Axırzaman və qiyamət

Xəbər: “Elm adamları 2011-ci ildə yeni bir quyruqlu ulduzun Dünyaya doğru irəlilədiyini kəşf etdi. 10 mart günü bu quyruqlu ulduz Günəşə 45 milyon kilometr məsafədə ən yaxın keçidini edəcək və keçərkən də quyruğu çəngəl görüntüsünü alacaq”.

 

İkihaçalı, iki uclu. Rəsulullah (s.ə.v) bir şey deyib mi o iki dəfə reallaşar. Bir dəfə oldu, indi bir dəfə daha. Məsələn, hədisdə quyruqlu ulduz çıxacaq deyir; iki dəfə. Həccdə qan axıdılması; iki dəfə. Həmişə iki dəfə. Yəni görməyənlər olsa bir dəfə daha o biri gözünə. Bir dəfə, bir gözünə bir dəfə o biri gözünə; görməyənlərə inşaAllah. MaşaAllah, quyruqlu ulduzlar Mehdi (ə.s)-ı salamlamağa gəlirlər. İsa Məsihi salamlamağa gəlirlər Allah qatında, İnşaAllah. İslam birliyini müjdələmək üçün gəlirlər. O sevinci çatdırmağa gəlirlər, inşaAllah. Xoş gəlib, səfa gətirdiniz. Gözləyirik, inşaAllah.

 

Sübh namazı sağlamlıq, bərəkət gətirər 

 

Sübh namazına qalxarkən, “Ya Allah, Bismillah” deyərsən, dərhal qalxarsan. Və xeyir vardır sübh namazında. Sağlamlıq üçün də xeyir vardır. Qəlbə iman nuru gələr, fərahlıq gələr. Sübh namazına qalxmayan nasaz qalxar. Sübh namazına qalxan sağlam qalxar. Sağlamlıq, bərəkət gətirər Sübh namazı. Sabahın xüsusi bir xüsusiyyəti vardır, özünəməxsus. Dünya dəyişir, dünyanın elektromaqnit sahəsi dəyişir. Bir şeylər olur dünyada. Sabahı oyanıq vəziyyətdə, namaz ilə qarşılamaq lazımdır.

 

Hörmətli Adnan Oktarın Maidə surəsindən… Continue reading

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN ZUXRUF SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 

Zuxruf surəsi, 61-ci ayə

 

Həqiqətən, İsanın yer üzünə enməsi Saatın yaxınlaşmasının əlamətidir. Qiyamətə şəkk etməyin və Mənə tabe olun. Budur, düz yol!”
Şübhəyə qapılmağı Allah haram etmişdir. Baxın, Allah şəkk etməyin” –deyə əmr verir. Kimə haram etmişdir? Bütün Müsəlmanlara haram etmişdir. Bu barədə şübhəyə qapılmayın” –deyir. “Şübhəyə qapılsanız harama girərsiniz” –deyir Allah. Diqqət edin burada şəkk etməyindeyə əmr var. Adam deyir ki, “Mən şübhə edirəm”. Bu, haram olar, çünki əmr var. “… və Mənə tabe olun”. Yəni, Qurana itaət edin, bu hökmə tabe olun. Budur, düz yol!” “Qurana, Allahın hökmünə tabe olun, bunun xaricində öz-özünüzə, başınızdan fikirlər çıxartmayın” –deyir Allah.

 

Zuxruf surəsi, 62-ci ayə

 

“Şeytan sizi yoldan çıxartmasın. Şübhəsiz ki, o, sizin açıq-aşkar düşməninizdir!

“Şeytan”-yəni dəccal-”sizi yoldan (Allahın yolundan) çıxartmasın”, deyilir 62-ci ayədə. Yəni özbaşına ayrı bir yol düzəltməsin. “Şübhəsiz ki, o”-yəni dəccal- “sizin açıq-aşkar düşməninizdir! Yəni şeytan. Çünki dəccal ilə şeytan eyni varlıqlardır. Şeytan insan surətinə girər, o şəkildə dəccal kimi insanların qarşısına çıxar. İnsanlar onu normal insan zənn edər, halbuki şeytandır, insi şeytan.

 … Continue reading

QİYAMƏTİN MƏQSƏDİ, MAL SEVGİSİ, DÜNYA SEVGİSİ OLAN TİPLƏRƏ BÖYÜK BİR ÜMİDSİZLİK VERMƏKDİR. Böyük bir həsrət iztirabı verməkdir və o əzabın ürəyinə yerləşməsini təmin etməkdir. Necə ki, belə də olur. Qiyamət ani gəlir əlbəttə. Amma qiyamət hiss edilər.

 

HƏR YERDƏ MÖMİNLƏR, MÜSƏLMANLAR VARKƏN QİYAMƏT QOPMAZ.

Ayə var, təbliğ edilərkən bəla gəlməz. Allah xatırlanmadıqda, müsəlmanlıq yaşanmadıqda qiyamət qopar. “Birdən qopacaq” demək, bunun mənasını itirməz. Adamlar onsuz da ümid etmirlər.

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN TAHA SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 

 

Taha surəsi, 15-ci ayə

“Həmin Saat yaxınlaşaraq gəlməkdədir! Hər kəsə törətdiklərinin əvəzi verilsin deyə, Mən onu az qala Özümdən belə gizlədirəm”.

