Adnan Oktar deyir ki

Ey iman gətirənlər! Sizə yeməyə izin verilməyib süfrəyə dəvət olunmadıqca Peyğəmbərin evlərinə girməyin və əvvəlcədən gəlib yeməyin hazırlanmasını da gözləməyin. Lakin dəvət olunduqda girin və yemək yedikdən sonra bir-birinizlə söhbətə dalmadan dağılışın. Çünki bu hərəkətiniz Peyğəmbəri narahat edir və o sizdən utanır.

Allah isə sözün açığını sizə bəyan etməkdən utanmır. Peyğəmbərin zövcələrindən bir şey istədikdə, pərdə arxasından istəyin. Bu həm sizin qəlbinizə, həm də onların qəlbinə daha çox saflıq gətirər. Sizə Allahın Elçisini narazı salmaq, vəfatından sonra onun həyat yoldaşları ilə izdivac etmək qətiyyən yolverilməzdir. Həqiqətən, bu, Allah yanında böyük günahdır. (Əhzab surəsi, 53)

 

 

Ey iman gətirənlər! Sizə yeməyə izin verilməyib süfrəyə dəvət olunmadıqca Peyğəmbərin evlərinə girməyin Evinə deyil, evlərinə deyilir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in kiçik-kiçik bir çox evi var. Analarımızın qaldığı evlər.Lakin dəvət olunduqda girin və yemək yedikdən sonra bir-birinizlə söhbətə dalmadan dağılışın.Deməli, orada  xeyli tez-tez yemək yeyilirmiş maşaAllah. Kim bilir necə gözəl yeməklər vardır. Bir də peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in o dövrdə  ac olduğunu söyləyirlər. Halbuki peyğəmbərimiz (s.ə.v) doyduğu kimi, ümməti-Məhəmmədi də doyururdu. Onlara da ziyafət verirdi. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in  evi eyni zamanda plov  paylanan ev idi. Yemək yeyilən bir ev idi. Bol-bol yemək yeyilirdi.

Bax, və yemək yedikdən sonra… ardı...

 

İbrahim dedi: “Doğru yoldan azanlardan başqa Rəbbinin mərhəmətindən kim ümidini üzər?” (Hicr surəsi, 56)

 

Ümidini Allahın rəhmətindən kəsən bir çox adamlar vardır. Allah, Allahın rəhmətindən ümid kəsənlərin azğın olduğunu deyir. Ümid kəsmək haramdır.

 

 

Biz sənə təkrarlanan yeddi ayəni və əzəmətli Quranı verdik. (Hicr surəsi / 87)

 

87-nin yeddisinə diqqət çəkək. Məsələn: 2007-ci ildə iqtisadi böhran başladı. 2014-cü ilə qədər iqtisadi böhran bərpa olunmağa başlayacaq, rahatlayacaq inşaAllah.

 

Əgər onlara yer üzündə hökmranlıq versək, onlar namaz qılar, zəkat verər, yaxşı işlər görməyi əmr edib, pis işlər görməyi qadağan edərlər. Bütün işlərin aqibəti Allaha aiddir. (Həcc surəsi, 41)

 

Mehdi (ə.s)-a işarə edən bir ayədir. Dünya hakimiyyətini izah edən bir ayədir.

 

 images (6)

Göyün və yerin Rəbbinə and olsun ki, bu vəd sizin danışmağa qüdrətiniz olduğu kimi həqiqətdir. (Zəriyət surəsi, 23)

 

“Göyün və yerin Rəbbinə and olsun ki,” Allah and içir. bu vəd sizin danışmağa qüdrətiniz olduğu kimi həqiqətdir.” Bizə vəd edilən nədir? İsa Məsihin enişi, hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxışı, Dabbətül ərz, Duhanın (duman) zühuru və qiyamət. Allah bunların mütləq olacağını deyir.

 

Məgər kafirlər o Saatın qəfildən onlara gəlməsindən başqa bir şeymi gözləyirlər? Artıq onun əlamətləri gəlmişdir. O Saat onlara gəlib yetişdiyi zaman ibrət… ardı...

 

De: “Həmd olsun Allaha! O Öz dəlillərini sizə göstərəcək, siz də onları tanıyacaqsınız. Rəbbin sizin etdiyiniz əməllərdən xəbərsiz deyildir!” (Nəml surəsi, 93)

 

De: “Həmd olsun Allaha! Əlhəmdülillah. “O Öz dəlillərini sizə göstərəcək,” Mehdi (ə.s)-ı, İsa Məsihi. İsa Məsihlə əlaqədar  üç dənə ayə var, dünya hakimiyyəti ilə əlaqədar 10-dan çox ayə var. siz də onları tanıyacaqsınız. “-deyir Allah. Mən göstərəcəyəm sizə, siz də tanıyacaqsınız ayələrimi-deyir. Sənin Rəbbin, etdiklərinizdən qafil deyil. Yəni fırıldaqların, saxtakarların etdiklərinin hamısını bilirəm, -deyir Allah. O sizə ayələrini göstərəcək. Hansılarını? Dabbətül ərz, duhanın (duman) zühuru, Mehdi (ə.s)-ın çıxışı, İsa Məsihin enişi. Bunların hamısını görəcəksiniz, -deyir Allah, “görüb tanıyacaqsınız.”

