Tarix, siyasət və strategiya

 

İNGİLİS DƏRİN DÖVLƏTİ EQOİST VƏ QƏDDAR BİR QURULUŞDUR. DÜNYƏVİ MƏNFƏƏT GÜDƏN BİR ÇOX ƏLALTISI VARDIR

 

İngilis dərin dövləti eqoist bir quruluşdur, qəddardır. Bunun əlbəttə əlaltıları vardır, simpatiya duyanları olur, xidmətçiləri olur, cəsusları olur. Bu adamlar dünyəvi mənfəət, vəzifə güdürlər. İndi adam ya axirəti, ya da dəccalı istəyər. Allah deyir ki, “Mən sizə həm dünyada, həm də axirətdə verəcəyəm”. Dəccal da deyir ki, “Mən sizə dünyada verəcəyəm, amma mənə cəsusluq edəcəksiniz, yaltaqlıq edəcəksiniz, əmrim altında olacaqsınız, mənə köməkçi olacaqsınız, dəstək olacaqsınız və yaxud köməkçi olanlara köməkçi olacaqsınız, xəbəriniz olmadan da xidmət etdirərəm” -deyir. Bax, insanlar daha yeni oyandılar ki, daha da oyanacaqlar. Hədisdə bildirildiyinə görə dəccal özü ilə bərabər olanlara “şorbadan bir dağ, soyumayan isti ət, axan bir çay, yamyaşıl bağçalardan yaranan meşə, tüstü və alov dağı mövcuddur” -deyir. Yəni bax, “döyüşlər olar, qan tökülər, amma sən gəlirsən İngiltərəyə yaşıllıqlar içində yaşayarsan, yeyib-içərsən, rahatlayarsan yaxud da Amerikaya, evanjeliklərin olduğu yerə göndərərəm orada da rahatlayarsan. Bizim Hindistanda, Pakistanda, Türkiyədə də tərəfdarlarımız var” -deyir.

Bizim öz təsbitimizə görə Türkiyədə İngilis dərin dövlətinin yüzlərlə tərəfdarı var. Açıq-aşkar fəaliyyət göstərirlər. İndi bu bilindiyi, açıqlandığı üçün bir təhər oldular. Yəni bunlara bir şeylər oldu, ortalıq qarışdı. Bu yersizliyi buraxacaqlar, zülmü buraxacaqlar. Suriya və İraqı… ardı...

 

 

KEÇMİŞDƏN BU YANA DƏRİN DÖVLƏTLƏR XALQI İZLƏMƏK ÜÇÜN TARASSUT (MÜŞAHİDƏ) QÜLLƏSİ ADI ALTINDA QÜLLƏLƏRDƏN İSTİFADƏ ETMİŞDİR

 

Babil qülləsi, vaxtilə dəccaliyətin bir simvolu idi. Dəccal tərəfdarları o qülləni simvol olaraq istifadə edirdilər. Sonra o tarassut (müşahidə) qülləsi təbiri ilə müxtəlif gizli təşkilatlar tərəfindən də qüllə simvol olaraq istifadə edildi. Bunların içində Qalata qülləsi müqəddəsdir. Bu İngilis kəşfiyyatının orta şərqdəki hakimiyyət emblemidir. Tarassut qülləsi olaraq onlar qiymətləndirirlər, adına Tarassut qülləsi deyirlər. Yəni müşahidə qülləsi, Tarassut qülləsi. Bu xəttə Yehova şahidlərinə də simvol olaraq keçmişdir. Onların da Tarassut qülləsi jurnalları filan vardı belə, qüllə şəkilləri olaraq istifadə edərdilər. Köhnə Yunanda filan da bu simvol vardır. Yəni xalqın izlənilməsi, xalqın müşahidə edilməsi, kəşfiyyat üçün dərin dövlət simvolu olaraq istifadə edilir.

Firon da deyir, “mənə bir qüllə inşa et” deyir, “onların Allahına çıxım” -deyir. “Ətrafı bir müşahidə edim”. Əslində o qülləni Allaha qarşı mübarizə üçün istəyir.

Qalata qülləsi də tipik bir Tarassut qülləsidir. Üst tərəfinə iki əlavə daha edilmişdir, taxta; tarassut məqsədi ilə. Diqqət yetirsəniz İngilis bayrağı var. Bu İngilis kəşfiyyatının simvolu olaraq istifadə edilir, yəni İngilis dərin dövlətinin orta şərqi izləməkdə bir simvoludur. Orta şərqə üstünlüyünün simvolu olaraq istifadə edilir, hakimiyyətin, xalqı izləməyin, yəni dərin dövlət işinin gizli kəşfiyyatın bir simvolu olaraq.… ardı...

 

 

ƏRƏB BAHARINA İŞARƏ EDƏN HƏDİS

 

Şamdakı fitnə dövründə şərqdəki krallar xəcalətli ediləcək -deyir. Sonra Ərəblər də xəcalətli ediləcək”. Əl Rifaidə, hədis. Kralların hörmətdən salılmasının ardından elə illər gələcək ki, keçən buludların üzərində yığılan buludlara bənzəyəcək”. Ayədə var Üst üstə yığılmış bir buluddur”. (Tur surəsi, 44) Belə ki, buludlar ayın işığını belə örtər, əlini uzadan bir adam gecə əlini belə görə bilməyəcək”. Ayədə də var yenə buna bənzər. Hər il əvvəlki ilndən daha çətin keçəcək. Bu on iki il davam edəcək”. (Seyit Rami El Rifai, səh. 78) Ərəb baharı 2011-ci ildə başlamışdı. On iki il keçincə hadisələr 2023-cü ildə sona çatır. Deməli Tayyib hocanın verdiyi məlumat da doğrudur. Şamdakı fitnə dövründə şərqdəki krallar alçaldılmış olacaq. Sonra ərəblər də alçaldılacaq. İndi Hörmətdən salırlar, xəcalətli edirlər. Hamısı üçün deyil, amma əlbəttə böyük hissəsi üçün bu etibarlıdır.

