Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (13 Yanvar 2013; 10:30)

Tövbə surəsi, 32-ci ayə

 

“Onlar Allahın nurunu (dəlillərini, islam dinini, Quranı) ağızları (batil sözləri) ilə söndürmək istəyirlər. Allah isə kafirlərin xoşuna gəlməsə də, ancaq öz nurunu (dinini) tamamlamaq istər.”

“Onlar Allahın nurunu (dəlillərini, islam dinini, Quranı) ağızları (batil sözləri) ilə söndürmək istəyirlər.” Yəni şüarlar ataraq, qışqırıb-bağıraraq, oranı-buranı yıxaraq, sökərək, qıraraq mehdiyyəti dayandırmaq istəyirlər. Halbuki kafirlər kafirun və kafirat, munafiqun və münafiqat və hər cür qarşı düşüncə, istəsə də, istəməsə də Allah, öz nurunu (dinini) tamamlayar.”

Bu ayədə Allah, islamı bütün dünyaya hakim edəcəyini deyir.

 

 

 

Tövbə surəsi, 33-cü ayə

 

“Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, islamı bütün dinlərdən üstün etmək üçün elçisini doğru yol göstəricisi və haqq din ilə göndərən Odur.”

“Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, islamı bütün dinlərə üstün etmək üçün elçisini” yəni mehdisini, “doğru yol göstəricisi və haqq din ilə göndərən Odur.” yəni islamla, Quranla göndərən Odur. 33-cü ayə. Bilirsiniz ki, təsbihdə də Allahın adlarını 33 dəfə təsbih edirik. Massonluqda da 33 ən yüksək nöqtədir.

 

 

 

Tövbə surəsi, 39-cu ayə

 

“Əgər döyüşə çıxmasanız, Allah sizi ağrılı-acılı bir əzaba düçar edər və sizi başqa bir qövmlə əvəz edər. Siz isə Ona heç bir zərər yetirə bilməzsiniz,… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (16 Yanvar 2013; 12:00)

Tabarani Evsadında və Əbu Naim Əbu Səid-ül Hudridən təhric etdi. Dedi ki, Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurdu: “Əhli Beytimdən biri (Mehdi (ə.s)) çıxar və sünnətlərimi söyləyər.” Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnətləri nədir? Quran. “Allah ona yağış endirər.”  Yəni onun hörməti xatirinə, onun bərəkətiylə yağış yağdırar.  Axırzamanda yağışlar az yağacaq. Allah əvvəl yağışları dayandırdı, yağışın dayanmasının necə olacağını insanlara göstərdi, sonra Mehdi (ə.s)-ın hörməti xatirinə yağışları yağdırmağa başlatdı. Yəni Rəsulullah (s.ə.v) bizə, Türkiyədə olacaq bərəkətin haradan qaynaqlandığını söyləyir. “Yer üzü bərəkətini çıxarar.”

Yəni hal-hazırda Türkiyədəki bərəkət, zənginlik, fərahlıq Mehdi (ə.s)-ın bərəkətidir. İslam aləmindəki zənginlik də Mehdi (ə.s)-ın bərəkətidir. Daha əvvəl zülm, anarxiya, terror və çəkişmə ilə dolu olan dünya, gözəlliklə və ədalətlə, hüzurla dolar və yeddi il dünyada hökm sürər. Mehdi (ə.s) yeddi il dünyanın lideri olaraq bu ümmətə hökm edər və Beytül-Makdisə (Qüdsə) gedər. Yəni Mehdi (ə.s)-ın yaşayacağı yerlərdən biri də, Beytül- Makdis.

 

“Əhli-beytimdən biri çıxıb insanlar Haqqa dönənə qədər mübarizə etmədikcə qiyamət qopmaz.” İnsan Haqqa dönənə qədər. Haqq nədir? Qurandır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v): “Ondan (Mehdi (ə.s)-dan) əvvəl qiyamət qopmaz.” deyir. Mehdi (ə.s)-ın böyük əlamətlərin ilkidir. Mən soruşdum ki: “Onun hökmü nə qədər davam edər?” Buyurdu:… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (18 Yanvar 2013; 13:30)

Kəhf surəsi, 80-ci ayə

 

“Oğlan uşağına gəldikdə, onun ata-anası mömin idilər. Biz uşağın böyüyəndə onları azğınlığa və küfrə sürükləməsindən qorxduq.”

Quran, bir hadisə olmadan əvvəl başlanğıcında tədbir görülməsinə diqqət çəkir. Ammam Xızır (ə.s) orada tamamilə vəhyə əsaslanaraq hərəkət edir .Yəni öz qənaətiylə hərəkət etmir. Onsuz da sonra hz. Xızır (ə.s) gördüyü bu işləri öz ixtiyarı ilə deyil, Allahın vəhyilə etdiyini söyləyir.

 

Kəhf surəsi, 81-ci ayə

 

“Biz istədik ki, onların Rəbbi onun əvəzində onlara ondan daha təmiz və daha mərhəmətli olan başqa bir övlad versin.”

Quranda Mehdi (ə.s)-a çox işarələr vardır. Mövzudan mövzuya keçilir, davamlı Mehdi (ə.s)-a diqqət çəkilir. Məsələn, Allah, Zülqərneyn hekayəsində, Xızır hekayəsində, Kəhf surəsində Mehdi (ə.s)-ı izah edir.

