Təkamül nəzəriyyəsinin süqutu

Əslində təkamül nəzəriyyəsi hələ yolun ən başında, yəni “həyat necə başladı” sualı qarşısında çökmüşdür. Fosillər və ya növlərin əmələ gəlməsi haqqında saysız-hesabsız fərziyyələr edən, səhifələrlə hekayələr izah edən təkamülçülər, “Həyat necə başladı” sualı qarşısında xəyali ssenarilər belə çıxarmayaraq, tamamilə səssizliyə bürünür.

Çünki tək bir zülal molekulunun belə öz-özünə, təsadüflər nəticəsində necə meydana gəldiyini açıqlamalarına imkan yoxdur; cansız molekullar necə canlı bir orqanizmə çevrilib sualına verəcəkləri cavab yoxdur.

Təkamülçü alimlərin ən güvəndikləri qaynaq olan Nature jurnalının onlayn səhifəsində, 13 fevral 2012-ci il tarixli, Brayn Svitek imzalı yazıda bu çarəsizlikləri belə ifadə edilir:

 

Həyatın necə başladığı təbiətin ən böyük sirlərindən biridir. Fosillər və bioloji məlumatlara baxaraq elm adamları ilk hüceyrənin yer üzündə dörd milyard il əvvəl ortaya çıxdığını təxmin edirlər. Ancaq ortaya çıxışlarını tam olaraq nəyin katalizə etdiyi məsələsi anlaşılmaz qalmışdır.

 

Həyatın mənşəyinə dair araşdırmalar aparan elm adamları, təxminən 50 il əvvəl ilk uğursuz təcrübəni həyata keçirən Stenli Millerdən daha çox məlumat əldə etmiş deyillər.

Fizika professoru və yazar Paul Davies bu mövzuya “Beşinci Mucize: Hayatın Kökeni ve Anlamı Araştırması” adlı kitabında belə yer verir:

 

Bu kitabı yazmağa başlayanda elmin həyatın mənşəyi sirrini həll etməyə yaxınlaşdığına inanmışdım… Lakin bu sahədə bir-iki il araşdırma apardıqdan sonra bu anda anlayışımızda… ardı...

 

Metabolizmə aid yol, hüceyrə içində meydana gələn kimyəvi reaksiyalar cəmidir. Bir-birinə bağlı bir çox metabolizmə aid yol isə metabolizmi yaradır.

Hüceyrə içindəki metabolizm fəaliyyətləri, canlıların ətrafından enerji almasını və həyatın əsas hissələrini inşa etmələrini təmin edir. Bu proseslər nəticəsində orqanizmlər böyüyür, çoxalır, bioloji quruluşlarını davam etdirə bilir və ətraf mühitdəki dəyişikliklərə reaksiya verə bilir.

Metabolik reaksiyalar, yəni metabolizm, protein və RNT molekullarının istehsalını və parçalanmasını, DNT replikasiyasını və hüceyrə qılafı və divarının qurulmasını əhatə edir.

Metabolizm, bunlardan başqa, kiçik molekulların reaksiyalarını da ehtiva edir. Əhəmiyyətli sayda metabolik reaksiya, hüceyrənin zülal, DNT, RNT və hüceyrə qılafının təbəqələrini birləşdirməkdə istifadə edilən kiçik molekulları istehsal edirlər. Digər tərəfdən, bəzi metabolik fəaliyyətlər qlükoza və digər şəkər molekulları kimi komponentləri daha kiçik molekullara parçalayaraq hüceyrədəki əməliyyatlar üçün lazımlı enerjini təmin edir. Bəzi metabolik fəaliyyətlər, hüceyrənin artıq ehtiyac duymadığı maddələri (sellülyar tullantıları) atılmaq üzrə hazırlayırlar. Digər reaksiyalar, hüceyrəni zərərli maddələrdən təmizləyir.

Macıntosh HD:Users:mac13:Desktop:the-optimal-design-of-metabolism_files:glycolysis.png

Metabolik proseslər ümumiyyətlə hüceyrənin içində, sanki, bir şəhərin yollarının, prospekt və küçələrə ayrılması kimi bir sıra kimyəvi reaksiyalar halında mütəşəkkil olurlar. Bu reaksiyalar, bir sıra kimyəvi reaksiyalar vasitəsilə ilk başdakı bir komponenti son məhsula çevirirlər. Metabolik yoldakı hər addımda kimyəvi transformasiyaya yardımçı olan ferment adlanan zülal vardır. Bu yollar xətti, budaqlara ayrılmış və ya dairəvi… ardı...

 

Zülalların yalnız amin turşularının ard-arda düzülüşündən ibarət deyil. Zülalların zəruri vəzifələrini yerinə yetirmələri üçün bir çox şərt yerinə gəlməlidir. Bunlardan biri də zülalın doğru üç ölçülü quruluşuna qatlanmasıdır. Zülalların, əvvəlki səhifələrdə də yekunlaşdırdığı kimi, ribosoma adlı fabriklərdə amin turşularının pepton adlı xüsusi tellərlə təsbeh dənələri kimi bir araya gətirilməsi ilə formalaşdırılır. Bundan sonrakı ən mühüm mərhələlərdən biri isə zəncir halında istehsal olunan zülalın doğru zaman, yer və şəkildə qatlanmasıdır.

Bir zülal əgər yanlış şəkildə qatlanarsa və ya heç qatlana bilməzsə, bu halda vəzifəsini yerinə yetirə bilməz. Hətta bəzi vəziyyətlərdə hüceyrə üçün zərərli hala gələr. Yaşlanma və bəzi xəstəlik əlamətlərində bu qatlanma mexanizminin yaxşı çalışmamağı səbəblərindən biri olaraq düşünülür.

