Adnan Oktar deyir ki

Rəvayətdə belə deyilir:
“Allah tərəfindən Mehdi (ə.s)-ın sağ qoluna (qolun çiyinlə dirsək arasındakı hissə) bu iki ayə yazılmışdır: Birinci ayə: “De ki, Haqq gəldi, batil yox oldu. Çünki batil yoxluğa məhkumdur.  (İsra Surəsi, 81)” İkinci ayə: “Rəbbinin kəlamı həm doğruluq, həm də ədalət baxımından tamamlanmışdır. Heç kəs Onun kəlmələrini dəyişə bilməz. O, Eşidəndir, Görəndir.. (Ənam surəsi,  115)” 

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) belə buyurur:    

“Mehdi (ə.s)-ın sinəsi geniş (enli) və açıqdır.”

Mehdi (ə.s)-ın üzü parlaq ağdır, qızılı rəngdədir, lap xalis qızıl kimidir, bəzən də rəngi qızılı qırmızıya çalar.“ 

“Mehdi (ə.s)-ın üzünün nuru saç və saqqalının qaralığını örtəcək qədər parlaqdır.” Deməli, bu mübarək insanın ta ki, vəfatına kimi saçları qara olacaq, yəni elə görünəcək. “Üzünün nuru saç və saqqalının…“- buradan başa düşülür ki, hz. Mehdinin saqqalı olacaq və Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdi (ə.s)-ın saqqalının rəngini bildirir. Saqqalının olmasına heç bir şübhə yoxdur. “Saqqalının qaralığını örtəcək qədər parlaqdır.”– yəni üzü nurludur deyir Peyğəmbərimiz.
Peyğəmbərimiz: “Mehdi (ə.s)-ın göz qapaqları da parlaqdır”– deyir. Mən bunu ilk dəfədir ki, eşidirəm.

“Mehdinin ayaqları genişdir (enlidir)” – deyir, bunu da ilk dəfə gördüm.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) təsfirində belə bildirir:
Şeytandan Allaha sığınıram. “Açılıb ağardığı vaxt gündüzə and… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (25 Sentyabr 2012-ci il)

Əbdüləziz ibn Müslim, Rəsulullah (s.ə.v)-in buyurduğuna əsasən belə rəvayət etmişdir: “Deyir ki, İmam Mehdinin nizamı, müsəlmanların qürurudur. Dinə nizam gətirər. Müsəlmanlara qürur gətirər.“

“Münafiqlərin kinini özünə çəkər (cəzb edər).” Yəni nə qədər əxlaqsız, şərəfsiz varsa, Mehdi (ə.s)-a kin bəsləyər, nifrət edər, haqqında dedi-qodu edər, əleyhinə yazılar yazar. Öz aralarında, onların fikrinə görə guya bu yolla ona zərər verəcəklər.

“Kafirlərin məğlub olmasına  vəsilədir.” Yəni küffarı (kafirləri), Allaha inanmayanları elmlə, ağılla, məğlub edəcək. Çünki Mehdi (ə.s) qan axıtmayacaq. Yalnız elmlə, ağılla məğlub olmalarının vəsiləsidir.

Rəsulullah (s.ə.v ) buyurur:
“İmam Mehdi, dövrünün yeganə adamıdır ki, heç kim onun səviyyəsinə çata bilməz, heç bir alim onunla yarışa bilməz. Onun bənzəri və həyat yoldaşı olmaz.”

“Fəzilət kimi açıq görünür, bütün fəzilətlər onda cəmlənib. Amma o (İmam Mehdi), bunlara istəyərək və çalışaraq nail olmamışdır. Yəni elmlə, akademiyada təhsil alaraq, yaxud mədrəsədə təhsil alaraq, müəllimlərdən elm öyrənərək, tədqiqat apararaq, çox səy göstərərək, çox çalışaraq deyil. Əksinə bu fəzilətləri verən, Uca bəxşedici olan Allah tərəfindən ona (İmam Mehdiyə) xas edilmiş xüsusiyyətlərdir. Bəzi cahillər, bəzi kəslərin Mehdi olmağı üçün çalışması lazım olduğunu, məhz “çox cəhd etsən, Mehdi (ə.s) olarsan”  kimi cahil və ağılsız ifadələr işlədirlər. Çox çalışmaqla, çox… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (27 Sentyabr 2012-ci il)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdi (ə.s) haqqında “nə üçün Muntəzirdir?” deyiləndə, “Uzun illər gizli olacaq”- dedi.Yəni, insanlar bilməyəcəklər, həmişə gözləniləcək. “İxlas sahibi olan kəslər onun ortaya çıxmasını  gözləyəcəklər .” Yəni, səmimi müsəlmanlar onun çıxmasını gözləyəcəklər. “Şübhəyə düşənlər onun zühurunu inkar edəcəklər.” Bədiüzzaman da bunu deyirdi. Hal-hazırda da elədir. Şübhəyə düşənlər zühurunu inkar edirlər. Amma müxtəlif üsullar fikirləşiblər. “Şəxsi mənəvidir və ya artıq gəlib keçmişdir, ya da 300 il sonra gələcək” – deyirlər. “Münkər kəslər də onun adını lağa qoyacaqlar.“ – yəni, Mehdi (ə.s)-ı, Mehdiyyəti lağa qoyacaqlar, həqiqətən də hal-hazırda elədir, özünüz də görürsünüz.

