Təkamül nəzəriyyəsinin süqutu

Son üç aydır nəşr olunan “NTV Bilim” jurnalında yer alan geniş darvinist təbliğat olduqca diqqətçəkici ölçülərdədir. Jurnalın nəşr olunduğu ilk aydan etibarən saxta təkamülün bütün iddiaları, müxtəlif şəkillərdə gündəmə gətirilmişdir və gətirilməyə davam edilməkdədir.

Bu, əlbəttə, gözlənilən bir şeydir. Darvinizmin dəhşətli məğlubiyyətinin darvinist dairələr üzərindəki dağıdıcı təsiri o qədər böyük olmuşdur ki, darvinistlər kompensasiya üçün müxtəlif üsullara müraciət etmişlər. Elm adına çıxarılan bu yeni jurnalın Darvinə həsr edilməsi və bütün darvinist yalanlara səhifələrlə yer ayrılmasının da səbəbi tam olaraq budur.

Hazırda dünya səviyyəsində, başda ateist Riçard Doukinz olmaq üzrə bütün darvinistlər darvinizmin ölümünün şokunu yaşamaqdadırlar. Darvinizmi xilas etməyə çalışmaqda və bu səbəblə nəzarətsiz şəkildə demaqoqluğa müraciət etməkdədirlər. Lakin onun da nəticə vermədiyini təəssüflə izləməkdədirlər. Bu məğlubiyyətinin ölkəmizdəki təsiri isə çox daha böyük olmuşdur. Çünki ölkəmizdə darvinizmin çöküşünə dair verilən elmi dəlillərin təsiri çox şiddətli təsir yaratmış və xalqımızın 95%-i təkamülə inanmadığını bəyan etmişdir. Çünki insanlara gerçək elmi dəlilər göstərilmişdir. Elmi sərgilərdə posterler, broşuralar, saxta şəkillər deyil təkamülün olmadığını göstərən, Yaradılışı sübut edən GERÇƏK FOSİLLƏR göstərilmişdir. İnsanlar bunları öz gözləriylə görmüşlər, öz əlləriylə araşdırmışlar. Elmi kitablarda darvinist saxtakarlıqların şəkilləri və ya rekonstruksiyalar deyil, GERÇƏK FOSİLLƏR YER ALMIŞDIR. İnsanlara darvinistlərin davamlı olaraq saxtakarlıq etdikləri, fosilləri on illər boyunca gizlətdikləri, tək bir zülal… ardı...

 

Onur Öymən: “Lisey şagirdlərinin 32%-i təkamül nəzəriyyəsinə inanmır”

Cavab: Onur Öymən verdiyi bu məlumatda yanılmaqdadır. Hazırda Türkiyədə təkamül nəzəriyyəsinə inanmayanların nisbəti 95%-dir. Bu səbəbdən bu nisbət liseylərdə də hörmətli Öymənin bəhs etdiyindən dəfələrlə çoxdur. İndi şagirdlər təkamül nəzəriyyəsini oxutmağa çalışan müəllimlərinə nəzəriyyənin etibarsızlığını izah edir, bu mövzuda olduqca ciddi müzakirələrə girirlər. Şagirdlər fosil sərgilərində darvinizmi yıxan bütün gerçəkləri gözləriylə görmüşlər, yaxından birə-bir araşdırmışlar. Məhz bu səbəblə bu köhnə nəzəriyyə haqqındakı tarix məlumatlarına qarşı çıxmaqda, gerçək elmi dəlilləri görmək istəməkdədirlər. Xüsusilə ölkəmizdə aparılan anketlər bunu olduqca açıq bir şəkildə ortaya çıxarmışdır.

