Adnan Oktar deyir ki

Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (11 Oktyabr 2012; 22:00)

Məsələn, Ümmü Həbibə yanaqlarına haluk yaxır. Haluk, o dövrdə qadınların yanaqlarını qırmızılaşdırmaları üçün istifadə edilən bir bəzək əşyasıdır. Hal-hazırda da var, satılır.

Aişə (r.ə)-dan rəvayət edildiyinə görə, Hind Mindi Utbə hz. Peyğəmbər (s.ə.v)-ə: “Ey Allahın elçisi, mənə beyət ver” demiş. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Utbəyə: “Bu əllərinin görünüşünü dəyişdirmədikcə səndən beyət götürməyəcəyəm” cavabını verdi. Yəni, əlini qadın əlinə bənzət, dırnaqlarını xına ilə boya, qadın əli olduğu aydın olsun, ondan sonra beyət götürəcəyəm deyir.

“Əlində Rəsulullaha məktub olan bir qadın pərdənin arxasından işarə etdi, əlini uzatdı. Rəsulullah əlini tutdu. Məktubu götürmədən çəkdi. Bu kişi əlidir, yoxsa qadın əlidir, bilmirəm. Qadın: – “Qadın əlidir” dedi. Rəsulullah (s.ə.v): “Əgər sən qadın olsaydın dırnaqlarının rəngini xına ilə dəyişdirərdin və  onda əllərindən qadın əli olduğunu bilərdim” buyurdu.

 

Əbu Davuddan 1992. O biri hədis də Əbu Davuddan yenə 4165 nömrəli hədis:

 

İbn Sad Əl Tabakatda deyir ki: “Urva ibn Abdullah ibn Kuşeyr hz. Əlinin qızı Fatimənin yanına girdiyində onu hər qolunda iki qalın fil dişi bilərzik, barmaqlarında üzük və boyunda muncuqlarla bəzəkli bir boyunbağı olduğunu görərdi və bunları soruşduqda, Fatimə; “Qadın kişiyə bənzəməz” deyərək qadının bu cür bəzənə biləcəyini ifadə etmiş.

 

“Hz. Peyğəmbər (s.ə.v) özünü… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (12 Oktyabr 2012-ci il; 22:00)

Ustad bal, şəkər, dünya şirini. Rəsulullah (s.ə.v)-dən sonra gəlmiş ən böyük alimdir. Hər vəziyyətdə hər kəslə bu mövzuda müzakirə edərəm. Bədiüzzaman Səid Nursi həzrətləri Rəsulullah (s.ə.v)-dən sonra əsrimizə, zamanımıza qədər mənim gördüyüm gəlmiş-keçmiş ən böyük alimdir. Hər istiqamətdən isbat edərəm. Ustad dünyalar şirinidir. Qoç igiddir. Sakitləşdiricidir, anarxiya və terrora qarşı bir insandır, Türk milləti ilə coşqun söhbəti vardır.

 download

 

İkindiyə qədər vaxtı vardır cümə namazının. Hər yerdə edə bilərsən. Şərtlərini meydana gətirdinmi istədiyin kimi edərsən. Cümə namazını mütləq günorta vaxtında qılınacaq deyə bir mövzu yoxdur.

 

 

 

Yusuf surəsi, 19-cu ayə

 

“Quyunun yaxınlığına bir yolçu karvanı gəldi və suçularını su dalınca göndərdilər. (Suçu) qabını suya salan kimi: “Müjdə!. Burada bir oğlan uşağı vardır! – dedi. Onlar (müsafirlər və ya qardaşları Yusifi) satdıq bir şey (ticarət malı) kimi gizlədib saxladılar. Allah onların nələr etdiyini (Yusifin başına nə oyunlar açdığını) biləndir!”

 

“bir yolçu karvanı gəldi,” Bu Mehdi (ə.s)-ı axtaracaq karvana işarədir. Hədisdə, müxtəlif ölkələrdən çıxan alimlərin Mehdi (ə.s)-ı axtaracağı deyilir. “suçularını su dalınca göndərdilər. (Suçu) qabını suya salan kimi”  “Müjdə! Burada bir oğlan uşağı vardır.” 12-ci surənin 19-cu ayəsi Mehdi (ə.s)-a işarə edir, inşaAllah. Biz ayənin ikinci işarə olunan mənasını söyləyirik. “Onlar (müsafirlər və ya qardaşları Yusifi) satdıq bir şey (ticarət malı) kimi gizlədib saxladılar. Allah onların nələr etdiyini (Yusifin başına nə oyunlar açdığını) biləndir!”

