Quran əxlaqı və təfəkkür

загруженное (2)

Ərəbcə oxunuşu: Fehelyenzurune mütləq essaate ən te-tiyehumbağtetenfekadcaə əşratuhafəənna ləhim izə caəthumzikrahum.

 

….Lakin özlərinə gəldikdən sonra öyüd alıb-düşünmələri onlara nəyi təmin edər?

Fə      ənna    ləhim    izə    caəthum    zikrahum

80 +    52   +   75  +  702  +   450   +      766   =  2125

 

Allah mələklərdən də elçilər seçir, insanlardan da. Həqiqətən, Allah Eşidəndir, Görəndir! (Həcc Surəsi, 75)

Allahu   yastafi   minel   melaiketi  rusulan   və   minan nas(nasi),..
66   +      199  +   121  +     492   +      291  +   6  +  121  +   111  = 1407 (Şəddəsiz)
99   +      199  +   121  +     492   +      291  +   6  +   171  +   111  = 1487 (Şəddəli)
Şəddəli:1487/2064
Şəddəsiz:1407/1986

BeFunky_Islamic_Wallpaper_Quran_001-1366x768

 

learning-quran3

 HƏR İNSAN QRUPUNUN BİR BAŞÇISININ OLMASI

Hər insan qrupunu imamları ilə (rəhbərlərilə) çağıracağımız gün artıq kimin kitabı sağ əlinə verilsə, onlar kitablarını oxuyacaqlar və onlar bir xurma çəyirdəyindəki lif qədər belə haqsızlığa uğradılmayacaqlar. (İsra surəsi, 71)

HZ. İBRAHİMİN İNSANLARA BAŞÇI  TƏYİN EDİLMƏSİ

Rəbbi İbrahimi bəzi sözlərlə sınamışdı. O da (lazım olanı) tam olaraq yerinə yetirmişdi. (O zaman Allah İbrahimə): “Səni şübhəsiz insanlara başçı edəcəm” dedi. (Bəqərə surəsi, 124)

ƏMR SAHİBLƏRİ

Ey iman edənlər, Allaha itaət edin, elçiyə itaət edin və sizdən olan əmr sahiblərinə də…(Nisa surəsi, 59)

Özlərinə güvən və ya qorxu xəbəri gəldiyində onu yayarlar. Halbuki, bunu peyğəmbərə və özlərindən olan əmr sahiblərinə xəbər versəydilər, ondan nəticə çıxara bilənlər o xəbəri bilərdilər. … (Nisa Surəsi, 83)

BİLİKLİ  İDARƏÇİLƏR

Şübhəsiz ki, biz Tövratı içində bir hidayət və nur olaraq endirdik. Təslim olmuş peyğəmbərlər yəhudilərə onunla hökm edərdilər. Bilikli idarəçilər və yüksək bilik sahibləri (Əhbar) Allahın kitabını qorumaqla vəzifəli olanlar və onun üzərinə şahidlər olduqları üçün (onunla hökm edərdilər). Elə isə insanlardan qorxmayın məndən qorxun və ayələrimi az bir dəyərə qarşılıq satmayın. Kim Allahın endirdiyi ilə hökm etməzsə məhz onlar kafir olanlardır. (Maidə surəsi, 44)

QURANDA MÜSƏLMANLAR TƏQVA SAHİBLƏRİNƏ ÖNDƏR OLMAQ ÜÇÜN DUA EDİRLƏR

Onlar:… ardı...

 

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın dodaqları çox gözəldir. Görünüşü çox görkəmlidir

Rəsulallah (s.ə.v) buyurdu: “(Hz. Mehdi (ə.s)ın)Dodaqları mükəmməl və gözəldir, görünüşü yaxşı və yaraşıqlıdır. Üzü  iffət nuruyla və görkəmlə doludur. Görkəmli bir lider görünüşü vardır

020_005