Quran əxlaqı və təfəkkür

ÖZ ARALARINDA ALLAH ADINA AND İÇƏRƏK, DEDİLƏR Kİ: “GECƏ MÜTLƏQ ONA VƏ AİLƏSİNƏ BİR BASQIN TƏŞKİL EDƏK, sonra vəlisinə: Ailəsinin yox olmasına biz şahid olmadıq və həqiqətən bizlər doğrunu söyləyənlərik, deyək.”

(Nəml surəsi, 49)

                                    al-quran

Öz aralarında Allah adına and içərək, dedilər ki: “Gecə mütləq ona və ailəsinə bir basqın təşkil edək…

 

Ərəbcə Oxunuşu: Kaluu tekasemuu billah lenubeyyitennehu və ehlehu….

 

Kaluu   tekasemuu   billah   lənubəyyitənnəhu     və    əhləhu

 

138   +      608       +    68   +      547      +  6   +   41    = 1408 (Şəddəsiz) 1988 

 

“Atalarım İbrahimin, İshaqın və Yaqubun dininə inandım. Allaha heç bir şeylə şirk qoşmağımız bizim üçün uyğun  deyil. Bu, bizə və insanlara Allahın lütf və ehsanındandır, ancaq insanların çoxu şükr etməzlər.” (Yusuf surəsi, 38)

hqdefault

ƏRƏBCƏ OXUNUŞU:

 

Vəttəbatu millətə əbaı ibrahimə və ishaka və yaquba, ma kane ləna ən nuşrikə billahi min şəyin, zalikə min fadlillahi aləyna və alən nasi və lakinnə əksərən nasi la yeşkurunə.

 

“Atalarım İbrahimin, İshaqın və Yaqubun dininə inandım

 

Vəttəbətu   millətə   əbai   ibrahimə     və      ishaka    və  yaquba

 

879            +    470   +   15  +     259    +      6   +     170       6      188  = 1993 (ŞƏDDƏSİZ)

 

 

Altından (bir səs) ona səsləndi: Kədərlənmə, Rəbbin sənin alt (yan)ında bir arx axıtdı.”

Fe nâdâhâ min tahtihâ ellâ tahzenî kad ceale rabbuki tahteki seriyyâ(seriyyen).

.. “Kədərlənmə, Rəbbin sənin altından bir arx axıtmışdır.”

 загруженное (2)

ella + tahzeni + kad + ceale + rabbuki + tahteki + seriyya

 

 

62 +   475   +  104 +  103 +  224  +  828 + 281  = 2077 (şəddəli)

 2035 (şəddəsiz)

 

Fəth surəsinin 7-ci ayəsinin əbcəd tarixi ilə 2028-ci ili verir.

Göylərin və yerin orduları Allahındır. Allah, üstün və güclü olandır, hökm və hikmət sahibidir. (Fəth Surəsi, 7)

Opened_Qur'an

Ve lillâhi cunûdus semâvâti vel ard (ardı), ve kânallâhu azîzen hakîmâ (hakîmen).

                                   Şəddəsiz: 2028                                                                          

 

Bir qisim ayələrimizi özünə göstərmək üçün, qulunu bir gecə Məscidi Haramdan, ətrafını bərəkətləndirdiyimiz Məscidi Əqsaya aparan O (Allah) ucadır. Həqiqətən O, eşidəndir, görəndir. İsra Surəsi, 1

quran_madeenah_opened

            “…Ətrafını bərəkətləndirdiyimiz Məscidi Əqsa…”             

elmescidil + aksa + ellezi + barekna + havlehu

138  +  232  +  771  +  274  +   49   =  1464  / 2043  (Şəddəli)

138  +  232  +  741  +  274  +   49   =  1434 /  2013əddəsiz