Türk-İslam Birliyi

Pasportla bir yerə getməyək. Məsələn, mənim Cənub-Şərqi Anadoludakı qardaşım, Diyarbəkirdə maşına axşam minsin, sürsün Tehrana qədər getsin, o qədər. Sərhəd qapısı necə olacaq bilirsinizmi genişliyi? 300 metr filan olmalıdır tək qapının. Rahat-rahat. Yalnız “Salamünəleyküm” deyib girəcək. O qədər asan. Sadəcə Salam vermə şərti olsun, o qədər. “Əleyküməssalam” dedi mi girsin. Bakıya getsin, Bağdada getsin, Şama getsin, Qahirəyə getsin. Təyyarəyə minsin, getsin yeməyini yesin, geri dönsün.

Türk İslam Birliyində heç bir mədəniyyət itməz, əksinə mədəniyyətlər daha da möhkəmlənər, daha da oturar, daha mükəmməl hala gələr.

 

Marksizmin sosial ədalət istiqaməti gözəldir. Niyə qorxursunuz? Marksist olaraq ortaya çıxmağa ehtiyac yoxdur. Niyə mütləq Marksist olmalısınız? SOSİAL ƏDALƏTİ İSTƏYİRSİNİZSƏ, MEHDİ TƏRƏFDARI OLUN. SOSİAL ƏDALƏTİN ƏN MÜKƏMMƏLİNİ ETMƏLİSİNİZ. KOMMUNİST OLMAĞA GƏRƏK VARMI? HƏM ALLAHI SEVƏRSİNİZ, HƏM DƏ MEHDİYYƏTİN İCTİMAİ ƏDALƏTİNİN KOMMUNİZMLƏ MÜQAYİSƏSİ QEYRİ-MÜMKÜNDÜR. SƏHİH OLARAQ MAL PAYLAYIR;  BÜTÜN İNSANLARA EYNİ OLARAQ PAYLANIR.Və Peyğəmbərimiz (s.ə.v): “Heç bir kasıb qalmayacaq. Sədəqə veriləcək, zəkat veriləcək, fitrə veriləcək adam qalmayacaq. Hər kəs zəngin olacaq. Mal-mülk dolub daşacaq” -deyir.

XALQIN, İNSANLARIN YAXŞILIĞINI İSTƏYİRSİNİZSƏ GƏLİN MEHDİ TƏRƏFDARI OLUN.  GÖZƏL, SƏMİMİ BİR VİCDANLA İSLAM BİRLİYİNİN TƏRƏFDARI OLUN. HƏM  İÇİNİZ DƏ RAHATLAYAR. NİYƏ İSYANKAR OLMALISINIZ? ÖZÜNÜZÜ ALLAHA SƏMİMİ-QƏLBDƏN BAĞLAYIN. NƏ GÖZƏL, SİZİN ÜÇÜN SONSUZ BİR HƏYAT VAR. ÖZÜNÜZÜ YOX OLACAQ ZƏNN EDİRSİNİZ. YOX OLMAYACAQSINIZ, SONSUZA QƏDƏR YAŞAYACAQSINIZ. BU SİZİN ÜÇÜN ÇOX GÖZƏL BİR ŞEYDİR, BÖYÜK BİR NEMƏTDİR. ALLAHI YOX ZƏNN EDİRDİNİZ, AMMA BAXIN, ALLAHIN VAR OLDUĞUNU GÖRDÜNÜZ. BU SİZİN SEVİNƏCƏYİNİZ BİR ŞEYDİR.

İSRAİLLƏ İTTİFAQ EDİLMƏLİDİR. YƏNİ İSLAM BİRLİYİ MÖVZUSUNDA İSRAİLLƏ, İRANLA ÇOX GÖZƏL İTTİFAQ YARADILA BİLƏR. BÖYÜK BİR GÜC MEYDANA GƏLƏR. İRAN, İSRAİL, TÜRKİYƏ RAZILAŞSA İSLAM BİRLİYİNİN OLMAMASI ÜÇÜN HEÇ BİR MANEƏ OLA BİLMƏZ. İRAN, İSRAİL, TÜRKİYƏ GEDİB BİR MASAYA OTURSALAR, MÖVZU BİTƏR. İSLAM BİRLİYİ DƏRHAL YARANAR. DAXİLİ İŞİNDƏ DƏ, XARİCİ İŞİNDƏ DƏ HƏR… ardı...

