İslam və başqa dinlər

Hörmətli Adnan Oktarın 30 noyabr 2010 tarixli Kaçkar TV reportajından

 

ALTUĞ BERKER: Dünən ayə oxumuşdunuz, şərh etdiniz Ənbiya surəsi 105-ci ayə. Şeytandan Allaha sığınıram; “And olsun, Biz zikrdən sonra Zəburda da: “Şübhəsiz ərzə saleh qullarım varisçi olacaq” deyə yazdıq.” Belə dediniz, hocam; “Allah and içir, and olsun deyir, Mən yazdım deyir, Allah bunu deyincə o zaman Tövrat və Zəbura baxmağımız lazımdır. Baxdığımızda, Tövrat və Zəburda çox  əhatəli olaraq Mehdi (ə.s)-ın dünya hakimiyyəti izah edilir. Amma təxminən 100-ə yaxın şərh var. Tövratda 100-dən çox şərh var. Mehdi (ə.s)-ın xarici görünüşü, həyatı, qan axıtmayacağı, sülh dövrü olacağı, sosial ədalətin bütün dünyanı əhatə edəcəyi, hamısı çox təfərrüatlı yazır. Allah Quranda bizə bu əmri vermişdir. Hara baxın deyir Allah? “Tövrat və Zəbura orada görəcəksiniz” deyir” dediniz hocam, inşaAllah.

Hörmətli Adnan Oktarın Kaçkar TV-dəki canlı reportajı (1 dekabr 2010)

 

ADNAN OKTAR: “And olsun, Biz Musaya və Haruna, təqva sahibləri üçün bir aydınlıq və bir öyüd (zikr) olaraq, haqq ilə batili bir-birindən ayıran (furqan)ı verdik.” (Ənbiya surəsi, 48) Tövrat-ı Şərif, Tövrat. Məsələn, heç hökmündə görürlər, halbuki, Allah Quranda Tövratı tərifləyir. “And olsun, Biz Musaya və Haruna, təqva sahibləri üçün bir aydınlıq və bir öyüd” bir nur, “bir öyüd (zikr) olaraq, haqq ilə batili bir-birindən ayıran (furqan)ı” Tövratı  “verdik” deyir Allah.

ADNAN OKTARIN QAZİANTEP OLAY TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (21 DEKABR 2010)

 

Ənbiya surəsində, 105-ci ayə. Şeytandan Allaha sığınıram. “And olsun, Biz zikrdən sonra” Tövratdan sonra. “Zəburda da: “Şübhəsiz, ərzə saleh qullarım varis olacaq” deyə yazdıq.” Əbcədi 2051-i verir. Baxın, “Şübhəsiz” Allah deyir. Şübhəsiz, demək nə deməkdir? Mütləq olacaq. “Ərzə” dünyaya “saleh qullarım”  səmimi olan qullarım “varis olacaq.” Yəni Mehdi (ə.s) və tələbələri “deyə yazdıq.” Baxın, bir tək əbcəd, 2051-i verir. Amma harada yazdığını Allah ifadə edir. “And olsun, Biz zikrdən sonra Zəburda da” deyir. O zaman biz nə edəcəyik? Allah bizə iki yer ifadə etmişdir. Bir zikr Tövrat, iki Zəbur. O zaman deməli, Tövrat və Zəbur bizim vaxtımıza qədər qalacaq və doğru olan qisimləri də qalacaq. Deməli, Tövrat və Zəbur tamamilə pozulmayacaq, tamamilə təhrif olmayacaq. Doğru olan qisimləri qalacaq. Doğru olan qisimləri hansı qisimlərmiş? Məhəmməd Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar olan qisimlər və digər yerlər. Bəzi başqa yerlər də var, doğru olan bir çox yeri var. Pozulan yerləri də var, pozulmayan yerləri də var. Amma baxın, pozulmayan yerlərinə Allah diqqət çəkir. “And olsun” and içir, çünki Allah and içir. “Biz zikrdən sonra Zəburda da: “Şübhəsiz, ərzə saleh qullarım varis olacaq” deyə yazdıq.” O zaman biz nə edirik? Tövratı və Zəburu… Continue reading

Adnan Oktarın 17 aprel 2011 A9 Tv, Kanal Avropa  və Çay Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram, Hədid surəsi, 27-ci ayə “Sonra onların izləri üzərində elçilərimizi bir-biri ardınca göndərdik.” Peyğəmbərlər silsilə olaraq ard-arda gəlirlər. “Məryəm oğlu İsanı da arxalarından göndərdik; ona İncili verdik və onu izləyənlərin ürəklərində şəfqət və mərhəmət etdik.” Yəni, “İncilə tabe olanların ürəklərində şəfqət və mərhəmət yaratdıq” deyir Allah. “Xristianlığın bir xüsusiyyəti, şəfqət və mərhəmətin çox olmasıdır” deyir Allah. Allah bunu bir hökm olaraq ifadə etmişdir. Şəfqət və mərhəmət; biz də müsəlmanlar olaraq, şəfqət və mərhəməti əsas götürməliyik, inşaAllah. Şəfqət və mərhəmət Quranda da hakimdir, İncildə də hakimdir. “(Bir bidət olaraq) Çıxardıqları ruhaniliyi isə”  yəni, uydurduqları, sonradan çıxartdıqları ruhaniliyi isə, “Biz onlara yazmadıq (əmr etmədik).” “Mən belə bir şey söyləmədim” deyir Allah, “İncildə elə bir əmrim yoxdur” deyir. “Ancaq Allahın razılığını axtarmaq üçün (çıxartdılar)” “Ruhanilik yaratdılar, olmayan bir şeyi söylədilər” deyir, “amma buna da lazım olduğu kimi əməl etmədilər.” Yəni İncildə yazan, ruhaniliyin ortaya çıxartdığı inanclara da gərəyi kimi əməl etmədilər” deyir. “Bununla birlikdə onlardan iman edənlərə əcrlərini verdik,” “Səmimi iman edənlərə savab verdik” deyir, Allah. “Onlardan bir çoxu da fasiq olanlardır.” “Bir çoxu da günahkardır” deyir. 28 “Ey iman edənlər, Allahdan… Continue reading

A9 TV, 24 aprel 2015 xoş söhbətlər

Quranın hökmünə, Allahın qanunlarına görə PKK məğlubiyyətə məhkumdur.

PKK məğlub olmağa məhkumdur. (Əhzab surəsi, 25) “Allah, inkar edənləri” PKK inkarçı mı? İnkarçı. Küfr, tağut və dəccaliyyət. “Kin və qəzəbləri ilə geri çevirdi– deyir, Allah. Bunlar kinli mi? Kinli. Qəzəbli mi? Qəzəbli. Amma, Allah geri çevirdi. Onlar heç bir xeyirə nail ola bilmədilər Allah: ”Müvəffəqiyyətli ola bilməyəcəklər”-deyir. Döyüşdə Allah (köməkçi və zəfər nəsib edici olaraq) möminlərə kifayət etdi.” Demək ki, Türk ordusu qalib gələcək. “Allah ən güclü, üstün və qalib olandır.” Bu ayəyə görə açıqdır. O qədər çox elə ayə var ki. Möminlərin daima qalib gələcəyinə dair, inananların. Küfrün də ziyana uğrayacağına dair.

(Nisa surəsi, 141) “…Allah, kafirlərə möminlərin əleyhinə qətiyyən yol verməz.” Bu ayəyə görə də PKK-nın qalib olması imkansızdır.… Continue reading