Təkamül nəzəriyyəsinin süqutu

Nebraska adamı saxtakarlıqdır ile ilgili görsel sonucu

Üstdəki şəkil tək bir diş parçasına əsaslanaraq düzəldilmiş və Illustrated London News jurnalının 24 iyun 1922-ci ildəki sayında nəşr olunmuşdu. Ancaq bir müddət sonra bu dişin, meymun bənzəri varlığa və ya insana deyil, soyu tükənmiş donuza aid olduğunun başa düşülməsi, təkamülçüləri böyük xəyal qırıqlığına uğratdı.

1922-ci ildə, Amerikan Təbiət Tarixi Muzeyi müdiri Henri Ferfild Osborn, Qərbi Nebraskadakı İlan Dərəsi yaxınlarında, Pliosen dövrünə aid azı dişi fosili tapdığını açıqladı. Bu diş, iddiaya görə, insan və meymunların ortaq xüsusiyyətlərini daşıyırdı. Çox keçmədən mövzuyla əlaqədar çox dərin elmi mübahisələr başladı. Bəziləri bu dişin sahibini Pithecanthropus erektus olaraq şərh edirlər, bəziləri isə bunun insana daha yaxın olduğunu söyləyirdilər. Böyük mübahisələr yaradan bu diş fosilinə “Nebraska Adamı” adı verildi. “Elmi” adı da dərhal arxasından gəldi: Hesperopithecus haroldcooki.

Bu tək dişə əsaslanaraq Nebraska Adamının kəllə və bədən bərpaları edildi. Hətta daha da irəli gedilərək Nebraska adamının ailəsinin təbii mühitdə şəkilləri nəşr olundu. Bütün bu ssenarilər tək bir dişdən çıxarılmışdı. Təkamülçü kütlələr bu “qarabasma adamı” o dərəcə mənimsədilər ki, Uilyam Brayan adlı bir tədqiqatçı, tək bir azı dişinə dayanılaraq bu qədər nağd hökmlə qərar verilməsinə qarşı çıxınca, bütün şimşəkləri üzərinə çəkdi.

Ancaq 1927-ci ildə skeletin o biri parçaları da tapıldı. Tapılan yeni parçalara görə bu diş nə… ardı...

 

Darvinistlər Australopithecuslar üçün istifadə etdikləri eyni üsuldan, insan soyu olan Neandertallar üçün də istifadə etmişlər.

Neandertal Adamı 1856-cı ildə Almaniyanın Düsseldorf kəndi yaxınlarındakı Neander vadisində olan fosillərlə elm ədəbiyyatına girdi. Kəllə və bədənindəki sümüklərdə olan qıvrımlar, fosillərin təkamülçülər tərəfindən guya primitiv insan növü olaraq qiymətləndirilməsinə gətirib çıxardı.

1908-ci ildə bu dəfə Fransanın La Chapelle-aux-Saints bölgəsində Neandertal adamına aid olduğu ifadə edilən, demək olar ki, qüsursuz skelet tapıldı. Sümüklər dövrün məşhur paleontoloq və geoloqu Marsellen Bul tərəfindən birləşdirildi.

Bu birləşdirmə nəticəsində ortaya çıxan Neandertal adamı əyilmiş duruşa, önə çıxıq başa sahib idi. Həm də ayaqları da oynaq yerlərində kilidli qalır, tam düz dura bilmirdi.

Bu görünüş sayəsində, Neandertal adamı insanların zehinlərində primitiv canlı olaraq yerləşdi. Neandertallar, saxta şəkillərdə də primitiv meymun adamlar olaraq göstərildilər.

Neandertal haqqındakı bu səhv fikir 100 ilə qədər sürdü. Lakin 1950-ci illərdə La Chapelle skeleti üzərində aparılan analizlər, skeletin sahibi olan Neandertal adamında bir növ oynaq infeksiyası tapıldığını bildirdi. Gerçəkdə sağlam fərdlər normal insan kimi dik gəzə bilirdi.

1985-ci ildə, eyni skelet, bu dəfə Erik Trinkaus adlı antropoloq tərəfindən araşdırıldı. Bu araşdırma Neandertalların dik gəzə bildiyini təsdiqləməklə yanaşı, o zamana qədər gizli qalmış gerçəyi də ortaya çıxarırdı: Marsellen Bul, Neandertalı qəsdli olaraq əyilmiş göstərmişdi. 74 1950-ci illərdə… ardı...

 

Darvinistlər üçün insanın təkamülü mövzusu həyati əhəmiyyət daşıyır. İllərdir insanlara təlqin etməyə çalışdıqları şey, insanın guya təkamülləşmiş heyvan olduğu yalanıdır. Bu yalanı ayaqda tuta bilmək üçün var gücləriylə səy göstərər, heç dayanmadan ən maraqsız mövzularda belə insanın guya heyvan ataları olduğu düşüncəsini yerləşdirməyə çalışarlar. Bu mövzuda üz tutduqları yalanlar isə heyrətvericidir. Çox vaxt heç əlaqəsi olmayan fosil tapıntıları da, şəkildən şəkilə salınaraq insani varlıqmış kimi göstərilməyə çalışılar. Belə ki, darvinistlər, sonradan çöl donuzuna aid olduğu aydın olan tək bir diş fosilindən Nebraska adamını meydana gətirmiş, bu xəyali insana oxşarın ailəsiylə birlikdə ictimai həyatını çəkməkdə qorxu görməmişlər.

