Hz.Mehdi (ə.s.)-ın səltənət sahələrində müəyyən vəzifələrinin olacağını bildirmişdir

Sözün hamısı:

On doqquzuncu məsələ

Rəvayətlərdə, arzamanın əlamətlərindən olan və ALİ- BEYTİ NƏBƏVİDƏN HƏZRƏTİ MEHDİNİN (RƏDİYALLAHU ƏNH) haqqında ayrı-ayrı xəbərlər vardır. Hətta bir qisim elm adamları və vəlilər, lap əvvəllərdən onun çıxacağına hökm veriblər. Allahu aləm, bu müxtəlif  rəvayətlərin bir şərhi də BÖYÜK MEHDİNİN BİR ÇOX VƏZİFƏLƏRİNİN OLMASIDIR.

SİYASƏT ALƏMİNDƏ, (1)DİNDARLIQ ALƏMİNDƏ, (2)SƏLTƏNƏT ALƏMİNDƏ, CİHAD ALƏMİNDƏKİ ÇOX YERLƏRDƏ İŞLƏRİ OLDUĞU KİMİ, hər bir əsr, ümidsizlik zamanında mənəvi gücünü bərpa edən, qüvvətləndirən Mehdiyə, Mehdinin də onların köməyinə həmin vaxtda gəlmək ehtimalına möhtac olduğundan, ilahı rəhmətlə hər dövrdə, bəlkə hər əsrdə əhli-Beytdən bir cür Mehdi çıxmış, soyunun şəriətini mühafizə etmiş və sünnətləri həyata keçirmişdir.

Məsələn, siyasət aləmində Mehdi Abbasi, dəyanət aləmində Əbdülqadir Gilani həzrətləri, ŞAHI NƏQŞİBƏND (Nəqşibənd təriqətinin qurucusu şeyx Məhəmməd Bəhaəddin), dörd təriqətin (məzhəb) əsas şəxsləri A. Gilani, Əhmədi Bədəvi, Əhmədi Kutai, Seyid İbrahim Dessuki, ON İKİ İMAM KİMİ BÖYÜK MEHDİNİN BİR QİSİM VƏZİFƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN ŞƏXSLƏR belə Mehdi haqqında gələn rəvayətlərdə, bu məsələyə diqqət edilməsinin mühüm buyurulmasının, Məhəmməd Əleyhissalatu Vəssalam olduğu üçün, rəvayətlərə ixtilaf edərək həqiqəti tapmaq istəyən bəzi kəslər belə demişdir: “keçmişdə çıxıb.” Hər nə isə… Bu məsələ Risalə-i Nurda bəyan edildiyindən yalnız bunu… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s.) zamanında bol yağış yağacaq, bolluq bərəkət olacaq

Əmir əl-möminin İmam Əli (ə.s) belə buyurmuşdur: “Əgər Qaimimiz (hz. Mehdi (ə.s)) qiyam etsə göy yağışını nazil buyurar (yağışını yağdırar), yer üzü bitkilərini yaşıllaşdırar. Qulların ürəyindən kin və düşmənlik silinər, yırtıcı və ev heyvanları bir-birlərindən qorxmazlar.”

(Bihar’ul-Envar, c. 52, s. 316)

A0009

 

Hz. Mehdi (ə.s.) insanların arasında olduğu halda şəxsiyyəti gizli qalacaqdır

…HƏM GİZLİDİR, HƏM SƏNİN QARŞINDA OTURUR. O, NURA BƏNZƏR… ONDAN AŞAĞI OLAN VƏLİ DƏ ONUN ŞAMIDIR. (Mövlana, beyt II, 815-820)

 54abmf

Mövlana həzrətləri, hz. Mehdi (ə.s)-ın insanlarla bir yerdə olacağına diqqət çəkmişdir. Ancaq insanların da onunla qarşı-qarşıya olmalarına baxmayaraq hz. Mehdi (ə.s)-ı tanımayacaqlarını, onlara gizli qalacağını söyləmişdir. Onun bir altında olan vəli insanların da ən böyük qütb, vəliyi-əsr (əsrin vəlisi, zamanın tək hakimi) və ən böyük müctəhid olan hz. Mehdi (ə.s)-ın şamları olacağına yəni işıqları ilə ona köməkçi olacaqlarına işarə etmişdir.

 

HZ. MEHDİ (Ə.S.) İNSANLARA ÖZ EVİNDƏN TƏBLİĞ EDƏCƏK

İmam Baqir (ə.s) belə buyurmuşdur: “Qaimimiz (Hz. Mehdi (ə.s)) qiyam edincə … ONLARLA  DANIŞMAQ  İSTƏYƏNDƏ EŞİDƏRLƏR VƏ ÖZ MƏKANINDA OLDUĞU HALDA ONU GÖRƏRLƏR”. (Yevm’ul-Halas, s. 269)

73

Hz. Mehdi (ə.s) Axırzamanda zühur edərkən insanlara Allahın varlığını, birliyini danışacaq, Quran əxlaqını və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsini yenidən canlandıracaq. Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) hədisi-şərifində hz. Mehdi (ə.s)-ın təbliğini, şəxsən öz evindən edəcəyi və yayım vasitəsilə bütün insanlara eşitdirəcəyi aydın olur.

 

Hz. Mehdi (ə.s) geniş quruluşlu, yəni heybətli olacaq

• Əbdülməlik İsami: Məkkədə qalan tanınmış tarixçilərdəndir. O, “Sımt-ul Nucum-il Avali” deyə tanınan dörd cildlik tarix kitabında belə yazır: “…O (HZ. MEHDİ (Ə.S) MÜNASİB, gözəl üzlü, gözəl saçlı, incə burunlu və GENİŞ ÜZLÜ BİR GƏNCDİR”.

(Sımt-ul Nucum-il Avali, c. 4, s. 138) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i Taha, s. 157)
• “Mehdi məndəndir. ALNI GENİŞ, … (Ebû Dâvud. 4285)

Onun ALNI GENİŞ, burnu isə incə olacaq. .(Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5.Cilt, sf. 365)

• O, AÇIQ ALINLI, kiçik burunlu. …(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, “Kıyamet Alametleri”)

• Mehdi məndəndir… AÇIQ ALINLIDIR. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 21)

• O, AÇIQ ALINLIDIR. (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

• … Əbul Carud deyir ki: İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalama: “…İMAM (HZ. MEHDİ (Ə.S) NƏ İLƏ TANINAR?” deyə ifadə elədikdə belə buyurdu:

“HİDAYƏT VƏ HEYBƏTİ İLƏ VƏ ALİ MƏHƏMMƏDİN, ONUN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) FƏZİLƏTLƏRİNİ TƏSDİQİ İLƏ”. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 284)

574

• Həris İbn Muğayrə-i Nasrı deyir ki: İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalama, “İMAM (HZ. MEHDİ (Ə.S.) NƏ İLƏ TANINAR?” deyə… ardı...