Təkamül nəzəriyyəsinin süqutu

14 avqust 2009-cu ildə “Habertürk” kanalında nəşr olunan “Sansürsüz” proqramına qatılan darvinistlər, Yaradılış müdafiəçilərinin darvinistləri “dinsiz” kimi göstərməyə çalışdıqlarını iddia etmişlər. Halbuki bu, Yaradılışçıların iddiası deyil, birbaşa darvinizmin və darvinistlərin iddiasıdır.

Darvinin ağıl və elmdən kənar fikri, dünya üzərindəki həyatın bütün varlığının və müxtəlifliyinin, (Allahı tənzih edirik) Allahın yaratmasıyla deyil, təsadüfi və nəzarətsiz proseslərin nəticəsində meydana gəldiyini irəli sürər. Buna görə DARVİNİZMDƏ MƏQSƏD, AĞIL, HƏDƏF YOXDUR. Darvinizmin məqsədi, təsadüfləri ilah qəbul edərək, Yaradılış fikrini ortadan qaldırmaqdır. Maddənin mütləq varlığını müdafiə edən materialist inancı təməl alan darvinizm; canlı varlıqların yoxdan yaradıldıqlarına, insanı insan edən ruhun metafizik varlığına və varlıqların Uca Allahın İradəsi və İdarəsi altında olduğu gerçəyinə qarşı mübarizə məqsədiylə ortaya çıxmış azğın bir dindir

Bir qisim təkamülçülər bu gerçəyi gizləmə səyindədirlər. Bunun məqsədi budur: Onlar, yaşadığımız əsrdə darvinizmin dünya üzərində mütləq çöküşə doğru getdiyinin fərqindədirlər. Bu səbəblə, darvinizmin təkrar dünya səviyyəsində təsirli ola bilməsi üçün fərqli kütlələri özlərinə çəkmə və azğın darvinizm ideologiyasını mülayim göstərmə arxasındadırlar. Belə ki, bunu edərkən “din və təkamül ziddiyyət təşkil etməz” məntiqini də ortaya ata bilmiş və insanlara, təkamülə inanmanın Allahın varlığını rədd etmək mənasını verməyəcəyi təlqinini vermişlər. Halbuki özləri, böyük ölçüdə ateistdirlər. Mina Kırıkkanatın da davamlı dəstəkçi çıxdığı və özünə görə güclü zənn etdiyi… ardı...

 

Kembric partlayışı, uzun illərdir darvinistləri ciddi şəkildə çətinliyə salan, dərindən yaralayan, təkamül baxımından ən əhəmiyyətli “problemlərdən” biridir. Bu “problem”i həll etmək üçün inkişaf etdirilən ssenarilər, təkamül baxımından şərhsiz olan bu dövrü açıqlaya bilmək üçün aparılan işlər və çıxarılan nəzəriyyələr o qədər çox olmasına baxmayaraq, darvinistlər bu böyük çıxılmaz vəziyyətdən xilas ola bilməmişlər. Həyat ağacının darvinistlərə görə hələ köklərinin olması lazım olan yerdə, indikindən daha çox müxtəliflik yer üzündə bir anda meydana çıxmışdır. Günümüzdən təxminən 540 milyon il əvvəl, tam 50 filum (canlıların “aləm”dən sonrakı ən böyük təsnif etməsini meydana gətirən kateqoriya, indi dünyada 35 filum olduğu bilinir), birdən ortaya çıxmışdır. Məhz bu səbəblə buna Kembri partlayışı adı verilmişdir.

Ergi Dəniz Özsoy darvinistləri dərindən yaralayan bu “problem”i maraqlı bir şərhlə həll etdiyini iddia edir. Bəhsi keçən canlılıq müxtəlifliyinin 25 milyon il içində ortaya çıxdığını iddia edir və verdiyi bu müddət, hər necəsə darvinistlər baxımından bütün problemi həll edir. Tək hüceyrəlilərin və üzvləri də olmayan bir neçə çox hüceyrəlinin yaşadığı dövrdən, bir anda bu canlı müxtəlifliyinə keçid, Özsoy tərəfindən 25 milyon il ilə açıqlanır! 25 milyon il, darvinistlərin bütün çətinliklərinin öhdəsindən gəlmişdir!

