İnfitar surəsi, 1-12-ci ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: İnfitar surəsi, Şeytandan Allaha sığınıram, Rəhman, Rəhim olan Allahın adıyla. 1: “Göy yarılıb-parçalanacağı zaman”, bunu insanlar görəcəklər, hər kəs görəcək. Gündüz vaxtı, göydəki o mavilik açılır, böyük bir qara boşluq yəni gecə necə ulduzlar görülür, oradan ulduzlar görüləcək. Bu reallaşacaq bir hadisə. 2: “ulduzlar səpələnəcəyi zaman”, qiyamət başladıqda, Samanyolunda və yaxud günəş sistemində olan bir qiyamət deyil, Allah qiyaməti bütün kosmosun hamısında edir. Müəyyən bir yerdə deyil, hər yerdə olacaq. Çünki dünya gedərsə, bütün kosmosun hamısı getmiş olur. 3: “dənizlər fışqırıb daşacağı zaman”, maqma dənizdən qaynayır amma təbii ki, Allah “dənizlər” -deyir, bir dəniz deyil, dənizlər.

Bütün dənizlərdə maqma fışqırır, hər yerdə görüləcək. İstanbul boğazında da görüləcək, Mərmərədə də görüləcək, hər yerdə görülür. Yəni həm bir fışqırma var, yəni su böyük bir fışqırma maqmayla birlikdə, həm isti qazla, həm buxar, həm od, həm də su fışqırması var. 4: “qəbirlər çevriləcəyi zaman”, qəbirlər də dağılır, təbii ki, normaldır, yəni qiyamətin təsiriylə darmadağın olur. 5: “hər kəs əvvəlcədən özü üçün nəyi tədarük edib, nələri təxirə saldığını biləcəkdir”. Baxın etdiklərini ayrı öyrənir amma təxirə saldıqlarını da öyrənir. Cənabı Allah, “Təxirə salmaq ancaq küfrü artırır” (Tövbə surəsi, 37) -deyir. Məsələn, namaz qılırsan, “yox, hələ tezdir yaşlanım… ardı...

 

Əhzab surəsi, 35-ci ayənin təfsiri

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. 33-cü surə, 35-ci ayə: Cənabı Allah “Həqiqətən” -deyir. “Müsəlman kişilər və müsəlman qadınlar, mömin kişilər və mömin qadınlar, könüldən (Allaha) itaət edən kişilər və könüldən (Allaha) itaət edən qadınlar, sadiq olan kişilər və sadiq olan qadınlar”. Allaha, Kitaba, iddiasına sadiq olan, “könüldən (Allaha) itaət edən kişilər və könüldən (Allaha) itaət edən qadınlar, sadiq olan kişilər və sadiq olan qadınlar, səbirli kişilər və səbirli qadınlar”, küfr səbir edə bilməz. Məsələn, qadın bir şey edir, bir anda havalanır, gedib döymək istəyir, təhqir edir, alçaltmaq istəyir. Halbuki, mömin səbirli olar. Ola bilər, insan səhv etsin. Amma küfr özünü itirir. Özünü də itirincə, hər şeyini itirmiş olur, inşaAllah “hörmətlə (Allahdan) qorxan kişilər” Allahdan qorxan demir Cənabı Allah, “hörmətlə (Allahdan) qorxan kişilər və hörmətlə (Allahdan) qorxan qadınlar”. Məsələn, Allahdan qorxan qadın, əcaib gözəl olar. Qorxmadığında, Allah nurunu alar. Gedər əlindən, üzündən, o elektriki, o qadına xas gözəlliyi tamamilə itər. “Oruc tutan kişilər və oruc tutan qadınlar, ismətlərini qoruyan kişilər və ismətlərini qoruyan qadınlar”. Yəni qeyri-qanuni cinsi əlaqəyə girməyənlər. Qeyri-qanuni cinsi əlaqəyə girdiyində gedər. “Allahı çox zikr edən kişilər və (Allahı çox) zikr edən qadınlar”. Davamlı Allahı zikr edir, “üçün Allah bağışlanma və böyük mükafat hazırlamışdır” ayədə.

images (5)

 

