Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (22 Noyabr 2012; 22:00)

Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurdu: “Ümmətimdə, Mehdi (ə.s) ilə mübarizə etmək üçün 30-a yaxın dəccal zühur etmədikcə qiyamət qopmaz“. İçlərində qadınların da olduğu dəccallar vardır. “Axrıncısı çəp olan 30 yalançı dəccal çıxmadıqca qiyamət qopmaz”. Mehdi (ə.s) dövründə ən son çıxan dəccal, ən böyüyü olar. “30 və ya 30-dan çox yalançı dəccal çıxacaqdır. Əlamətləri nədir? deyildiyində, əlamətləri sizə üzərində olmadığınız bir yol göstərəcəkldirlər”. Yəni xurafatçılıq yolunu, Quranın xaricində olan yollar, xurafatlar göstərəcəklər. “Yolunuzu dəyişdirməyə çalışacaqlar”. Yəni sizi Qurandan uzaqlaşdırmağa çalışacaqlar. Quranın xaricində uydurma inanclara (xurafatlara) çəkməyə çalışacaqlardır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) : “Onları gördüyünüz zaman oradan uzaqlaşın”. deyir.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) buyurur:  “Allah İstanbulu çox sevdiyi dostlarının əliylə fəth etdirəcəkdir.” “Çox sevdiyi”, yəni Mehdi (ə.s) və tələbələrinin hörməti xatirinə, İstanbul mənəvi olaraq fəth olunacaq. Hər yer imanla coşacaq. “Onlardan xəstəliyi və kədəri aradan  qaldıracaqlar.” Deməli, Mehdi (ə.s) dövründə xəstəliklər çoxalacaq və Mehdi (ə.s) tələbələri, müsəlmanlar sıx olaraq xəstəlik və kədərlə imtahan olunacaqlar. Mehdi (ə.s) dövründə bir bəla və imtahan olaraq asma və bir çox xəstəlik artar.”və kədər”, insanlar, axırzamanda terror hadisələrinin, iqtisadi böhranın, həyat bahalılığının artmasına görə  kədərlənirlər. “Xəstəliyi və kədəri aradan qaldıracaqlar”.  Allah : “Mehdi (ə.s)… ardı...

 

Furqan surəsi, 56-cı ayə

“Biz səni yalnız (möminlərə Cənnətlə) müjdə verən və (kafirləri cəhənnəm əzabı ilə) qorxudan bir peyğəmbər olaraq göndərdik.”

“Biz səni yalnız müjdə verici” Müjdə vermək, insanları cənnətlə müjdələmək, Allahın varlığıyla müjdələmək müsəlmanın xüsusiyyətidir. Allahın varlığı ən böyük müjdədir. Adam yox olacağını zənn edərkən əbədi, sonsuz yaşayacağını anlayır. Bu necədə böyük bir sevincdir! Hər şey Allah tərəfindən hazırlanmış bir sistemdir. Təbii ki, imtahan gərəyi üçün bəzi şeylərin, ağılı, imanı zəif olan insanları o istiqamətə çəkməsi lazımdır. Belə olmasa, o zaman imtahan olmaz. Onlar hadisənin yalnız dar qisminə baxırlar. (DNT) 2 % texniki məlumatla əlaqədar qisim, 98 % də ruh məlumatıyla əlaqədar texniki məlumatdır.

Yoxsa əzələ, göz, beyin əmri necə alar, işləyər, beyindəki sinirlər haralara getdiyində hansı fəaliyyətləri göstərəcək, rəngi gördüyündə, qoxunu aldığında, məlumatı götürdüyündə necə qiymətləndirəcək, necə güləcək, necə oynayacaq, necə qaçacaq? İnsanda  bu məlumatların hamısı ayrıca kodludur. Onu araşdırdıqlarında  98 % olduğunu görəcəklər. Onlar yalnız bir qisminə baxırlar. Məsələn, insan beyninin də çox az bir qismi işləyir. Digər qisim işləmir. Amma insan qabiliyyətini, ruhi güclərini inkişaf etdirdiyində müdhiş möcüzələrə məzhər olmağa başlayır. Digər insanların görə bilmədiyi hadisələri görməyə başlayır, eşidə bilmədiklərini eşitməyə başlayır, fərq edə bilmədiklərini fərq etməyə başlayır, bilmədikləri ölçüləri görməyə başlayır. Elm adamları,… ardı...

 

Tövbə surəsi, 48-ci ayə

“Onlar əvvəllər də fitnəkarlıq etməyə çalışmış və sənin əleyhinə hiylələr qurmuşdular. Nəhayət, onlar istəmədikləri halda, haqq gəldi və Allahın əmri zahir olub üstünlük təmin etdi.”

