Adnan Oktar deyir ki

Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (20 Oktyabr 2012-ci il; 22:00)

Kəhf surəsi, 83-cü ayə

Səndən Zülqərneyn barəsində soruşurlar. De: “Onun barəsində sizə bir əhvalat danışacağam”.

Öyüd və xatırlatma iki istiqamətin üzərində dayanır. Cənabı Allahın bir öyüdü, bir də xatırlatması var.

 

Kəhf surəsi, 84-cü ayə

Həqiqətən, Biz ona yer üzündə hökmranlıq verdik və hər şeyin yolunu ona öyrətdik.”

Biz ona” Şəxsi mənəvi olaraq deyil, yer üzündə, bütün dünyada hər hansı bir hökmranlıq deyil, sağlam hökmranlıq, iqtidar verdik. Necə ki, əsgəri, polisi, dövləti, fikir sistemi, ictimai quruluşu, xəbərləşməsi və hər şeyi ilə mükəmməl, sağlam bir iqtidar. Ümumiyyətlə dünyada iqtidarlar həmişə gücsüzdür. Həmişə koalision hökumətlər və yaxud diktatorluqlar vardır, amma o da xalqın narahat olduğu bir sistem olduğu üçün pisdir, sevilməz.

Ona hər işdə güc verdik. (elm, mədəniyyət, maddi və ictimai, əsgəri və s. güc) Bir yol (səbəb) göstərdik, imkan və səbəb verdik. Bütün güc Allaha aiddir.

 

Kəhf surəsi, 85-86-cı ayə

 “O, yer üzündə gəzib dolaşmaq üçün səfərə çıxdı “

“ Nəhayət, günəşin batdığı yerə gəlib çatdıqda onu qara palçıqlı bir çeşmədə batan gördü. Zülqərneyn onun yanında bir tayfaya rast gəldi. Biz buyurduq: “Ey Zülqərneyn! Sən ya onları cəzalandırmalı, ya da onlarla yaxşı rəftar etməlisən!”.

“ Nəhayət, günəşin batdığı yerə… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (21 Oktyabr 2012; 22:00)

Məryəm surəsi  22-ci ayə

 

“Məryəm uşağa qaldı və bətnindəki ilə birlikdə gedib uzaq bir yerə çəkildi.”

 

Quranda  ikiliyə diqqət çəkilir, ona görə mən də ikilərə əhəmiyyət verirəm. İkilik, həm Mehdi (ə.s)-a, həm də İsa Məsih (ə.s)-a işarə edir. “uzaq bir yerə çəkildi.”  Yəni kimsəsiz bir yerə çəkilmə, kimsəsiz bir yerdə olma. Hz. Mehdi (ə.s) də, hz.İsa Məsih (ə.s) də küfrün gözündən, düşmənlərindən uzaq olacaqlar. Təbii ki, dostları, sevənləri olacaq, amma, Mehdi (ə.s) və İsa Məsih (ə.s)-a düşmən olan, onlardan nifrət edən çoxlu sayda alçaqlar, namərdlər olacaq. Müşriklər, azğınlar, dəyərini itirmiş dəyərsizlər həm Mehdiyə, həm İsa Məsihə kin bəsləyəcəklər. Haqqı anlaya, qavraya bilmədikləri üçün, gözləri dəccal gözü kimi olduğu üçün nifrətlə yaxınlaşacaqlar.  Ona görə də, hz.Mehdi (ə.s) və hz.İsa Məsih (ə.s) təhlükəsizlik məqsədiylə kimsəsiz bir yerə çəkilərlər.

 

 

 

Məryəm surəsi  23-cü ayə

 

Doğuş sancıları onu bir xurma ağacının gövdəsinə söykənməyə vadar etdi.

O dedi: “Kaş bundan əvvəl öləydim və bir dəfəlik unudulaydım!”

 

 

“Doğuş sancıları onu bir xurma ağacının gövdəsinə söykənməyə vadar etdi.” Bu ayə mehdiyyətin doğum sancısına da işarə edir. Deməli, xurma ağaclarının  olduğu bir yerdir. Bilirsiniz ki, İstanbulda… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (22 Oktyabr 2012; 22:30)

Naim ibn Hammad, Əbu Səid-ül Hudridən nəql etdi. O dedi, Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu: “Məndən sonra fitnələr olacaqdır. O fitnələrdən biri də “Ahlas” (Dəvəçulu) fitnəsidir. Orada hərb və hicrətlər olar. Sonra ondan da daha şiddətli bir fitnə olar, fitnə bitdi  deyilərkən, sonra daha da davam edər və fitnənin girmədiyi heç bir ev və toxunmadığı heç bir müsəlman qalmaz. Bu hal itrətimdən (soyumdan) bir Rəcul (Mehdi) çıxana qədər davam edər.” (Cəlaləddin Suyudinin Təsnifindən Hədislər, Axır Zaman Mehdisinin Əlamətləri, səh. 25)

Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu: “Məndən sonra fitnələr görüləcəkdir. O fitnələrdən biri də “Ahlas” (Dəvəçulu) fitnəsidir. Orada hərb və hicrətlər olar.” Yəni insanlar bir-biriylə döyüşər. İnsanlar o bölgədən ayrılar. Qarışıqlıqlar olar. Məsələn, Suriyada insanlar başqa yerə hicrət edirlər.  Misirdə hadisələr olur, xalq başqa yerə hicrət edir.  “Sonra ondan daha şiddətli bir fitnə olar,” Terror, anarxiya. “Bitdi deyilərkən, sonra daha da davam edər.”  Fitnələrin bitdiyini zənn etdiklərində  bir daha başlayar. “Fitnənin girmədiyi heç bir ev və toxunmadığı heç bir müsəlman qalmaz.” Yəni ümumi mənada, hər yerə yayılar.  “Bu hal, soyumdan bir Rəcul (Mehdi)” bir elçi, təbliğçi, bir mücahid, bir Mehdi “çıxana qədər davam edər.”