 

 

 

Yusuf surəsi, 20-ci ayə

 

“Onu dəyərsiz bir qiymətə – bir neçə dirhəmə satdılar. Onlar  onu çox qiymətləndirmədilər.”

Mehdi (ə.s)-a da əhəmiyyət verməyəcəklər. Uşaqlığında, gəncliyində, fəaliyyətinin ilk başlanğıcında heç bir fərqi görə bilməyəcəklər. Fəaliyyətinin gənclik və uşaqlıq illərinə əhəmiyyət verməyəcəklər. Onu tanıya bilməyəcəklər. Bunlar hədislərdə də açıq şəkildə var.

 

 

Yusuf surəsi, 21-ci ayə

 

Onu alan misirli öz arvadına: “Ona yaxşı bax. Ola bilsin… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (18 Oktyabr 2012-ci il; 22:00)

Hz. İsa Məsih ilə əlaqədar ayələr, digər peyğəmbərlərdə olan şərhlər kimi deyil. Digər peyğəmbərlərdə həmişə Allah onların günahlandırıldığını, təzyiq gördüklərini, tövhid dininə çağırdıqlarını, ixlaslı və səmimi olduqlarını, təmiz olduqlarını, təbliğ etdiklərini amma çətinliklərlə də qarşılaşdıqlarını uzun-uzun izah edir. İsa Məsihdə tam fərqli bir izahat var. Məsələn, Allah Nisa surəsi, 172-ci ayə:

 

“Nə İsa Məsih Allahın qulu olmağı özünə ar bilər, nə də Allaha yaxın olan mələklər. Allah Ona ibadət etməyi özlərinə ar bilənlərin və təkəbbürlük göstərənlərin hamısını Öz hüzuruna toplayacaqdır.”

İsa Məsih və yaxın olan mələklər, bu ayə heç bir peyğəmbər üçün deyilmiş bir şərh deyil. Bu Quranda yoxdur. İkisi də birlikdə Allaha qul olmaqdan qəti olaraq bitərəf qalmazlar. Allah deyir ki,  peyğəmbərlər saleh möminlərdir. Amma yalnız, “İsa Məsih” deyir. Yəni burada xristianlığa bir cavab var. Onları tək Allah inancına  çağıran bir izahat var, amma mələklərin yanında olan İsa Məsihdən bəhs edilir. Allah, hz.İsa (ə.s)-ın insanların yanında olsaydı deyir.

Bu da Məsihin mələklərin yanında olması ilə əlaqədar izahatdır. “Nə İsa Məsih Allahın qulu olmağı özünə ar bilər, nə də Allaha yaxın olan mələklər.” Mələklər nə edir? Allaha səcdə, ruku edir. İsa Məsih nə edir? Onlarla birlikdə o… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (19 Oktyabr 2012-ci il; 22:00)

İmkanı olan müsəlmanın müalicəyə ehtiyacı olan xəstəni həkimə aparması fərzdir. Həmin xəstənin də həkimə getməyi fərzdir. Çünki bu bir ibadətdir. Allah rizası üçün şəfa tapmağına görə edilir. Bu səbəbdən şəfa tapmaq üçün həkimə getmək, Allahın əmrinə uyğun, Qurana uyğun hərəkətdir. Allahdan şəfa tapmaq üçün həkimə getmək feli duadır və ibadətdir.

 

Kəhf surəsi, 1-ci ayə

 

“Kitabı Öz quluna nazil edən və onda heç bir nöqsana yol verməyən Allaha həmd olsun!”

 

“Kitabı Öz quluna nazil edən və onda heç bir nöqsana yol verməyən Allaha həmd olsun!”

Heç bir nöqsana yol verməmək nə deməkdir? Yəni Quranda  hər şeyin olduğunu bildirir.

 

 

Kəhf surəsi, 2-ci ayə

 

“Allah, Öz tərəfindən gələcək şiddətli bir əzabla günahkarları qorxutmaq, yaxşı işlər görən möminləri gözəl mükafata nail olacaqları ilə müjdələmək üçün bu Kitabı dopdoğru şəkildə nazil etdi. (endirdi)”

Bax,  Allah insanlardan bir çoxunun Qurandan qaçdıqlarını, Quranın xaricində hökmlər çıxaracaqlarını bildiyi üçün Qurana diqqət çəkir ki, insanlar yolunu azmasınlar. Çünki dəlalətə düşdüyün halda məhv olarsan. Məzhəblərə, hissələrə, qütblərə, şəkillərə ayrılarsan. Allah adına yeni hökmlər çıxarar. Həyatı cəhənnəmə çevirəcək hökmlər də çıxara bilərsən. “Allah, Öz tərəfindən gələcək şiddətli bir əzabla günahkarları qorxutmaq, yaxşı işlər… ardı...