İman həqiqətləri və yaradılış möcüzələri

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN RAD SURƏSİNDƏN AYƏ ŞƏRHLƏRİ

 

Rad surəsi, 1-ci ayə

Əlif. Ləm. Mim. Ra. Bunlar Kitabın ayələridir. Rəbbindən sənə nazil edilən həqiqətdir, lakin insanların çoxu buna inanmır.”

O zaman mübarizə nə üçün olur? İnsanların iman etməsi üçün cəhd göstərmək. Allah ən böyük dərdi, ən böyük xəstəliyi söyləyir. Ən böyük hədəfi söyləyir. O zaman iman həqiqətləri, imanın güclənməsi üçün cəhd göstərmək. Bizim etdiyimiz də odur.

 

Rad surəsi, 2-ci ayə

“Gördüyünüz göyləri dirəksiz yüksəldən, sonra da Ərşə ucalan, müəyyən vaxta qədər göydə hərəkət edən günəşi və ayı əmrinə tabe edən Allahdır. O, işləri yoluna qoyur və ayələrini belə izah edir ki, bəlkə Rəbbinizlə qarşılaşacağınıza yəqinliklə inanasınız.”

Gördüyünüz göyləri dirəksiz yüksəldən”. Allah dərhal iman həqiqəti izah edir. Oradan baxın, düşünün, iman edin deyə. sonra da Ərşə ucalan, müəyyən vaxta qədər göydə hərəkət edən günəşi və ayı əmrinə tabe edən Allahdır.” Adam günəşə, aya baxır son dərəcə normal qarşılayır. Halbuki, bir az düşünsə böyük hadisələrdir. müəyyən vaxta qədər göydə hərəkət edən”. Ay və günəş müəyyən zaman daxilində daima hərəkət edirlər. Allah ona diqqət çəkmiş. O, işləri yoluna qoyur və ayələrini belə izah edir ki, bəlkə Rəbbinizlə qarşılaşacağınıza yəqinliklə inanasınız.” İman həqiqəti. Allahın istədiyi qəti olaraq… Continue reading

 

A9 TV, 26 may 2015 Xoş Söhbətlər

 

Bütün dərslərdə şagirdlərə əhatəli olaraq darvinizm izah edilərək Allah inkar edilir

Haşa, Allaha meydan oxuyan, Allahı inkar edən darvinizmin ibtidai məktəb, orta məktəb, lisey və universitetdə şagirdlərə yeddi-səkkiz ayrı dərsdə öyrədilməsi dünya səviyyəsində böyük bir fəlakətdir. Dünya tarixində belə bir fəlakət yoxdur. Bu cür Allaha meydan oxuyan bir sistem ilk dəfədir olur. Bütün dövlətlər öz əli ilə ibtidai məktəb, orta məktəb, lisey və universitet şagirdlərinə tarix, biologiya, fəlsəfə, sosiologiya dərsində hətta coğrafiya dərsində, demək olar ki, hər dərsdə Allahın olmadığı, insanların palçıqlı suda təsadüfən meydana gələn bir mikrobdan soxulcana çevrildiyi, soxulcanın da sonra balığa, qurbağaya çevrildiyi, sonra da onun meymuna çevrildiyi, ondan da insanların meydana gəldiyini söyləyir.

Darvinizm: “Dinlər doğru söyləmir” -deyir. “Peyğəmbərlərin dedikləri də doğru deyil” -deyir. “Müqəddəs kitablar da yalandır” -deyir. “Mələklər də yalandır” -deyir. “Axirət də yalandır” -deyir. Səudiyyə Ərəbistanında, İranda, Mərakeş, Tunis, Əl-Cəzair, Misir bütün İslam ölkələrində, bütün xristian ölkələrdə hamısında, dünyanın hər yerində inkar edilir. Dünya tarixində ilk dəfədir belə Allaha meydan oxunur. Haşa. İlk dəfə belə böyük bir fəlakət var. Xristianlar Allahın oğlu olduğunu deyir. Allah deyir: “Bu sözlərinə görə haradasa göy parçalanacaq” -deyir. Burada birbaşa kainatı yaradan Allah inkar edilir. Yəni orada Allaha övlad… Continue reading

 

İMAN HƏQİQƏTLƏRİNİN HƏMİŞƏ YADDAŞDA TUTULMASI ÇOX ƏHƏMİYYƏTLİDİR. ƏKS HALDA NƏ ÜÇÜN MÜBARİZƏ APARDIĞINI BİLMƏYƏN MÜSƏLMAN MODELİ İNKİŞAF EDƏ BİLƏR

 

İman həqiqətiylə əlaqədar mövzular çox heyrət vericidir, amma yaddaşda saxlamaq çox əhəmiyyətlidir, haqqıyla təqdir etmək lazımdır. Bunu Allahdan istəmək lazımdır. Çünki əks halda nə üçün mübarizə apardığını bilməyən müsəlman modeli inkişaf edə bilər. Davamlı dərin iman halında mübarizə aparılmalıdır. Dərin iman tərk edildiyində sərxoş kimi siyasi mübarizə halına gəlir. Bu səfər mövzu ehtirasa çevrilər. Məsələn, baxırıq hər yerdə islam aləminin hamısında terrorla, şiddətlə, döyüşlə, qışqırıb-bağırmaqla iqtidar olmaq arzuları vardır. Zərbəylə; sevgiylə deyil, mərhəmətlə deyil. O zaman da, min cür müxtəlif islam anlayışı inkişaf edir.

