Axırzaman

Vaqiə surəsi

Şeytandan Allaha sığınaram. “Sizi Biz yaratdıq. Bəs nə üçün dirildiləcəyinizi təsdiq etmirsiniz?” (Vaqiə surəsi, 57) Bax, yaratmağa Allah əhəmiyyət verir. Yaradılış. Biz də onun üçün yaradılışı daim izah edirik. Ona görə bizə yaradılışçılar deyilir. İnkar edənlər də darvinist, materialistdirlər.

 

“Ona yalnız pak olanlar toxunur”. (Vaqiə surəsi, 79) YƏNİ ANCAQ MƏLƏKLƏR TOXUNA BİLƏR. ŞEYTAN TOXUNA BİLMƏZ. DEYİRLƏR; “ŞEYTAN MÜDAXİLƏ ETDİ, TOXUNDU, DƏYİŞDİRDİ”. ALLAH, BU MÜMKÜN DEYİL DEYİR. ŞEYTAN TOXUNA BİLMƏZ QURANA, DEYİR. ANCAQ MƏLƏKLƏR TOXUNA BİLƏR. YƏNİ TƏMİZ OLANLAR TOXUNA BİLƏR.

“O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir”. (Vaqiə surəsi, 80) Quran Allah Qatından endirilmişdir. 80-ci ayədə Quranın endirilməsinə diqqət çəkilir. Eyni zamanda 1980-cı ildə demək ki, bütün İslam aləminə hakim olacaq şəkildə Quranın mənəvi bir endirilməsi var. 1980-ci ildə Mehdi (ə.s)-ın enməsi var. Buna da işarə edilir. ÇÜNKİ 1980-CI İLDƏ MEHDİ (Ə.S)-IN İSTANBULDA ZÜHURUYLA QURANA DÖNÜŞ BAŞLAYIR. DİQQƏT YETİRSƏNİZ QURANA DÖNÜŞ HƏRƏKƏTİ 1980-CI İLLƏRDƏN SONRADIR. Quranı əsas qəbul etmə 1980-cı illərdən sonra başlamışdır. Baxın, bütün dünyada belə olmuşdur.

“Siz bu kəlamı yalan sayırsınız?” (Vaqiə surəsi, 81) Quranı, İslamiyyəti, eyni zamanda Mehdiyəti, Mehdi (ə.s)-ı, İsa Məsihin enişini o dövrdə xor görüb, yalan hesab edirlər və hələ də davam edir.

83-cü ayədə Allah deyir: Can boğaza yetişdiyi zaman” (Vaqiə… Continue reading

Hz. İsa Məsih yenidən dünyaya gəldikdə evlənəcək. Bir rəvayətdə bir uşağı olacağı deyilir, digər bir rəvayətdə isə iki uşağı olacağı deyilir. “Vəfat edincə” –Allah ömürünü uzun etsin- “müsəlmanlar onun namazını qıldıqdan sonra Ravza-ı Mutahharada dəfn edəcəklər. Dünyada qalma müddəti 40 ildir”. Başqa bir rəvayətdə isə 7 ildir. Bu 7 il Allahualem dünya hakimiyyətindəki 7 il olmalıdır. Allah ömürünü uzun etsin, rəvayətlərdən 73 yaşına qədər yaşayacağı aydın olur, inşaAllah. Daha da çox ola bilər. Çünki bir 7 il daha əlavə var, inşaAllah.

“Hz. Mehdi (ə.s) 14 il Qüdsdə qalacaq” –deyir. MaşaAllah, Qüds həqiqətən gözəl yerdir. Qüdsün iqlimi də gözəldir. Qüdsü Şərifin xurması, pomidoru, bibəri, hər şeyi çox yaxşıdır. Xoş iqlim. Nə çox soyuq, nə də çox istidir.

“Şam və Misir məlikləri öldürüləcək” –deyir. “Şam əhli, Misirli qəbilələri əsir götürəcək” –deyir. Hazırda o da olur. Şamda Misirlilər döyüşürlər, İhvanı Müslimin. Onları əsir götürürlər. İndi eynisiylə bu olur.

