Adnan Oktar deyir ki

İNCİLDƏ HZ. DAVUD (Ə.S)-IN SOYUNDAN GƏLƏCƏK OLAN XİLASKAR HZ. MEHDİ (Ə.S)-DIR.  (İncil Luka 1. Hissə, 69-71)

 

“Qədim dövrlərdən bəri müqəddəs peyğəmbərlərin bildirdiyi kimi, Davudun soyundan bizim üçün güclü bir xilaskar çıxardı; Bizi düşmənlərimizdən, bizdən nifrət edənlərin hamısının əlindən qurtarardı.”

“Qədim dövrlərdən bəri”, Yəni nə vaxt? Hz. İbrahim, hz. İshaq, hz. Yaqub, hz. İsmayıl dövründən bəri. Mehdi (ə.s)-a işarə edir. “Müqəddəs peyğəmbərlərin bildirdiyi kimi, Davudun soyundan bizim üçün güclü bir xilaskar çıxardı.” yəni Mehdi (ə.s). İndi baxın, İncildə bu xilaskarın xüsusiyyəti keçir. “Bizi düşmənlərimizdən, bizdən nifrət edənlərin hamısının əlindən qurtarardı.”  İndi xristianlar deyirlər ki, bu, İsa Məsihə işarə edir. Hz.İsa Məsihi dövründə şəhid etmək istədilər və tələbələrini tək-tək asdılar. Xilas olan çox nadir oldu. Hz. Yəhyanı, hz. Zəkəriyyanı hamısını şəhid etdilər. Peyğəmbərləri belə şəhid etdilər. O dövrdə şiddətli qırğın var idi. Amma burada nə deyir; “Bizi düşmənlərimizdən, bizdən nifrət edənlərin hamısından” istisnasız hamısının “əlindən qurtardı.”  Maddi mənada bir qurtuluş. Bunu kim edər? Mehdi (ə.s) edər. Buna görə də  burada Davud soyundan gələcək olan Mehdi (ə.s)-dır. Onsuz da hz. Davudun soyundan olduğunu, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərindən, Tövratın şərhlərindən də aydın olur.

 

 

QATI DİNÇİLİK ZEHNİYYƏTƏ SAHİB İNSANLAR

ŞEYTANİ DƏLİLLƏRLƏ DİNDƏN UZAQLAŞARLAR

 

Bəqərə surəsi, 67-ci ayə… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (31 Yanvar 2013; 22:00)

Nə döyüş üçün dəmir, nə də sinə üçün zireh tapılacaqdır. Mis işə yaramayacaqdır. Dəmir istifadə edilməyəcəkdir və gülləyə də  ehtiyac olmayacaqdır. (Enoch, səh. 140, hissə 48, 8)

“O dövrdə nə döyüş üçün dəmir, nə də sinə üçün zireh tapılacaqdır”, yəni insanlar özlərini qorumağa ehtiyac görməyəcəklər, silah sənayesində də dəmir istifadə edilməyəcəkdir, çünki silahlar hazırlanmayacaq.

“Gülləyə ehtiyac olmayacaqdır.” Çox maraqlıdır, baxın,  gülləyə ehtiyac olmayacaq.

“…Dünyanın sütunu özəyindən sarsıldı və o səs dünyanın həmin anda sərhədlərindən eşidildi.” (Enoch, səh. 150, hissə 57, 2)

 

“Dünyanın sütunu özəyindən sarsıldı və o səs həmin anda dünyanın sərhədlərindən  eşidildi.” Yəni zəlzələlər olacaq; “dünyanın sütunu sarsıldı” , sarsıntı olacaq. “Və o səs” yəni zəlzələ, “dünyanın sərhədlərindən eyni anda eşidildi.”, yəni hər yerdə zəlzələ xəbərləri eşidiləcəkdir.

 

Lakin vaxt gələndə, ruhların Rəbbinin doğruluğunun mühakiməsinə iman edənlər bu mühakiməni inkar edib, Onun adını hörmətsizcə ananlar üçün hazırladığı güc, cəza və hökm olacaqdır. O gün, seçilmişlər üçün bir əhd günü və günahkarlar üçün bir sorğu günü olaraq hazırlandı. (Enoch, səh. 156, hissə 57, 6)

Bu həm qiyaməti,  həm də dünyada Mehdi əleyhdarlarının hüquqla təsirsiz hala gətiriləcəyini ifadə edir.

“Beləliklə Rəbb; krallara, şahzadələrə, soylulara və… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları

Musiqidən xoşlanmaq cənnət sevgisindəndir. Çünki cənnətdə musiqi var, ağaclar rəqs edər, cənnət qadınları, gəncləri gözəl səsləriylə mahnı oxuyarlar. Quşlar da mahnı oxuyar, çünki cənnətdə hər şey şüurludur. Deməli, mahnı oxumaq, şənlənmək, gülmək, rəqs etmək cənnət əxlaqından irəli gəlir.