Onur Öymən: “Elmin dünyadakı irəliləyişlərə istiqamət verdiyinə inanmayanların sayı çoxdur”

Cavab: Hörmətli Öymənin burada “elm” olaraq bəhs etdiyi şey darvinizmdir. Hörmətli Öymən darvinizmi həqiqətən isbat edilmiş gerçək elmi bir nəzəriyyə olduğunu zənn etmiş olacaq ki, şagirdlərin təkamülə inanmamalarına görə narahatlıq duyur. Halbuki, Öymən yanılmaqdadır. Darvinizm elm deyil. Təkamül nəzəriyyəsi elm adına edilmiş TARİXİN ƏN BÖYÜK SAXTAKARLIĞIDIR. İnsanları 150 il boyunca saxta bir iddiaya inandırmışdır, ara fosil yoxkən ara fosil var təlqini vermişdir. Darvinistlər saxta fosilləri dünyanın ən böyük muzeylərində sərgiləmiş, Yaradılış gerçəyini isbat edən fosilləri on illərlə gizlətmiş, bir çöl donuzu dişindən xəyali meymun adamın bütün ailəsinin xəyali şəkilini insanlara sərgiləməkdən çəkinməmişlər. Halbuki gerçəkdə, yer laylarından çıxarılan 100… ardı...

 

Uzun müddətdir əhəmiyyətli bir şəkildə darvinistlərin edə bildikləri tək şeyin demaqoqluq olduğu gerçəyini vurğulayırıq. Yenə daha əvvəl dəfələrlə və əhəmiyyətlə vurğuladığımız başqa bir nöqtə də, darvinist demaqoqluğun yalnız NƏSLİ KƏSİLMİŞ FOSİLLƏRƏ əsaslanamsıdır. Təkidlə izah etdiyimiz bu gerçəkləri təsdiq edən əhəmiyyətli bir nümunə isə bu günlərdə beynəlxalq və milli mətbuatda yer almaqdadır. Bu nümunə, tanınmış darvinist David Attenboroughun “böyük kəşfi(!)” olaraq tanıdılmağa çalışılan bir fosilin, darvinist təbliğatın ən məşhur nümayəndəsi olan BBC tərəfindən “GİZLİ BİR MƏLUMAT” şəklində açıqlanacaq olmasıdır.

Mətbuatda hərarətlə nəşr olunan bu xəbərdə olduqca diqqətçəkici bəzi nöqtələr vardır. Məhz darvinist təbliğatın sıx izləri bu nöqtələrdə ortaya çıxır. Xəbərdə,

– Darvinist David Attenborough, darvinistlər tərəfindən adapid adı verilən böyük ehtimal nəsli kəsilmiş bir primat növü üzərində təbliğat apararaq, insanın xəyali təkamülündə axtarılan o məşhur uydurma İTKİN HALQANI tapdığını iddia edir.

– Fosilləşmiş skeletin bütövlükdə mövcud olduğu ifadə edilməkdə, bu fosil skeletin BBC-dəki “həyati əhəmiyyətə sahib” yayımda gözlər önünə səriləcəyi ifadə edilməkdədir.

– 90 dəqiqəlik bu sənədli filmin “çox gizli” olduğu qələmə verilmişdir. Sənədli film haqqındakı məlumatın müxtəlif Amerikan qaynaqlarından alındığı ifadə edilməkdə və fosilin sərgilənməsi fövqəladə bir hadisə halına gətirilməyə çalışılmaqdadır.

Bu üç maddədə də göründüyü kimi, darvinist təbliğatın bütün tələbləri yerinə yetirilərək ictimaiyyətdə fosillə əlaqədar darvinist ön mühakimə yaradılmağa… ardı...

 

Darvinist Devid Attenboro (David Attenborough) keçdiyimiz günlərdə təəccüblü bir tapıntı iddiası ilə ortaya çıxdı! İddiasına görə, insanın xəyali təkamülündəki “itkin halqa” artıq itkin deyildi! Halbuki, xüsusi yayımlar və təqdimatlarla insanlara fövqəladə bir tapıntı kimi təqdim edilən fosil “İda”, əslində sadəcə nəsli kəsilmiş lemura aid idi.

