Tarix, siyasət və strategiya

Yaradılış Atlasının nəşr olunmasından və bütün dünyaya elan edilməsinin ardından, böyük dövlətlərin liderlərində ciddi bir dəyişmə meydana gəlmişdir. Əvvəldən təkamül nəzəriyyəsini müdafiə edən liderlər, bu əhəmiyyətli kitabın təsiriylə təkamül nəzəriyyəsinin aldanma olduğunun fərqinə varmış və bunu açıqca ifadə etmişlər. Fransa prezidenti Nicholas Sarkozy bu mövzudakı ən əhəmiyyətli nümunələrdən biridir. Sarkozynun müxtəlif dövrlərdə verdiyi bildirişlər, Yaradılış Atlasının təsirini göstərər xüsusiyyətdədir:

 

 

“Le Monde” qəzeti

 

“Əgər dinlər insanları kindən, barbarlıqdan uzaqlaşdırmağa qadir deyildirsə, nasizm və kommunizmin meydana gətirməyə çalışdığı Allahsız bir dünyanın heç də üstünlüyü görünmür.

Nə Tövratda, nə Quranda mənasında və ya məzmununda, 20-ci əsr boyunca Avropada totalitarizm və Tanrısız din adına törədilən heç bir qırğını əmr edən tək bir sətir tapa bilməzsiniz.”

 

 

“Sabah” qəzeti, 15 fevral 2008-ci il

 

“Acılara din deyil, dinsizlik səbəb oldu”

Dünyəvilik mövzusunda dünyanın ən həssas ölkələrindən biri olan Fransada prezident yenə böhranla xəbər başlıqlarındadır. Nicolas Sarkozy, Fransız Yəhudi dərnəyinin bir mərasimindəki çıxışında “müsbət dünyəvilik” anlayışını dilə gətirdi. Sarkozynun “20-ci əsrin acılarına din deyil, dinsizlik səbəb oldu. Qəlbində Tanrını daşıyan bir insanın təhlükəli deyil, zərərsiz olduğunu düşünürəm. Dini yox saymayan dünyəvilik anlayışı lazımdır. Cəmiyyət gözündə müəllim, din xadimi ya da keşişdən aşağıda görməmək lazımdır. Bunlar fərqli şeylərdir.” sözləri, din və dövlət işlərini… ardı...

 

Mustafa Karaman hoca 9 fevral 2013-cü il tarixindəki çıxışında risalələr ilə əlaqəli ard-arda xətalı şərhlər edir.

Ustad Sünuhatın “YUXUDA XİTABƏ” olaraq adlandırdığı hissəsində 1916-cı ildə Rüyayı-Sadıka yəni dünyada həqiqiliyi ortaya çıxan sadiq yuxu olaraq adlandırdığı bir yuxusunu demişdir. Yuxusunda möhtəşəm məclisə girdiyini, məclisdən bir şəxsin ona “EY FƏLAKƏT, HƏLAKƏT ƏSRİNİN ADAMI, SƏNİN DƏ RƏYİN VAR. FİKRİNİ BƏYAN ET.” deyə xitab etdiyini izah edir.

Ancaq Mustafa Karaman hoca, Mehdiyyət məsələsini izah etdiyi zamanda, Ustad Həzrətlərinin bu izahatını da yenə səhv izah edərək özünü dinləyən yüzlərlə insanı yanlış istiqamətləndirir.

Mustafa Karaman hoca; Bədiüzzaman həzrətləri üçün söylənilən; “Fəlakət əsrinin adamısan” ifadəsini “YƏNİ HƏRBİ UMUMİYYƏNİ GÖRDÜN” şəklində izah edir. Bu açıqlama qismən doğrudur. Ancaq Karaman hoca, daha sonra keçən; “EY FƏLAKƏT, HƏLAKƏT ƏSRİNİN ADAMI, SƏNİN DƏ RƏYİN VAR. FİKRİNİ BƏYAN ET.” ifadəsindəki “…HƏLAKƏT (YIXILMA-MƏHV OLMA) ƏSRİNİN ADAMI…” ifadəsini həqiqi mənasından uzaqlaşdıraraq; “YƏNİ BU XİTAB QİYAMƏTƏ QƏDƏR SƏNİN DAVAN KEÇƏRLİ, DİGƏRLƏRİ SƏNİN KÖLGƏNDƏ QALACAQ MƏNASINA GƏLİR” şəklində izah edir. Halbuki, həlakət kəlməsi Nur tələbələrinin öz saytlarında belə izah olunur:

Görüldüyü kimi “HƏLAKƏT” sözünün mənası süqut, məhv olma mənasını verdiyinə baxmayaraq Karaman hoca neyəsə bu ifadə tamamilə şəxsi və emosional izahatla tələbələrinə açıqlayır və ustadın risalədə nəzərdə tutduğu mənanı əslindən… ardı...