“Onlar əvvəllər də fitnəkarlıq etməyə çalışmış ” Bir qisim insanlar həmişə fitnə, rüsvayçılıq axtararlar. Yəni sevgini, barışı, qardaşlığı axtarmaz, amma fitnə olduğu halda öndə gedər. Döyüş, iki adamın arasını vurmaq, əxlaqsızlıq etmək, oyun oynamaq, tələ qurmaqdır. Bu cürə tiplər vardır.  “və sənin əleyhinə hiylələr qurmuşdular.” Yəni tələ kimi oyunlar qurmuşlar. Peyğəmbər (s.ə.v)- ə də bu cür oyun oynanmış, hiylələr qurulmuş,  Mehdi (ə.s)-a da bu cür oyunlar, hiylələr qurulacaq.  “Nəhayət, onlar istəmədikləri halda” yəni Mehdi (ə.s)-ın çıxmasını, İsa Məsihin enməsini istəmədikləri halda “haqq gəldi” Mehdi (ə.s), İsa Məsih gəldi. “və Allahın əmri zahir olub ” Allahın əmri nədir? Dünya hakimiyyəti, İslam Birliyi. Əbcədi 2025-ci il tarixini verir. Dünya hakimiyyətinin hakim olduğu ildir, inşaAllah. Bax, “Allahın əmri zahir olub ” yəni görünər hala gəlib “üstünlük təmin etdi” hakim oldu, digər gücləri təsirsiz hala gətirdi. Bütünlüklə, Mehdi (ə.s)-ı izah edən bir ayədir. Eyni zamanda, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- ə də işarə edir.

 

 

Tövbə surəsi, 50-ci ayə

 

“Sənə yaxşılıq toxunsa, bu onları kədərləndirər. Sənə bir müsibət üz versə: “Biz ehtiyat tədbirimizi… ardı...

 

Yusif surəsi, 34-cü ayə

 

“Rəbbi onun duasını qəbul etdi və onların hiyləsini ondan uzaq etdi. Həqiqətən, O, Eşidəndir, Biləndir.“

“Rəbbi onun duasını qəbul etdi” 34 rəqəmi sizə nəyi xatırladır? Bəli İstanbul. Hicri 1453, miladi 2031-ci il, İstanbulun fəthi tarixini verir. Açıq-aşkar İstanbula işarə edir. “ və onların hiyləsini ondan uzaq etdi. Çünki O, Eşidəndir, Biləndir.” Mehdi (ə.s)-a olduqca çox  hiyləli tələlər qurulacaq. Cinlər, şeytanlar, iblislər, dəccallar, qadın dəccallar, kişi dəccallar, min bir müxtəlif oyun oynayacaqlar, amma  Allahın gücünün qarşısında onların ağcaqanad qədər belə bir gücü olmaz. Bütün güc Allaha məxsusdur.

 

Yusif surəsi, 35-ci ayə

 

“Bu qədər dəlilləri gördükdən sonra, yenə də onu bir müddət zindana salmaq qərarına gəldilər.”

Yəni hz. Yusif (ə.s)-ın məhkəmədə haqlı olduğunu sübut edən dəlillər olduğu halda, onu bir müddət zindana atdılar. Eyni zamanda Mehdi (ə.s)-a işarə edən bir ayədir.

 images (6)

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (29 Noyabr 2012; 21:00)

Fatir surəsi, 42-ci ayə

“Onlar Allaha çox möhkəm and içdilər ki, özlərinə qorxudan və xəbərdar edici (elçi) gəlsə, hər hansı ümmətdən daha çox doğru yolda olacaqlar. Ama onlara belə bir qorxudan və xəbərdar edici  gəldikdə isə bu, onların ancaq nifrətini artırdı.”

“Onlar Allaha çox möhkəm and içdilər ki, özlərinə qorxudan və xəbərdar edici (elçi)” yəni Mehdi “gəlsə, hər hansı ümmətdən daha çox doğru yolda olacaqlar.” Yəni: “Çox yaxşı insanlar olacağıq, birlik, bərabərlik içində olacağıq, Allah, din uğrunda böyük mübarizə aparacağıq, təki Allah qatından elçi göndərsin” dedilər. “Ama onlara belə bir qorxudan, xəbərdar edici  gəldikdə isə bu, onların ancaq nifrətini artırdı.” Eqoist olduqlarına görə qürurlarına sığışdırmadılar. “bu, onların ancaq nifrətini artırdı.”

 

 

Fatir surəsi, 43-cü ayə

 

“Bütün bunlar onların yer üzündə təkəbbür göstərmələrinə və yaramaz hiyləgərliklər törətdiklərinə görə idi. Yaramaz hiylələr isə ancaq öz sahiblərinin başında çatlayar. Onlar əvvəlkilərin başlarına gələn aqibətdən başqasınımı gözləyirlər? Sən Allahın qayda-qanununda heç bir dəyişiklik də tapa bilməzsən.”

 

Yəni, hiylə ancaq öz sahibinin  başında çatlayar.  “Onlar əvvəlkilərin başlarına gələn aqibətdən başqasınımı gözləyirlər? Sən Allahın qayda-qanununda heç bir dəyişiklik də tapa bilməzsən.”  Yəni Allah: “Əvvəllər etdiklərimin eynisini sizin də başınıza… ardı...