Tarix, siyasət və strategiya

Mustafa Karaman hoca 9 fevral 2013-cü il tarixindəki çıxışında risalələr ilə əlaqəli ard-arda xətalı şərhlər edir.

Ustad Sünuhatın “YUXUDA XİTABƏ” olaraq adlandırdığı hissəsində 1916-cı ildə Rüyayı-Sadıka yəni dünyada həqiqiliyi ortaya çıxan sadiq yuxu olaraq adlandırdığı bir yuxusunu demişdir. Yuxusunda möhtəşəm məclisə girdiyini, məclisdən bir şəxsin ona “EY FƏLAKƏT, HƏLAKƏT ƏSRİNİN ADAMI, SƏNİN DƏ RƏYİN VAR. FİKRİNİ BƏYAN ET.” deyə xitab etdiyini izah edir.

Ancaq Mustafa Karaman hoca, Mehdiyyət məsələsini izah etdiyi zamanda, Ustad Həzrətlərinin bu izahatını da yenə səhv izah edərək özünü dinləyən yüzlərlə insanı yanlış istiqamətləndirir.

Mustafa Karaman hoca; Bədiüzzaman həzrətləri üçün söylənilən; “Fəlakət əsrinin adamısan” ifadəsini “YƏNİ HƏRBİ UMUMİYYƏNİ GÖRDÜN” şəklində izah edir. Bu açıqlama qismən doğrudur. Ancaq Karaman hoca, daha sonra keçən; “EY FƏLAKƏT, HƏLAKƏT ƏSRİNİN ADAMI, SƏNİN DƏ RƏYİN VAR. FİKRİNİ BƏYAN ET.” ifadəsindəki “…HƏLAKƏT (YIXILMA-MƏHV OLMA) ƏSRİNİN ADAMI…” ifadəsini həqiqi mənasından uzaqlaşdıraraq; “YƏNİ BU XİTAB QİYAMƏTƏ QƏDƏR SƏNİN DAVAN KEÇƏRLİ, DİGƏRLƏRİ SƏNİN KÖLGƏNDƏ QALACAQ MƏNASINA GƏLİR” şəklində izah edir. Halbuki, həlakət kəlməsi Nur tələbələrinin öz saytlarında belə izah olunur:

Görüldüyü kimi “HƏLAKƏT” sözünün mənası süqut, məhv olma mənasını verdiyinə baxmayaraq Karaman hoca neyəsə bu ifadə tamamilə şəxsi və emosional izahatla tələbələrinə açıqlayır və ustadın risalədə nəzərdə tutduğu mənanı əslindən… ardı...

 

İblis və dəccaliyyət, İslam Birliyinə maneə törətmək üçün, bildiyimiz təqvalı hesab etdiyimiz müsəlmanları da ələ alaraq, bir çox adamı ələ alaraq durdurmağa çalışır. Amerikanın ortaya atdığı o Böyük Yaxın Şərq layihəsi üçün də dəlilər kimi cəhd göstərirlər. BÖYÜK YAXIN ŞƏRQ LAYİHƏSİNİN XÜSUSİYYƏTİ; İNSANLARIN XƏSİS, QISQANC, TƏCAVÜZKAR, SEVGİSİZ OLMASI ÜZƏRİNƏ AMERİKALI PSİXOLOQLAR BİR QİYMƏTLƏNDİRMƏ EDƏRƏK DEYİRLƏR Kİ; “YAXIN ŞƏRQİN İNSANLARI ÜMUMİYYƏTLƏ DİNİ DUYĞULARINI İTİRDİLƏR. ALLAHDAN, DİNDƏN, İSLAMDAN, UZAQDIRLAR. BU KƏSLƏRDƏ İRQÇİLİK, SEVGİSİZLİK, QƏDDARLIQ HAKİM OLDU VƏ TƏCAVÜZKAR RUHLUDURLAR. İNDİ BUNDAN İSTİFADƏ EDƏRƏK NƏ EDƏ BİLƏRİK? BİRİNCİSİ, BUNLARI BİR-BİRİNƏ QIRDIRA BİLƏRİK. İKİNCİSİ, PARAMPARÇA EDƏ BİLƏRİK. PARAMPARÇA ETMƏK ÜÇÜN DƏ MÜDHİŞ İMKANIMIZ VAR” -deyir.

