? Gizli edilər. 4: demişdi: “Ey Rəbbim! Artıq sümüklərim zəifləmiş,”” yaşlandıqca bilirsiniz kalsiumun, fosforun nisbəti aşağı düşər. İnsanlarda boy balacalaşması başlayar. “Başım da ağappaq ağarmışdır“. Saçlarım da ağardı deyir. Ey Rəbbim! Sənə etdiyim dua sayəsində heç vaxt bədbəxt olmamışam“. Sənə dua edərkən hər zaman xoşbəxt oldum deyir. Həmişə yaxşı oldu bərəkət, gözəllik gəldi deyir.

5: Mən özümdən sonra gələn qohumlarımdan dinə etinasız yanaşacaqlarından qorxuram. Zövcəm də sonsuzdur. Mənə Öz tərəfindən elə bir övlad bəxş et ki, 6: o həm mənə, həm də Yaqub nəslinə varis olsun”. Yaqub oğullarına varis olsun. İsrail oğullarına da varis olsun. Ey Rəbbim! Elə et ki, o Sənin razılığını qazanmış olsun! 7: Ona belə vəhy olundu: Cənabı Allah, “Ey Zəkəriyya! Səni Yəhya adlı bir oğulla müjdələyirik. Biz bu adı… ardı...