mekan1

 

ŞEYTAN DEYİLƏN BİR MƏNFİ GÜC VAR, AMMA TƏSİRİ ZƏİFDİR. ƏGƏR BİZ VİCDANIMIZI İSTİFADƏ ETSƏK, AĞLIMIZI İSTİFADƏ ETSƏK ALLAH BİZƏ, VİCDANIMIZA VƏHY EDƏR. MƏSƏLƏN, BİZ BİR ŞEY  EDƏRKƏN ƏGƏR O SƏHVDİRSƏ, BİZƏ O MƏLUMAT OLARAQ GƏLƏR. İLHAM EDİLƏR, ÜRƏYİMİZƏ İLHAM OLAR. O MƏLUMATA MÜQAVİMƏT GÖSTƏRSƏK VİCDANSIZLIQ ETMİŞ OLARIQ. ƏGƏR MÜQAVİMƏT GÖSTƏRMƏZ DƏ TƏTBİQ ETSƏK VİCDANIMIZA UYMUŞ OLARIQ.

 

 Sizə nə olub ki, Allah yolunda : “Ey Rəbbimiz, bizi əhalisi zalım olan bu şəhərdən kənara çıxart, bizə öz tərəfindən mühafizəçi göndər, yardımçı yolla!” – deyə dua edən aciz kişilər, qadınlar və uşaqlar uğrunda vuruşmursunuz? (Nisa surəsi,75)


Sizə nə olub ki, Allah yolunda : “Ey Rəbbimiz, bizi əhalisi zalım olan bu şəhərdən kənara çıxart”
dəccala tabe olmuş ölkədir. “bizə öz tərəfindən mühafizəçi göndər, yardımçı yolla” yəni, Sahibüzzamanı göndər. Quranda xalqın Mehdi (ə.s)-ı istəmələri Allah tərəfindən izah edilir. “öz tərəfindən mühafizəçi göndər, yardımçı yolla”  Sahibüzzamanı, Mehdi (ə.s)-ı göndər.  “deyə dua edən aciz kişilər, qadınlar və uşaqlar uğrunda vuruşmursunuz?” Bu ayə Mehdi (ə.s)-ı izah edən bir ayədir və insanların Mehdi (ə.s)-ı tələb etməyin  lazım olduğunu Quran bizə ifadə edir. Mehdi (ə.s)-ı istəmənin Quranda necə olduğunu görmüş oluruq. Müsəlman nə deməlidir? “Ya rəbbim bizə Qatından bir vəli,… ardı...

 

Müsəlmanın sevdikləri çoxdur. Kafirin sevdiyi isə az olar. MÜSƏLMANLARIN BİR YERƏ GƏLİB BİR-BİRLƏRİNƏ NƏZƏR ETMƏLƏRİ BELƏ BİR RAHATLIQDIR. ÇÜNKİ OLDUQLARI YERƏ, YIĞINCAĞA MƏLƏKLƏR GƏLƏR. ORADA RAHATLIQ, ÜRƏK AÇIQLIĞI VƏ ASANLIQ OLAR. MÖMİNLƏRİN NƏZƏRLƏRİ BİR-BİRİNƏ ŞƏFADIR. MÖMİN MÖMİNİ GÖRDÜYÜNDƏ ŞƏFA ALAR, ÜRƏYİNƏ RAHATLIQ GƏLƏR. KAFİR NƏZƏRİ İSƏ ZƏHƏRDİR. Buna görə də qadınlar özlərini, əxlaqsız insanların, zalımların, Allah əleyhdarlarının nəzərlərindən qorusunlar. Onların nəzərləri çirkləndiricidir, murdardır. Əxlaqsız insanların baxışı insanın üstünə ləkə gətirər.

Bir insanın ateist, kommunist, Darvinist olması problem deyil, səmimi olmaması problemdir. Səmimiyyətsiz, vicdansız və əxlaqsızdan uzaq olmaq lazımdır, nəzərləriylə insanı çirkləndirər, gücünə zərər verə bilər. Buna görə də Allah ayədə nə deyir? “Üzünüzü çevirin” deyir. Bax, ayənin şərhi çox mənalıdır. “Üzünüzü onlardan çevirin, baxmayın” deyir. Əlbəttə ki, həmişə sevgiylə, barışa çağıraraq, qardaşlıqla həll edəcəyik inşaAllah, heç kimə düşmən olmaq olmaz. Çünki, Allah da ayədə buyurur ki; şeytandan Allaha sığınıram: Yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz! (Ey mömin kimsə!) Sən (pisliyi) yaxşılıqla dəf et! (Qəzəbə səbirlə, cəhalətə elmlə, xəsisliyə comərdliklə, cəzaya bağışlanmaqla cavab ver!) Belə olduqda aranızda düşmənçilik olan şəxsi, sanki yaxın bir dost görərsən! ” (Fussilət surəsi, 34).

 

Mən hz. Mehdinin qoxusunu alıram. İsa Məsihin də duası dünyada hiss edilir. Mübarək bir dua edir, yer yerindən oynayır. Bilirsiniz… ardı...