Hz. Mehdi (ə.s), insanların zülmdən yandıqları bir dövrdə zühur edəcək

Əbul Hicaf da Peyğəmbər (s.ə.v)-in üç dəfə belə buyurduğunu rəvayət edir: ”HZ. MEHDİ (Ə.S) BARƏSİNDƏ SİZLƏRƏ MÜJDƏLƏR OLSUN. XALQIN DAĞILDIĞI  VƏ ÇƏTİNLİKLƏRİN  BAŞ  VERDİYİ ZAMAN  HZ. MEHDİ (Ə.S) ZÜHUR  EDƏCƏK. ZÜLM VƏ HAQSIZLIQLA DOLAN YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ. QULLARIN ÜRƏYİNƏ ALLAHA QULLUĞU YERLƏŞDİRƏCƏK VƏ ƏDALƏTİ HƏR KƏSİ ÖRTƏCƏK.

(Peygamberin Ehl-i Beytinden Olan Hz. Mehdi (a.s.), sf 16; Bihar-ül Envar, c.51, s.74)

73

Hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın xalqın məzhəb ayrılıqları olduğu, qruplaşıb bir-birindən ayrıldıqları, irq ayrı-seçkiliklərin yaşandığı, iqtisadi çətinliklərin baş verdiyi, anarxiya və terrorun şiddətini artırdığı bir dövrdə zühur edəcəyi xəbər verilmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu hədisi 3 dəfə təkrar etmişdir. Bu dövrdə insanların iqtisadi böhran, bahalılıq və başlarına gələn maddi və mənəvi çətinliklərdən, yaşadıqları zülmlərdən ötəri davamlı şikayət edəcəklərini də ifadə etmişdir.

 

Hz. Mehdi (ə.s) və tələbələri İslam əxlaqını hakim edəcəkdirlər

Banu Amin, Məhəmməd əl-Bəkirdən ayədə keçən doğrular haqqında belə nəql edir: “BUNLAR DÜNYANIN ŞƏRQİNİ VƏ QƏRBİNİ FƏTH EDƏCƏK OLAN AXIRZAMANDAKI HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN YOLDAŞLARIDIR.” (Şii Kuran Tefsircilerine Göre Kuran’da Mehdi, Ansariyan Yayınları, İran, sf:75, Ağustos 2008)

A0082

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in son peyğəmbər olduğunu qəbul etməyən qalmayacaqdır

İmam Baqir əleyhissalamdan nəql edilən başqa bir hədisdə belə keçir: BU QƏLƏBƏ (QALİBİYYƏT) VƏ ÜSTÜNLÜK AL-İ MƏHƏMMƏDDƏN OLAN HZ. MEHDİ (Ə.S) QİYAM EDİNCƏ HƏQİQƏTƏ ÇEVRİLƏCƏKDİR. BELƏ Kİ, YER ÜZÜNDƏ HZ. MƏHƏMMƏD MUSTAFANI (ONUN PEYĞƏMBƏRLİYİNİ) TƏSDİQ ETMƏYƏN BİR KİMSƏ QALMAYACAQDIR.”  (Təfsiri Burhan,  2-ci cild, səh. 121.)

A0065

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın qeybi əsnasında ona yalnız çox az sayda insan inanacaq.

“… BİLİN Kİ, OĞLUMUN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) QEYBİ ÇOX UZUN SÜRƏCƏKDİR. BELƏ Kİ, İMANLARINI ALLAHIN QORUDUĞU KƏSLƏR XARİCİNDƏ BÜTÜN İNSANLAR BU BARƏDƏ ŞÜBHƏYƏ DÜŞƏCƏKDİR.” ( Bihar-ül Ənvar, 51-ci cild, səh. 160; Isbat-ül Hüdat, 6-cı cild, səh. 427.)

A0065