hz. Mehdi (ə.s)-ın vəsiləsiylə İslam əxlaqının dünya hakimiyyətini bildirmişdir

“Allah sizlərdən iman gətirib yaxşı işlər görənlərə vəd etmişdir ki, özlərindən əvvəlkiləri varislər etdiyi kimi onları da yer üzünün varisləri edəcək, möminlər üçün onların Özünün bəyəndiyi dinini möhkəmləndirəcək və onların qorxusunu sonra arxayınçılıqla əvəz edəcəkdir. Onlar Mənə ibadət edir və heç nəyi Mənə şərik qoşmurlar. Bundan sonra küfr edənlər – məhz onlar fasiqlərdir.” 

 (Nur surəsi, 55)

Əli ibn Həsən vasitəsiylə Ayyasi tərəfindən rəvayət edildi: “Onun yanında bu ayə oxundu: Onlar, Allaha and olsun ki, bizim Əhli-beytin sevənlərindəndir. ALLAH BİZDƏN BİR ADAMIN ƏLİYLƏ ONLARA (BUNU) ETDİRƏR. O ŞƏXS İSƏ BU ÜMMƏTİN MEHDİSİDİR.”

(Mecmau’l beyan fi tefsiri’l-Kuran Ebu Ali Eminuddin Fazl, Hasan b. Fazl Tabersi 1986, c:4, sf. 832)

 
58

 

Mehdi (ə.s) İslam dinindəki bidətləri (xurafatları) təmizləyəcək

“İNSANLAR QURANIN ÖZ NƏFSLƏRİNƏ GÖRƏ ŞƏRH EDƏN ZAMAN, HZ. MEHDİ (Ə.S) ONLARIN DÜŞÜNCƏLƏRİNİ QURANA DOĞRU İSTİQAMƏTLƏNDİRİB ONU QURANIN HƏQİQƏTLƏRİNİN  TƏTBİQİNƏ  TƏQDİM EDƏCƏK. SONRA SİZƏ KİTAB VƏ SÜNNƏNİN NECƏ UNUDULDUĞUNU GÖSTƏRƏCƏK VƏ ONUN CANLI MƏNALARINI ƏHYA EDƏCƏK.”

(Nəhcül-bəlağə, xütbə 134.)

Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur etdiyi Axırzamanda bəzi insanlar Quranı öz nəfslərinə, öz mənfəətlərinə görə şərh edəcəklər. İnsanları da bu şərhlərə çəkməyə çalışacaqlar. Hz. Mehdi (ə.s) isə insanlara Quran ayələrinin həqiqi mənalarını açıqlayacaq. İnsanların Quran ayələrindən, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsindən mənəvi olaraq çox uzaqlaşdıqları bu dövrdə onlara ayələrin həqiqi mənalarını açıqlayacaq.

38490344fd6

 

Hz. Mehdi (ə.s) dövründə İslam dini əsl halıyla yaşanacaq

RƏSULULLAH (S.Ə.V)-İN HƏR ETDİYİNİ, O DA (HZ. MEHDİ (Ə.S) DA) EDƏCƏK. RƏSULULLAH (S.Ə.V) CAHİLİYYƏT TƏMƏLLƏRİNİ YIXDIĞI KİMİ, O DA (HZ. MEHDİ (Ə.S) DA) ƏVVƏLKİ TƏMƏLLƏRİ YIXACAQDIR. O (HZ. MEHDİ (Ə.S)) İSLAMI YENİDƏN BAŞLADACAQ.

(Mikyalul Məkarim, 1-ci cild, səh.5)

 

Hz. Mehdi (ə.s) zühur edəndə eyni Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in etdiyi kimi, o dövrün bütün ateist, inkarçı sistemlərini fikirlə məğlub edəcək, bu sistemlərin bütün fikri alt strukturlarının, təlimlərinin, fəlsəfələrinin, batil tətbiqlərinin və inanclarının etibarsızlığını insanlara göstərəcək. Ardından da İslam dininin Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dövründəki kimi özünə tam uyğun şəkildə-bütün bidətlərdən, həqiqi xarici tətbiqlərdən təmizlənmiş halıyla yaşanmasına vəsilə olacaq.

30a

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) müsəlmanların diqqətini münafiqlərə çəkir

Əli İbn Əbu Talibin (Kərramallahu vəchəh) bildirdiyinə görə Rəsulullah (səllallahu əleyhi vəsəlləm) belə buyurmuşdur:

“MƏN ÜMMƏTİM HAQQINDA BİR MÖMİN VƏ YA MÜŞRİKDƏN QORXMURAM. ÇÜNKİ, MÖMİNLƏR  (pis əməllərdən) İMANI ƏNGƏLLƏYƏR. MÜŞRİKLƏR DƏ KÜFRÜ DƏF EDƏR. LAKİN ƏSL DİLBAZ MÜNAFİQDƏN NARAHAT OLURAM. ÇÜNKİ O, SİZİN XOŞUNUZA GƏLƏCƏK ŞEYLƏR SÖYLƏYƏR , AMMA  XOŞUNUZA GƏLMƏYƏCƏK İŞLƏRİ EDƏR. ”  (Hədisi Təbərani, əl-Mucəmul-övsat və əl-Mucəmus-sağir, Elm Kitabı, Münafiqin polemikası, səh. 512)

0282

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədisi-şərifində müsəlmanların diqqətləri “dilbaz münafiqlər” olaraq xarakterizə etdiyi kəslərə çəkmişdir. Bilindiyi kimi, münafiqlər müsəlmanlar arasında hiyləgər kimi yaşayıb onlara özlərini müsəlman kimi tanıdan, onların imkanlarından istifadə edən və mənfəət qazanmaq məqsədində olan kəslərdir. Əslində Allaha iman etmədikləri halda özlərini iman etmiş kimi göstərən münafiqlər hz. Mehdi (ə.s) dövründə də, hz. Mehdi (ə.s)-ın 313 nəfərdən ibarət camaatı içində də olacaqlar. Necə 1400 il əvvəl sevimli Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə və səhabələrinə qarşı münafiqlik içində olarlarsa, eyni şəkildə hz. Mehdi (ə.s) və camaatındakı səmimi müsəlmanlara qarşı da eyni hiyləgər hərəkətlərlə İslama qarşı mübarizə edəcəklər. Günah, fəsad və qarışıqlıq çıxarmaq, müsəlmanları bir-birlərinə qarşı qoymaq, dini və müsəlmanları (haşa) özlərincə lağ etmək kimi üsullar istifadə edərək İslama qarşı mübarizə edəcəklər.

Quranda münafiqlərin danışma üslubları Allahın diqqət çəkdiyi bir istiqamətləridir:… ardı...