 

QURANDA İSA MƏSİHİN DUASINA DİQQƏT ÇƏKİLİR. İSA MƏSİH NƏ VAXT DUA ETSƏ DƏRHAL ALLAH QƏBUL EDİR. İSA MƏSİHİN ELƏ BİR MÖCÜZƏSİ VARDIR. Onun üçün tələbələri bildiyi üçün deyirlər ki, “Allah bizə göydən bir süfrə endirsin, sənə daha çox inanaq” –deyirlər. NƏ VAXT DUA ETSƏ DUASI MÜTLƏQ OLUR, DƏRHAL OLUR İSA MƏSİHİN. İMANI ÇOX GÜCLÜ BİR PEYĞƏMBƏR OLDUĞU ÜÇÜN, ÇOX MÜBARƏK BİR İNSAN OLDUĞU ÜÇÜN ALLAH ONA BELƏ BİR İMTİYAZ, BİR GÖZƏLLİK MEYDANA GƏTİRMİŞ. ONU ELƏ BİR GÖZƏLLİKLƏ YARATMIŞ. İSA MƏSİHİN HƏR DUASI QƏBUL OLAR.

PKK DEMOKRATİK MUXTARİYYƏT, YƏNİ DEMOKRATİK MÜSTƏQİLLİK “BƏZƏKLİ DEMOKRATİK”, “YARAŞIQLI, DÜNYALAR GÖZƏLİ, MÜSTƏQİL KÜRDÜSTAN” FİKİRİNDƏDİR. ÖZ DÜŞÜNCƏLƏRİNƏ GÖRƏ BELƏ BƏZƏYİRLƏR. KOMMUNİZMDƏ DEMOKRATLIQ DEYƏ BİR MÖVZU OLMAZ. KOMMUNİST DİKTATORLUQ VARDIR.

 

Təkcə TÜRKİYƏDƏ PKK-NIN DƏSTƏKÇİSİ ÇOXLU İNSAN VAR, ELƏ ZƏNN EDİLDİYİ KİMİ DEYİL. YƏNİ KOMMUNİST QRUPLARIN BÖYÜK BİR HİSSƏSİ PKK-NI DƏSTƏKLƏYİR. YƏNİ SOLÇU BİLİNƏN BİR ÇOX İNSAN DA PKK-NI DƏSTƏKLƏYİR. Amma soruşsan qarşı imiş kimi danışırlar, belə axsayan, “İstəmirəm, amma yan cibimə qoy” üslubunda danışırlar. Diqqət yetirsəniz üslublarından anlayarsınız. Danışdırdığınızda PKK-ya qarşı olmadıqlarını hiss edərsiniz. Xalqın reaksiyasından çəkindikləri üçün ortaq bir üslubdan istifadə edirlər. Yoxsa PKK ilə qucaq-qucağadırlar, elə bir mövzu yoxdur. BİR DƏ KOMMUNİSTLƏRİN BİR XÜSUSİYYƏTİ VARDIR, HANSI KOMMUNİST QRUP GÜCLÜDÜRSƏ ONUN ƏTRAFINDA TOPLANARLAR. İNDİ PKK-NI… ardı...