 

MÜNAFİQLƏR ALLAHIN RAZILIĞININ ƏN ÇOXUNU AXTARMAZ. DİNİN YALNIZ ÖZ MƏNFƏƏTLƏRİNƏ UYĞUN GƏLƏN QİSİMLƏRİNİ QƏBUL EDƏRLƏR

 

Tarixdə ən azğın münafiqlər də Axırzamanda zühur edərlər, yəni hz. Mehdi (ə.s) necə zühur edirsə, dəccal necə zühur edirsə, münafiqlərin də ən azğınları Axırzamanda zühur edər. Bir insan nə üçün müsəlman olar? Allah üçün, iman üçün müsəlman olar. Seçimini necə edər? Hər şeydə Allahın razılığının ən çoxunu axtararaq edər. Amma münafiqlər islamın özlərinə faydalı olan qisimlərindən istifadə edib, mənfəətlərinə uyğun olmayan qisimləri də qəbul etməzlər. Onun üçün məsələn, bir müsəlmanın yanına yanaşar, müsəlman qız məsələn, onun dindarlığının, nəcibliyinin… Continue reading

 

ATOMDAKI, MOLEKULDAKI AĞIL ÇOX HEYRƏTLƏNDİRİCİR. DƏCCALİYYƏTİN SEHR TƏSİRİ SƏBƏBİYLƏ İNSANLAR NƏFƏS KƏSİCİ MÖCÜZƏLƏRİ NORMAL QARŞILAYIR

 

Allahın sənətini unutmamaq çox əhəmiyyətlidir. Ona çox diqqət yetirmək lazımdır. İnsanın yaradılışında çox fövqəladə diqqət var. Məsələn, hüceyrədəki diqqət, xromosom, vakuollardakı ağıl, atomdakı ağıl. Buna fikir vermirlər, yəni bu da şeytanın ayrı bir oyunudur. Çünki molekulun ağlının, müqayisə edilə bilməyəcək dərəcədə insan ağlından üstün olduğu aydın olur. Molekulda nəfəs kəsici bir ağıl var. Bunu bir şəkildə insanların diqqətindən qaçırmağı bir növ sehrlə, hipnozla bacarırlar. Bunu sıradan bir insana izah etsən, xromosomlardakı molekulların ağlını görsə ağılı gedər. Çünki molekul çox kiçik bir şeydir, əhatəli bir şey deyil, amma insan beynindən qat-qat inkişaf etmişdir. Amma hüceyrə içində olduğunda bu ağılı göstərir. Sərbəst olaraq bu ağılı göstərmir. Malekulun mükəmməlliyini, heyrətləndirici istiqamətini dəccal sehri ilə insanların başından silir. Sanki beyini keyidir. Beyinə ağlasığmaz bir güclə təsir edir.

Yoxsa insanlar molekuldakı ağılı görsələr heyrətlənərlər. Çünki hüceyrə parçasını alıb aparır. Yoldaşı gəlir, qapqaranlıq bir aləmdə, deyir, burada bir parça var, bu xarabdır. Yoldaşlar bunu sökək, bizə kömək edin deyir. Adamlar iki tərəfdən çəkib ayırırlar, o xarab parçanı oradan diqqətlə söküb çıxarırlar. Sonra dərhal lazım olan parçanı gətirin deyirlər. vakuol mitoxondri hər şey dövrəyə girir. Xüsusi olaraq emal… Continue reading

 

A9 TV, 25 aprel 2015

(Bu səhər Nepalda 7.9 bal gücündə bir zəlzələ baş verdi. Zəlzələdən dörd ölkə təsirləndi. Son məlumatlara görə 1100-dən çox insanın öldüyü xəbər verilir. Tarixi yerlər yerlə bir oldu. Everest zirvəsində zəlzələnin təsiriylə qar uçqunu oldu. İlkin nəticələrə görə 8 alpinist həyatını itirdi.)

Nepal məzlum bir ölkədir. Zəlzələnin gücü də bir xeyli çoxdur. Nə edilər? Qızıl aypara köməkçi olar, xarici ölkələr köməkçi olar. Əlbəttə ki, şəfqət göstərmək lazımdır. Bütün dünya kasıbdır. Hər gün heç gözlənilməz hadisələr olur. Sürpriz hadisələr olur.

(Meral Akşener bu gün NTV-də qonaq olduğu bir proqramda, “Ərdoğan prezident idarəetmə sisteminin olmayacağını bilir. Çünki anket sorğularına çox əhəmiyyət verən bir insandır. Prezident idarəetmə sistemini 18-30%-lik kütlə istəyir. Yalnız öz seçiciləri də daxil olmaqla. Lakin Davutoğlu qrupunun işlərindən çox məmnun deyil. Meydana enmək üçün bir mövzu tapmalıdır. Prezident idarəetmə sistemi mövzusundan buna görə istifadə edir” -dedi.)

Tayyib hocam prezident idarəetmə sistemini, əlbəttə mən onu söylədim. Çox təzyiq var, yoxsa mən prezident idarəetmə sistemini istəyəcəyini heç zənn etmirəm. Çünki elə bir şeylə Türkiyə parça-parça olar. Zənnimcə, Amerika, Avropa Birliyi çox təzyiq edir. O da üsulən, hükmen söyləyir ola bilər. Yoxsa Türkiyə elə bir sistemdə məhv olar. Parça-parça olar, Allah göstərməsin.

(HDP həmsədri Səlahəddin Demirtaş Prezidentlik… Continue reading