Bu təəccüblü səyin ən əhəmiyyətli nümunələrindən biri də uzun zamandır davam etdirilən Australopithecusların insanların guya meymunabənzər atası olduğuna dair iddialardır. Australopithecuslar, soyu tükənmiş meymun növləridir. “Cənub meymunu” mənasını verən bu canlılar, darvinistlər tərəfindən insanların guya ilk meymunabənzər ataları olaraq qəbul etdirilməyə çalışılar. Soyu tükənmiş olmaları səbəbiylə bütün digər nümunələrdə olduğu kimi bu meymun növü də, təkamülçülər tərəfindən fərziyyə vəsaiti olaraq istifadə edilmişdir. Lakin darvinistlərin Australopithecuslar üzərinə qurduqları ssenarilər, digər bütün nümunələrdə olduğu kimi yenə yalana əsaslanır.

Australopithecuslar insanın atasıdır ile ilgili görsel sonucu

Australopithecusların ilk olaraq Afrikada 4 milyon il qədər əvvəl ortaya çıxdıqları və 1 milyon il əvvəlinə qədər də varlıqlarını davam etdirdikləri sanılır. Burada əhəmiyyətlə ifadə edilməli olan gerçək… ardı...

 

Canlı dinozavr ile ilgili görsel sonucu

Əslində canlı dinozavr tapılmış olsaydı, bu daha az təəccüblü olardı. Çünki fosillər Coelacanthın, dinozavrların səhnəyə çıxmasından 150-200 milyon il əvvəl var olduqlarını göstərir. Bir çox elm insanının quru onurğalılarının atası olaraq göstərdiyi, ən az 70 milyon il əvvəl yox olduğu sanılan balıq, canlı tapılmışdı!

“Focus” jurnalının aprel 2003 sayında yer alan bu ifadələr, illərlə bir aralıq forma olaraq tanıdılmış olan Coelacanthın (Latimera chalumnae) canlı nümunəsinin günümüzün dənizlərində olması qarşısındakı qarışıqlığı, darvinist ağızdan ifadə edir. Darvinistlər, 1938-ci ildən əvvəl Coelacanth fosili üzərində saysız iddia irəli sürmüşlər, canlının üzgəclərini “getmək üzrə olan ayaqlar”, fosilləşmiş yağ kisəsini də “primitiv ağciyər” olaraq şərh etmişdilər. Fosil üzərində etdikləri müxtəlif fərziyyələrlə itkin halqanı tapdıqlarını qarşıya qoyurdular.

Belə bir anda canlı nümunəsi ələ keçən Coelacanth, darvinistlər üçün böyük xəyal qırıqlığı yaratdı. Bu və -ən sonuncusu 2007 may ayı olmaq üzrə sonrasında- günümüzün dənizlərində ələ keçən 200-dən çox canlı Coelacanth, fosillər üzərində edilən darvinist fərziyyələri tamamilə ortadan qaldırdı. Aydın oldu ki, Coelacanth, təxminən 150 sm boyunda, olduqca inkişaf etmiş quruluşa sahib son dərəcə kompleks dib balığı idi. Həm də canlı, 450 milyon illik tarixində heç bir dəyişmə izi göstərməmişdi. Başqa sözlə, bu gün mövcud olan komplekslik 450 milyon il əvvəl də eynilə vardı.

Bütün bunların elmi olaraq başa… ardı...

 

Darvinizm “cadusu” insanları düşünməkdən uzaqlaşdırmaq üzərinə quruludur. Darvinistlər məhz bu səbəblə intensiv olaraq vizual və eşidilən təlqinlə, xitab etdikləri insanları əyləndirməyə çalışarlar. Üzərlərində sanki cadu təsiri meydana gətirərək, insanları gerçəklərdən uzaqlaşdırma əzmindədirlər. Darvinizmin bu intensiv cadulu təlqinləri qarşısında bir çox insan düşünməkdən, araşdırmaqdan, tədqiq etməkdən imtina edər və önlərinə təqdim edilən saxta elmi şərhlərə istər istəməz təslim olar.

Lakin maraqlı olan, insanları əyləndirən və düşünməkdən uzaqlaşdıran bəzəkli təlqinlər, əslində təməlində çox bəsit və ağılsız məntiq saxlayar. Darvinist yayınlar, bir hüceyrənin meydana gəlməsini saysız elmi və texniki termindən istifadə edərək yüzlərlə səhifə boyunca izah edə bilərlər. Halbuki, izah etmək istədikləri xülasəylə yalnız budur: palçıqlı su + təsadüflər + zaman = canlılıq! Bəzəkli sözlər, başa düşülməsi çətin Latınca təriflər, texniki mürəkkəb terminlər darvinist təlqini meydana gətirmək üçün bu yayınlara qəsdən daxil edilər. Yoxsa darvinist izahların ardında qarışıq, mürəkkəb, başa düşülməsi çətin məntiq və ya şərh qətiyyən yoxdur.

PBS Nova TV kanalının “The Miracles of Life” sənədli filmindən bir hissə bu mövzuya yaxşı nümunədir:

Dörd milyard 250 milyon il əvvəl yeni yaranan dünya, kosmik toz və parçacıqlar yığınından əmələ gəlirdi. Başlanğıcda var olan dənizlər tərəfindən az qala tamamilə udulmuş vəziyyətdə idi. Güclü küləklər atmosferdən təsadüfi molekulları yığdı. Bunların bəziləri dənizlərdə yığıldı. Qabarma-çəkilmələr və… ardı...