 

Quran, Tövrat, Zəbur və İncildə hz. Mehdi (ə.s)-ın adını oxuyuram:

Tövratda Mehdinin adı Şiloh, yəni “Allahın göndərdiyi hədiyyə” mənasını verir. Bir başqa adı Yinnon yəni “adı, dünyanın sonuna qədər yaşayan (adı qiyamətə qədər bilinən, tanınan)“. Haninah- “İnayət, lütf, Allah tərəfindən müqəddəs hesab edilən, müqəddəsləşən“. Bir başqa adı Menahem – “rahatlaşdırıcı, təsəlli edən”, yəni dünyanı rahatlaşdıran, dünyanı təsəlli edən. Anarxiyanı, terroru aradan qaldırıb insanlara rahatlıq verən. İnsanların ağrılarını və dərdlərini ortadan qaldıran, onları daşıyan mənasını verir.

“Şilohun dövründə bütün dünyanın tək məşğuliyyəti Allahı dərk edib tanımaq olacaq.” (Kralların Qanunları, 12/5)


“İnsanların üzlərində əbədi sevinc olacaq. Coşğu və… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (29 Sentyabr, 2012-ci il)

Türkiyə ilə İranın əməkdaşlıq etməsi lazımdır. Dostcasına, xüsusi söhbətlərlə, xüsusi yanaşmalarla hamısı ilə dostlaşmaq lazımdır. Gizli söhbətlərlə, məsələn, Əhməd Necatini gizli çağırıb, xüsusi söhbətlər etmək, digər başçılarla da gizli, xüsusi söhbətlər aparmaq lazımdır … Əslində Əsədi də belə çağırıb müsbət hala gətirmək mümkündür. İraq Dövlət prezidentini də xüsusi çağırıb eyni şəkildə danışmaq lazımdır. Təkbətək GİZLİ DANIŞMAQ , GİZLİ, XÜSUSİ SÖHBƏTLƏR APARMAQ  LAZIMDIR.  Bu üsul, hz. Nuh (ə.s) – ın üsulu idi. “Ya rəbbim, açıq-aşkar da danışdım, gizli də danışdım” – deyir. Gizli danışmaq çox əhəmiyyət kəsb edir .


Dedi ki: “Ey Rəbbim, mən xalqımı gecə də, gündüz də dəvət etdim. Amma dəvətim onların haqdan qaçmalarını daha da artırdı. Sən onları bağışlayasan deyə mən hər dəfə onları imana dəvət etdikdə, onlar barmaqlarını qulaqlarına tıxayır, paltarlarına bürünür, küfrlərində inadlaşır və ötkəm-ötkəm təkəbbürlənirdilər. Sonra mən onları aşkarcasına dəvət etdim.  Sonra mən onlara həm uca səslə, həm də gizlicə bildirib…  
” (Nuh  surəsi ,  5-9)

images (5)

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (2 Oktyabr 2012-ci il, saat 14:00)

Hədisdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v ) belə buyurur:
“Mehdi ailəsindən və qohumlarından ayrılacaq”. Sübhanallah. Çünki, qohumlarıyla görüşməyə vaxtı olmayacaq. “Məmləkətindən uzağa gedəcək” –deyilir. Yəni, əsl doğulduğu şəhərdən çıxıb, mübarizə aparacağı yerə gedəcək. Bunu mən demirəm, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) deyir. Məmləkətindən uzağa gedəcəyini, ailəsindən və qohumlarından ayrılacağını deyir. “Evindən uzaqda yaşayacaq.” – deyir hədisdə, yəni, öz əsl evindən, doğulduğu evdən uzaqda yaşayacaq. Bu dəqiq belədir.

 

Hz. Əli Kərəmullahi vəch, Rəsulullah (s.ə.v )-in belə fərman buyurduğunu nəql edir:
“İbadətlərin ən üstünü Mehdinin zühurunu gözləməkdir“. Çünki İttihadı İslam (İslam Birliyi) olduğu üçün İttihadı-İslamı istəmək, Mehdinin zühurunu gözləmək ibadətlərin ən üstünü, ən böyüyüdür. Bədiüzzaman nə deyir? “İttihadı-İslam ən böyük fərz olan vəzifəsidir”. Rəsulullah (s.ə.v ) də eyni şeyi bildirir.

saray5