Quran əxlaqı və təfəkkür

MÜSƏLMANIN İMANI VƏ SEVGİSİ ALLAHDAN BƏSLƏNİR

 

İman ağlı gətirir, ağıl mərhəməti, şəfqəti gətirir, ağıl təmizliyi gətirir, vəfa gətirir, incə düşüncə gətirir, ehtirası gətirir, sevgidən bezməməyi və sevgidə getdikcə inkişafı, ruh yüksəkliyini gətirir, mərhəmətin təfərrüatlarını gətirir, sevginin incə təfərrüatlarını gətirir, sədaqətin incə təfərrüatlarını gətirir, bağışlayıcı olmanın gözəlliyini gətirir. Hamısı bir araya gəldikdə ehtiras və sevgi yaranır. Bitəcək kimidirmi? Allahdan bəslənir. Sonsuzluğa açıqdır, bitmir.

MÜSƏLMANLARA ZORBALIQ TƏSİRLİ OLMAZ

 

Səhabələrə də qədimdən müşriklər zorbalıq edirdilər; “Asacağıq, kəsəcəyik”. Onlar da dedilər ki; “Əlinizdən gələni əsirgəməyin”. Nə edərsən? Ən çoxu Allahın yazdığı qədərindəki olur. Sənə onu söylədən kimdir? Allah. Səhabə vəzifəsini yerinə yetirmədən canı getməz. Can alacağıq zənn etdilər, baxdıq, öz canları getdi. Can alacağıq zənn etdilər, Allah onların canlarını aldı. Yaşayan ölülərə döndülər. Ayaq üstə durarkən öldürdü Allah onları. Bir çox müşrik ayaq üstə durarkən öldülər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i şəhid etməyə gedir, Allah yolda gedərkən onu öldürür. Boş bədən olaraq gedir, ağılsız bir bədən kimi. Olsa da gücü çatmır, ağlı getmiş çünki. Məğlub olur. Allah ağlını alır.

 

AYAQ ÜSTƏ YERİYƏN ÇOX ÖLÜ VAR. ALLAHA KİM DÜŞMƏN OLSA, KİM ALLAHIN DOSTUNA, VƏLİSİNƏ DÜŞMƏN OLSA, ALLAH ONU AYAQ ÜSTƏ ÖLDÜRƏR. YÜRÜYƏRKƏN ÖLÜR, YEMƏK YEYƏRKƏN ÖLÜR. CANLI ZƏNN EDƏRSƏN, ÖLÜDÜR. XƏBƏRİ BELƏ OLMUR. AİLƏSİNİN DƏ XƏBƏRİ OLMAZ ÖLDÜYÜNDƏN. BİRDƏN CƏHƏNNƏMİN İÇİNƏ YUVARLAYAR, ALLAH. Yəni boynunun ardından çəkir, bir anda cəhənnəmin içinə yuvarlayırlar. Amma kənarda dayanır. Sən onu gəzir, danışır filan zənn edərsən. Ağlı gedər. Onsuz da deyirlər, “Üzünün parlaqlığı getmiş, buna bir şey olmuş”. Deyirlər. Ölür adam. Mənasız, boş-boş baxır. Ölmüşdür halbuki.

SƏHABƏLƏR ÇOX MÜKƏMMƏL İNSANLARDIR

 

