İndoneziyanın Flores adasında olan və 4 il əvvəl tanıdılan miniatür insan qalıqları ilə əlaqədar olaraq təkamülçülər arasında davam edən müzakirələr, son olaraq Mikroneziyadakı Palau adasında ələ keçirilən insan skeletləri ilə yeni bir ölçü qazandı. Flores sümüklərini ortaya çıxaran təkamülçü tədqiqatçılar onları ayrı bir insan növü adlandırmış, daha sonrakı müddətdə bəziləri bu iddiaya qarşı çıxaraq Flores insanlarının, Homo sapiens populyasiyasının deformasiya edilmiş anormal fərdləri olduğu fikrini ortaya qoymuşlar. İkinci görüş, tapılan yeni sümüklərlə daha da ağırlıq qazandı və sümükləri ayrı bir növ olaraq təyin edən təkamülçülərin obyektiv olaraq hərəkət etmədikləri bir daha ortaya qoyuldu.

Haqqında danışılan tapıntı, “National Geographic Society” və Cənubi Afrikanın Vitvatersrand universiteti tədqiqatçısı olan Li Berqerin, VitVatersrand, Rutqers və Duk universitetlərindən elm adamları ilə birlikdə “Public Library of Science One” jurnalında yayımlanan məqalədə yer alıb. (1)

Tədqiqatçılar Palau sümüklərini dövrümüzdən 1400 ilə 3000 il əvvələ aid edirlər. Palau adası, Qərbi Karolina adalarında yerləşir və çox sayda mağara ehtiva edir. Qalıqlar, adanın Uçeliunqs və Omodokel adlı mağarada ələ keçirildi. Qəbiristanlıq olaraq istifadə edildikləri aydın olan mağaralarda, çox sayda insan sümüyünə rast gəlindi. Belə ki, 1 kvadrat metr genişliyində və 50 sm dərinliyindəki çuxurda 1200 parça insan qalığı ortaya çıxarıldı. (2)

Artıq bir çox insana aid qalıqlar arasında yer… ardı...

 

Yer üzündəki canlı növlərini kataloqlandırmayı məqsəd edən “Həyat ensiklopediyası”nın 30.000 canlını əhatə edən ilk bölümü, www.eol.org saytında yayımlanmışdır. Saytda hər canlı növü, şəkil və əlaqədar məlumatlar təqdim edilərək özünə ayrılmış bir səhifədə tanıdılır. 2017-ci ilə qədər kataloqlandırılması nəzərdə tutulan növ sayı 1.8 milyona çatır.1

 

Saytın hazırlanmasından əvvəl internetdə yayımlanan və hal-hazırda bir çox canlı orqanizmlə bağlı məlumatların dərc olunduğu məlumat bazaları istifadə olunmuşdur. “Həyat ensiklopediyası” layihəsi idarəçisi Dr. Ceyms Edvards, müxtəlif mənbələrdən məlumatları çəkib öz məlumat hovuzlarında yayımlamalarını təmin edən texnologiyadan istifadə etdiklərini ifadə edir. “Əgər biri bu qədər məlumatı, bir həyat ensiklopediyasını, oturub sıfırdan yazmağa başlasa bunun tamamlanması 100 il davam edər. Amma biz bu işi bu müddətin onda biri qədər zamanda edə biləcəyimizi düşünürük”, deyir Edvards.2

 

Həyat ensiklopediyası saytından, bir canlı növünün nəslinin davam edib-etmədiyi, təhlükədə olub-olmadığına aid məlumatlar tapmaq da mümkündür.

 

Həyat ensiklopediyası layihəsi, dünyanın müxtəlif ölkələrindən çox sayda elm adamının davam etdirdiyi təsnifat işlərində gəlinən son mərhələni göstərməsi baxımından maraqlı olduğu kimi, yer üzündə Allahın mövcud etdiyi müxtəlifliyin nə cür heyrət verici zənginlik təqdim etdiyini də bir daha xatırladır.

Dünyada, həqiqətən də qeyri-adi bioloji müxtəliflik vardır. Səhralardan yağış meşələrinə, dağların zirvələrindən okean səthinə qədər çox müxtəlif həyat sahəsi, bir-birindən çox fərqli… ardı...

 

İsveçrəli və amerikalı elm adamlarının reallaşdırdığı son çalışma, yarasaları havada tutan aerodinamik faktorları gün işığına çıxardı. Buna görə yarasalar, eynilə böcəklərin etdiyi kimi, uçma əsnasında qanad hərəkətlərinin meydana gətirdikləri hava axınlarından özlərini havada tutmaqdan faydalanırlar. Və bu hava axınlarının yarasanın havada tutan ümumi qüvvətə qatqısı 40%-ə çatır.

 

Yarasalar olduqca çevik uçarlar. Qanadlarını saniyədə 3 ilə 17 dəfə çırpan yarasalar, son sürətdə uçarkən belə birdən-birə çevrilə biləcək əla hava akrobatlarıdır. Ən nizamsız və maneəli sahələrdə belə ən mükəmməl slalomları və ən mürəkkəb manevrləri edirlər. Bu üstün manevr qabiliyyətləri uçuş zamanı qanadlarının səth şəklini dinamik şəkildə dəyişdirmək bacarığından əldə edir. Yarasanın əl sümükləri, incə zər şəklində yayılan və hər hansı tüklü quruluş ehtiva etməyən qanadları boyu uzanır. Yarasa, zər kimi qanadı boyu uzanan barmaq sümüklərini və sümüklərə bağlı əzələləri istifadə edərək uçma zamanı qanadların alması lazım olan şəklə nəzarət edir.