 

İblis və dəccaliyyət, İslam Birliyinə maneə törətmək üçün, bildiyimiz təqvalı hesab etdiyimiz müsəlmanları da ələ alaraq, bir çox adamı ələ alaraq durdurmağa çalışır. Amerikanın ortaya atdığı o Böyük Yaxın Şərq layihəsi üçün də dəlilər kimi cəhd göstərirlər. BÖYÜK YAXIN ŞƏRQ LAYİHƏSİNİN XÜSUSİYYƏTİ; İNSANLARIN XƏSİS, QISQANC, TƏCAVÜZKAR, SEVGİSİZ OLMASI ÜZƏRİNƏ AMERİKALI PSİXOLOQLAR BİR QİYMƏTLƏNDİRMƏ EDƏRƏK DEYİRLƏR Kİ; “YAXIN ŞƏRQİN İNSANLARI ÜMUMİYYƏTLƏ DİNİ DUYĞULARINI İTİRDİLƏR. ALLAHDAN, DİNDƏN, İSLAMDAN, UZAQDIRLAR. BU KƏSLƏRDƏ İRQÇİLİK, SEVGİSİZLİK, QƏDDARLIQ HAKİM OLDU VƏ TƏCAVÜZKAR RUHLUDURLAR. İNDİ BUNDAN İSTİFADƏ EDƏRƏK NƏ EDƏ BİLƏRİK? BİRİNCİSİ, BUNLARI BİR-BİRİNƏ QIRDIRA BİLƏRİK. İKİNCİSİ, PARAMPARÇA EDƏ BİLƏRİK. PARAMPARÇA ETMƏK ÜÇÜN DƏ MÜDHİŞ İMKANIMIZ VAR” -deyir.

Məsələn, bir şiə qrup var, bir də sünni qrup var. Sünnilər şiələrdən nifrət edir. Şiələr də sünnilərdən nifrət edir. Məsələn, Türkiyədə də bəzi əxlaqsızlarda müdhiş bir ələvi, kürd nifrəti var. Çox sevgisizdirlər. Bəzi xaraktersizlərdə də laz nifrəti vardır. Heyrətləndiricidir, nə səbəbdən olduğu da məlum deyil. Niyə nifrət etdiyini də bilmirsən. Nifrət edir. Bu axmaqların bu fikirlərindən istifadə edərək Yaxın Şərqi paramparça etmək düşüncəsindədirlər. Cənub-şərqdə türk-kürd ayrı-seçkiliyi edərək, ələvi-sünni ayrı-seçkiliyini edərək Türkiyəni rahatlıqla parçalayacaqlarına inanırlar. “Biz onsuz da Türkiyəni böləcəyik, yəni bu mütləq edəcəyimiz şeydir, siz də bu imkanlar, bu mühit içərisində rahatlamaq istəyirsinizsə bu sistemi dəstəkləyin, bölünmə olsun, siz… ardı...

 

Kommunizm bu ölkəni məhv edə bilər, Allah əsirgəsin. ZƏNN EDİRLƏR Kİ, “PKK-YA TORPAQLARI VERSƏLƏR MÖVZU BİTƏR”. BƏZİ SAXTA ZİYALILAR BELƏ BİR FİKİR İÇİNDƏDİRLƏR. ONLARIN CƏNUB-ŞƏRQİ ANADOLUDAKI TORPAQLARI VERMƏK MƏQSƏDİ ƏSLİNDƏ, İSTƏK SƏBƏBİ, ŞƏRQ XALQINDAN, CƏNUB-ŞƏRQDƏKİ QARDAŞLARIMIZDAN NİFRƏT ETMƏLƏRİDİR. ÇOX NİFRƏT EDİRLƏR. Yəni onların gəzməsini belə istəmirlər. Məsələn, İstanbula gəlməsini, bir yerə gəlməsini, heç bir yerdə iş görmələrini istəmirlər.