 

 

 

HƏDİSLƏRDƏ İNGİLİS DƏRİN DÖVLƏTİNƏ İŞARƏ EDİLİR

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) deyir ki: “Şübhəsiz İblisin taxtı dənizin üzərindədir”. Bir adadadır deyir. Dənizin üzərində bir adadadır. “Bölük-bölük əsgərlərini oradan göndərər və insanları fərqli-fərqli fitnələrə salar”. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) İngiltərənin dərin dövlətini 1400 il əvvəl söyləmiş. “Əsgərlərinin özü qatında ən böyüyü, fitnəsi ən böyük olandır”. Yəni dəccal. Səhihi Müslimdə keçir. Səhihi Müslim min dörd yüz illik hədisdir. “Adada” , “Şimalda” -deyir. Yerini də söyləyir.

“Şübhəsiz ki, dənizdə həbs edilmiş -adada deyir- özlərini Süleyman əleyhissalama bağlamış olan bir sıra şeytanlar vardır” -deyir. Ki, masonluq hz. Süleyman (ə.s) dövründən var idi. “Onların çıxması və insanlara qarşı Quranı dəyişdirərək açıqlaması yaxındır” -deyir. Dəyişdirərək homoseksuallığı sərbəst buraxır, rumilik şəklində ortaya çıxırlar.

 

HAQQƏL YAKİN İMANDA ACİZLİK GÖSTƏRMƏ VƏ KƏDƏRLƏNMƏ HALI OLMAZ

“Acizlik göstərməyin və kədərlənməyin. Əgər (həqiqətən) iman etmişsinizsə ən üstün olan sizlərsiniz”. [Ali imran surəsi, 139] Bu ayə mehdiyyətin xülasəsidir. “Acizlik göstərməyin və kədərlənməyin”. Məhz bu sirri bilən mehdiyyət birliyidir. “…əgər (həqiqətən) iman etmişsinizsə..”. Allah ən həyati, əsas nöqtəni açıqlayır. “İman etmişsinizsə” demir, “(həqiqətən) iman etmişsinizsə ən üstün olan sizlərsiniz”. Ən üstün olmaq nə deməkdir? Mehdiyyətdir, dünya hakimiyyətidir. Allah: “Yetər ki Mənə qəti həqiqi olaraq, Haqqəl yakin iman edin” -deyir. Onsuz da o zaman acizlik göstərmə və… ardı...

 

 

İNGİLİS DƏRİN DÖVLƏTİ ORTAYA ÇIXDIĞINDA, ÜZƏRLƏRİNDƏKİ ÖRTÜK AÇILIB XALQA GÖSTƏRİLDİYİNDƏ TAMAMİLƏ ÇÖKMÜŞ OLACAQ

 

Şeytanla mübarizənin bir yolu vardır, dərin dövlətlərlə mübarizənin də bir yolu vardır. Hz. Musa (ə.s), Fironu; xalqı yığdı rüsvay etdi və Firon sıfıra getdi. Yəni əcaib alçaldıldı, bütün sistemi getdi. Ona görə cinayət işləməyə çalışdı. İngilis dərin dövləti də ortaya çıxdığında, üstündəki örtü açıldığında, pisliyi göründüyündə, nə qədər alçaq bir sistem olduğu isbat edilib dəlilləndirildiyində gücü sıfıra enər; elmlə, ağılla, məlumatla, mədəniyyətlə.

 

PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V) ÇOX NƏZAKƏTLİ, ÇOX HÖRMƏTLİ BİR İNSAN İDİ. MÜNAFİQLƏR ÇOX LOVĞA VƏ ÇOXBİLMİŞ OLDUQLARI ÜÇÜN PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-Ə NƏZAKƏTLİ OLMURDULAR

Rəsulullah (s.ə.v) çox nəzakətli, çox hörmətli bir insan idi. Məsələn, orada belə öküzlük edən, kobudluq edən münafiqlərdən bir çox ayı var. O öküzlərin heç birinə sən belə öküzlük edirsən demir. Çox örtülü bir üslubla nəzakətiylə mövzuları izah edir. Amma münafiqlər çox qaba, nalayiq, kobud, hay-küy çıxararaq öküz kimi olduqları üçün ağıllarına nə gəlirsə söyləyirlər və lovğalıq, çoxbilmişlik bütün münafiqlərin xüsusiyyətidir. Tarix boyunca baxsanız, Firon həmişə çoxbilmiş və nalayiqdir. Rəsulullah (s.ə.v) zamanındakı münafiqlərə bax həmişə çoxbilmiş və nalayiq, heç dəyişməmiş. Amma bax hz. Musa (ə.s) danışarkən çox hörmətli və çox ədəbli, çox sadədir.

Məsələn, bax ona “Sən Fironsan, sən dəccalsan” demir. Həmişə onu… ardı...