1298819087_kus2

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (21 Avqust 2012-ci il, saat 22:00)

Mehdi (ə.s) çıxana qədər, təəccübləndirici, heyrətləndirici, insanları ürküdən hadisələr dalbadal davam edər.  Məsələn, Mehdi (ə.s) müjdələnir, Peyğəmbərimiz (s.ə.v ) deyir, Bədiüzzaman deyir, valideynlər deyir, eyni dedikləri kimi olur, amma yavaş- yavaş inkişaf edir. Yəni, ana bətnində uşağın inkişafı kimi. Məsələn, ana bətnində bir uşağın inkişafını izləmək mümkün deyil. Əvvəl döl halındaykən,   bilməyən birinə göstərsən və “Bu, insan olacaq, bir müddətdən sonra insan olaraq çıxacaq, danışacaq, söhbət edəcək” desən inanmaz. Mehdiyyət də rüşeym halındadır. Tam formalaşmadığı üçün insanlar tam tanıya bilmirlər. Allah yavaş-yavaş formalaşdırır. Allah, o dölü bir müddət sonra  tam bir insan görünüşündə və insanların sevəcəyi bir görünüşdə gətirəcək və insanlar başqa bir yol olmadığını görəcəklər.s

 

İnsanlar, ölümündən sonrakı dirilişində heyrət içində qalmağı, sarsılmağı məqbul qarşılayırlar. Dirilməsinin fərqində olmayacaqlar. Ayədə də bildirildiyi kimi onlar: “bizi yatdığımız yerdən kim oyandırdı?” –deyəcəklər. Kimin onu oyandırdığı haqqında aktual məlumat istəyir. Axirət belədir. İnsanlar axirətdə o qədər də təəccüblənmir. Ona görə, məsələn, cəhənnəmdə belə peşmançılıqlarını gizlədirlər. Yenə orada da əxlaqsızlıqlarına davam edirlər. Allah: “Gözlərinin ucuyla baxarlar” -deyir. Artıq bir yolla, bir üsulla onun əldə edildiyinə inanır, amma yenə də axirətə getdiyinə inanmır. Dirildiyinə də inanmır, onun əleyhinə bir şey edildiyini düşünür. Allah inancını ona sübut etmək üçün ona qarşı bir oyun olduğu qənaətindədir. Orada iman gətirsə, yenidən dünya həyatı ona göstərilsə, yenidən dünyaya qayıtsa, yenə də iman gətirməz, yenə də eqoist olar, qürurlanar.

Ramadan-2013-Al-Quran-HD-Wallpaper

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (22 Avqust 2012-ci il)

Bu il və  gələn il də çətin illərdir. Sonra get-gedə Allah sevgisinin, qorxusunun artması ilə mütanasib olaraq bəlalar sakitləşməyə başlayacaq. Bu, Allah varlığının bir dəlilidir. Həm bərəkət artacaq, həm də iqdisadi böhran dayanacaq. İnsanlar başa düşəcək  ki, Allahı sevdikcə, Allah, bərəkəti, bolluğu, gözəlliyi, nuru, işığı, fərahlığı, ədaləti, nizamı artırar. Allaha qarşı çıxanda isə, Allah bəlanı, iqtisadi böhranı, anarxiyanı, terroru, yoxsulluğu, narahatçılığı, kefsizliyi, bədbəxtliyi, insanların çirkinləşmələrini, xəstəlikləri, çətinliyi artırar.

Məsələn, Rəsulullah (s.ə.v) dövründə bərəkətsizlik,  iqdisadi böhran, mübahisə, səs-küy, anarxiya, terror var idi. İnsanlar çox çirkin idi, çox pis bir mühit var idi. Rəsulullah (s.ə.v) gələndən sonra hər yer nurlandı, bərəkətlə doldu. İnsanlara, əşyalara, mala, nəbatata, heyvanlara bərəkət gəldi. İnsanlar gözəlləşdi, nurlandı. Möhtəşəm bir mühit yarandı, insanlar bir-birlərinə qardaş oldular. Allah bir ayədə: “Qardaşlar olaraq sabahladınız ” –deyir. Cəhənnəm qorxusu həmişə sevginin önündəki maneələri dəf etmək üçündür. Eqoizmi, qısqanclığı aradan qaldırır və sevgi yolu açılır. Çünki, qısqanclıq sevgiyə ziddir. Sevgiyə hücum edən bir xəstəlikdir. Allah o xəstəliyi Allah qorxusuyla aradan qaldırar. Qısqanclıq, həsəd yox olduqda fərahlıq olar, sevgi olar. Allah insanlara sevgi üçün müxtəlif yollar, cürbəcür yollar, tövsiyələr təqdim edir.

Peyğəmbərləri göndərir. Namazın məqsədi Allah sevgisidir. Məsələn, səcdəyə qapanaraq,… ardı...