 1b5809352ac16e052c710c0eecd654d3

“Dəvəçulu fitnəsi.” Bilirsiniz ki, Misirdə… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (23 Oktyabr 2012; 24:00)

Cin surəsi  1-ci ayə

 

De: “Mənə vəhy olundu ki, cinlərdən bir dəstə Quranı dinlədikdən sonra öz tayfalarına qayıdıb dedilər: “Həqiqətən, biz heyrətamiz bir Quran dinlədik!”

Quranı dinləmək cinlərin çox xoşuna gələr. Ərəbcə dinləyirlər.

 

 

Cin surəsi  2-ci ayə

 

“O (Quran), doğru yola yönəldir. Buna görə  ona iman etdik və bundan sonra əsla kimsəni Rəbbimizə şərik qoşmayacağıq.”

 

” O (Quran), doğru yola yönəldir.” Cinlərin də həqiqi mömin, müsəlman olanları vardır. Bunlar azğınlığa qarşı olan cinlərdir. Bir də azğın cinlər vardır. Onlar Quranı  qəbul etməzlər. Amma bax, bu cinlər Quranı əsas qəbul edirlər. Həqiqi möminlər bunlardır. “O (Quran), doğru yola yönəldir” Yəni xurafata, uydurmalara deyil, doğruya yönəldir. “Buna görə ona iman etdik və bundan sonra əsla kimsəni Rəbbimizə şərik qoşmayacağıq.”  Yəni şərik qoşmayacaqlarını; müşriklik, mürtəcelik, azğınlıq etməyəcəklərini deyirlər.

 

 

 

Cin surəsi  3-cü ayə

 

“Doğrudan da, Rəbbimizin əzəməti çox yüksəkdir. O, nə zövcə, nə də övlad sahibi olmamışdır.”

Bu da xristian cinlərə cavabdır. Çünki cinlərin də yəhudi, xristian, erməni olanları vardır. Cinlər nədənsə xüsusilə erməni cinlərdən çox çəkinir. Aralarında mübahisə vardır.

 

 

Cin surəsi  4-cü ayə

 

“Bizim axmaqlar… ardı...

 

Qısqanclıq vardır amma belə qısqanclıq olar: SEVGİNİ QISQANMAZLAR. SEVDİYİNƏ BİRİ ZƏRƏR VERƏCƏKSƏ ƏGƏR, ONU QORUYARSAN. O ZAMAN QISQANARLAR VƏ YAXUD SEVDİYİNƏ QIYA BİLMƏZSƏN, ONU QISQANARSAN, İNŞAALLAH. YOXSA SEVDİYİNİ NİYƏ QISQANASAN? ONA, HƏR HANSI BİR ŞƏKİLDƏ BİR ŞEY OLMASINDAN NARAHAT OLDUĞUN ÜÇÜN MEYDANA GƏLƏN HİSSƏ QISQANMA ADLANIR. ÜŞÜMƏMƏSİ, PİS SÖZ EŞİTMƏMƏSİ, QÜRURUNA ZƏRƏR GƏLMƏMƏSİ, ONUN ÜÇÜN ALINAN HƏR TƏDBİRƏ QISQANMA DEYİLİR.

 

MƏN DÖVLƏTİMİZİN, HÖKUMƏTİMİZİN BELƏ ETMƏSİNİ İSTƏYİRƏM: AÇIQCA SƏNƏTÇİ OLDUĞU MÜƏYYƏN OLAN, HƏR KƏSİN İTTİFAQLA SEVDİYİ KƏSLƏRƏ, DÖVLƏT MƏSƏLƏN, BEŞ MİLYARD LİRƏ MAAŞ VERSİN. Neçə dənə sənətçi varsa, otuz dənə çıxdığını düşünək. Biri Müslüm baba. Bizə dinclik verən budur. Çox rahatlayarıq. DÖVLƏT SƏNƏTÇİSİ MEDALI, QIZIL MEDAL, BİR DƏ VƏFATINA QƏDƏR -ALLAH ÖMÜRLƏRİNİ UZUN ETSİN- BEŞ MİLYARD LİRƏ MAAŞ VERİLMƏSİ. Bir də bu sənətçilərimizin çox yaxşı gündəmdə tutulmaları lazımdır. Madam ki,  Cənabı Allah belə sənətçi qrupu meydana gətirmişdir, onlara sahib çıxmaq lazımdır. Bu çox gözəl olardı. Hər kəsə də dinclik verər. Onlar da sənətlərini daha rahat icra edərlər. Onları belə həyatla mübarizəyə məcbur etmək məncə heç doğru bir hərəkət deyildir.

adnan-oktar-dan-akil-insanlar-yorumu_normal_1950306