İSLAMIN YAŞANMASINA MANEƏ TÖRƏDƏN BÖYÜK BƏLA: QATI DİNÇİLİK

Dünyanın dörd bir tərəfindəki İslam ölkələrində silahlı qarşıdurmalar, təzyiq göstərən rejimlər, əks fikirlilər arasındakı şiddət və terror baş alıb gedir, demokratiya anlayışına tamamilə zidd olan zərbələr endirilir. İraq ilə başlayan, Suriya ilə davam edən və ən son Misirdə gündəmə gələn bu primitiv müdaxilələr, sanki bütün İslam ölkələrində bir filmin təkrarı kimi görünür.

Bütün bunların əsas səbəbi nədir?

İslam əxlaqının yaşanmasına mane olan və bir çox İslam ölkəsini bürüyən bəlaların qaynaqlarından biri olan qatı dinçiliyin qarşısı necə alınar?

 

www.turkislambirligimujdesi.com

 

Dövrümüzdə texnoloji imkanların və internet əlaqəsinin inkişafı ilə birlikdə insanların böyük bir qisminin ümumi mədəniyyətləri dünya səviyyəsində inkişaf edir və müasir dünyaya asanlıqla ayaqlaşırlar. Buna görə müasir dünyanı tanıyan insanlara İslam ölkələrinin qadağalarla dolu qatı dinçi həyat təqdim etməsi, insanların bir qismini İslamdan uzaqlaşdırır.

Üstəlik hal-hazırda daxili qarışıqlıqların yaşandığı müsəlman ölkələrinin bir çoxunda müasirliyə qarşı çıxmaq hakimdir. Halbuki, İslam ölkələrinin əsas hədəfi Quranda bildirilən və insanların ürəyini açacaq rahat həyat tərzi olmalıdır. İslamı dünyaya yanlış tanıdan bu qatı dinçilik təhlükəsindən və müasir dünyaya qarşı düşmənçilikdən xilas olmaq üçün isə həqiqi İslam əxlaqına uymaq lazımdır.

 

bagnazlik4İslam ölkələri baxımlı və estetik olmalıdır

 

Dövrümüzdə bir çox İslam ölkəsində iqtisadiyyatın düzəldilməsi ilə birlikdə bütün… ardı...

 

 

(HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) PARLAQGEYİMLƏRİ OLACAQ, ƏLQÜDS ŞAMINDAN İŞIQSAÇACAQ

(El-Sahife El-Mehdiye’den Seçme Dualar, Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani, sf. 65, Kifayetul Athar: 158; El-Bihar 36: 337; and 51: 109)

  glmbenm2mnyo7 glmbenm2mnyo7

Axırzamanda zühur edəcək hz. Mehdi (ə.s) parlaq parçadan tikilmiş paltarlar geyinəcəkdir. Həmçinin, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hz. Mehdi (ə.s)-ın əl-Qüds şamından işıq saçacağını bildirərək onun olduğu yerdən, yəni Qüds şamından elmini yayacağına da diqqət çəkmişdir.

 

Saleh ibn Ukbedən, o da atasından, o da İmam Məhəmməd Baqirdan, o isə atalarından nəql edir ki, Rəsulullah səllallahu əleyhi və alih belə buyurdu:

“MEHDİ MƏNİM ÖVLADLARIMDANDIR, ONUN QEYB DÖVRÜ OLACAQ.  BU DÖVRDƏ ÜMMƏTDƏN BİR ÇOXU DƏLALƏTƏ DÜŞƏCƏK. O, PEYĞƏMBƏRLƏRİN NİŞANƏLƏRİYLƏ (ƏLAMƏT, NİŞANƏLƏR) GƏLƏCƏK...   (Kamal-ud Din, 1-ci cild, səh. 287 və Bihar-ul Envar, 51-ci cild, səh. 72)     

