“Həzrətləri (Hz. Mehdi (ə.s)) Tövratı və digər Kitabları, Antakyada bir mağaradan çıxaracaq və Tövrat əhlinə Tövrat ilə, İncil əhlinə İncil ilə, Zəbur əhlinə  Zəbur ilə və Quran əhlinə Quran ilə əmr edəcəkdir. Yer üzünün üzərində və altında tapılan bütün xəzinələr onun üçün bir araya gətiriləcək. Sonra belə deyəcək, ‘Ey İnsanlar! Dostluqlarınızı pozduğunuz, yer üzündə qan axıtdığınız və Allahın haram buyurduğu işlər etdiyiniz  şeyə gəlin. Sonra onlara indiyə qədər heç verilmədiyi qədər bir zənginlik verəcəkdir.”

[Kamalud Din, Biharül Envar]

A0054

Abdullah soruşdu: Elə isə qeybin ardındakı hikmət nədir? İmam cavab verdi: “… Hikmətinin səbəbi, Xızır (ə.s)-ın gəmiyə ziyan verməsi, uşağın öldürülməsi və divarın inşa edilməsi əsnasında etdiyi işlərin arxasındakı hikmətlər kimi, ortaya çıxmasının ardından aydın olacaq. Həzrəti Musa (ə.s) həzrətlərinə onunla yolları ayrılana qədər aşkar olmamışdır. Ey aleyhi və səlləm Fazlın oğlu! Bu Allahın bir işidir və qeyb sirri və hikməti, Allahın sirlərindən və hikmətlərindən biridir. Allahın ən üstün ağıl sahibi olduğuna imanımız olduğu kimi, onun (Hz. Mehdi (ə.s)-ın) bütün işlərinin də hikmətli olduğundan qəti surətdə əmin olmalıyıq. Xırdalığında gizlənən hikmətlərin fərqində olmasaq belə elə etməliyik.”

 

[Molla Baqir Məclisi, Cila-ul-Uyun, 3/157]

R0416

Adnan-OktarHz. Əli (r.a.)-ın soyu, anası Hz. Fatimə (r.a.) tərəfindən Hz. Davud (ə.s.)-a bağlanır.

Hz. Əli (r.a.)-ın anası Hz.Fatimə (r.a.), Başhaham Hofnainin qızı ilə Esad bin Haşimin evliliklərindən doğulmuşdur.

Silsiləyə Hz. Əli (r.a.)-dan geriyə doğru baxılsa, evliliklərin Hz. Əli (r.a.)-a yaxın dövrdə başhahamlarla davam etdiyi görünür. Bu silsilə sonunda Hz. Davud (ə.s.)-a bağlanır.

* Yəhudi inancına görə, din dəyişdirilmiş də olsa, ana tərəfindən qadınların soyundan hər hansı birinin Yəhudi olması adamı Yəhudi edir.

1.   HƏZRƏTİ DAVUD (Ə.S.)-ın oğulları ( 1003-970 (2. Samuel 5:5))

2.   Natan (Süleymanın qardaşı, Batşebanın oğlu) (oğlu)

3.   Mettethan, oğlu

4.   Menon, oğlu

5.   Melea, oğlu

6.   Eliyakim, oğlu

7.   Yonam, oğlu

8.   Yosef, oğlu

9.   Yuda, oğlu

10. Simon, oğlu

11. Levi, oğlu

12. Yoram, oğlu

13. Mettethan, oğlu

14. Eliyəzər, oğlu

15. Yoşua, oğlu

16. Ər, oğlu

17. Elmodam, oğlu

18. Kosam, oğlu

19. Addi, oğlu

20. Melçi, oğlu… Continue reading