Məsələn, bir şiə qrup var, bir də sünni qrup var. Sünnilər şiələrdən nifrət edir. Şiələr də sünnilərdən nifrət edir. Məsələn, Türkiyədə də bəzi əxlaqsızlarda müdhiş bir ələvi, kürd nifrəti var. Çox sevgisizdirlər. Bəzi xaraktersizlərdə də laz nifrəti vardır. Heyrətləndiricidir, nə səbəbdən olduğu da məlum deyil. Niyə nifrət etdiyini də bilmirsən. Nifrət edir. Bu axmaqların bu fikirlərindən istifadə edərək Yaxın Şərqi paramparça etmək düşüncəsindədirlər. Cənub-şərqdə türk-kürd ayrı-seçkiliyi edərək, ələvi-sünni ayrı-seçkiliyini edərək Türkiyəni rahatlıqla parçalayacaqlarına inanırlar. “Biz onsuz da Türkiyəni böləcəyik, yəni bu mütləq edəcəyimiz şeydir, siz də bu imkanlar, bu mühit içərisində rahatlamaq istəyirsinizsə bu sistemi dəstəkləyin, bölünmə olsun, siz… ardı...

 

Kommunizm bu ölkəni məhv edə bilər, Allah əsirgəsin. ZƏNN EDİRLƏR Kİ, “PKK-YA TORPAQLARI VERSƏLƏR MÖVZU BİTƏR”. BƏZİ SAXTA ZİYALILAR BELƏ BİR FİKİR İÇİNDƏDİRLƏR. ONLARIN CƏNUB-ŞƏRQİ ANADOLUDAKI TORPAQLARI VERMƏK MƏQSƏDİ ƏSLİNDƏ, İSTƏK SƏBƏBİ, ŞƏRQ XALQINDAN, CƏNUB-ŞƏRQDƏKİ QARDAŞLARIMIZDAN NİFRƏT ETMƏLƏRİDİR. ÇOX NİFRƏT EDİRLƏR. Yəni onların gəzməsini belə istəmirlər. Məsələn, İstanbula gəlməsini, bir yerə gəlməsini, heç bir yerdə iş görmələrini istəmirlər.

Bəzi axmaqlarda irq nifrəti var. Ona görə də, o bölgələrimizi də istəmirlər. Həm də coğrafi cəhətdən də bəyənmirlər. “O BÖLGƏ BİR İŞİMİZƏ YARAMAZ, ONA GÖRƏ AVROPA BİRLİYİNƏ GİRƏ BİLMİRİK. VERƏK BAŞIMIZDAN GETSİNLƏR” -DEYİRLƏR. O zaman cənub-şərqli qardaşlarımız bu təhqiri, bu alçalmağı qəbul etmiş olarlar. Onlar birinci sinif insanlardır, çox dəyərli qardaşlarımızdırlar. Biz onlarla  İstanbulda, İzmirdə, hər yerdə bərabərik, əsrlərdən bəri bərabərik, yenə birlikdə olacağıq.

Bir oyun var, bəzi yuxarı dərəcədə insanlar da buna məqbul gözlə baxırlar. Yəni bu əxlaqsızlar gizli söhbətlərində bunu danışırlar. “NƏ COĞRAFİ CƏHƏTDƏN İŞİMİZƏ FAYDASI VAR, NƏ DƏ İNSANLAR CƏHƏTDƏN İŞİMİZƏ FAYDASI VAR, VERƏK XİLAS OLAQ” -DEYİRLƏR. VƏTƏN TORPAĞINDAKI VƏTƏNDAŞLARI BƏYƏNMƏMƏK, ONLARDAN NİFRƏT ETMƏK VƏ VƏTƏN TORPAĞINI BƏYƏNMƏMƏK ÇOX BÖYÜK ƏXLAQSIZLIQDIR. Altında yatan səbəblərdən bir dənəsi də budur. Bu xaraktersizliyə, bu əxlaqsızlığa qarşı cənub-şərqdəki vətəndaşlarımıza daha çox sahib çıxaq, daha çox sevgi bəsləyək, daha çox dəyər verdiyimizi, hörmət… ardı...

