Aban ibn Tağlib deyir ki, İmam Cəfəri Sadiq (ə.s)-ın belə buyurduğunu eşitdim, mən Qayimi (hz. Mehdi (ə.s)) görmüş kimiyəm, Nəcəfin arxasında Rəsulullahın ağ zirehini geyinəcək və zireh geyindikdən sonra bədəni eynilə Rəsulullahın bədəni kimi genişlənəcək. Cənnət ipəklərindən bir paltar zireh örtəcək…

 

(İmam Mehdi, Ali İrfan, Velayet Yayıncılık, sf. 94)

 

Hz. Əlinin nəvələrindən olan İmam Cəfəri Sadiq (ə.s) Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən köçürdüyü bir hədisdə Axırzamanda zühur edəcək hz. Mehdi (ə.s.) ilə əlaqədar olaraq onun Peyğəmbərimiz (s.ə.v) kimi ağ, təmiz və parlaq paltarlar geyinəcəyi bildirilmişdir. Burada cənnət ipəyinin qəsdi təmiz və parlaq görünüşlü olmasıdır. Cənnət ipəyindən ifadəsinin istifadə edilməsinin səbəbi hz. Mehdi (ə.s)-dakı nuranilik və təmizliyi vurğulamaq üçündür. Yoxsa cənnət ipəyi cənnətə xas parçadır. Həmçinin, bu hədisdə də hz. Mehdi (ə.s)-ın bədəninin eynilə Peyğəmbərimiz (s.ə.v) kimi geniş və heybətli olacağına diqqət çəkilmişdir.20

 

Hz. Mehdi (ə.s) dəccaliyyətin hər iki qolunu, fikirlə aradan qaldıracaqdır

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Axırzamanı izah edən bir çox hədisində dəccalın qiyamətin ən əhəmiyyətli əlamətlərindən biri olduğunu bildirmişdir. Hədislərdə dəccalın, insanlar arasında qarışıqlıq və narahatçılığı yayacağı, kütlələri əxlaqsızlığa və pisliyə sürüyəcəyi, inkara və üsyana istiqamətləndirəcəyi, terrorun və şiddətin qaynağı olacağı xəbər verilmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v.), dəccalın insanları din əxlaqından uzaqlaşdırıb, yer üzündə böyük qarışıqlıq və zülmə sürüyən bu fitnəsinin xurafatçılıq və dinsizlik olduğunu bildirmişdir. 

 

Hədislərdə dəccalın fitnəsinin fikri zəmində təsirsiz hala gətirilməsində isə, hz. İsa (ə.s) ilə hz. Mehdi (ə.s)-ın vəzifəli olduqları izah edilmişdir. Hz. Mehdi (ə.s) Allahın varlığını və birliyini bütün dəlilləri ilə ən gözəl şəkildə izah edəcək, dinsizliklə fikri sahədə ən təsirli şəkildə mübarizə edəcək, insanları səmimi imana dəvət üçün böyük səy göstərəcək və həqiqi din əxlaqını bütün dünyada məskun edəcəkdir.

 

deccaliyet yobazlik_mucadele_6

“Bu şübhəsizdir ki, Axırzamanda Məğrib məmləkətinin ən uzaq mövqesindən hz. Mehdi (ə.s) deyilən bir şəxs çıxacaqdır. Və ön tərəfində qırx mil məsafə olaraq gedəcəkdir. HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN BAYRAQLARI AĞ VƏ SARIDIR. İÇİNDƏ XƏTLƏR OLAR. BAYRAQLARINDA ALLAHIN İSM-İ ƏZƏMİ YAZILMIŞDIR. ONUN BAYRAĞI  ALTINDAKI HEÇ BİR BİRLİK MƏĞLUB  EDİLMƏZ.” (İmam Şarani, Ölüm Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman… ardı...

 

Sonra Musa əsasını atdı və əsa onların düzəltdikləri şeyləri uddu. (Şuəra surəsi, 45)

 

Darvinizmin çöküşü budur. Ayə bunu izah edir. Allah yaratmağı göstərir. Ani yaratmanın necə olduğunu göstərir. Musa (ə.s) zamanında, Firon dövründə darvinizm etibarlı idi. O dövrdən, Şumerlərdən qalma bir inancdır. Hz. Musa (ə.s) əvvəlcə ilk olaraq onu  yıxır. Allah “Dərhal” deyir. Səmimi bir müsəlman haqqı gördüyündə heç uzatmaz. Bəzi tiplər var ki, bir az daha araşdıracağam, deyir. Yüksək səmimi vicdanda dərhal qərar olar. Dərhal cadugərlər Allaha təslim olub səcdəyə qapandılar. İmanın ən gözəl hərəkəti, ifadə şəkli “Səcdədir.”

 

və dedilər: “Biz iman gətirdik aləmlərin Rəbbinə – (Şuəra surəsi, 47)

 

Yəni, insanlar da eşitsin deyirlər, iman gizlənmir. İmanı gizləməyə ehtiyac yoxdur. İmanın insanlar tərəfindən eşidilməsi bir bərəkətdir, gözəllikdir. Çünki imanı zəif olan başqa birisi varsa, belə bir şey gördüyündə o da şövqlənər, imana gələr.

