Təkamül nəzəriyyəsinin süqutu

Science:

Archaeopteryx ehtimalla ilk quşlarla əlaqədar olaraq tüklərin və uçuşun ən qədim mənşəyi ilə əlaqədar çox şey söyləyə bilməz, çünki Archaeopteryx, MÜASİR MƏNADA, QUŞDUR. [1]

  • Darvinistlərin Archaeopteryxin aralıq forma olduğuna dair iddiaları böyük yalandır.
  • Archaeopteryx dişləri və pəncələrində dırnaqları olan mozaik canlıdır. İndiki vaxtda yaşayan iki növ quşda, Touraco corythaix və Hoatzində budaqlara yapışmağa yarayan pəncələr vardır. Keçmişdə eyni zamanda başqa dişli quşların yaşadığı bilinir.
  • Həm də dişlər, dinozavrların diş strukturlarından çox fərqlidir. Bu quşların atası olduğu iddia edilən Theropod dinozavrlarının dişlərinin üstü mişar kimi çıxıntılıdır və kökləri də dardır.
  • Eyni tədqiqatçılar, eyni zamanda Archæopteryx ilə onun saxta ataları olan Theropod dinozavrlarının bilək sümüklərini müqayisə etmişlər və aralarında heç bir bənzərlik olmadığını ortaya qoymuşlar
  • Darvinistlər daha əvvəldən uçmaq üçün lazımi əzələlərin yapışdığı döş qəfəsinin altında olan sinə sümüyünün var olmadığını iddia etmişlərdi. Lakin 1992-ci ildə tapılan yeddinci Archæopteryx fosilində sinə sümüyü vardı. Bu tapıntı canlının uça bilmədiyinə dair bütün iddiaları ortadan qaldırmışdır.
  • Archæopteryxin günümüz quşlarınınkından fərqsiz olan asimmetrik tük quruluşu, canlının mükəmməl olaraq uça bildiyini göstərir.

Ä°lgili resim

Paleontoloq Robert Carroll

Archæpoteryxin uçuş tüklərinin həndəsəsi müasir uçucu quşlarınkı ilə tamamilə eynidir, uçucu olmayan quşların isə tükləri simmetrikdir. Tüklərin qanad üzərindəki nizamı da müasir quşlarınkıyla bənzərdir… Uçuş tükləri ən az 150 milyon ildən… ardı...

 

Big Bang da bütün canlılığı və bütün kainatı da yaradanın Allah olduğu gerçəyi, (Haşa) şərhsiz qalmaqdan və ya daha əvvəlinə cavab tapa bilməməkdən qaynaqlanmaz. O zaman bütün canlılığı və kainatın özbaşına olduğu, sadəcə əvvəlinə şərh etmək lazım olduğu kimi nəticə çıxar ki, belə bir özbaşınalıq yer üzündə yoxdur (Allahı tənzih edirik).

Bütün kainat, yer üzündəki bütün canlılar bir şeyə işarə edərlər. Araşdırıldıqca fövqəladəlik olduğu aydın olar. Kainatdakı tarazlıq, dünyadakı nizam, başlı başına canlılıq, canlının tək bir hüceyrəsi, tək bir atom, sahib olduqları fövqəladəliklərlə bir mesaj verər insanlara. Bir ağıl var deyirlər. Bu ağıl sizdən, sizin görüb bildiyiniz hər şeydən üstün deyirlər. Aləmlər içində aləmlər yaradan, atomun içində belə ağlını və ucalığını göstərən üstün Gücə işarə edirlər. Onların göstərdiyi işarələrdən çıxan nəticə var. Və bu nəticə, bizi Uca Allahın varlığına aparır.

 

O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı yad edir, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünür və deyirlər: “Ey Rəbbimiz! Sən bunları əbəs yerə xəlq etməmisən. Sən pak və müqəddəssən. Bizi Odun əzabından qoru!” (Ali İmran surəsi, 191)

 

Bunu görmək üçün insanın kainatın başlanğıcına qədər getməsinə ehtiyac yoxdur. Tək bir hüceyrə, tək bir saç teli, tək bir atom belə insanın Allahın varlığını və böyüklüyünü… ardı...

 

Darvinin Kembri fosillərindən xəbərdar olması və Kembri dövrünü 60 milyon əvvəli sanması:

 

– Darvin, öz dövründə Kembri dövrünün 60 milyon il əvvəlinə aid olduğunu zənn edirdi. Stefen Cey Quld “Heç bir şey Darvini, demək olar bütün kompleks dizaynların ortaya çıxdığı Kembri partlayışından daha çox narahat etmədi”1 demişdi. Darvin bu narahatlığı 60 milyon il əvvəlinə aid zənn etdiyi fosillər üçün duyurdu. 540 milyon il əvvəlinə aid olduğunu bilsəydi, ehtimalla nəzəriyyəsindən imtina edərdi.

