Dünyadan əks-səda

  • Ebola virusu niyə sürətlə yayıldı?
  • Ebola virusunun digər viruslardan fərqi nədir?
  • Ebola virusu insanın immun sistemini necə aldadır?

 

Viruslar hüceyrənin yaşaması üçün ehtiyacı olan qidaların formasını təqlid edirlər. Bu, kilid açanın açarların formasını təqlid etməyinə bənzəyir. Virus hüceyrənin içinə girdikdən sonra öz surətini orada qoyur və hüceyrə virus olaraq çoxaltmağa başlayır. Hüceyrənin içində çoxalan viruslar hüceyrəni partladır və onlarla viruslu hissə digər hüceyrələrə keçir. Ebola virusu da orqanizmə bu cür girir və insanları ölümə sürükləyən proses başlayır.

 

Virusların  xüsusiyyətləri

Viruslar insan orqanizminin ən böyük düşmənidir. Virus insan orqanizmindəki hüceyrələrdən sığınacaq kimi istifadə edir, çoxalır və bəzən insanın ölümünə səbəb olur. Virus zülal örtükdən və örtüyün içində özünə aid məlumatlar olan genetik kodlardan (DNT və ya RNT) ibarətdir. Tək başına həyatda qalmaq üçün hər hansı bir funksiyası və ya orqanı yoxdur. Enerji istehsal edən və ya zülal sintez edən sistemi yoxdur. Ona görə də bu funksiyaları yerinə yetirən canlı hüceyrənin varlığına möhtacdır.

Bu səbəbdən bir virus milyonlarla il dəyişmədən və həyat əlaməti göstərmədən olduğu yerdə qalır. Bu müddətdə strukturunda heçbir dəyişiklik olmur və ya pozulmur. Uzun müddət gözlədikdən sonra bir orqanizm ilə qarşılaşanda, dərhal canlanır və hərəkətə gəlir. O, sanki planlar quran, strategiya hazırlayan, ağıl istifadə edən şüurlu… Continue reading

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədisdə, Şam tərəflərində Haresta deyilən yerdə hadisələr olacağına işarə edir. Necə ki, mübarək əfəndimiz (s.ə.v) bildirdiyi kimi 26 yanvar 2012-ci il tarixdə Haresta bölgəsində şiddətli münaqişələr reallaşdı.

Xalid İbn Madan deyir:

“Şam diyarının mərkəzində Haresta adlandırılan kənd həlak edilməyənə kimi hz. Mehdi (ə.s) zühur etməz.” (Meriy İbn Yusuf İbn Əbi bəkir İbn Əhməd İbn Yusuf el-Makdisi “Feraidu Fevaidil Fikir Fil İmam əl-Mehdi əl-Muntazar”)

26ocak2012-zaman

102933 bombalanan_kerkuk_bagdat_koprusu

102933 bombalanan_kerkuk_bagdat_koprusu_2

Möminlərin əmiri Əli (ə.s)-dan belə nəql edilmişdir:

Bağdad şəhərində körpü tikildiyi quyruqlu ulduzlar şərqdən çıxdığı vaxt ordunun süvari əsgərləri körpü üzərində öldürüləcək.

(Muhtasar-u Basair-id Deracat Səh.:237 və Et Təşrif Bil Mənun Səh.: 367 vəBihar Cilt: 41 səh.:178)

102933 kerkuk_bagdat_koprusu_bombalandi

102933 kerkuk_bagdat_koprusu_bombalandi_02

bagdat koprusu_yikildi_2007_msnbc

bagdat koprusu_yikildi_2007_usa_today

1.     …QUYRUQLU ULDUZLARIN (kometa) çıxdığı vaxt…

Halley adlı kometa 1986-cı ildə dünyaya çox yaxın olan bir məsafədən  keçmişdir.

Hicri 1406-cı il və miladi 1986-cı ildə “Halley” adlı kometa dünyanın yaxın məsafəsindən  keçmişdir. Bu kometa parlaq, işıqlı bir ulduz idi.

Mehdi çıxmamışdan əvvəl (hər tərəfi) işıqlandıran quyruqlu bir ulduz doğulacaq.(Qiyamət əlamətləri, səh. 200)

O çıxmamışdan əvvəl şərqdən işıq verən bir ulduz görünəcək.(əl-Kavlul Müxtəsər Fi Əlamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 53)

LULİN KOMETASI 2009-CU İLDƏ DÜNYAYA ÇOX YAXIN OLAN MƏSAFƏDƏN KEÇMİŞDİR.

Lulin kometası da, Halley kometası kimi 24 fevral 2009-cu ildə, yəni hicri 1430–cu ildə dünyanın yaxınlığından keçdi. Elm adamları bu ulduzun təxminən 1000 il sonra təkrar belə bir manevr edəcəyini bildirirlər.

Onun hər günki keçiş istiqaməti şərqdən qərbədir…

 

Səhabələrin verdiyi məlumata görə, Rəsulullah (s.ə.v) əfəndimiz belə buyurmuşdur:

“Vəd edilən Mehdi (ə.s)- ın zühur müqəddimələri olan Abbasi Məlik, Xorasana çatdığı vaxtda ŞƏRQ TƏRƏFDƏ İKİ DİŞLİ (1) MÜNƏVVƏR (2) BİR BUYNUZ (3)… Continue reading