Allah deyir ki, “Həmin Saat yaxınlaşaraq gəlməkdədir!” Niyə belə deyir Allah? Çünki adam dünyaya bağlı olur. Necə? Məsələn, deyir ki, “bizim ailə qəbiristanlığımız var. Amma dünya durur” deyir. Amma Allah: “Ailə qəbiristanlığın da dağılacaq, fabriklərin də dağılacaq, sən də dağılacaqsan, heç bir şeyin qalmayacaq” -deyir. O vaxt gücü qırılır. Diqqət edin, “…yaxınlaşaraq gəlməkdədir”. Yəni insanlıq burada sona çatır, qiyamət yaxınlaşır. Sürətlə bir avtomobilin gəldiyi kimi. Gəlib vurduqda qiyamət qopar.

 

 

Taha surəsi, 25-26-27-ci ayələr

 

Musa dedi: “Ey Rəbbim! Köksümü açıb genişlət! İşimi yüngülləşdir! Dilimdəki düyünü aç”.

Peyğəmbərlərin necə imtahan olduğuna aid ayələrdir. Bax, “Köksümü açıb genişlət!” Peyğəmbərlərə heç çətin olmadığını zənn edir insanlar. Baxın, danışa bilməyəcək qədər çətin vəziyyətdə olur. “Köksümü açıb genişlət” –deyir. Yəni “sıxılıram”deyir. İmtahandır. “İşimi yüngülləşdir! Dilimdəki düyünü aç!” İnsanın dilinin tutulması çox çətin bir şeydir.

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN MAİDƏ SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 

Maidə surəsi, 25-ci ayə

O dedi: “Ey Rəbbim! Mən yalnız özümə və qardaşıma hökm edə bilərəm. Odur ki, Sən bizi bu günahkar tayfadan ayır!”

“Ey Rəbbim! Mən yalnız özümə və qardaşıma hökm edə bilərəm”. Bax, o dövrün şiddətini görürsünüz? O dövrdəki dəccaliyətin gücünə baxın. “Yalnız özümə və qardaşıma hökm edə bilərəm”-deyir. “Başqa heç kimə hökm edə bilmirəm”. “Odur ki, Sən bizi bu günahkar tayfadan ayır!”-dedi. Böyük bir fasiq qrupu vardır. Yəni guya müsəlmandırlar amma əslində İslamı yaşamırlar. Allahın hökmlərinə haşa arxa çevirmişlər. “Yalnız özümə və qardaşıma”-deyir. Bax, minlərlə adam var, amma heç kim Allahın hökmlərini tətbiq etmir. Fasiq cəmiyyət yaranmışdır o dövrdə. Yəni dəcalliyətin gücünə görə o dövrdə bu çox məna kəsb edirdi. Bir tərəfdən firon tamamilə dinsiz, o biri tərəfdən də müsəlmanlar var, lakin sözə qulaq asmırlar. Fıska (harama) girmişlər, halala-harama diqqət etmirlər.

Maidə surəsi, 26-cı ayə

(Allah) dedi: “Artıq ora (o müqəddəs yer) onlara qırx il müddətinə haram edildi. Onlar yer üzündə sərgərdan gəzəcəklər. Sən isə günahkar tayfa­ üçün heyfslənmə”. Dəccaliyətin ömrü hədislərdə 40 il deyə keçər. 40 ildir dəccaliyətin ömrü. “Onlar yer üzündə sərgərdan gəzəcəklər”. Hal-hazırda insanların böyük hissəsi sərgərdan vəziyyətdədir. Yer üzündə sərgərdan gəzirlər.… Continue reading

NOSTRADAMUSUN KƏHANƏTLƏRİNDƏ MEHDİ (Ə.S)

 

Nostradamus deyir: “Dustaq Şahzadə, İtaliyanı fəth edəcək”. Yəni həbs olunan, əvvəllər həbsə girən. Onu şahzadə olaraq qəbul edir. “İtaliyanı fəth edəcəkdir”. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) belə buyurur: “Dənizi keçib”, dəniz yolu ilə gələcəyini bildirir. “Cenevizdən Marsilyaya qədər hər yeri alacaq” –deyir. Əcnəbilərin öhdəsindən gələrək, böyük səylə heç bir mərmi istifadə etmədən”, qan axıtmadan alacağını bildirir. MaşaAllah, maşaAllah. Rəsulullah (s.ə.v)-in hədislərinə eynilə uyğun gəlir. “Heç bir mərmidən istifadə etməyəcək” –deyir. “Əcnəbilərin öhdəsindən gələcək” -deyir. Yəni öyrədərək, izah edərək, danışaraq başa salar. “Böyük səy göstərəcək” -deyir. “Dənizi keçəcək” –deyir. “Dəniz yolu ilı gələcək” -deyir. “Cenevizdən Marsilyaya qədər öz təsirini göstərəcək. ltaliyanı fəth edəcək, amma əvvəl həbs olunacaq” -deyir. Çox dəqiqdir. Aydın olmayacaq kimi deyil, maşaAllah. Eynilə hədislərə uyğundur.

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN TÖVRATDAN İZAHLARI

 

Amos 6:11: “Çünki RƏB buyurur, Böyük ev toza, Kiçik ev külə dönəcək”. Diqqət edin, Amos-11-11 Sentyabrı dəqiq izah edən bir ifadədir. Toz və külə çevrildi həqiqətən. İki yer var idi, ikisi birdən çökdü. Yəni yanındakı böyük evlər çökdü, sonra kiçik evlər də onunla birlikdə batdı. Onlar da yandı, kül oldular.

Tövratda belə çox möcüzəli izahlar var. Elə bir dəfə baxdım, baxar-baxmaz bunu gördüm. Misirdən, Misirdəki hadisələr haqqında bəhs edilir. Tövrat Suriyadakı hadisələri,… Continue reading