Təkamül nəzəriyyəsinin süqutu

Proqramda müxtəlif ayı növlərinin həyatları və müxtəlif xüsusiyyətləri haqqında məlumatlar verildi. Ayıların mənşəyiylə əlaqədar olaraq isə bu nağıl izah edildi:

 

“Qədim dövrlərdə pandalar eynilə qurdlar kimi yırtıcı idi. Təxminən 35 milyon il əvvəl ayıların ataları ayı iti adı verilən bir ayı cinsindən meydana gəlirdi… Bu ayılar kiçik itə bənzəyən etoburlardı. DNT çalışmaları pandanın ayı soyundan, qırmızı pandanın isə yenot soyundan olduğunu göstərdi… 10-12 milyon il əvvəl qaçan ayı cinsi çıxdı. Bunlar 2 milyon il əvvəl Panamadan Cənubi Amerikaya getdilər. Avrasiya ayıları da mağara ayılarının, boz və quru ayıların ortaya çıxmasına səbəb oldu. Boz və quru ayılar tapa bildikləri yeməyə uyğunlaşma təmin etməyi öyrəndilər. Boz ayıların şimalda yaşayanları suitilərlə bəslənməyə başladı və qütb ayısı ortaya çıxdı.”

 

Təkamülçülərin bu iddiası, ayılarla itlər arasındakı anatomik bənzərliklərdən qaynaqlanmaqdadır. Hər ikisi də məməlidir və kəllələrin quruluşu arasında müxtəlif bənzərliklər görülməkdədir. Bu canlıların ortaq bir atadan təkamülləşdiyi iddiası isə bənzərliklərin təkamüllə ortaya çıxdığı “inancı”nın varlığına əsaslanır. Bənzər strukturların təkamüllə ortaya çıxıb çıxa bilməyəcəyini araşdırmadan, bənzərlikləri doğrudan təkamül məhsulu qəbul etmək subyektivdir. Bu vəziyyətdə, canlılardakı bənzərliklərin ortaq dizayn məhsulu ola biləcəyi ehtimalı ən başdan ələnilməkdə və ön mühakiməli rəftar ortaya qoyulmaqdadır. Qısacası, ayı ilə it arasındakı bənzərliklər təkamülə elmi dəlil olmadığı halda təkamülə “inanan” birinin… ardı...

 

Zürafələrin izah edildiyi hissədə bu canlıların uzun boyunları haqqında qeyri-adi iddia ortaya qoyuldu. “Animal Planet”, zürafə boyunu “təkamülün dəliliyinin məhsulu” olaraq təyin etdi. Ancaq bu ifadə heç bir elmi dəlilə əsaslanmır və tamamilə məntiqsizdir.

 

Zürafələrin uzun boyu, kompleks dizayna malikdir. Qanı təxminən 3 m. yuxarıdakı beyinə daşıya biləcək güclü ürək və damar sistemi, boyu dik tutacaq güclü əzələlər vardır. Həm də zürafələr, su içmək üçün əyildiklərində beyinlərinə riskli miqdarda qan getməsini maneə törədən damar -içi qapaqcıqlara sahibdirlər. Bunların isə təsadüfi mutasiyalarla ortaya çıxması mümkün deyil. Təsadüfi mutasiyaların DNT-yə məlumat əlavə edərək yeni orqanlar çıxarması, bir tərəfdən bu orqanların işini təşkil edəcək tədbir mexanizmləri icad etməsi (damariçi qapaqçıqlar) mümkün deyil. Çünki təsadüfi mutasiyalar məlumatı həmişə “ləğv edərlər” və təsirli olduqlarında həmişə zərərlidirlər.

