Təkamül nəzəriyyəsinin süqutu

1 2 3 6

(Bədiüzzamanın kommunizmə qarşı fikri mübarizə aparmağın lazım olduğu ilə əlaqədar sözləri)

Maddiyyunluq (ateist, materialist və darvinist fəlsəfələr) mənəvi taundur (yoluxucu bir vəba xəstəliyidir) ki” yəni hal-hazırda PKK-nın inancı marksist, leninist, ateist, materialist, darvinist fəlsəfə “bəşəri” insanları “bu xəstəliyə saldı”. yəni  insanları bu böyük bəlaya saldı. “İlahi qəzəbə düçar oldu”. “Böyük bəla gəldi” -deyir. “Bunun ucbatından Allah bəla olaraq verdi” -deyir. “Təlqin və tənqid qabiliyyəti”. Baxın, təlqin; izah etmə, radiolardan, televiziyalardan, qəzetlərdən təlqin və tənqid etmək, tənqid qabiliyyəti “təvəssü etdikcə (inkişaf etdikcə), o taun da” marksist, leninist fəlsəfə də “təvəssü edər (inkişaf edər)”. (Mektubat, s. 513)

Təkrar edərək davamlı bunu inkişaf etdirirlər. Məsələn, Türkiyədə hər gün PKK və kommunist düşüncə radiolardan, televiziyalardan gecəli-gündüzlü təbliğat şəklində izah edilir. Hər kəs gecəli-gündüzlü PKK-dan danışır. Dövlət başçısı davamlı PKK-dan danışır. Radioda, qəzetdə, internetdə, televiziyada səhərdən axşama qədər PKK-dan bəhs edilir. Və kommunist fəaliyyətdə, terror hərəkətlərində, marksist, leninist düşüncədə təbliğat çox əhəmiyyətlidir. Yəni təşkilat təbliğatı çox əhəmiyyətlidir. Ağlasığmaz dərəcədə bir təşkilat təbliğatı edirlər. Marksizmi, leninizmi hər yerə yayırlar, izah edirlər, amma buna qarşı cavab yoxdur.

“Tabiiyyun, maddiyyun (materializm, darvinizmdən) fəlsəfəsindən təvəllüd edən (doğan) bir cərəyanı Nəmrudanə” kommunist hərəkət, “getdikcə Axırzamanda” özündən sonrakı dövrü söyləyir, “fəlsəfəi maddiyə vasitəsiylə” darvinist, materialist fəlsəfə vasitəsiylə, “intişar… Continue reading

ATATÜRKÜN DARVİNİZM İLƏ ƏLAQƏDAR HEÇ BİR SÖZÜ YOXDUR. HAMISI YALANDIR. UYDURMADIR, ELƏ BİR ŞEY YOXDUR. ATATÜRKÜN ELƏ BİR İFADƏSİ HARADA VAR? DANIŞIQLARININ HAMISI QEYDƏ ALINMIŞDIR. Məsələn, Atatürk Almalılının etdiyi Quran təfsirini hazırlatmışdır. Almalılının təfsir etdiyini isbat edirik. O dövrə aid yüzlərlə sənəd var. Atatürkün darvinist olduğuna dair bir sənəd tapa bilirsənmi? Yox. ATATÜRK HƏR VAXT ALLAHIN VARLIĞINI, BİRLİYİNİ MÜDAFİƏ ETMİŞDİR. ATATÜRKÜN DARVİNİST OLDUĞUNA DAİR SƏNƏD HARADADIR? ATATÜRK HƏYATININ HEÇ BİR DÖVRÜNDƏ ALLAHI İNKAR ETMƏMİŞDİR. HƏR VAXT AĞILIN YOLUNU SEÇMİŞDİR. Və nə demişdir: “Bəylər burası unudulmamalıdır ki, Türk aləminin ən böyük düşməni kommunistlikdir. Nə olursa olsun görüldüyü hər yerdə əzilməlidir”. “Fikirlə əzin”-deyir. Fikirlə, düşüncə ilə, ağılla, elmlə. “ATATÜRK HƏR VAXT DARVİNİZMƏ QARŞI OLMUŞDUR VƏ HƏMİŞƏ DİN TƏRƏFDARI OLMUŞDUR. DARVİNİZMƏ QARŞI DİNLƏ MÜBARİZƏ ETMİŞDİR. Təbii ki, o dövrdə elmi iş görə bilməmişdir. Bədiüzzaman da elmi iş görməmişdir. Elmi iş Mehdi (ə.s)-ə buraxılmışdır.

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN ZƏRİYƏT SURƏSİNDƏN İZAHLAR

 

Zəriyət surəsi, 8-ci ayə

Sizin sözləriniz ziddiyyətlidir”.

Tam darvinistlərin vəziyyətini izah edən bir ayədir. “Sizin sözləriniz ziddiyyətlidir”. Məsələn, “Paleontoloji dəlilləri (daşlaşmış qalıqlar) qəbul edirsiniz?” -soruşanda, “edirik” –deyirlər. “Yaxşı, sərgiləyək” –deyirik, “xeyr, istəmirik” –deyirlər. “Mən o daşları dişləyərəm” -deyir. Allah Allah! “Yaxşı, zülalların quruluşunu izah edə bilərik?” –deyirik, “yox, izah etməyin” –deyirlər. “O zaman siz izah edin” –deyirik, “biz də izah etmirik” -deyirlər. “Yaxşı təkamül varmı?” –deyirik, “var” –deyirlər. “Yaxşı bu mövzuları izah etməyimiz mümkündür?” –deyirik, “yox, izah edə bilməzsiniz” –deyir. Axı belə də olmaz. O zaman ayədə nə deyilir, diqqət edin: Sizin sözləriniz ziddiyyətlidir”.

