DƏCCALIN BİLİNMƏYƏN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Dəccal indi yaşlıdır, çox ahıl yaşlardadır. Yəni təxminən yetmiş vardır. Hədislərdə ifadə edir, “saçı saqqalına qarışmışdır. Bir gözü kordur.” “Saçları ağac budaqları kimi bir-birinə girib” deyir. Yəni belə filosof görünüşlüdür. “Dərisi qırmızıdır” qırmızı. “Gövdəsi böyükdür. Saçları buruqdur. Bir gözü kordur” bir gözü də sönükdür. Gözlərində problem var. Saçlarının ön tərəfi qırmızıdır, lakin arxa tərəfi qaradır. Yəni özünə görə tərz də etmiş ola bilər və yaxud quruluşu elə ola bilər. “Onun tək gözü kordur. Başı ilan və ya kərtənkələ başını xatırladır” deyir, görünüşü. Yəni qəribə görünüşü var. Taberanidə keçir. “İri, qalın boyunlu, tək gözlü və çəpdir.” Sehr və hipnoz növündə təsiredici xüsusiyyətlərə sahibdir. Bu mövzuda çox məlumatlıdır. Hipnoz, ruh elmi, metafizik mövzularda çox məlumatı olan, çox araşdıran adamdır. Hipnoz gücü var.

İngilis dərin dövlətinin ən böyük silahı mövhumatçılıq olacaq. Hz. Mehdi (ə.s) da onların silahını parçalayan insan olacaq, yəni müasir şəxsiyyətiylə mövhumatçılığı dağıdacaq. Mevdudi belə açıqlayır, “Müasir müsəlman olacaq”. Mevdudi hamı onu deyir, hoca, molla kimi gözləyəcək, amma o əsrinin ən müasiri olacaq deyir. Çox keyfiyyətli və müasir insan olacaq deyir. Ta yüz il əvvəl söyləyir.

Bütün masonlar həzrəti İsa Məsih (ə.s)-ın mason olduğunu düşünürlər. Həzrəti Musa (ə.s)-ın da mason olduğu qənaətindələr. Həzrəti Süleyman (ə.s)-ın da mason olduğu… ardı...

 

AYƏ ŞƏRHLƏRİ

Maidə surəsi, 7-də Allah, “Allahın sizə göstərdiyi lütfkarlığını və siz: “Eşidirik və itaət edirik!” – dediyiniz zaman sizinlə bağladığı əhdi xatırlayın. Allahdan qorxun! Şübhəsiz ki, O, kökslərdə olanları bilir.” (Maidə surəsi, 7) “Eşitdik və itaət etdik” dediyinizdə deyir “sizi” deyir “özüylə bağladığı əhdi (müqaviləsini) anın.” Siz kimdir? İnsandır. İnsan nə vaxtdan bəri varmış? Dünya yaradılmazdan əvvəl var. Hələ kainat yoxdur, amma insan var. Normal bədənli insan nəfsli, nəfsi var, normal bildiyin insandır. Gözü var, qulağı var eşidir, ağzı-burnu var, qolları var, normal insandır. Nəfs sahibidir. Nəfs bədən deməkdir, nəfs bədəndir, bədən sahibi olaraq var. Bax “eşitdik” deyir nəylə eşidilər? Qulağıyla. Nəylə itaət edirlər? Ürəklə, ruhla, bədənlə. “İtaət etdik” deyirlər. Allah “bunu” “anın” deyir. “Bu əhdi anın” xatırlayın, danışın deyir. “Və misakahu” müqaviləsini “ellezi” ki o “veseka” yəni vəsiqə kimi, onunla sizi bağladı “qum bihi iz kuntum” dediyiniz zaman “semiğna” eşitdik “və atağna” və itaət etdik, ata itaət eyni söz mənşəlidir. “Və itteku Allaha” və Allaha qarşı təqva sahibi olun “innallahe” şübhəsiz ki, Allah “alimin” sinələrdə olanı ən yaxşı biləndir “və bizati essuduri”.

Əraf surəsi 172, “Bir zaman Rəbbin Adəm oğullarının bellərindən onların törəmələrini çıxarmış və onları özlərinin əleyhinə şahidlər tutmuşdu?” Öz bədəninə, nəfsinə qarşı şahid tutur. “Mən… ardı...

 

ÖLÜM, KEYFİYYƏTLİ YUXUDAN OYANMAQ KİMİDİR. İNSAN OYANAN KİMİ DƏ AXİRƏTƏ KEÇİR. ARTIQ GERİ DÖNÜŞÜ OLMAZ

İnsan öldüyündə birbaşa axirətə keçir. Öldüyü an onsuz da oyanma tərzindədir, açıq şəkildə oyanma, amma insanlar normal, keyfiyyətli yuxu görür, dəqiq aydın oyanma tərzindədir, açıq oyanma, o qədər. Oyanan kimi də axirətə keçir. Artıq geri dönüşü olmaz, yəni yeni aləmə keçmiş olur, dördüncü aləmə keçmiş olur, bir daha dönə bilməz. Bu görünüşdən daha dəqiqdir. Ona görə onsuz da oyanan yuxu deyir. “Yatdığımız yerdən bizi kim qaldırdı?” deyirlər, səbəbi odur, amma yenə bir daha yatıb-durma dövrələri olduğu aydın olur. Normalda birbaşa oyanar. Birbaşa oyanmış olar.