Bax deyir ki, Mehdiyə, “Gəl sənə beyət edək” –deyirlər müsəlmanlar. “Siz ona yetişsəniz” Peyğəmbərimiz (s.ə.v) deyir, “…beyət edin. Çünki o yerdə və göydə Mehdinizdir” –deyir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdinin, xurafatçılara xitabını almış. Bax, xurafatçılara deyir ki, “Sizə təəssüflər olsun, nə qədər sözünüzdən dönürsünüz, nə çox qan tökürsünüz” deyəcək deyir. “Sizə… Continue reading

Axırzamandayıq. Bir dövründəyik. Bu il hərəkətli keçdi. Sonlarına doğru yenə bir az daha hərəkətli keçəcək, Allahualem. Daha da maraqlı hadisələr olacaq. 2013 yenə ağır keçəcək, inşaAllah. 2014-dən SONRA ÇOX RƏNGLƏNƏN BİR SİSTEM BÜTÜN DÜNYADA GÖRÜLƏCƏK. BİZDƏ DƏ 2014-də ÇOX CANLI, ÇOX SIX BİR HÜCUM GÖRÜLƏCƏK. YƏNİ MƏNİM YOLDAŞLARIMDA DA, MƏNDƏ DƏ. Bunu hamımız birlikdə görəcəyik. YƏNİ CİDDİ BİR DƏYİŞİKLİK OLACAQ. YENİ BİR HÜCUM NÖVÜ, YENİ BİR İZAHAT NÖVÜ, YENİ BİR CANLANIŞ, YENİ BİR ÖLÇÜ, YENİ BİR GÜC GÖRÜLƏCƏK. Bunu da qardaşlarımız 2014-də izləsinlər. Yəni bundan başqa. Daha canlı. HƏR İL ÜZƏRİMİZDƏN BİR ÖRTÜK QALXACAQ. HƏR GÜN ƏSHABİ KƏHFİN ÜSTÜNDƏKİ ÖRTÜK QALXACAQ, İNŞAALLAH. ALLAH ÜZƏRİMİZDƏKİ ÖRTÜKLƏRİ QALDIRDIQCA GÖRÜŞ GÜCÜMÜZ DƏ GETDİKCƏ İTİLƏŞİR. DAHA DA İTİLƏŞƏCƏK. BÜTÜN İNSANLIĞIN İTİLƏŞƏCƏK. SONUNDA MÖHTƏŞƏM ŞEYLƏR OLACAQ.

Masonların bir qisimi çox ruhsuz idi, sevgisiz idi. AĞILLI MASONLAR, ALLAHI SEVƏN MASONLAR ÖNƏ ÇIXDILAR, BU ÇOX GÖZƏLDİR. MƏBƏD CƏNGAVƏRLƏRİNİN AĞILLI OLANLARI, DAHA DƏRİN DÜŞÜNƏNLƏRİ DAHA ÖNƏ ÇIXDILAR. DƏRİN DÜNYA DÖVLƏTİ ALLAHI SEVƏN HALA GƏLDİ. DAHA ƏVVƏL DARVİNİST, MATERİALİSTKƏN DƏRİN DÜNYA DÖVLƏTİ, HƏTTA KOMMUNİZMİ DÜŞÜNƏRKƏN İSLAM BİRLİYİNİN MƏQBUL OLDUĞUNU, GÖZƏL OLDUĞUNU QƏBUL ETDİLƏR. BÖYÜK SƏRMAYƏ SAHİBLƏRİ İSLAM BİRLİYİNİN BÖYÜK BƏRƏKƏT GƏTİRƏCƏYİNƏ İNANDILAR. QƏNAƏTLƏRİ GƏLDİ. ALLAH RAZI SALIR, YAVAŞ-YAVAŞ İNKİŞAF EDİR. SEVGİ GETDİKCƏ İNKİŞAF EDİR. SEVGİNİN ƏVVƏLLƏR BAHA BAŞA GƏLƏCƏN… Continue reading