Özsoy, əgər bir az paleontologiyayla maraqlanırsa, Kembri partlayışının fövqəladə hadisə olduğunun şübhəsiz ki, fərqindədir. Amma bu mövzunu darvinist yalanla şərh… ardı...

 

14 avqust 2009-cu il tarixində “Habertürk” kanalında yayımlanan “Sansürsüz” proqramında iştirak edən darvinistlər, təkamülün nəzəriyyə olduğunu və hal-hazırda qəbul edilmiş digər nəzəriyyələr kimi qəbul edilməli olduğunu müdafiə etmişlər. Nəzəriyyə anlayışını açıqlayarkən, elmin “dilindən fərziyyələr istifadə edərək və müxtəlif qanunlarla isbat edilən şey” olduğunu ifadə etmişlər və bu şərhi əsas alaraq, təkamülün, nisbilik nəzəriyyəsi və ya atom nəzəriyyəsi kimi isbat edilmiş bir nəzəriyyə olduğu olduğunu iddia etmişlər.

 

Halbuki bu, BÖYÜK YALANDIR.

Nisbilik nəzəriyyəsi, bir çox tapıntı və təcrübə ilə isbat edilmişdir. Atom nəzəriyyəsi, eyni şəkildə isbatlıdır və davamlı olaraq yeni dəstəklənilir və yenilənir. LAKİN TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİ, bu an içində olduğumuz 21-ci əsrdə, TARİXİN ƏN BÖYÜK ELM SAXTAKARLIĞI ünvanına sahibdir.

Çünki təkamül nəzəriyyəsi İSBATSIZDIR. Vəziyyəti, Darvinin nəzəriyyəni ortaya atdığı zamandan belə pisdir. Darvindən sonra inkişaf edən elm, Darvini də, bu nəzəriyyənin sonrakı müdafiəçilərini də ciddi şəkildə hörmətdən salmışdır. Ergi Dəniz Özsoyun nəzəriyyəyə dəstək olaraq göstərməyə çalışdığı GENETİKA ELMİ, əslində PALEONTOLOGİYADAN SONRA, DARVİNİN TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİNİ TAMAMİLƏ ÇÖKÜŞƏ UĞRADAN ƏN ƏHƏMİYYƏTLİ İKİNCİ ELM SAHƏSİDİR. Möhtəşəm molekulyar strukturların varlığı, hətta tək başına hüceyrənin kompleks varlığı, darvinistləri hələ daha həyatın mənşəyini açıqlaya bilməz vəziyyətə gətirmişdir.

 

DARVİNİSTLƏRİN ÇAXNAŞMASI MƏHZ BUNDANDIR.

Hər yeni olan fosildə təkamül nəzəriyyəsi bir dəfə daha çökür. Çünki ARA FOSİL… ardı...

 

14 avqust 2009-cu il axşamı “Habertürk” kanalında yayımlanan “Sansürsüz” proqramına qatılan darvinistlər, son dövrlərin ən bilinən darvinist taktikasına üz tutmuşlar və yenə təsadüf iddialarını geri almağa çalışmışlar.

Darvinistlər, Darvindən bəri bütün canlılığı meydana gətirən yeganə gücün təsadüflər olduğunu iddia edərkən, son vaxtlarda ani çevriliş etmiş, əslində biz təsadüf demək istəmədik deyərək yol dəyişdirmişlər. Bunun səbəbi, təsadüfün məntiqsizliyinin artıq bütün dünya tərəfindən fərq edilmiş olması və darvinistlərin də bu yolla özlərini ciddi şəkildə kiçik vəziyyətə salmalarıdır.