 

Qısacası, zürafə boyunun təkamüllə ortaya çıxması mümkün deyil. “Animal Planet” isə, bu kompleks strukturların təkamül nəzəriyyəsini soxduğu çıxılmaz vəziyyət üzündən, mövzuyla əlaqədar hər hansı detala girmədən, bunu birbaşa “təkamülün dəliliyi” şəklində xarakterizə edərək mövzunu ötürməyə çalışmaqdadır. Görüldüyü kimi, “Animal Planet” təkamülü elmi tapıntılara baxmayaraq, bir “inanc” olaraq mənimsəməkdədir. Bu inancında zürafə boyunun, “təkamülün dəliliyi” olduğunu söyləyəcək qədər irəli getməsi də, darvinistlərin pozulmuş düşüncə quruluşunu bir dəfə daha ortaya qoymaqdadır. Çünki əvvəldən təyin olunmuş istiqaməti, məqsədi olmayan; qısacası, şüurdan məhrum müddət dəlilik ətf edə bilməkdə, ancaq bir qarabasma qədər gerçək olan bu xəyali dəliliyin kompleks sistemlər yaratdığına inana bilməkdədirlər. Zürafə boyunu təkamülün dəliliyinin məhsulu olaraq xarakterizə etmək, Misir piramidalarını “qumların dəliliyi” olaraq xarakterizə etmək kimi bir axmaqlıqdır.

 

Böcəklərin izah edildiyi sənədli filmdə bu təkamülçü izaha yer verildi:

 

“Yarasalar və quşlar barmaq cütünü qanadlara çevirmişlər. Ancaq böcəklərin qanadları özbaşına çıxmışdır və çox möhkəmdir”.

 

Hər iki iddia da səhvdir. Sırayla araşdıraq.

 

Böcəklərin qanadlarının özbaşına inkişaf etdiyi iddiası “Animal Planet”in böyük yanılmasına işarə etməkdədir. Çünki “Animal Planet” böcəklərin birdən ortaya çıxdıqlarını və yüz milyonlarla ildə heç bir dəyişikliyə məruz qalmaqdıqlarını eyni proqramda qəbul etməkdədir. “Animal Planet” bu mövzuda aşağıdakı ifadələrə yer verməkdədir:

 

“Böcəklərin yer üzündə yaranması digər osminoqlarla birlikdə 350 milyon il əvvəlinə rast gələr… Qədim uçan böcəklər, HARADAN GƏLDİKLƏRİ BİLİNMİRMİŞ KİMİ BİRDƏN FOSİLLƏRİN ARASINDAN ÇIXIRLAR. Və milyonlarla il əvvəl necə görünürlərsə BU GÜN DƏ EYNİDİRLƏR”.

 

Görüldüyü kimi “Animal Planet”, birdən, yəni “təkamülsüz” ortaya çıxan və yüz milyonlarla il “təkamülsüzlük” göstərən böcəkləri yenə də təkamüllə birləşdirə bilməkdədir! Təkamülü açıqca çürüdən elmi gerçəkləri bir “təkamül dəlili” kimi qəbul etmək və təqdim etmək, darvinistlərə xas qəribə “məntiq icra etmə sistemi”dir!

 

Yarasa və quşlar haqqındakı iddia da eyni doqmatik yanaşmanın məhsuludur. Quşların və yarasaların mənşəyi təkamül nəzəriyyəsinin əhəmiyyətli çıxılmaz vəziyyətlərindən birini meydana gətirməkdədir. Quşların qanadlarının, xüsusi ağciyər strukturlarının sadələşdirilə bilməz quruluşda olması bu canlıların mərhələlərlə ortaya çıxdığı iddiasını qəti olaraq etibarsız etməkdədir. Necə ki, bilinən ən qədim… ardı...

