Adnan Oktar deyir ki

Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (1 Sentyabr 2012-ci il)

Cənnətdə möminlər gözəl insanlar içərisindədirlər. Müsəlmanlar, orada da Allahın sərhədlərinə diqqət edirlər. Cənnətdə bütün qadınlar gözəldir, amma hər kəs öz halalını sevir, yaxınlıq hiss edir. Hər kəs bir-birlərini təqdir edir, bəyənir. Müsəlman özünü cənnət əxlaqıyla necə mühafizə edirsə, dünyada da cənnət əxlaqıyla o cür mühafizə edər. Müsəlman imanın gücü ilə, ağlıyla, fərasətiylə, bəsirətiylə hərəkət etdiyinə görə rəftarı həmişə gözəl və xoşdur.

İnsan gözəllikdən doymaz. İnsanda sonsuzluq ruhu var. Allah, cənnətdə onun üçün yüz minlərlə, milyonlarla gözəl qadın yaradır. Allahın istəyilə əzab çəkmədən o gözəllikləri seyr edir.  Gözəlliklər davamlı dəyişdiyi üçün ürəyində sonsuzluq duyğusunun məmnunluğu yaranır və heç vaxt bu gözəlliklərdən doymur. Məsələn, yoldaşının görünüşü, üzü davamlı olaraq dəyişir. Əsli qalır, amma həyat yoldaşı eyni zamanda ona min cür sifətdə, bədəndə  görünür. Sevgiyə, gözəlliyə qarşı doymaq olmur. Bəzi insanlar azır və: “Niyə belə bir doyumsuzluq var?” – deyir. İmandan doymaq olmaz, imandan doyumsuzluq var. İnsanın ruhu sevgiyə, gözəlliyə qarşı həmişə aclıq hiss edir, yəni sevgiyə daim ehtiyac duyur. Bitib tükənmək bilməyən bir istək olur, bu da cənnət ruhundan qaynaqlanır.

 1

 Xəstəxanalarda otaqlar çox dardır. Əslində dövlət, xəstəxanalara daha çox yardım etməlidir. Dar otaqda xəstəyə baxmaq olmaz. Xəstə üçün psixoloji… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (2 Sentyabr 2012-ci il)

Xüsusi qanunlar çıxartsınlar və şəhid ailələrinin borclarını tamamilə silsinlər. Biz onlara borcluyuq. Bizim onlara borcumuzu ödəməyimiz lazımdır. Onların bizə ödəyəcək bir borcu ola bilməz.  Dövlətimiz şəhid ailələrinin çeklərini, sənədlərini, borclarını silsin. Şəhid ailələrindən elektrik enerjisinə, suya verdiyi pulu almasın. Dövlətimiz şəhid ailələri üçün bir qanun çıxartsın, bizim kommunal vergilərimizdən onlar üçün bir yer ayırsınlar, oraya əlavə etsinlər və onların kammunal vergiləri oradan ödənsin.

619047

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (3 Sentyabr 2012-ci il)

Rəsulullah (s.ə.v)-ə aşiq olsan, üstünə bir nur gələr. Allahı sevdiyimiz üçün Rəsulullah (s.ə.v)-ə də aşiq olarıq. Eşqin mənbəyi Allahdır.

Hatib və İbn Asakirin Hz. Əlidən rəvayət etdikləri bir hədis belədir: “Ey Əmim, sənə xəbər verim ki, Allah Təala İslamı mənimlə başlatmış, sənin nəslinlə sona çatdıracaq.” Yəni, Hz. Əli (ə.s) -ın nəsliylə sona çatdıracaq inşaAllah.

Rəsulullah (s.ə.v)-dən nəql edilən bir hədisdə: “Kim Dəccalı yalanlayarsa, kafir olar.” – yəni Dəccal yoxdur desə kafir olar.

“Yenə kim Mehdini yalanlayarsa kafir olar.” Mütəvatir hədis olduğu üçün, küfrə düşər.

