… Əbdüləziz İbn Müslim belə rəvayət etmişdir:

“İmam Mehdi susamışlar üçün şirin bir su, doğru yolu göstərən bir rəhbər, həlak olmaqdan qurtaran bir qurtarıcıdır. İmam Mehdi yollarını azanların, doğru yolu tapması üçün yüksək bir yerdə yandırılan bələdçi atəşidir. Dondurucu soyuğa tutulanlar üçün bir istilikdir. Təhlükəli keçidlərdə etibarlı bələdçidir. Ondan (İmam Mehdidən) ayrılan hökmən həlak olar.” (İman və Küfr Kitabı / üsulu Kafi (əl-Üsul Min əl-Kafi) / əl-Kuleyni, Cild 1)

1301068881_cennet-bahcesi-gibi

Əbdüləziz ibn Müslim belə rəvayət etmişdir:

“İmam Mehdi yağış yağdıran bir buluddur. Çiskin kimi bir yağışdır. İşıq saçan bir Günəşdir. İti bir göz, budaqları və yarpaqları bir-birinə girmiş bir bağça, bir gülüstandır. İmam Mehdi isti bir dost və yoldaş, şəfqətli bir ata, doğma qardaş, övladlarına düşkün bir ana, fəlakətlərin dörd bir tərəfdən hücum etdiyi zamanlarda Allah qullarının sığınacağıdır.” (İman Və Küfr Kitabı / üsulu Kafi (əl-Üsul Min əl-Kafi) / əl-Kuleyni, cild 1)

cennet-300x247

299/8. Deyildi ki: “Ya Rəsulullah, o gün insanların imamı kimdir? ”  Peyğəmbərimiz (s.ə.v) buyurdu: “İmam Mehdi, mənim nəslimdən, qırx yaşında, üzü bir ulduz kimi parlaq olan kimsədir. Rəftarı mənimlə İsrail camaatına bənzəyər. Ərzdəki xəzinələri çıxarar və şirk diyarlarını fəth edər.”(İman Və Küfr Kitabı / üsulu Kafi (əl-Üsul Min əl-Kafi) / əl-Kuleyni, 1-ci cild.)

52688

Əmiril- Möminin Əli (ə.s) Rəsulullah (s.ə.v)-dən belə nəql edər: İbadətlərin ən üstünü Mehdinin zühurunu gözləməkdir.” Yanəbiül- Məvəddə, s. 493. əl-Mehdi, s. 201.

İmam Sadiq (ə.s) belə buyurmuşdur:“Kim, biz ƏhliBeytin vəlayətiylə qurtuluşunu gözləyəcək bir halda ölsə, Qaimin (Mehdinin) ordusunda iştirak edən kimsə kimi olar.”  (İkmalud- Din, c. 2, s. 357.)

saray5

Hz. Peyğəmbər (s.ə.v) “Zühurundan əvvəlki dövrdə (qeyb dövründə) Hz. Mehdinin varlığının nə kimi  faydası olacaq?” şəklində soruşulan bir suala belə cavab verdi: “Məni peyğəmbər olaraq göndərən Allaha and olsun ki, insanlar qeyb dövründə buludların arxasında qalan Günəşdən faydalandıqları kimi ondan (hz. Mehdidən) faydalanarlar.” (Biharul- Ənvar, c. 52, s. 93.)

1