 

Nayderyanların (Dəniz anası, mərcan, dəniz anemonu kimi canlıların aid olduğu filum, Cnidaria) izah edildiyi proqramda, zəmanəmizdə yaşayan heyvanların hərəkətlərinin əsaslandığı sinir və əzələ sisteminin ilk olaraq nayderyanlarda ortaya çıxdığı izah edildikdən sonra aşağıdakı təkamülçü ifadələrə yer verildi:

 

“Milyonlarla il əvvəl nayderyanlar inqilab edib heyvanlara hərəkət gətirdilər. Biz sinir hüceyrələrini əzələləri sinir hüceyrələrini istifadə edərik bütün bunlar nayderyanlar tərəfindən icad edildi… Nayderyanlar tərəfindən olan bu qiymətli sistem heyvanlar aləminə miras buraxılacaqdı… İnanılmaz bir addım idi. Heyvanlar hərəkət etmək üçün və reaksiya vermək üçün inanılmaz yollar inkişaf etdirdilər. Bütün bunlara atalıq edənlər isə nayderyanlardı. Bu primitiv və sadə qrupa böyük minnət borcumuz var…”

 

Nayderyanların sinir sistemini primitiv xarakterizə etməsi, yalnız TRT1-in ön mühakimələrindən qaynaqlanmaqdadır. Təkamülçülər təbiət tarixində sadədən kompleksə doğru təkamül yaşandığını iddia etdikləri üçün, yaşca köhnə və indiki vaxtda yaşayanlara müqayisə edilən daha sadə təşkilata sahib sistemləri “primitiv” deyə xarakterizə etmə meylindədirlər. Nayderyanların günümüz heyvanlarının hərəkət sistemlərinin atasal formasına sahib olduğunu iddia etmələri də bundan qaynaqlanmaqdadır. Gerçəkdə isə nayderyanlarla əlaqədar bu iddia etibarsızdır.

 

Əvvəlcə təbiətdə canlıları sadədən kompleksə doğru inkişaf etdirəcək bir mexanizm yoxdur. Bir bənzətmə edəcək olsaq, kompleks formalar texnologiya səviyyəsi baxımından üstün cihazlar kimidir. Daha üstün texnoloji cihazların, əvvəlki cihazlara görə daha çox mühəndislik məlumatı tələb… ardı...

 

İlanların izah edildiyi proqramda, bu canlıların zaman içində qol və ayaqlarını itirən kərtənkələlərdən təkamülləşdikləri irəli sürüldü. Buna dəlil olaraq pitonun arxa hissəsinə doğru olan mahmıza bənzər, kiçik çıxıntı göstərildi. İddiaya görə, bu çıxıntı ilanın sözdə atasından qalma korlaşmış orqan idi.

 

Ancaq “Animal Planet”in bu iddiası heç bir elmi gerçəyə əsaslanmır. Fosil qeydləri bu orqanla əlaqədar təkamül iddiasında ortaya qoyulduğu kimi bir çevrilmə yaşanmadığını açıqca ortaya qoymaqdadır. İlanın təkamüllə ortaya çıxdığını göstərən heç bir qalıq tapıntısı, məsələn yarım ayaqlara və ya qollara sahib ilan görünüşlü bir canlıya aid fosil yoxdur. İlanlar fosil təbəqələrində xüsusi strukturlarıyla birdən ortaya çıxarlar. Ən qədim ilanlar, heç bir “ara forma” xüsusiyyəti daşımayan, günümüzdəki nümunələrindən fərqsiz canlılardır. (Robert Carroll, Vertebrate Paleontology and Evolution, səh. 235), Xüsusi strukturlarıyla birdən ortaya çıxmış olmalarının da tək izahı yaradılışdır.

 

İlanın təkamülü iddiasını əsaslana bilməyəcəyinin fərqində olan “Animal Planet”, bu çıxıntını korlaşmış orqan şəklində xarakterizə edərək sözdə təkamülə dəlil tapmağa çalışmaqdadır. Ancaq bu da səhv fərziyyədir. Çünki korlaşmış orqan arqumentinin məlumatsızlığa əsaslanan yanılma olduğu artıq geniş şəkildə bilinməkdədir. Keçdiyimiz əsr ərzində, əvvəldən korlaşmış orqan olduğu iddia edilən yüzü keçən orqan araşdırılmış və bunların faydaları və funksionallıqları təsbit edilmişdir. İndiki vaxtda vəziyyətin fərqində olan təkamülçülər korlaşmış orqan arqumentindən tamamilə imtina etdiyi… ardı...