Havada bədənini salmaq istədiyi şəklə və yönəltmək istədiyi istiqamətə görə bir sonrakı anda qanadlarının alacağı şəkli olduqca həssas və qəti şəkildə nizamlayır. Bunların istifadəsi, təyyarələrdə qanadlarda olan qanad arxa hissəsinin istifadəsi ilə bənzər təsir ortaya qoyur. İndiki vaxtda heç bir texnoloji cihazın eləmədiyi, elm adamlarının da hələ tam olaraq anlamadıqları şəkildə, qanad səthində olan təzyiq alıcılarını qanad ətrafındakı hava hərəkətlərini qəbul… ardı...

 

Amerikanın “New Haven Register” qəzetində, Abram Katz imzasıyla nəşr olunan və Harun Yəhyanın “Yaradılış Atlası” adlı kitabında yer alan mövzularla əlaqədar müxtəlif izahların yer aldığı yazıda səhv məlumatlara və elmdən kənar izahlara yer verilmişdir.

Əvvəlcə bunu ifadə etmək lazımdır ki, Abram Katzın yazısında Harun Yəhya təxəllüsünü istifadə edən hörmətli Adnan Oktarın yəhudilərə dünyagörüşüylə əlaqədar olaraq gündəmə gətirdiyi məlumatlar doğru deyil. Hörmətli Adnan Oktar həm əsərlərində həm də özü ilə edilən bir çox reportajda yəhudilərin Quranda “Kitab Əhli” olaraq bildirilən birlik olduğunu, səmimi olaraq iman edən bütün yəhudilərə və əlbəttə xristianlara, hörmət etdiyini ifadə edir.

Hörmətli Adnan Oktar əsərlərində Yaxın Şərqdə yaşanan problemlərin təməlində din əxlaqına uyğun olmayan ideologiyalar olduğuna diqqət çəkir. Həlli isə, səmimi olaraq iman edən yəhudilərin, müsəlmanların, xristianların bir-birlərinə dəstək olaraq, din əxlaqını istədikləri kimi yaşaya biləcəkləri, azad şəkildə varlıqlarını davam etdirəcəkləri bir model yaratmaq olduğunu ifadə edir.

Qısa olaraq hörmətli Adnan Oktarın əsərlərində haqsız istiqamətlərini ifadə etdiyi, səhvlərini tənqid etdiyi əsla bütün yəhudi cəmiyyəti deyil. Yəhudilərin bir yurdları olmasını müdafiə edən halıyla məqbul ideologiya olan sionizm də deyil. Hörmətli Adnan Oktarın kitablarında tənqid olunan, sionizmin dini dəyərləri göz ardı edən, din əxlaqından və Allah inancından uzaq versiyasıdır ki, bu batil ideologiya başda yəhudilərin özləri də olmaqla bir… ardı...

 

“Hürriyet” qəzetinin 10 may 2008-ci il tarixli sayında, “Yer üzünün ən qəribə heyvanı” adlı xəbər nəşr olundu. Xəbərdə; məməli, quş və sürünənlərin bəzi xüsusiyyətlərini mozaika olaraq strukturunda saxlayan Ördəkburun canlısının DNT düzülməsinin elm adamlarına görə ifşa edildiyi bildirilir, “Ördəkburunun gen analizinin, aralarında insanların da olduğu məməlilərin milyon illər əvvəl necə xəyali şəkildə təkamül keçirdiyinin açıqlanmasına kömək olmasının ümid edildiyi” ifadə edilirdi.

Ancaq həmin canlının genomundan yola çıxaraq məməlilərin guya təkamülünə aid ortaya qoyulan bu iddianın hər hansı obyektiv əsası yoxdur. Canlıların mənşəyini əvvəldən doqmatik olaraq təkamül şəklində qəbul edən elm adamları, Ördəkburunun məməlilərlə təkamülü tarixi paylaşdığını fərz edir, genomlarındakı struktur və düzülmə quruluşunun xüsusiyyətləri də bu istiqamətdə izah edilir. Gerçəkdə Ördəkburun, məməlilərin təkamülü ssenarisi üçün heç bir elmi dəlil vermir, əksinə, təkamül nəzəriyyəsi üçün böyük çıxılmaz vəziyyət meydana gətirir.

 

Təkamülçülərin Ördəkburun dilemması

Avstraliya və Tanzaniyada göl və çaylarda yaşayan Ördəkburunun elmi adı “Ornithorhynchus anatinus”dur. Erkəklərinin boyu 50 santimetrə çatır, dişilərinki isə bundan 20% daha azdır. Ördəkburun, xəbərdə də ifadə edildiyi kimi “kürkü olduğu və balalarını əmizdirdiyi üçün məməli sinfinə girib. Quyruğunu qunduz kimi sallayan bu heyvan, quş dimdiyi və sürünən zəhərinə sahib olmaq kimi xüsusiyyətlər də kəsb edir. Ümumiyyətlə su altında yaşayan bu heyvanlar, zəhərlərini arxa ayaqlarında daşıyırlar. Ördəkburun… ardı...