2

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (4 Sentyabr 2012-ci il)

“Ey Rəbbimiz! Olacağına şübhə edilməyən bir gündə bütün insanları (bir yerə) toplayan Sənsən. Allah Öz vədindən əsla dönməz!” (Ali-İmran surəsi, 9)

Ayədə: “Bir yerə gətirəcəksən. Tək bir birlik halına gətirəcəksən”-deyilir. “Həqiqətən, Allah vədindən əsla dönməz.” Bu ayənin əbcəd hesabı 2028-ci ili verir. Ayə həm dünya hakimiyyətinə, həm də  qiyamətə, axirətə işarə edir, amma kafirlər ayrı, möminlər də ayrı toplanar.

 54tv8

Bədiüzzamanın kürd millətinə olan ifadəsində həmişə Türk millətinin içərisində qardaşcasına bir əlaqə ilə bağlı olmalarından və İttihadı -İslama kömək etmələrindən, dəstək olmalarından bəhs edilir. Kürd Təali cəmiyyətinin rəisi Əbdülqadirin Kürdüstan qurmaq fikrinə Bədiüzzaman belə cavab verir: “Kürd Təali”, yəni, Kürdləri  ayıraq, ayrı bir dövlət olsun deyənlərə, “Allahu Zülcəlal Həzrətləri Qurani- Kərimdə: “Elə bir qövm gətirəcəyəm ki, onlar Allahı sevərlər, Allah da onları sevər “ -deyə buyurmuşdur. Mən də bu ilahi bəyan  qarşısında düşündüm. Bu qövmün, min ildən bəri aləmi İslamın bayraqdarı edən Türk Milləti olduğunu anladım. Bu qəhrəman millətə xidmət yerinə və 450 milyon (o zamankı İslam aləminin əhalisi) həqiqi müsəlmanın qardaşlığı əvəzinə, bir neçə ağılsız qövmiyyətçi (milliyyətçi) kimsənin arxasından getmərəm.” (Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursi / Necmeddin Şahiner s. 233-234)

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni aşıqlamaları (5 Sentyabr 2012-ci il)

İbn  Əbu Şeybə, Mücahiddən etdiyi rəvayətə görə, Peyğəmbərin (s.ə.v) səhabələrindən bir nəfər ona belə buyurur: “Günahsız insanlar öldürülmədən Mehdi çıxmaz.” Bu terrordur. “Günahsızlar öldürülür, onları öldürənlərə yer və göy əhli nifrət edərlər.” Əxlaqsızlıqla, vicdansızlıqla zülm etdikləri üçün bütün Türk Milləti də nifrət edir. Yer əhli, yəni insanlar terrorist anarxist komandasına nifrət etdiyi kimi, göy əhli də (mələklər) onlara nifrət edirlər.

 

“Mehdi  insanların yanına gələndə, onu eşq və məhəbbətlə alqışlayarlar.” Bu  hədisin ifadəsinə görə, əvvəllər terror, ölümlər yox idi, terror, anarxiya sonra başlayıb. 

“O  yer üzünü haqq-ədalətlə və gözəlliklə doldurar.” Deməli, dünyada əvvəlllər haqq-ədalət və gözəllik yox idi.

“Ərz nəbatını çıxardar” Yəni, hz. Mehdi (ə.s) dövründən əvvəl gözəl bitkilər çox qalmayacaq.  Meşələr yanacaq, quraqlıq olan sahələr olacaq, yaşıllıq çox olmayacaq. Hz. Mehdi (ə.s) çıxdıqdan sonra olacaq. “Göy də yağışını yağdırar.”– deyilir hədisdə. Yəni yağış, hz.Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəl az yağacaq (quraqlıqlar olacaq), zühurundan sonra isə çoxalacaq.

 

“Ümmətim əvvəllər heç görünməmiş şəkildə nemətlənər.” Deməli, əvvəllər insanlarda kasıbçılıq çoxluq təşkil edəcək. Hal-hazırda, bütün İslam aləmi kasıbdır. Ümmətin kasıb olmağı hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlamətidir.
“Günahsız insanlar qətl edildiyi zaman səmadan bir münadi –… ardı...