 

 

Kəhf surəsi, 82-ci ayə

 

“Divara gəldikdə isə, o, şəhərdəki iki yetim oğlanın idi. Altında onlara məxsus bir xəzinə vardı. Ataları əməlisaleh adam olmuşdur. Rəbbin onların həddi-buluğa çatmalarını və Rəbbindən bir mərhəmət olaraq öz xəzinələrini tapıb çıxartmalarını istədi. Mən bunları öz ixtiyarımla etmirdim. Sənin səbir edə bilmədiyin şeylərin yozumu budur!”

“Divara gəldikdə isə, o, şəhərdəki iki yetim oğlanın idi. Altında onlara məxsus bir xəzinə vardı.” İki yetim uşaq, hz. Mehdi (ə.s) ilə hz. İsa (ə.s)-a işarə edir. “Xəzinələr”, yəni hz. Süleyman (ə.s)-ın sandığı və bütün müqəddəs əmanətlər. Hamısının ortaya çıxacağına işarə edən bir ayədir. “Ataları əməlisaleh adam olmuşdur.” Bu da hz. İbrahim (ə.s)-a işarə edir, inşaAllah.

R0050

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (19 Yanvar 2013; 13:00)

Nəml surəsi 15-ci ayə

 

“Andolsun Davuda və Süleymana elm verdik. Onlar dedilər:  “Bizi  mömin qullarının çoxundan üstün tutan Allaha həmd olsun!”

“And olsun, Davuda və Süleymana” Mehdi (ə.s) hz. Davud (ə.s)-ın soyundandır.  Davudoğlu Məsih deyə qeyd edilir və o dövrdə hz. Süleyman (ə.s) dünya dövləti qurmuş. Nur surəsi 55-ci ayədə nümunə verilən dünya hakimiyyətlərindən biridir. İkinci dünya dövlət hakimi hz. Zülqərneyn (ə.s) olmuş. Üçüncü də, yəni sonuncu Mehdi (ə.s) olacaq.

 

 

Nəml surəsi, 16-cı ayə

 

“Süleyman, Davuda varis oldu və dedi: “Ey insanlar! Bizə quşların danışdığı dil öyrədildi və bizə hər şeydən verildi. Həqiqətən, bu, bizə göstərilən açıq-aşkar üstünlükdür”.

Süleyman, Davuda varis oldu. Hz. Süleyman (ə.s)-a kim varis oldu? Hz. Mehdi (ə.s). Çünki hz. Süleyman (ə.s)-dan sonrakı hakimiyyət onundur. Bu o deməkdir  ki, Allah  varisçiliyi, o səltənəti, o gücü onunla (hz. Mehdi (ə.s) ilə) davam etdirəcək. Bəzən bir ip kimi uzana bilər, amma bəzən də dünyanın böyüklüyü qədər böyüyə bilər. Mehdi (ə.s) dövründə o ip dünya qədər böyümüş olacaqdır, inşaAllah. Çünki islam o qədər incəldi ki, haradasa qırılma nöqtəsinə gəldi. Amma hal-hazırda bütün dünyanı bürüyəcəkdir, inşaAllah. “və dedi: “Ey insanlar, bizə quşların… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (21 Yanvar 2013; 13:30)

Maidə surəsi, 114-cü ayə

 

Məryəm oğlu İsa dedi: “Ey Allahım! Ey bizim Rəbbimiz! Bizə göydən bir süfrə endir ki, bizim həm birincimiz, həm də axırıncımız üçün bir bayram və Səndən bir möcüzə olsun. Bizə ruzi ver, Sən ruzi verənlərin ən xeyirlisisən”

Hz. İsa Məsih, bunu (göydən süfrə enməsini) bayrama çevirmişdir və bu eyni zamanda bilirsinizmi nədir? Özünün enəcəyinə dəlildir.  “Bizə ruzi ver, Sən ruzi verənlərin ən xeyirlisisən.”  İsa Məsihin göydən enməsi  insanlara qəribə gəlir, elə deyilmi? Göydən süfrə enməsini məqbul görürlər,  Cəbrayılın, mələklərin enməsini məqbul görürlər, amma İsa Məsihin enməsinə niyə qəribə baxırlar, məqbul görmürlər? Burada başqa məqamlar var. Bu, işinə yaramayanların maraqlarına uyğun deyildir. Çünki İsa Məsih dedikdə ağıllara  Mehdi (ə.s), Mehdi (ə.s) dedikdə isə İslam Birliyi gəlir.

 

 

Maidə surəsi, 115-ci ayə

 

Allah dedi: “Mən onu sizə endirəcəyəm. Amma bundan sonra aranızdan kafir olanlara aləmlərdən heç kəsə vermədiyim bir əzabı verəcəyəm”

Allah dedi: “Mən onu (süfrəni) sizə endirəcəyəm.” Yaxşı, başqa kimi endirir? İsa Məsihi endirir. Başqa kimi endirir? Cəbrayılı endirir. “Amma bundan sonra aranızdan kafir olanlara aləmlərdən heç kəsə vermədiyim bir əzabı verəcəyəm.”

Yəni  Allah: “Çox açıq bir dəlil olduğu… ardı...