 

miscellaneous 23Hz. Mehdi (ə.s)-ın qeyb dövründə yəni, insanların arasında olmadığı, tanınıb bilinmədiyi, həbs-sürgün, böhtan, işgəncə və zülm gördüyü dövrlərində bir çox münafiq çıxacaq. Bu kəslər hz. Mehdi (ə.s) və tələbələrinin gördüyü pis rəftar və İslam əxlaqının hakim olmamasından qaynaqlanan çətin şərtlər səbəbiylə dəlalətə düşəcəklər. Ancaq, hz. Mehdi (ə.s) Allahın özü üçün təyin etdiyi zaman gəldiyində peyğəmbərlərdən günümüzə gəlmiş olan müxtəlif nişanələrlə zühur edəcək. Bu nişanələrdən biri də, hz. Mehdi (ə.s)-ın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in Topqapı sarayı muzeyində olan hırkası və bayrağıdır.

 

 

 

Hz. Mehdi (ə.s)-a çox az sayda insan tabe olacaq

Həsən ibn Salehi Bezzazdan: Həsən ibn Əli Əsgəri əleyhissələm belə buyurdu:

 

“DOĞRUSU MƏNİM OĞLUM, MƏNDƏN SONRAKI QAİM (HZ. MEHDİ (Ə.S)-DIR). UZUN ÖMÜRLÜLÜKDƏ VƏ QEYBİNDƏ) PEYĞƏMBƏRLƏRİN SÜNNƏSİ ONDA (HZ. MEHDİ (Ə.S)-DA) BAŞ VERƏCƏK. BU MÜDDƏT ÇOX UZANDI DEYƏ BƏZİ ÜRƏKLƏR DAŞ KİMİ SƏRTLƏŞƏCƏK. ALLAHIN, ÜRƏYİNƏ İMAN YAZDIĞI VƏ RƏHMƏTİYLƏ DƏSTƏKLƏDİYİ  KƏSLƏR  XARİCİNDƏ ONA (HZ. MEHDİ (Ə.S)-A_) İNANAN QALMAYACAQ.” (Kamal-ud Din, səh. 526 və Bihar-ul Envar, 51-ci cild, səh. 224)

 

image0016ve6tm8xcuu7Hz. Mehdi (ə.s), peyğəmbərlərdə olduğu kimi uzun və əziyyət dolu bir ömür sürəcək. Hz. Mehdi (ə.s)-ın qeyb dövrü olacaq, hətta bu qeyb dövrünün uzun olması, yəni hz. Mehdi (ə.s)-ın insanlar tərəfindən tanınmasının, zühurunun bəzi kəslərin zənn etdiyindən daha uzun sürməsi imanı zəif bəzi kəslərin ürəklərinin qatılaşmasına səbəb olacaq. Bu səbəblə, hz. Mehdi (ə.s)-a inananlar 313 nəfər kimi çox az bir sayda adam qalacaq. Bu kəslər Allahın ürəklərinə xüsusi olaraq iman yazdığı, çox səmimi insanlar olacaq.

 

 

Hz. Mehdi (ə.s) hz. İsa (ə.s)-ın da imamı olacaq

Rəsulullah (s.ə.v) əfəndimiz səadətlə belə buyurmuşdur: “Daim ümmətimdən bir camaat qiyamətə qədər haqqı yüksəltmək üçün fikri mübarizə aparacaq, MƏRYƏM OĞLU İSA (Ə.S) YER ÜZÜNƏ ENƏCƏK. ƏMİRLƏRİ (HZ. MEHDİ (Ə.S )), ONA (HZ. İSA (Ə.S)-A): “BİZƏ NAMAZ QILDIR” DEDİYİ ZAMAN,  HZ. İSA (Ə.S) XEYR DEYƏCƏK … VƏ “İMAM-I MEHDİNİ” İMAM TƏYİN EDƏCƏK”  (Səhihi Müslim, 1-ci cild, səh. 209)

 

A0001