– Bu səbəbdən Darvin dövründə fosillər vardı. Kembri fosilləri belə vardı. Darvin, aşağıdakı etirafı etdiyində, fosillərin nəzəriyyəsini qəti olaraq rədd etmiş olduğunu açıqca görmüş və qəbul etmişdi:

Əgər həqiqətən növlər o biri növlərdən yavaş inkişaflarla törəmişsə, NİYƏ SAYSIZ ARALIQ-KEÇİD FORMASINA RAST GƏLMİRİK? Niyə bütün təbiət QARIŞIQLIQ HALINDA DEYİL, TAM OLARAQ TƏYİN OLUNMUŞ VƏ YERLİ YERİNDƏ? Saysız aralıq-keçid forması olmalı, lakin nə üçün yer üzünün sayıla bilməyəcək qədər çox layında BASDIRILMIŞ OLARAQ TAPA BİLMİRİK? Nə üçün hər geoloji quruluş və hər təbəqə BELƏ ƏLAQƏLƏRLƏ DOLU DEYİL? Geologiya yaxşı dərəcələndirilmiş proses ortaya çıxarr və bəlkə də BU MƏNİM NƏZƏRİYYƏMƏ QARŞI İRƏLİ SÜRÜLƏCƏK ƏN BÖYÜK ETİRAZ OLACAQ. 2

 

İlk atmosferdə oksigen varlığının, hüceyrəni meydana gətirən kimyəvi reaksiyaların meydana gəlməsini qeyri-mümkün etməsi:

 

– İlk atmosferdə oksigen, ortaya çıxan… ardı...

 

Güclü olanın təbii şərtlərdə təhlükələrdən qorunaraq həyatda qalması, zəif olanların isə mühit şərtlərinə və təhlükələrə məğlub olaraq ələnməsi məntiqidir.

        Darvinistlər bunu orqan və strukturlara endirərlər. Mutasiyaların yarandığını və mutasiyalar nəticəsində faydalı bir quruluş ortaya çıxdısa, bunun ehtimallar daxilində digər müvəffəqiyyətsiz strukturlara görə təbii olaraq seçiləcəyini və bu seçimlər nəticəsində doğru strukturlarla doğru orqanların yaranacağını iddia edərlər.

        Təsadüf iddiasını bu mövzuda rədd edərlər. “Mutasiyalar təsadüfi reallaşar, amma buradakı faydalı nəticəni təbii seleksiya seçər” deyərlər. Bir çox ehtimal arasından ən faydalı olanı ayırar məntiqiylə məntiqli bir şey olurmuş təəssüratı verməyə çalışarlar.

 

Bu iddianı çürüdən nöqtələr:

        Canlıya fayda gətirən, mövcud quruluşu inkişaf etdirən hər hansı bir mutasiya reallaşması qeyri-mümkündür. Mutasiyaların 99%-i zərərli, 1%-i təsirsizdir. Fayda gətirən bir mutasiya MÜŞAHİDƏ EDİLMƏMİŞDİR. Bu səbəbdən “təbii seleksiyanın faydalı mutasiyalara görə seçim edə bilməsi” qeyri-mümkündür.

        Təbii seleksiya şüurlu mexanizm deyil. Reallaşan mutasiyalar arasında ən doğrusunu seçə bilmə kimi şüuru yoxdur.

        Təbii seleksiya ilə ən faydalı quruluş seçilmiş olsa belə, bu vəziyyət heç bir şəkildə o canlıya… ardı...

 

Mozaika təkamül bədəndəki hər orqanın fərqli zamanlarda, fərqli mərhələlərlə bir-birindən müstəqil olaraq təkamülləşdiyi iddiasıdır.

        Darvinistlər bu iddiadan istifadə edərək “yarı sürünən, yarı quş olan canlı görmərik, çünki orqanlar daxilində təkamülləşmə vardır” deyərək ara fosil yoxluğuna örtük uydurmaq istəyərlər.

        Buna görə də mükəmməl canlılar üzərindəki kiçik təfərrüatları təkamül dəlili olaraq göstərməyə çalışarlar.

Məsələn, İda, tamamilə mükəmməl lemur fosili olmasına baxmayaraq, darvinistlər günümüzün lemurlarında olmayan bükülə bilən baş barmağı ara fosil olaraq göstərmişlər, bu və soyu tükənmiş canlıya aid bu tip mükəmməl xüsusiyyətləri istifadə edərək bəhsi keçən lemurun insanın guya atası olduğunu iddia etmişlər.

Bu iddia buna görə etibarsızdır:

        İda üzərindən yola çıxacaq olsaq: darvinistlərin iddiasına görə, o lemur mükəmməl hala gələnə qədər hər bir orqanının ayrı zamanlarda mütləq təkamülləşmiş olması lazımdır. Təkamülləşən bu ara orqanların olduğu fosillər haradadır?

        Darvinistlərin iddiasına görə bəzi orqanlar təkamülləşər, bəziləri sırasını gözləyərkən, bu canlının yarı primat, yarı lemur olduğu bir mərhələ olmalıdır. Bu mərhələlər fosil qeydlərində haradadır?

        İda, mükəmməl görünüşünü alana qədər milyardlarla hətta trilyonlarca dəfə… ardı...