Bunun üçün yeni terminlər çıxarmağa başlamış, “təsadüf deməyək buna nizamsız deyək” və ya “ixtiyari deyək” kimi yeni terminlərə sığınmağa çalışmışlar. İddialarına görə, tamamilə şüursuz atomların şüursuz hərəkətləriylə inkişaf edən şüursuz proses olan təkamül nəzəriyyəsini, SAXTA ADLARLA, EYNİ MƏNANI VERƏN FƏRQLİ TERMİNLƏRLƏ QURTARA BİLƏCƏKLƏRİNİ ZƏNN EDİRLƏR.

Darvinistlərin “təsadüf” mövzusunu anlamazlıqdan gəlmə taktikaları, xəyali “meymun ata” mövzusunu anlamazlıqdan gəlmə taktikaları ilə eynidir. Darvinizm; yaradılışı, Yaradıcını (Uca Allahı tənzih edərik) və bu səbəbdən canlı varlıqlardakı şüur, ağıl və dizaynı tamamilə inkar edən və buna görə hər şeyi şüursuz təsadüflərə və özbaşına, idarəsiz hadisələrə bağlayan azğın inancdır.

Darvinizmin başqa tərifi olmamasına baxmayaraq, darvinistlərin bütün izahları təsadüfə əsaslanmağa baxmayaraq və bütün nəşrlərində açıq-aydın təsadüfü izah etmələrinə baxmayaraq, “biz əslində təsadüfü nəzərdə tutmadıq” deyə ortaya çıxırlar. Bu açıq şəkildə, təsadüfün adını… ardı...

 

Darvinistlər, canlıların təsadüfi mutasiyalar nəticəsində təkamülləşdiklərini, kor və şüursuz mutasiyaların hal-hazırda yer üzündə gördüyümüz möhtəşəm canlı müxtəlifliyini meydana gətirdiyini iddia edərlər.

 

Bu iddia ciddi məntiq məğlubiyyətidir.

 

Mutasiyalar, canlı hüceyrəsinin nüvəsində olan və genetik məlumatı daşıyan DNT molekulunda, radiasiya və ya kimyəvi təsirlər nəticəsində meydana gələn qopmalar, pozulmalar və yer dəyişdirmələrdir. MUTASİYALAR 99 % NİSBƏTİNDƏ ORQANİZMƏ ZƏRƏR VERƏRLƏR. 1% nisbətində təsirsizdirlər. Hər hansı bir orqanizmə FAYDA VERMİŞ HƏR HANSI BİR MUTASİYA TƏSBİT EDİLMƏMİŞDİR. Hətta,

 

        Darvinistlərin iddiasına görə, mutasiya, bədənin hər yerində mütənasib və bir-birinə uyğun dəyişikliklər etmək məcburiyyətindədir.

        Məsələn, təkamülçülərin iddiasına görə təsadüfi mutasiyalarla sağ tərəfdə iddia etdikləri şəkildə qulaq meydana gəldisə, sol tərəfdə də təsadüfi mutasiyaların eyni simmetriyada eyni şəkildə eşidən, eyni xüsusiyyətlərə sahib ikinci bir qulağın meydana gətirməsi lazımdır. Zindan, çəkic, üzəngi hər birinin eyni şəkildə mükəmməl olaraq bərabər şəkildə meydana gəlməsi lazımdır.

        Təsadüfi mutasiyaların ürək qapaqcıqlarını iki tərəfdə də eyni şəkildə meydana gətirməsi lazımdır. Darvinistlərin iddiasına görə mütləq mutasiyaların bütün qapaqcıqları, qulaqcıqları bərabər uyğunlaşmada, səhvsiz, tam yerli yerində və eyni anda meydana gətirməsi lazımdır. Bədənin hər bir orqanında bunun bu şəkildə… ardı...