Zəriyət surəsi, 9-cu ayə

Ondan (Qurandan və Peyğəmbərdən) dönən kimsə döndərilər” -deyir Allah. Allah döndərir. Qədərləri elədir.

 

Zəriyət surəsi, 10-cu ayə

 

“Məhv olsun zənn və təxminlə yalan danışanlar!”

Birbaşa zənn və təxmin. Məsələn, “Palçıqlar ilk çağda şorba kimi idi, onlar qaynamağa başladı həmin vaxt oradan zülal yarandı, zülaldan hüceyrə yarandı, hüceyrə çoxaldı balıq oldu, balıq canlandı çabaladı, getdi elektron mikroskopu kəşf etdi, özünü araşdırmağa başladı və daha nələr…”deyir. Zənn və təxminlə yalan danışanlardan bəhs edilir, məhz ayənin hökmü budur.

 

Zəriyət… Continue reading

 

ŞEİRLƏRLƏ, ŞƏKİLLƏRLƏ, MÜXTƏLİF SİMVOLLARLA GİZLİ MESAJLAR VERMƏK KEÇMİŞDƏN BƏRİ AZĞIN İNANCLARIN İSTİFADƏ ETDİYİ BİR ÜSULDUR

 

Keçmişdən bəri azğın dinlər, azğın inanclar, gizli təşkilatlar, gizli quruluşlar tərəfdarlarıyla görüşərlərkən ya simvolik şeirlərlə danışarlar, ya simvolik şəkillərlə danışarlar, yaxud müxtəlif tabloların içinə gizlənmiş gizli işarələrlə danışarlar. Bu keçmişdən bəri bilinən bir həqiqətdir. Məsələn, gümüş qulplu qab vardır, baxsan içində şeytani bir simvol və yaxud bir çay stəkanının qulpunda şeytani bir simvol var. Bu, insanların şüuraltını davamlı gördüyü əşyayla təsir etmək üçün edilən bir üsuldur. Məsələn, adamın mürəkkəbli qələminə şeytani bir fiqur qoyur. Adam hər gördüyündə şeytanı xatırlamış olur. Məsələn, hər gördüyündə din əleyhinə bir ifadəni görmüş olur. Məsələn, saray tikdirir, sarayda memarlıq tərzində öz inancını ifadə edən simvollardan istifadə edir.

Bunu xalq bilməz. Xalq bilməyincə münafiqun və münafıqat, müşrikun və müşrikat, kafirun və kafirat, mücrimun və mücrimat kefə gəlir. Deyir: “Bax, onlar anlaya bilmir, ancaq biz anlayırıq. Biruzə vermədən xəbərləşirik, öz aramızda işarələrlə danışırıq, çünki onların başı işləmir” deyirlər haşa, “bizim başımız işləyir.” Şeytanlıqda baş işləsə nə olar, işləməsə nə olar? Yolun şeytanlıq, murdardır. Bununla cəhənnəmin dərin qatına düşərsən. Və Allah dünyada da bəlanı verər, daha da alçaldar, daha şərəfsiz, soysuz hala gətirər, daha da nursuzlaşdırar. Səni dördüncü boyutdan… Continue reading

 

A9 TV, 26 may 2015 Xoş Söhbətlər

 

Bütün dərslərdə şagirdlərə əhatəli olaraq darvinizm izah edilərək Allah inkar edilir

Haşa, Allaha meydan oxuyan, Allahı inkar edən darvinizmin ibtidai məktəb, orta məktəb, lisey və universitetdə şagirdlərə yeddi-səkkiz ayrı dərsdə öyrədilməsi dünya səviyyəsində böyük bir fəlakətdir. Dünya tarixində belə bir fəlakət yoxdur. Bu cür Allaha meydan oxuyan bir sistem ilk dəfədir olur. Bütün dövlətlər öz əli ilə ibtidai məktəb, orta məktəb, lisey və universitet şagirdlərinə tarix, biologiya, fəlsəfə, sosiologiya dərsində hətta coğrafiya dərsində, demək olar ki, hər dərsdə Allahın olmadığı, insanların palçıqlı suda təsadüfən meydana gələn bir mikrobdan soxulcana çevrildiyi, soxulcanın da sonra balığa, qurbağaya çevrildiyi, sonra da onun meymuna çevrildiyi, ondan da insanların meydana gəldiyini söyləyir.

Darvinizm: “Dinlər doğru söyləmir” -deyir. “Peyğəmbərlərin dedikləri də doğru deyil” -deyir. “Müqəddəs kitablar da yalandır” -deyir. “Mələklər də yalandır” -deyir. “Axirət də yalandır” -deyir. Səudiyyə Ərəbistanında, İranda, Mərakeş, Tunis, Əl-Cəzair, Misir bütün İslam ölkələrində, bütün xristian ölkələrdə hamısında, dünyanın hər yerində inkar edilir. Dünya tarixində ilk dəfədir belə Allaha meydan oxunur. Haşa. İlk dəfə belə böyük bir fəlakət var. Xristianlar Allahın oğlu olduğunu deyir. Allah deyir: “Bu sözlərinə görə haradasa göy parçalanacaq” -deyir. Burada birbaşa kainatı yaradan Allah inkar edilir. Yəni orada Allaha övlad… Continue reading

1 2 3 6