Bəzi axmaqlarda irq nifrəti var. Ona görə də, o bölgələrimizi də istəmirlər. Həm də coğrafi cəhətdən də bəyənmirlər. “O BÖLGƏ BİR İŞİMİZƏ YARAMAZ, ONA GÖRƏ AVROPA BİRLİYİNƏ GİRƏ BİLMİRİK. VERƏK BAŞIMIZDAN GETSİNLƏR” -DEYİRLƏR. O zaman cənub-şərqli qardaşlarımız bu təhqiri, bu alçalmağı qəbul etmiş olarlar. Onlar birinci sinif insanlardır, çox dəyərli qardaşlarımızdırlar. Biz onlarla  İstanbulda, İzmirdə, hər yerdə bərabərik, əsrlərdən bəri bərabərik, yenə birlikdə olacağıq.

Bir oyun var, bəzi yuxarı dərəcədə insanlar da buna məqbul gözlə baxırlar. Yəni bu əxlaqsızlar gizli söhbətlərində bunu danışırlar. “NƏ COĞRAFİ CƏHƏTDƏN İŞİMİZƏ FAYDASI VAR, NƏ DƏ İNSANLAR CƏHƏTDƏN İŞİMİZƏ FAYDASI VAR, VERƏK XİLAS OLAQ” -DEYİRLƏR. VƏTƏN TORPAĞINDAKI VƏTƏNDAŞLARI BƏYƏNMƏMƏK, ONLARDAN NİFRƏT ETMƏK VƏ VƏTƏN TORPAĞINI BƏYƏNMƏMƏK ÇOX BÖYÜK ƏXLAQSIZLIQDIR. Altında yatan səbəblərdən bir dənəsi də budur. Bu xaraktersizliyə, bu əxlaqsızlığa qarşı cənub-şərqdəki vətəndaşlarımıza daha çox sahib çıxaq, daha çox sevgi bəsləyək, daha çox dəyər verdiyimizi, hörmət… ardı...

 

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 22.01.1921-ci il tarix 1-ci mövsüm 1-ci yığıncaq 31-ci mövzu 3-cü cild 334-cü səhifədəki Atatürkün ifadələrini ehtiva edən gizli iclas qeydlərindən alınmışdır:

“Əfəndilər, iki cür tədbir alına bilərdi”. Kommunistlərə deyir. “Biri birbaşa kommunizm deyənin başını qırmaq”, yəni başını əzməkdir deyir, birinci yol budur deyir. “… digəri Rusiyadan gələn hər adamı dərhal dənizdən gəlmişsə, gəmidən çıxarmamaq, qurudan gəlmişsə, sərhədin xaricinə atmaq kimi məcburedici, şiddətli, incidici tədbirlərdən istifadə etmək. Bu tədbirləri almaq, iki nöqtədən faydasız görülmüşdür. Birincisi, yaxşı əlaqələrdə olmağı lazımlı saydığınız Rusiya Respublikası tamamilə kommunistdir. Əgər belə məcburedici tədbir tətbiq etsək” belə şiddətli üsul tətbiq etsək “elə isə qeydsiz-şərtsiz ruslarla əlaqədə olmamaq lazımdır”. O zaman bunları etsək əlaqəni kəsmək lazımdır deyir. “Halbuki biz, bir çox siyasi düşüncə ilə bir çox səbəb və faktordan ötrü Ruslarla təmas və əlaqədə olmaq və görüşmək istədik, istəyirik və istəyəcəyik”. Nə ağıllı insan maşaAllah. Bax, xeyli ağıllı danışır. Mən bu xurafatçı dəstəsinin Atatürkə sataşmasını anlaya bilmirəm.

Bax məsələn, çox məqsədəuyğun bir siyasət. “O halda, tətbiq edəcəyimiz tədbirlərdə dostluğunu istədiyimiz bir xalqın, bir hökumətin qanunlarını təhqir etməmək məcburiyyətindəyik”. Türkcəsi də mükəmməldir. Yəni Atatürkşahanə cümlələr qurur. Şəxsən özünə aid yazılar. “Bax bunun üçündür ki, məcburedici tədbir istifadə etmək istəmədik.  İkinci bir nöqtədən də məcburedici… ardı...