İmtahan nə qədər çətin olarsa insan da o qədər keyfiyyətli yetişər. İmtahan nə qədər asan olarsa da, o qədər keyfiyyətsiz yetişmiş olar. Yəni imtahanın çətinliyi çox-çox məqbuldur. Məsələn, səhabə çox çətin imtahandan keçdi. Onlar dünya şirini oldular. Yəni, SƏHABƏLƏR ÇÖRƏK KİMİ, HƏRKƏS CANI KİMİ SEVİR. ÇOX MÜKƏMMƏL İNSANLAR, AMMA ÇOX-ÇOX MÜKƏMMƏL İNSANLARDIR. AXİRƏTDƏ DƏ, CƏNNƏTDƏ DƏ ÇOX MÜKƏMMƏL İNSANLAR. Amma o qədər çətin imtahan olublar ki, bax deyir ki, Allah, “İki tərəfdən sarılmışdınız.” İndiki kimi deyil baxın, diqqət edin, hüquq qanun yox, heç bir şey yox. Yuxarı tərəfdən və aşağı tərəfdən iki tərəfdən gözü dönmüş psixopatlar, əllərində qılınc, toppuz, dəhrə hər şey vardır. Bir yuxarıdan müsəlmanları şəhid etməyə davam edirlər, bir də aşağı hissədən davam edirlər. Müsəlmanlar ortada qalmış. “Ürəklər ağıza gəlmişdi” deyir ki, “xəncərə dayanmışdı” deyir. “Allah və Rəsulu haqqında müxtəlif zənlər edirdiniz” deyir. Bax, bir qisim insanlar, imtahanın çətinliyini görürsünüzmü? Məsələn, imanı güclü olanlara bir şey olmur, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə bir şey olmur, amma imanı zəif olanlarda şübhə meydana gəlir. Bax, imanı yox deyil, var. Var imanı, çünki Allah üçün mübarizə aparacaq, müharibəyə gedəcək qədər imanlı, amma o dərəcə sıxıldıqda bu dəfə əsla, “Peyğəmbərimiz (s.ə.v) doğrumu? Ya Peyğəmbərimiz (s.ə.v) indi öldürülərsə,… Continue reading

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN YUSİF SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 

Yusif surəsi, 23-cü ayə

Evində qaldığı qadın onu yoldan çıxartmaq istədi və qapıları bağlayıb: “Yanıma gəl!” – dedi. O isə: “Allah uzaq eləsin! Axı sənin ərin mənim ağamdır, mənə yaxşı baxmışdır. Şübhəsiz ki, zalımlar nicat tapmazlar!” – dedi.

Evində qaldığı qadın onu yoldan çıxartmaq istədi və qapıları bağlayıb”. Baxın, salonun qapıları var, bir dənə qapı deyil, bir çox qapı var. Çox böyük və dəbdəbəli bir ev. Hz. Yusif (ə.s) ilə evdə tək yaşayırlar. İndiki mövhumatçılar olsa dəli olarlar. Qadın hz. Yusif (ə.s)-ın yanında açıq paltarlarla gəzirdi. ““Yanıma gəl!”- dedi. O isə: “Allaha sığınaram””. Baxın, hz. Yusif (ə.s) zinaya yaxınlaşmır, halbuki, qadına baxıb, gözəlliyini də görürdü. Təqdir də edib, bəyənirdi də. Quranda da bu bildirilir. Hz. Yusif (ə.s) qadını bəyənirdi, hətta arzuladı da, amma uzaq durdu. Axı sənin ərin mənim ağamdır, mənə yaxşı baxmışdır. Şübhəsiz ki, zalımlar nicat tapmazlar!” – dedi. Fahişəlik edən, zina edən, günaha girən nicat tapmaz.

 

Yusif surəsi, 24-cü ayə

 Qadın ona meyl etmişdi. Əgər Yusif Rəbbinin dəlilini görməsəydi, o da ona meyl edərdi. Beləcə, Biz pisliyi və çirkin əməli ondan uzaqlaşdırdıq.… Continue reading

 

HƏSƏD EDİLƏN İNSAN DAHA DA GÖZƏLLƏŞƏR, HƏSƏD EDƏN DƏ GETDİKCƏ DAHA DA ÇİRKİNLƏŞƏR

 

Bu Allahın qanunudur. Baxın, həsəd edənlərə, çox mənfur, çox çirkindirlər. Həsəd edilən insanlara baxın, çox gözəl, nurludurlar. Həsəd edildikcə gözəlliklərini Allah artırar. Sağlamlıqlarını artırar, ömürlərini uzadar. Onların ömründən alar, onlara verər. Onların nurundan alar, onlara verər. Allah onların həyat enerjisini alar, həsəd edilənə verər. Onlar əldən düşmüş və yorğun olarlar. Onlarda yaxşı olan nə varsa alar. Allah onlarda bir narahatlıq varsa, o narahatlığı alar, onlara verər. Bu Allahın qanunudur. Allahın belə bir cəzalandırma metodu var.