Müddəssir surəsi, 50-51-ci ayələrin təfsiri

Sanki ürküdülmüş vəhşi uzunqulaqlardır ki, aslandan qorxub qaçırlar -deyir. Müsəlmanların yanından ürkmüş vəhşi uzunqulaqlar kimi qaçırlar.

images (5)

 

Əhzab surəsi, 20-ci ayənin təfsiri

“Əgər Müsəlmanların əleyhinə olan”, müsəlmanlara hücum edəcək olanlar, müttəfiqlər gəlmiş olsaydı -deyir, “çöldə” yaxud uzaq bir bölgədə olub, barənizdəki xəbərləri soruşub öyrənmək istəyirdilər. Müsəlmanların haqqında olan məlumatları uzaqdan, sonradan başqa yerlərdən əldə etməyə çalışırlar. “Görəsən nə edirlər? Nə iş görürlər? Müsəlmanlara yeni hücumlar etmək üçün belə edirlər.

images (5)

 

Əhzab surəsi, 20-ci ayənin təfsiri

Adnan Oktar: “Əgər müttəfiqlər bir də gəlmiş olsaydı”, müsəlmanlara hücum edənlər, “gəlmiş olsaydı” -deyir, “onlar bədəvilər arasında köçəri həyat sürüb”, yaxud uzaq bir bölgədə olub, onların arasında olub, uzaqda olub, “barənizdəki xəbərləri soruşub öyrənmək istəyərdilər”. Müsəlmanlar haqqında məlumatı uzaqdan, sonradan başqa yerlərdən əldə etməyə çalışırlar. “Nə edirlər görəsən? Nə iş görürlər? Yeni hücumlar etmək, müsəlmanlara yeni hücumlar etmək üçün belə bir şeylər edirlər.

images (5)

 

Tövbə surəsi, 42-ci ayənin təfsiri

Adnan Oktar: “Əgər səfəriniz gəlir gətirən”, yəni “dərhal onlara bir pul təmin edəcək: avtomobil, ev təmin edəcək, imkan təmin edəcək bir şey olsaydı” -deyir Allah, “və yüngül bir yürüş olsaydı,” asan, bir il ərzində, altı ay, yaxud üç ay ərzində mümkün olan bir mənfəət əldə edəcəklərinə inansaydılar, “onlar mütləq sənin ardınca gedərdilər”. Allah, “Elə bir mövzuda tərəddüd etməzdilər” -deyir. “Lakin əziyyətli yol onlara çətin gəldi”. Nə pul qazana bilir, nə də vaxt keçir, yəni bir çıxar təmin edə bilmir. “Onlar: “Əgər taqətimiz olsaydı, biz də sizinlə bərabər çıxardıq!” – deyə Allaha and içəcəklər”. “Gücümüz çatmır, taqətimiz çatmır. Ruhən yorğun olduq, cismən yorğun olduq. Psixologiyamız buna imkan vermir. Psixoloji olaraq yorğunuq. Beynimiz dayandı artıq, edəcək bir imkanımız yoxdur , bizə icazə ver” -deyirlər. “Bizim edəcək bir şeyimiz yoxdur”. “Əgər taqətimiz olsaydı, biz də sizinlə bərabər çıxardıq!” – deyə Allaha and içəcəklər”. Qurana, Allah adına and içirlər. “Onlar özlərini həlak edirlər”. Allah, “bəlaya doğru gedirlər” -deyir. Allah ,“Allah onların yalançı olduqlarını bilir” -deyir, Tövbə surəsi, 42-ci ayədə.

images (5)

 

Əhzab surəsi, 19-cu ayəsinin təfsiri

Adnan Oktar: “Sizə qarşı xəsis və eqoistdirlər”. Yəni, “sizlərə heç bir şeylərini vermək istəməzlər” -deyir Allah. Əhzab surəsi, 19-cu ayədə. Eqoistdir, yəni öz mənfəətlərinin arxasındadır. Heç bir şey vermək istəməz, öz mənfəətlərini düşünürlər. Özlərinin zəngin olmasını, özlərinin yaxşı dolanmasını, özlərinin rahat yaşamasını istəyirlər. Onlara qorxu gəldikdə“, yəni çətin vəziyyətə düşsələr, ölüm ayağında bayılan adam kimi, dönüb sənə baxdıqlarını görürsən“. “Baxışları pozular” -deyir. Belə dəli kimi, axmaqca, avam bir baxışla baxarlar. Qorxu keçib getdikdə isə qənimətdə xəsislik edib acı dilləri ilə səni sancırlar“. Mala və dünyaya ehtiras göstərərək, bu səfər dilləri bir anda azğınlaşır, kəkinləşir və müsəlmanlara acı dilləri ilə hücum başlayırlar, təhqir, böhtan, oyunla. Onlar iman gətirməmişlər. Allah da onların əməllərini puç etmişdir“. Amma mütləq boşa çıxır. Bunlar münafiq olaraq yaradıldığı üçün məğlub olaraq da yaradılırlar. Etdikləri boşa çıxır. “Bu, Allah üçün çox asandır” -deyir Allah.

images (5)