Nur surəsi, 26-cı ayəsin təfsiri

Adnan Oktar: 24-cü surənin, 26-cı ayəsi. Şeytandan Allaha sığınıram. Murdar qadınlar murdar kişilərə, murdar kişilər isə murdar qadınlara. Mən belə edəcəyəm deyir Allah. Həqiqətən baxın, murdar qadınlar murdar kişilərə ərə gedər. Baxın möcüzə budur. Mən belə edəcəyəm deyir Allah, belə olur dünyada. Murdar qadınlar murdar kişilərə, murdar kişilər isə murdar qadınlara. Murdar kişilərə diqqət yetirsəniz həmişə murdar qadınlarla birlikdədirlər. Yəni mikrob kimidirlər. eləcə də təmiz qadınlar təmiz kişilərə, təmiz kişilər də təmiz qadınlara layiqdirlər. Bunlar iftiraçıların söylədiklərindən uzaqdırlar”. Yəni hər cür böhtanlardan uzaqdırlar. “Onları bağışlanma və bolluca ruzi gözləyir”. Allah varlı edəcəyəm deyir. Baxın möcüzə budur, möminləri varlı edəcəyəm deyir. Başqa bir ayədə daha var. Gözəl yaşayırlar. Heyrətlidir yəni Allahın hikməti, möcüzədir.

images (5)

 

Əhzab surəsi, 73-cü ayəsin təfsiri

Adnan Oktar: 33-cü surənin, 73-cü ayəsi. Şeytandan Allaha sığınıram. “Bu ona görədir ki, Allah münafiq kişiləri və münafiq qadınları, müşrik kişiləri və müşrik qadınları”. Münafiq deməkdir? Müsəlman görünüşlü qanı xarab, ikiüzlü, nifrət toxumları əkən, ağzından qan axan, irin axan, bax “asacağam, kəsəcəyəm, biçəcəyəm” deyən, sevgini, mərhəməti bilməyən, nəzakəti bilməyən, dərinliyi bilməyən, heyvan kimi məxluqlardır. Xurafatçılar. “Bu ona görədir ki, Allah münafiq kişiləri və münafiq qadınları, müşrik kişiləri və müşrik qadınları”, bunların qadınları da özlərinə uyğun olur. Onlar da elə, donuz kimi, çox alçaq olurlar. “Müşrik kişiləri və müşrik qadınları”. Müşriklər də əcaib murdardırlar, leş kimi iy verərlər “cəzalandırsın, mömin kişilərin və mömin qadınların tövbələrini qəbul etsin. Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir

images (5)

 

Ənam surəsi, 133, 134, 135-ci ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Məsələn, Qurani Kərimdən hər hansı bir səhifə açıram, Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Ənam surəsi, 135: “De: “Ey qövmüm! Əlinizdən gələni edin. Mən də edəcəyəm. Yurdun aqibətinin (Axirət evinin) kimə nəsib olacağını biləcəksiniz. Şübhəsiz ki, zalımlar nicat tapmazlar””. Burada mövzu nədir? İmansızlıq. Fiqh problemi yoxdur burada, təqva problemi də yoxdur. İmansızlıq problemi var. Nə edir? “Əlinizdən gələni edin. Mən də edirəm. Yurdun aqibətinin (Axirət evinin) kimə nəsib olacağını biləcəksiniz”. Əgər ayənin tam zahir mənasına baxsaq son zamandayıq “dünyanın sonu” kimindir? Hz. Mehdi (ə.s)- ın və hz. İsa Məsihindir. O tərəfdən baxsaq, işari mənasıyla ona baxır. “Şübhəsiz ki, zalımlar nicat tapmazlar”. Nə deməkdir? Dəccaliyət mütləq məğlub olacaq, Ergenekon terror təşkilatının heç bir şəkildə qurtuluşu yoxdur, çünki zalımdır. Mütləq yox olacaqlar.

 

Ənam surəsi, 133: “Rəbbin Zəngindir, mərhəmət sahibidir. İstəsə, sizi məhv edər və sizi başqa bir qövmün nəslindən yaratdığı kimi sizdən sonra da yerinizə istədiyini gətirər”. Məsələn, o dövrdə Ərəb qardaşlarımız İslamı ən yaxşı qoruyurdu. Sonra türklərə keçdi bu vəzifə. Cənabı Allah nə deyir? “Yerinizə istədiyini gətirər”. Başqa bir qövm. Türk qövmü gəldi, inşaAllah.

 

Ənam surəsi, 134: “Heç şübhəsiz, sizə vəd edilən mütləq gələcəkdir. Və siz (bizi) aciz buraxa bilməyəcəksiniz”. “Heç şübhəsiz, sizə vəd… ardı...