 

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 22.01.1921-ci il tarix 1-ci mövsüm 1-ci yığıncaq 31-ci mövzu 3-cü cild 334-cü səhifədəki Atatürkün ifadələrini ehtiva edən gizli iclas qeydlərindən alınmışdır:

“Əfəndilər, iki cür tədbir alına bilərdi”. Kommunistlərə deyir. “Biri birbaşa kommunizm deyənin başını qırmaq”, yəni başını əzməkdir deyir, birinci yol budur deyir. “… digəri Rusiyadan gələn hər adamı dərhal dənizdən gəlmişsə, gəmidən çıxarmamaq, qurudan gəlmişsə, sərhədin xaricinə atmaq kimi məcburedici, şiddətli, incidici tədbirlərdən istifadə etmək. Bu tədbirləri almaq, iki nöqtədən faydasız görülmüşdür. Birincisi, yaxşı əlaqələrdə olmağı lazımlı saydığınız Rusiya Respublikası tamamilə kommunistdir. Əgər belə məcburedici tədbir tətbiq etsək” belə şiddətli üsul tətbiq etsək “elə isə qeydsiz-şərtsiz ruslarla əlaqədə olmamaq lazımdır”. O zaman bunları etsək əlaqəni kəsmək lazımdır deyir. “Halbuki biz, bir çox siyasi düşüncə ilə bir çox səbəb və faktordan ötrü Ruslarla təmas və əlaqədə olmaq və görüşmək istədik, istəyirik və istəyəcəyik”. Nə ağıllı insan maşaAllah. Bax, xeyli ağıllı danışır. Mən bu xurafatçı dəstəsinin Atatürkə sataşmasını anlaya bilmirəm.

Bax məsələn, çox məqsədəuyğun bir siyasət. “O halda, tətbiq edəcəyimiz tədbirlərdə dostluğunu istədiyimiz bir xalqın, bir hökumətin qanunlarını təhqir etməmək məcburiyyətindəyik”. Türkcəsi də mükəmməldir. Yəni Atatürkşahanə cümlələr qurur. Şəxsən özünə aid yazılar. “Bax bunun üçündür ki, məcburedici tədbir istifadə etmək istəmədik.  İkinci bir nöqtədən də məcburedici… ardı...

 

BƏDİÜZZAMAN SƏİD NURSİ HƏZRƏTLƏRİ “İYİRMİ DÖRDÜNCÜ SÖZ”DƏ DƏCCALIN İLK OLARAQ ŞİMAL TƏRƏFİNDƏKİ BİR ÖLKƏDƏN ÇIXACAĞINI SÖYLƏMİŞDİR

 

“Küfr aləminin ən çoxu olan şimalda”, şimalda, yəni Danimarka, Norveç, İsveç, İngiltərə, Rusiya şimaldır. “Təbiiyyunun (hər şeyin təbiətin təsiri ilə yarandığını iddia edənlər) küfür fəlsəfəsindən  süzülən”, yəni bax, darvinizmdən süzülür deyir. Kökü haradan gəlir? Darvinizmdən gəlir. Yəni, onun içindən çıxan “böyk bir cərəyanının” böyük bir cərəyanın, yəni, kommunist, marksist, stalinist, trotskyst (troçkist), leninist böyük bir fikir cərəyanın, dialektik fəlsəfə ilə qidalanan, darvinizm ilə qidalanan marksist inancını da bilirsiniz, dünyada o cür təşkilatlanmalar var ki, dünyanın ən böyük təşkilatlanmalarıdır.

Məsələn, Sosialist Beynəlmiləl dünyanın ən böyük təşkilatlanması. Məsələn, Şanqay komandası dünyanın ən böyük təşkilatlanmasıdır yəni, əhali baxımından çox böyükdür. Hindistan, Çin, Rusiyanı içinə alır. NATO-nu da əhatə edər. “Başına keçəcək və Uluhiyəti (Allahı) inkar edəcək”, Allahı inkar edəcək “bir şəxsin”, bax, bir şəxs. Dəccal da bir şəxsdir. “Şimal tərəfindən çıxmasına işarədir”. Şimal tərəfdən çıxmasına işarədir “və bu işarə içində bir elmi işarə vardır ki, şimal qütbünə yaxın dairədə bütün il, bir gecə bir gündüzdür; altı ayı gecə, altı ayı gündüzdür. “Dəccalın bir günü bir ildir” –Hədis- O dairə yaxınında zühuruna… ardı...