Əraf surəsi, 59-72

Biz Nuhu öz xalqına elçi göndərdik. O dedi: “Ey qövmüm! Allaha ibadət edin. Sizin Ondan başqa məbudunuz yoxdur. Mən sizə üz verəcək Böyük günün əzabından qorxuram”. Qiyamətin qopmasını nəzərdə tutur. “Xalqının zadəganları”. Bax, öndə gələnləri. Hər dövrdə belə olmuşdur. Əsl mətbuata hakim olan güclərin, orada insanlara, ictimai quruluşa hakim olan güclərin bir qisimi. “… dedilər: “Həqiqətən də, biz səni açıq-aydın azğınlıq içində görürük!”. Peyğəmbərlərə, yaxşı insanlara, təbliğçilərə, mehdilərə nə edirlər? Nə deyirlərmiş? “Sən azğınlıq içindəsən” -deyir. Azğınlıq. Mehdi (ə.s)-ı nə ilə ittiham edəcəklər? Azğınlıqla ittiham edəcəklər. Hz. Nuh (ə.s)-ı nə ilə günahlandırırlar? Azğınlıqla günahlandırırlar.

Zaman dəyişir, insanlar dəyişir, amma üslub həmişə eynidir. Kim edir? Öndə gələnlər (zadəganlar). Məsələn bax, mövhumatçıların öndə gələnləri hazırda Mehdi (ə.s)-ə qarşıdırlar, mehdiyyətə qarşıdırlar. Əksəriyyəti İslam Birliyinə qarşı rəftar sərgiləyirlər. “O dedi: “Ey qövmüm!”” Hər kəsə istiqamətli təbliğ edir. Bütün birlik, hər kəsə qarşı. “Mən heç də azmamışam”. Özünün normal, ağlı yerində, doğru bir insan olduğunu izah edir. Bu bir öyünmə deyil. Mehdiyyətin də edəcəyi budur.

Lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir elçiyəm”. Allah üçün İslamı yayan, təbliğ edən, izah edən bir insanam. “Mən Rəbbimin mənə vəhy etdiklərini sizə təbliğ edir və sizə öyüd-nəsihət verirəm. Allahdan nazil olanlar sayəsində sizin bilmədiklərinizi… Continue reading

DÜNYA BU DƏQİQƏ TAHA SURƏSİNİN 124-CÜ AYƏSİNİN HÖKMÜ ALTINDADIR

 

(Taha surəsi, 124)

 

“Kim Mənim Zikrimdən üz döndərsə, onun güzəranı sıxıntılı olacaq və Biz Qiyamət günü onu kor kimi hüzurumuza gətirdəcəyik”.

 

Şeytandan Allaha sığınıram: “Kim Mənim Zikrimdən üz döndərsə”, deyir Allah, yəni, Allahı xatırlamazsa, Qurana yaxınlaşmazsa, mehdiyyəti sevməzsə, İsa Məsihi sevməzsə, Allahın əxlaqı ilə insanların əxlaqlanmasını istəməzsə, əmri bilmaruf, nəhyi anilmünkər etməzsə yəni, yaxşı olanı izah edib pis olan, yanlış olanlardan insanları nəhy etməzsə (çəkindirməzsə) Allah: “onun” -deyir“güzəranı sıxıntılı olacaq”. Nə deməkdir? İqtisadi böhran. Əksi ola bilməz. Dünya bu dəqiqə bu ayənin hökmü altındadır. Nə deyir Allah; “Kim Mənim Zikrimdən üz döndərsə”, Məni xatırlamazsa deyir, Qurana uymazsa, Quran əxlaqı ilə yaşamazsa “onun güzəranı sıxıntılı olacaq”. Uyarsa bərəkət var, əgər uymazsa sıxıntı.

Bu dəqiqə dünya bu bəlanın içinə girdi. Dünya heç cür anlaya bilmir bunu. Yunanıstan, İspaniya, İtaliya, Fransa, Hollandiya hamısı bu bəlanın içindədir bu dəqiqə. Bütün elm adamları ayaqda, iqtisadiyyatçılar ayaqda. Sərmayəçilər ayaqda. “Nə etmək lazımdırsa edək. Pul mu çap ediləcək, edək” deyirlər. Zərbxanalar trilyon hesabı ilə pul çap edir. “Pulu çap etdik” deyirlər, banklara paylayırlar. “Hadi” deyirlər, “Bir canlanın”. Ölü. Ayağını dartırlar, ölü. Ayağını dartırlar, ölü.… Continue reading