Furqan surəsi, 56-58, 77-ci ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Qurandan bir səhifə aç. Bismillah, şeytandan Allaha sığınırıq. Bismillah, Furqan surəsini, 56-cı ayə. Şeytandan Allaha sığınaram. Biz səni ancaq müjdə verən və xəbərdarlıq edən kimi göndərdik”. Əbcədi 1981 edir. 25-ci surə, 56-cı ayə, 25×56=1400. Hicri 1400 tarixini verir. De: “Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm”” bu etdiyim xidmətim üçün, İslamı yaymaq və təbliğ etməyimə qarşılıq olaraq mükafat istəmirəm.Təkcə onu istəyirəm ki, insanlar Rəbbinə tərəf aparan bir yol tutsunlar”. Doğru yol nədir? İslam, Quran. Bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm”. Müsəlman olmağınız mənim mükafatımdır, deyir. Bundan başqa sizdən nə pul, nə də bir qarşılıq istəyirəm, heç bir şey gözləmirəm.Ölməz, əbədi Yaşayana (Allaha) təvəkkül et”. Baxın nə qədər böyük bir nemətdir, ölməz, əbədi Yaşayan” biz yatanda da, öldüyümüzdə də Cənabı Allah əbədi olaraq yaşayandır. Öldüyümüzdə də Allah bizi yenə dirildir və Allah yenə də əbədi olaraq mövcuddur və yaşayandır. (Allaha) təvəkkül et”. Təvəkkül etmək fərzdir. Təvəkkül edən adam onsuz da intihar da etməz, alçaqlıq da etməz, millətə hücum etməz, qarışıqlıq da törətməz, heç kimi də incitməz. Və Onu həmd-səna ilə təriflə” Allahı həmd ilə təsbeh et, əlhəmdülillah, Allaha həmd olsun.… ardı...

 

Rad surəsi, 42-ci ayənin təfsiri

Adnan Oktar: Rad surəsi 42;Onlardan əvvəlkilər də hiylə qurdular. Halbuki bütün hiylələr Allaha aiddir”. Küfr bir tələ qurarsa, Allah da bir tələ qurar deyir. Küfrün tələsi nədir? Dəccal. Allahın tələsi nədir? Mehdi (ə.s.). Heç gözləmədikləri bir anda, gözləmədikləri bir yerdə, onları tutub çökdürər və pərişan edər. O, hər kəsin nə qazandığını bilir. Kafirlər bu yurdun kimin olacağını biləcəklər” -deyir. İslamın dünya hakimiyyəti kimə aid olacaq? Küfr deyir ki, biz hakim olacağıq. Allah deyir ki bax; Kafirlər bu yurdun kimin olacağını biləcəklər”. Əbcədi şəddəsiz 1990 traixini verir, şəddəli  2074, silib süpürüldükləri vaxt, inşaAllah.

 images (5)

 

Ali İmran surəsi, 154-cü ayənin təfsiri

Münafiqlər deyirlər ki, Ali İmran surəsi, 154-də; Bu işdə bizim üçün bir xeyir varmı? Yəni nə mənfəət olar? “Təbliğ edirik, İslamı yayırıq, Müsəlmanlarla birlikdəyik amma nə mənfəətimiz var? Nə mənfəətimiz var?” Ticarətçi düşüncəsi ilə mənfəətçi düşüncəsi ilə baxırlar. Əgər bu işdə bizim üçün bir xeyir olsaydı bir mənfəət olsaydı, elə buradaca öldürülməzdik -deyirlər. “Həyatımız itiririk burada. İnsanlığımız itiririk. Boşa vaxt keçiririk.” Və yaxud həqiqətən öldürülürlər. Yaxud “mənən ölürük” söyləyirlər.

images (5)

 

Muddəssir surəsi, 50-51-ci ayələrin təfsiri

Sanki ürküdülmüş vəhşi uzunqulaqlardır ki, Aslandan qorxub-qaçırlar” -deyir. Müsəlmanların yanından qaçırlar, ürkmüş vəhşi uzunqulaqlar kimi.

images (5)

 

Tövbə surəsi, 74-cü ayənin təfsiri

Allah, Tövbə surəsi 74-də münafiqlər üçün deyir ki; “Allaha and içirlər ki (o inkar sözünü) söyləmədilər”. “Açıq-aşkar inkarı söyləmədilər” -deyir. Bu öz iddialarıdır, “biz inkara aid bir ifadə işlətmədik, dinsiz deyilik, müsəlmanıq, bir əksiyimiz yoxdur” -deyirlər. “Halbuki and olsun, onlar inkar sözünü söyləmişlər”. Yəni fərqində deyildirlər. İnkara aid çox-çox sözləri var, çox-çox ifadələri var, fərqində deyildirlər. İslamı qəbul etdikdən sonra kafir olmuş və bacara bilmədikləri bir işə can atmışlar“. İslamı qəbul etdikdən sonra inkara sapırlar, inkara sapdıqlarının da fərqinə varmırlar. Yaxud fərqinə varılmadığını düşünürlər.Və bacara bilmədikləri bir işə can atmışlar“. Münafiqlərin ilk edəcəyi şey dərhal müsəlmanlardan intiqam almağa qalxmaqdır. Cinayət törətdiklərini bildikləri üçün, əxlaqsızlıq etdiklərini bildikləri üçün, müsəlmanlardan ayrıldıqlarında dərhal psixopatlıq, əxlaqsızlıq və alçaqlıq edərlər. Ya şikayət etmək, ya müsəlmanları zərər çəkmiş vəziyyətdə buraxmaq, ya əleyhlərində yazı çıxartmaq, ya əleyhlərində dedi-qodu çıxartmaq şəklində dərhal intiqama cəhd edirlər. Onların intiqam almağı yalnız Allahın və Onun Elçisinin onları Öz lütfündən varlandırdığına görədir“. Allahın elçisinin, məsələn əsrimizdə kimdir? Hz. Mehdi (ə.s). Peyğəmbərimiz (s.ə.v) zamanında Rəsulullah (s.ə.v). Son dərəcə yaxşı davranır müsəlmanlara. Onlara hər cür imkan təmin edir, asanlıq təmin edir, yaxşılıq təmin edir. Lakin o rahatlıq onlara belə demək… ardı...