Fosil İda, olduqca geniş bir təbliğatla “ABC”, “BBC”, “Guardian” kimi müxtəlif internet saytlarında “insanın əcdadı” olaraq önə sürülməyə çalışıldı. Bu elə bir təbliğat idi ki, bütün darvinist nəşrlər əməkdaşlıqla bunun həqiqətən də, gözlənilən, amma heç cür əldə edilə bilməyən fosil olduğunda həmfikir idilər. Lakin ələ keçən tək şey, olduqca yaxşı şəkildə qorunmuş bir lemur fosilindən başqa bir şey deyildi. Bəs, darvinistlər Almaniyada tapılan və təxminən 47 milyon illik olduğu təxmin edilən lemur fosilini hansı iddia ilə insanın əcdadı elan etmişdilər?

Darvinistlərin fosil üzərində spekulyasiya etmələrinə səbəb olan şey, fosil üzərində TAPA BİLMƏDİKLƏRİ İDİ! Fosil lemura aid idi, lakin dövrümüzdəki lemurlardan bir az daha fərqli diş və pəncə quruluşuna sahib idi. Bu səbəbdən keçmişdə yaşamış və nəsli kəsilmiş lemur növünü təmsil edirdi. Məhz bütün darvinist hay-küy, bunun üzərinə inşa edilmişdi.

95%-i qorunmuş və daxili orqanları belə fosilləşmiş olan bu canlı, əslində mükəmməl bir canlı idi. Quruluşunda heç bir yarı inkişaf etmiş, əskik və ya funksiyasız struktur… ardı...

 

Darvinist elm adamları belə etiraf etməkdən çəkinmədilər: “IDA ŞOUSU UTANC VERİCİDİR!”

Oslodakı Təbiət Tarixi Muzeyi paleontoloqlarından darvinist Corn Hurum tərəfindən bir anda qəhrəman elan edilən, darvinist Devid Attenboro (David Attenborough) tərəfindən illərdir axtarılan itkin halqa deyilərək göylərə çıxarılan, mətbuatda “insanın əcdadı”, “dünyanın səkkizinci möcüzəsi” kimi başlıqlarla yer alan İDA HAY-KÜYÜ, darvinist elm adamlarının belə şiddətli reaksiyasını çəkdi. Bu qəribə şou, onlara görə də, AÇIQ-AŞKAR RÜSVAYÇILIQ İDİ!

Darvinist yalanın tarixində bir çox fosil spekulyasiya ünsürü halına gətirilmişdir. Bir çox saxta fosil üzərinə tezislər hazırlanmış (saxta olduğu aydın olan Piltdoun adamı haqqında 40 ayrı doktorluq dissertasiyası mövcuddur), bəziləri insanın daha əvvəl tapıla bilməyən əcdadı olaraq bütün darvinist nəşrlərdə təsvir edilmişdir (tək bir donuz dişi fosilindən hazırlanan saxta Nebraska adamının ailəsi ilə birlikdə şəkilləri qəzetlərdə aylarla yayımlanmışdır), bəziləri də ölkə-ölkə gəzdirilib sərgilənmişdir. Bu fosillərin hamısı haqqında geniş darvinist təbliğat aparılmış, ardından fosillərin etibarsız və ya saxta olduğunun başa düşülməsi üzərinə darvinist cəbhədə dərin bir səssizlik hökm sürmüşdür.

Bəzən isə, saxtalığı aydın olan fosillər haqqındakı spekulyasiyalar belə utanmazca davam etdirilmişdir. Məsələn, Hekelin saxta şəkilləri, Hekelin öz saxtakarlıq etirafına baxmayaraq, dərs kitablarında yer almağa davam etmişdir.

Ən məşhur digər bir nümunə isə atın təkamülü ardıcıllığıdır. Bu ardıcıllıq tamamilə dayaqsız, uydurma bir ssenari olduğu elm adamları… ardı...