Daha irəli getmədən, bu məlumat üzərində düşünmək lazımdır. İlk zülal necə qatlandı? Qatlanmalı olduğunu, hətta hansı şəklə çevrilməli olduğunu haradan bilirdi? İlk zülal molekulunun öz-özünə təsadüflər nəticəsində meydana gəldiyini iddia edən təkamülçülər, bir də bu molekulun necə düzgün və doğru zamanda qatlandığını açıqlamaq məcburiyyətindədirlər.

Bəs bu amin turşusu zəncirindən yaranan zülal molekulu necə qatlanacağını bilir? Bir zülal molekulunun qatlana biləcəyi çox sayda forma vardır; qatlanma reaksiyaları son dərəcə kompleksdir, bir çox zəif və kovalent olmayan bağlar ehtiva edir. Zülalların böyük bir faizi lazım olan formaya avtomatik olaraq qatlana bilməz, düzgün olmayan qatlanma… ardı...

 

Təkamül nəzəriyyəsinin əsassızlığını izah edən insanlar olsa da, darvinistlər qəti məğlubiyyətə uğramasında heç şübhəsiz ki, ən əhəmiyyətli adlardan biri Cənab Adnan Oktardır. Ölkə xaricindəki bəzi işlər və Cənab Adnan Oktarın əsərlərinin təsiri ilə müqayisədə bu həqiqət aydın görünür.

Cənab Adnan Oktarın (Harun Yəhya) 1980-ci ildən bəri xüsusilə darvinizm mövzusunda etdiyi təsirli işlər bütün dünyada olduqca yaxşı məlumdur. Darvinistlər ortaya qoyduğu bütün iddiaları elmi dəlillərlə çürüdən Cənab Adnan Oktar təkamülün ideoloji əsaslarını də elmin metodları ilə dağıtmışdır.

Təkamülə qarşı yazmış olduğu yüzlərlə kitab 60-dan çox dilə tərcümə olunaraq bütün dünyaya çatmış və insanlar xüsusilə Yaradılış Atlası ilə canlıların milyonlarla ildir heç dəyişmədiklərinin dəlillərini görmüşdürlər. 450 milyondan çox fosilin bəzilərinin şəkillərinin dərc olunduğu bu kitab seriyasında, yüz milyonlarla il əvvəl yaşamış canlıların bugünkü canlılarla eyni xüsusiyyətlərə sahib olduğu, yəni Yaradılış sübut olunur.

Eyni şəkildə bu əsərlərdən faydalanaraq 200-ü türkcə olmaqla, cəmi 43 dildə 550 internet saytı hazırlanmışdır və dünya səviyyəsində böyük maraq görən bu saytları da ayda 5 milyona yaxın insan ziyarət edir.

Yenə Harun Yəhya əsərlərindən faydalanaraq hazırlanan vizual sənədli filmlər müxtəlif dillərə tərcümə olunmuşdur və dünyanın bir çox fərqli ölkəsində 100-dən çox televiziya kanalında müntəzəm olaraq dərc olunur.

 

adnan oktar ile ilgili görsel sonucu

Darvinistlər niyə Adnan Oktar ilə qarşı-qarşıya gəlməkdən qaçırlar.

Cənab Adnan Oktarın… ardı...

 
  • De ki: O Allah, birdir. (İxlas surəsi, 1)
  • Allah, Saməddir (hər şey Ona möhtacdır, daimdir, heç bir şeyə ehtiyacı olmayandır). (İxlas surəsi, 2)
  • O, doğmamışdır və doğulmamışdır. (İxlas surəsi, 3)
  • Və heç bir şey Onun bərabəri deyildir. (İxlas surəsi, 4)

 

Quran bütün əsrlərə baxan böyük möcüzədir. Günümüzdə də, bir çox problemin əsasını tam olaraq tərif etmiş və doğrusunu ən gözəl şəkildə açıqlamışdır. Ötən son iki əsrdə insan bəzi yanlış fəlsəfələrin təsirinə girmiş və bundan təsirlənən ideologiyalar insanları böyük bəlalara salmışdır. İxlas surəsində bəşəriyyəti işıqlandıran bu ayələr insan oğlunun düşdüyü vəziyyətdən çıxmağın çox gözəl yol göstəricisidir.

Yaşadığımız bu gözəl kainat, gözəl dünyamız, içində bir-birindən gözəl bitkilərin, meyvələrin, heyvanların olduğu məkanımız və canlılardakı hər bir detal içimizdə böyük heyranlığa yol açır. Bu fərəhimiz bütün bunları yaradan Allahadır. Halbuki dialektik materializm və onun təbiətə tətbiq olunmuş halı olan təkamül nəzəriyyəsi insanlardakı bu heyranlığı bağlayırlar.

Bütün bu ecazkar quruluşların qüsurlarının sadə toqquşması və təsadüf əsəri kimi göstərməyə çalışırlar. Əlbəttə ki, ən sadə ağlı qiymətləndirmə, vicdanla baxılan baxış heç bir möcüzə quruluşun təsadüfən olmayacağını deyir. Dolayısı ilə bütün bəşəriyyətin vicdanı, ruhu, şüur altı bu açıq həqiqəti bilir və qəbul edir. Nə var ki, sözünü etdiyimiz fəlsəfələr son 150 ildə xüsusilə iddialarını elm adı ilə… ardı...