Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Misirdə yaşanacaq hadisələri təfərrüatlı olaraq xəbər vermişdir

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) axır zamanda yaşanacaq hadisələrin hamısını çox təfərrüatlı şəkildə xəbər vermiş, sanki bir təqvim kimi hz. Mehdi (ə.s)-ın hansı hadisələrdən sonra çıxacağını, hz. Mehdi (ə.s) çıxmamışdan əvvəl və çıxdıqdan sonra nələr yaşanacağını izah etmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)–in xəbər verdiyi bütün hadisələr hicri, 1400 (miladi, 1979)-cü ildən etibarən ard-arda reallaşmış və bu xəbərlərin reallaşması ilə yüzlərlə hədisin səhih olduğu dəqiqləşdirilmişdir.

Rəsulullah (s.ə.v)-in xəbər verdiyi axır zaman hadisələrindən biri də, Misirdə yaşanan qarışıqlıqdır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu münaqişənin hansı hadisələrdən sonra baş verəcəyinə kimi  hadisəni bütün ayrıntıları ilə təsvir etmişdir. Buna görə, iki uclu bir kometanın (ulduzun) çıxmasının ardından “ala qarğaya” bənzəyən bir şəxsin Misirdə qarışıqlıq və fitnələrə səbəb olacağını bildirmişdir

Naim ibn Hammad Fitendə və Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Əli (r.ə)-dan belə rəvayət etdilər: “Abbasi Xorasana çatdığı zaman Şərqdə buynuz şəklində bir ulduz çıxacaq. Bu ulduz ilk dəfə çıxdıqda Allah Nuh qövmünü həlak etmişdir. Hz. İbrahim atəşə atıldığında da bu ulduz çıxmışdır. Firon qövmü məhv edildiyində və Yəhya ibn Zəkəriyə öldürüldüyündə də görünmüşdür. Siz o ulduzu gördüyünüz zaman fitnələrin şərindən Allaha sığının.

 O ULDUZUN DOĞULMASI GÜNƏŞ VƏ AY TUTULMASINDAN SONRA OLACAQ. SONRA FİTNƏLƏR “ALACA QARĞA” MİSİRDƏ ZÜHUR EDƏNƏ QƏDƏR DAVAM… ardı...

 

 

 

1.  Hz. Cabir (r.ə), Rəsulullah (s.ə.v)-in belə buyurduğunu izah edir:“Bu ümmətin sonradan gələnləri əvvəl gələnlərinə lənət etdiyi vaxt, kim bir hədisi söyləməsə, gizləsə Allahın endirdiyini gizləmiş olar.”(Buhari, Elm 34. 6034) 

74

 

 2.   Hz. Ənəs  (r.ə),Rəsulullah (s.ə.v)-in belə buyurduğunu izah edir:“Kim bir elmdən soruşulsa, o da bunu gizləsə, qiyamət günü atəşdən bir qəm  ilə qəmlənər.”(Əbu Davud, Elm 9, (3658); Tirmizi, Elm 3, (2651))

74

 

          3.   Əbu Saidil-Hudri, Rəsulullah (s.ə.v)-in belə buyurduğunu izah edir: “Kim insanların dini işlərində Allahın faydalı buyurduğu bir elmi gizləsə, Allah qiyamət günü onu bir atəş ilə qəmləndirər.”(Buhari, Elm 34, 603)

74

 

 

9 May 1920-ci ildə Böyük Millət Məclisi adından Mustafa Kamal Paşa imzasıyla bütün islam dünyasına xitab olaraq Hakimiyyəti Milliyədə dərc olunan bir bəyannamədə,  ingilislərin islam birliyini pozmağa, xalqı, hökuməti və şeyxülislamı Milli Mübarizə əleyhinə çevirməyə çalışdıqları qeyd edilərək ingilis siyasətinin bu yönünə diqqət çəkilmiş və sönən islam günəşinin tamamilə qürub etməməsi və yenidən islam dünyası üzərində parlaması üçün Yavuz Sultan Səlimin: “Biz, müsəlman könüllərin birliyini təmin etmək üçün özümüzü fəda etmiş bir millətik” cümləsi qeyd edilmişdir.  (Hakimiyyəti Milliyə, 1. İl, Nr 29, 13 May 1336-1920; FO:371/5035, E-6781, 10 June 1920., İslam birliyi və Mustafa Kamal, Prof. Dr. Mətn/mətin Hülagü, Timaş Nəşrləri, İstanbul, 2008)    

 Atatürk6

Sebilürreşad Jurnalında iştirak edən və Qazi Mustafa Kamal imzasıyla nümayiş olunan bir başqa bəyannamədə, islam aləminə müraciət edərək  onların maddi və mənəvi köməklərinə, şəfqət və mərhəmət duyğularına, islam aləminin mürüvvətinə, müqəddəs əlaqələrin çox bərəkətli və bol təccəlliyatına müraciət edib. (Gazi Mustafa Kamal, “Bəyannamə”, Sebilürreşad, 22-ci cild, Ədəd 565-566, Ay 10, İl 1339, səh. 157-158. (İslam Birliyi və Mustafa Kamal, Prof. Dr. Mətn Hülagü, Timaş Nəşrləri, İstanbul, 2008, səh. 48-4)  

 

Mustafa Kamal 9 Oktyabr 1919-cu ildə  Hələb və Şamda Suriya xalqına xitab olaraq bir bəyannamə nümayiş… ardı...