Allah Qaf surəsi, 21-23-də “Artıq hər nəfs” deyir, bax “Hər nəfs..” nəfs demək bədən, insan “..yanında sürücü..” çünki hansısa vasitədədir mömin, o şərtlərdə, o yerdə Allah onu gəzdirmir, bir sürücü. “..və bir şahid. “yanında da onun gözətçisi olan bir adam daha var, yanında bir mələk, yəni insan kimi bir varlıq. Bax “Sən bunun (bu günün) haqqında qəflət içində idin. Amma Biz pərdəni sənin üzündən qaldırdıq.” Allah önümüzdəki örtüyü, pərdəni yarıb açır. Örtünü qaldırdıq dediyi o qalxır. Adam qalxan kimi dərhal keçir, o qədər. “Sən artıq bu gün yaxşı görürsən.” Çünki müqayisə… ardı...

 

MÜNAFİQ ŞEYTANİ MARJİNAL QƏRİBƏ MƏXLUQDUR. MÜNAFİQİN MƏNTİQLƏRİYLƏ ŞEYTANINKI TAMAMİLƏ EYNİDİR

Münafiq təbii şeytani məxluqdur, qəribə məxluqdur, çox marjinal məxluqdur. Şeytanın xarakteriylə eynidir. Məsələn, mömin biri işə girər, o da o işə girər, mömini işdən çıxartdırar. Hansısa şəkildə böhtan atar, yəni möminin orada olmasını istəməz. Məsələn, ticarətdə mal aldı, mömin qazanc əldə edəcək, o malın alınmasını əngəlləyər. Küfrə qarışmaz, digər pis insanlara qarışmaz, mömin onu çox narahat edər. Yəni ona mane olar. Və yaxud məktəbdə müvəffəqiyyətli bir şagird, məktəbdən atılması üçün çalışar. Böhtan atar, etibarını zədələməyə çalışar, dərsdəki müvəffəqiyyətlərini əngəlləməyə çalışar. Yəni münafiq manyak kimidir. Məsələn, fərz edək jurnalistdirsə, o qəzetdən çıxarılması üçün çalışar, yazılarının nəşr olunmamasına çalışar. Yazıçıdırsa, kitablarının oxunmaması üçün çalışar, manyak kimidir. Kimi deyil, yəni manyakdır.

 

İNSANLARIN ARASINDA ÇOX SAYDA RUHU OLMAYAN, EYNİLƏ İNSANA BƏNZƏYƏN BİR NÖV ZOMBİ VARLIQLAR VARDIR. ALLAH QURANDA BUNLARA DİQQƏT ÇƏKMİŞDİR

Əlbəttə, aramızda insanlar arasında ruh sahibi olmayan zombi varlıqlar vardır, yəni ölü. Allah Quranda ölü olduqlarını söyləyir. Müasir sözlə zombi. Ruhu olmayan, insana bənzəyən, eynilə insana bənzəyən varlıqdırlar, amma normalda heyvandır. Yəni danışır, sual soruşur, cavab verir. İnternet də görürsünüz “mal” deyirik, “mal sürüsü” deyirik. Bunların əksər hissəsi zombidir, bu insanlar ölüdürlər. Sevgini bilmir, mərhəməti bilmir, şəfqəti bilmir, Allah qorxusunu bilmir, gözəllikdən… ardı...

 

Allah göylərin və yerin nurudur. Onun möminlərin qəlbində olan nuru, içində çıraq olan bir taxçaya bənzəyir; o çıraq şüşənin içindədir, şüşə isə, sanki inci kimi bir ulduzdur. O çıraq təkcə şərqə və ya təkcə qərbə aid edilməyən daim günəş şüaları altında qalan mübarək zeytun ağacından yandırılır. Onun yağı özünə od toxunmasa da, sanki işıq saçır. Bu, nur üstündə nurdur. Allah istədiyini Öz nuruna yönəldir. Allah insanlar üçün misallar çəkir. Allah hər şeyi Biləndir. (Nur surəsi, 35)

kuazar

Kvazar, kosmosda radio dalğası yayan, ulduz kimi görünən, sıx və son dərəcə parlaq cisimlərə verilən addır. Kvazarlar kainatdakı bilinən ən parlaq cisimlərdir. Hal-hazırda kainatdakı ən parlaq kvazarın parlaqlığı, Günəşin parlaqlığından 2 trilyon qat çoxdur  (2×1012); Samanyolu kimi nəhəng qalaktikanın cəmi işığından isə təxminən 100 qat çoxdur. 1

Yuxarıdakı ayədə keçən “nur” sözü “işıq, parlaqlıq, aydınlıq, şüa, parıltı, işıqlandırma” mənalarını verir. Ayədə təsvir edilən işıq, parlaqlıq cəhətiylə, kvazar olaraq bilinən bu göy cisimlərinə işarə edə bilər. Çünki ayədəki digər ifadələr də, kvazarların işığının görünmə şəklini, işığının qaynağını, son dərəcə hikmətli şəkildə təsvir edir. (Doğrusunu Allah bilir.)

Ayədə “sanki inci kimi bir ulduzdur” mənasını verən “keenneha kevkebun durriyyun” ifadəsindəki “duriyyun” sözü “parlaq” mənasıyla kvazarın elmi təsvirlərindəki “inci kimi bir ulduzdur… ardı...