Hz. Mehdi (ə.s) dövründə İslam dini əsl halıyla yaşanacaq

RƏSULULLAH (S.Ə.V)-İN HƏR ETDİYİNİ, O DA (HZ. MEHDİ (Ə.S) DA) EDƏCƏK. RƏSULULLAH (S.Ə.V) CAHİLİYYƏT TƏMƏLLƏRİNİ YIXDIĞI KİMİ, O DA (HZ. MEHDİ (Ə.S) DA) ƏVVƏLKİ TƏMƏLLƏRİ YIXACAQDIR. O (HZ. MEHDİ (Ə.S)) İSLAMI YENİDƏN BAŞLADACAQ.

(Mikyalul Məkarim, 1-ci cild, səh.5)

 

Hz. Mehdi (ə.s) zühur edəndə eyni Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in etdiyi kimi, o dövrün bütün ateist, inkarçı sistemlərini fikirlə məğlub edəcək, bu sistemlərin bütün fikri alt strukturlarının, təlimlərinin, fəlsəfələrinin, batil tətbiqlərinin və inanclarının etibarsızlığını insanlara göstərəcək. Ardından da İslam dininin Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dövründəki kimi özünə tam uyğun şəkildə-bütün bidətlərdən, həqiqi xarici tətbiqlərdən təmizlənmiş halıyla yaşanmasına vəsilə olacaq.

30a

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) müsəlmanların diqqətini münafiqlərə çəkir

Əli İbn Əbu Talibin (Kərramallahu vəchəh) bildirdiyinə görə Rəsulullah (səllallahu əleyhi vəsəlləm) belə buyurmuşdur:

“MƏN ÜMMƏTİM HAQQINDA BİR MÖMİN VƏ YA MÜŞRİKDƏN QORXMURAM. ÇÜNKİ, MÖMİNLƏR  (pis əməllərdən) İMANI ƏNGƏLLƏYƏR. MÜŞRİKLƏR DƏ KÜFRÜ DƏF EDƏR. LAKİN ƏSL DİLBAZ MÜNAFİQDƏN NARAHAT OLURAM. ÇÜNKİ O, SİZİN XOŞUNUZA GƏLƏCƏK ŞEYLƏR SÖYLƏYƏR , AMMA  XOŞUNUZA GƏLMƏYƏCƏK İŞLƏRİ EDƏR. ”  (Hədisi Təbərani, əl-Mucəmul-övsat və əl-Mucəmus-sağir, Elm Kitabı, Münafiqin polemikası, səh. 512)

0282

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədisi-şərifində müsəlmanların diqqətləri “dilbaz münafiqlər” olaraq xarakterizə etdiyi kəslərə çəkmişdir. Bilindiyi kimi, münafiqlər müsəlmanlar arasında hiyləgər kimi yaşayıb onlara özlərini müsəlman kimi tanıdan, onların imkanlarından istifadə edən və mənfəət qazanmaq məqsədində olan kəslərdir. Əslində Allaha iman etmədikləri halda özlərini iman etmiş kimi göstərən münafiqlər hz. Mehdi (ə.s) dövründə də, hz. Mehdi (ə.s)-ın 313 nəfərdən ibarət camaatı içində də olacaqlar. Necə 1400 il əvvəl sevimli Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə və səhabələrinə qarşı münafiqlik içində olarlarsa, eyni şəkildə hz. Mehdi (ə.s) və camaatındakı səmimi müsəlmanlara qarşı da eyni hiyləgər hərəkətlərlə İslama qarşı mübarizə edəcəklər. Günah, fəsad və qarışıqlıq çıxarmaq, müsəlmanları bir-birlərinə qarşı qoymaq, dini və müsəlmanları (haşa) özlərincə lağ etmək kimi üsullar istifadə edərək İslama qarşı mübarizə edəcəklər.

Quranda münafiqlərin danışma üslubları Allahın diqqət çəkdiyi bir istiqamətləridir:… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın səhabələrindən olmaq istəyən müsəlman gözəl əxlaqlı olmalıdır

İmam Cəfər Sadiq (ə.s) belə buyurur: Kim Qaimin (hz. Mehdi (ə.s)-ın) səhabələrindən olmaq istəsə gözləməli və gözləyiş halında özünə təqva və gözəl əxlaq nümayiş etdirməlidirlər.” 