 

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 22.01.1921-ci il tarix 1-ci mövsüm 1-ci yığıncaq 31-ci mövzu 3-cü cild 334-cü səhifədəki Atatürkün ifadələrini ehtiva edən gizli iclas qeydlərindən alınmışdır:

“Əfəndilər, iki cür tədbir alına bilərdi”. Kommunistlərə deyir. “Biri birbaşa kommunizm deyənin başını qırmaq”, yəni başını əzməkdir deyir, birinci yol budur deyir. “… digəri Rusiyadan gələn hər adamı dərhal dənizdən gəlmişsə, gəmidən çıxarmamaq, qurudan gəlmişsə, sərhədin xaricinə atmaq kimi məcburedici, şiddətli, incidici tədbirlərdən istifadə etmək. Bu tədbirləri almaq, iki nöqtədən faydasız görülmüşdür. Birincisi, yaxşı əlaqələrdə olmağı lazımlı saydığınız Rusiya Respublikası tamamilə kommunistdir. Əgər belə məcburedici tədbir tətbiq etsək” belə şiddətli üsul tətbiq etsək “elə isə qeydsiz-şərtsiz ruslarla əlaqədə olmamaq lazımdır”. O zaman bunları etsək əlaqəni kəsmək lazımdır deyir. “Halbuki biz, bir çox siyasi düşüncə ilə bir çox səbəb və faktordan ötrü Ruslarla təmas və əlaqədə olmaq və görüşmək istədik, istəyirik və istəyəcəyik”. Nə ağıllı insan maşaAllah. Bax, xeyli ağıllı danışır. Mən bu xurafatçı dəstəsinin Atatürkə sataşmasını anlaya bilmirəm.

Bax məsələn, çox məqsədəuyğun bir siyasət. “O halda, tətbiq edəcəyimiz tədbirlərdə dostluğunu istədiyimiz bir xalqın, bir hökumətin qanunlarını təhqir etməmək məcburiyyətindəyik”. Türkcəsi də mükəmməldir. Yəni Atatürkşahanə cümlələr qurur. Şəxsən özünə aid yazılar. “Bax bunun üçündür ki, məcburedici tədbir istifadə etmək istəmədik.  İkinci bir nöqtədən də məcburedici… ardı...

 

SEVGİNİ MÜDAFİƏ EDƏNLƏR İNDİ DÜNYADA İŞIQ KİMİ ALLAH TƏRƏFİNDƏN GÖRÜNÜR

Onsuz da onlar üçün dünyanı ayaqda saxlayır hal-hazırda Allah. Sırf sevgini müdafiə edənlər üçün dünya ayaqda dayanır. Qiyamətin qopmama səbəbi budur. Məsələn, Türkiyədə çıraq kimi görülür o insanlar. Amerikada çıraq kimi görülür, bir ovucdurlar. Sırf onlar üçün Allah dünyanı davam etdirir. Sonra o çıraqların, o nurların sayları artacaq, o işıq hər yeri bürüyəcək. Sonra o işıqlar yavaş-yavaş sönəcək, sönəcək, sönəcək, qapqara olduqda dünya dağılacaq. Yəni, dünyanın davam etməsi üçün bir səbəb qalmayacaq.

 

DÜNYA ZALIMLAR ÜÇÜN, SEVGİSİZLƏR ÜÇÜN AYAQDA DEYİL

 

Allah sevgisinin təcəllisi olaraq imanlı insanlar gözəl bir üslub və ruh içindədirlər. Allah bunlar üçün dünyanı ayaqda tutur. Yoxsa dünya çoxdan dağılardı. Yəni itlər, köpəklər üçün, zalımlar üçün, sevgisizlər üçün, mərhəmətsizlər üçün, müharibə edənlər üçün ayaqda deyil. “Qan axıtmaq istəyirsən o zaman, Mənə buraxın” -deyir Allah. “Hər kəs qan istəyir, fəlakət istəyir, ölüm və əzab istəyir, hər kəs nifrət istəyirsə, yaxşı” -deyir Allah. “Mənə həvalə edin. Mən hamınızı birdən məhv edəcəyəm” -deyir və qiyaməti qopardır. “O gün, uşaqların saçları belə dümağ olar” -deyir Allah. Uşaqlar ölər, bir anda möcüzə kimi saçları dümağ olar, bir anda işıq kimi uşaqların saçları parıldayar. “İnsanları sərxoş görə­­cəksən, halbuki onlar sərxoş olmayacaqlar” -deyir Allah.… ardı...