Məsələn, o dövrdə bir çox iman, inanc növləri var idi. İslamdan kənar olan iman növləri var idi. Onun üçün o iman növünün nə olduğunu, doğru olan imanı vurğulamaq üçün; “Musanın və Harunun Rəbbinə!” (Şuəra surəsi, 48) iman etdik deyirlər. Şərh edirlər, açıqlıq gətirirlər. O zaman həqiqi iman olduğu aydın olmuş olur. Çünki bir başqa adam özbaşına… ardı...

 

21 dekabrda dolça bürcünün hakimiyyətə keçdiyi tarixdir eləcə də, mehdiyyətin hakimiyyət tarixidir. Yəni dünya, ruhani elektromaqnit sahənin içərisinə girəcək. Dəccaliyyətin elektromaqnit sahəsi aradan qalxır. Onun yerinə Mehdi (ə.s)-ın elektromaqnit sahəsi dünyanı bürüyəcək. Bunu hiss etməyə başlayacaqsınız. Bunu görəcəksiniz. Yəni saat 24:00-dan etibarən bədənlərinizdə, ruhunuzda hiss edəcəksiniz. Yəni dəccaliyyətin insanların üzərindəki mənfi elektriki qalxacaq, bitmək üzrədir. Artıq dolça bürcü, mehdiyyətin ruhani sahəsi dünyaya hakim olacaq. Allah “Hadi” ismiylə artıq təcəlli edir. Allahın “dəlalətə salan” adı vardır. O ortadan qalxır. Onun yerinə Hadi ismi hakim olacaq inşaAllah.


“Döyüşmək üzrə hazırlıq görüldüyü bir vaxtda, Allahın düşməni olan dəccal hz. İsa (ə.s)-ı görüncə duzun suda əriməsi kimi əriyər
. Əgər İsa (ə.s) onu buraxmış olsaydı onsuz da o öz-özünə həlak olardı.”

 blue-12

“Döyüşmək üzrə hazırlıq görüldüyü bir vaxtda” Bilirsiniz ki, Fələstinlə İsrail döyüşəcəkdi. Son anda dayandırıldı. Hər ölkə öz üstünə götürür. Bu döyüşü dayandıran Kral Məsihdir. Döyüşü dayandıran Şilohdur. Yəni Mehdi (ə.s)-dır. Nə Misirlə, nə də heç bir yerlə əlaqəsi var. Neçə adam birdən ortaq olur. Heç birisi deyil. İsrail, Misirin sözünü əsla dinləməz. Elə bir şey yoxdur. Kral Məsihin, Şilohun tələbi üzərinə dayandırılmışdır.

“Döyüşmək üzrə hazırlıq görüldüyü bir vaxtda” Məryəm oğlu İsa müdaxilə edir. “Allahın düşməni olan dəccal hz. İsa (ə.s)-ı görüncə duzun… ardı...

 

Yoxsa onlar sənin barəndə: “O, Allaha qarşı yalan uydurdu” – deyirlər? Əgər Allah istəsə, sənin qəlbinə möhür vurar. Allah batili silib yox edər və haqqı Öz sözləri ilə bərqərar edər. Şübhəsiz ki, O, kökslərdə olanları Biləndir. (Şura surəsi, 24)

 

“Yoxsa onlar sənin barəndə: “O, Allaha qarşı yalan uydurdu” – deyirlər?” Şübhələnmək insanların əskik, səhv xüsusiyyətidir. Məsələn, xurafatçılar (haqq dəlili inkar edənlər) çox şübhəçi olurlar. Heç bir şeyi xeyirə yozmazlar. Həmişə şübhəçidirlər. Arvadından şübhələnər, uşağından şübhələnər. Manyaklıq dərəcəsində bir şübhə anlayışı vardır. Allah küfrün bu istiqamətinə diqqət çəkmiş. Halbuki peyğəmbərimiz (s.ə.v) dürüst, həyatında heç yalan danışmamış bir insan olub. Allah: Əgər Allah istəsə, sənin qəlbinə möhür vurar.-deyir. Cənabı Allah peyğəmbərin belə ürəyini möhürləyərəm-deyir. Peyğəmbər belə zəmanətdə deyil. Allah istəsə sonra zəmanət verir. Allah batili silib yox edər”.

Deyir ki, adam: “Mən qaldıracağam.” Sən qaldıra bilməzsən. Allah qaldırır. Axırzamanda haqsızlığı, ədalətsizliyi, anarxiyanı Mehdi (ə.s)-ın qaldırdığını  zənn edəcəklər amma, qaldıran Allahdır. Allah batilin məhv olmasında Mehdi (ə.s)-ı  vəsilə edir.  Bu ayənin əbcədi 2014-cü il tarixini verir. Cənabı Allah bu müvəffəqiyyəti Mehdi (ə.s)-ı vəsilə edərək  verəcək, inşaAllah. və haqqı Öz sözləri ilə bərqərar edər. Yəni, Quranın hökmüylə, haqqı haqq olaraq… ardı...