(Biharul Envar, 52- ci cild, səh.140-da, hədis, 5)

 2lc9sgn

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan olan İmam Cəfəri-Sadiq (ə.s) həzrətləri hz. Mehdi (ə.s)-ın yaxınlarından və onun səhabələrindən olmağı istəyən müsəlmanların hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunu gözləyərkən Qurana tam uyğun davranışlarda olmalarını və Allahın razı olacağı gözəl bir əxlaq göstərmələrini tövsiyə etmişdir.

 

Taha surəsinin 10-cu ayəsi hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuruna işarə edən bir ayədir

O ZAMAN O, BİR OD GÖRÜB AİLƏSİNƏ DEMİŞDİ: “DAYANIN! MƏN BİR OD GÖRDÜM. BƏLKƏ, ONDAN SİZƏ BİR KÖZ GƏTİRDİM, YA DA ODUN YANINDA BİR BƏLƏDÇİ TAPDIM!” (TA HA SURƏSİ, 10)

Allah ayəsində hz. Musa (ə.s)-ın ailəsini arxasında buraxaraq tək başına, alov yanan bir yerə doğru səfərə çıxdığını xəbər verir. Musa (ə.s) ailəsinə alovun olduğu yerdə bir yol göstərici, bir mürşid tapacağına işarə etmişdir. Mehdi sözü hidayətə yönəldən, yol göstərici mənasında olduğu üçün bu istiqamətiylə ayə hz. Mehdi (ə.s)-a işarə edir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən bir hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur əlamətlərindən biri də, səmada bir alovun görünməsidir:

Hüseyn ibn Əli (r.ə)-dən belə rəvayət olunmuşdur: “GÖY ÜZÜNDƏ GECƏNİ İŞIQLANDIRAN BÖYÜK BİR ALOV GÖRDÜYÜNÜZ  VAXT, O AN HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN GƏLİŞİ VAXTIDIR.” (Meriy ibn Yusif ibn Əbi bəkir ibn Əhməd ibn Yusif el-Makdisi “Fəraidu Fəvaidil Fikir Fil İmam əl-Mehdi əl-Muntazar)

“ŞƏRQDƏN BİR ALOVU GÖRDÜYÜNÜZ ZAMAN, Ali-Məhəmmədin (hz. Mehdi (ə.s)-ın) çıxmasını gözləyin.” (Kitab-ül Burhan Fi Əlaməti əl Mehdiyyil Axır Zaman, səh. 32)

15 Noyabr 1979-cu ildə İstanbulda meydana gələn “İndependenta” adlı 150 min qrostonluk neft yüklü tankerin partlayışı hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlamətlərindən olan böyük bir… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) inkarçı cərəyanları və bidətləri İslam dinindən uzaqlaşdıracaq

Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurur: “HƏR ZAMANDA  ÜMMƏTİM ÜÇÜN ƏHLİ-BEYTİMDƏN BİR ADİL VARDIR. ONLAR AZDIRANLARIN  TƏHRİFLƏRİNİ, BATİL ƏHLİNİN  BATİLİNİ, CAHİL ŞƏRHİNİ BU DİNDƏN   UZAQLAŞDIRARLAR, eşidin ki, doğrusu sizin imamlarınız sizi Allaha aparan elçilərdir, elə isə yaxşı baxın ki, sizin elçiləriniz kimlərdir.”

(Savaik’ul Muhrika, İbn-i Hacer, səh. 148, Muhammediyye mat. Ve səh. 90, Meymeniye mat. Mısır. / Yenabi’ul Mevedde, Kunduzi Hanefi, səh. 226, 326, 327, Haydariye mat. səh. 191, 271, 273 ve 297, İstanbul. / Zehair’ül Ukba, Muhibbiddin Taberi Şafii, səh.17)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədisi-şərifində hər əsrdə seyidlər arasından ədalətlə hökm edən bir adam tapılacağını bildirmişdir. Bu kəslər öz əsrlərində hakim olan batil cərəyan nə isə onunla fikri mübarizə içində olacaqlar və insanları din əxlaqını yaşamağa dəvət edəcəklər. O dövrdə cəmiyyətlər üzərində təsirli olan batil din (materializm, ateizm, bütpərəstlik, darvinizm) hansı isə onunla və ya hamısı bir yerdə isə hamısı ilə fikri mübarizə edirlər. Hicri 1400-cü ildə bu fikri mübarizəni edəcək və insanları haqq yola dəvət edəcək seyid hz. Mehdi (ə.s) olacaq. Hz. Mehdi (ə.s) həm darvinizm və materializmi fikirlə yerlə bir edəcək, həm də bəzi xurafatçı kəslərin dinə daxil etdikləri hər cür batil izahı… ardı...