Adnan Oktar deyir ki

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Nuh surəsində, baxın Nuh deyir ki; “lakin dəvət etməyim”, şeytandan Allaha sığınıram, “bir qaçışdan başqasını artırmadı”. Məsələn, biz də bəzən təbliğ edirik, lakin adamlar bizdən qaçır, bax Nuh da deyir ki, “bir qaçışdan başqasını artırmadı”. Allah deyir “Dinsizlər müsəlmanlardan aslandan ürkmüş çöl eşşəyi kimi qaçarlar” deyir. Aslanı görən kimi çöl eşşəkləri necə dəli kimi qaçırlarsa, imanlı müsəlmanı da görəndə dinsiz ateistlər də elə qaçır, yəni ümumi mənada deyir, yoxsa dinləyənlər də olar, amma ümumi məna əsasdır. Allah böyük bir hissəsinin qaçdığını söyləyir. Qaçarlar deyir, həqiqətən, biz  qarşılaşırıq, adam bir an əvvəl qaçmaq istəyir. “Doğrusu, mən onları bağışlamağın üçün hər dəvətimdə barmaqlarını qulaqlarına tıxadılar”. Yəni dinləmək istəmədilər deyir. “Örtülərini başlarına çəkdilər və küfrlərində israr edib durdular, təkəbbür göstərdilər”. Eqoistlik və qürur edirlər, böyük dağları mən yaratdım deyərmiş kimi, Əstəğfirullah. “Sonra onları açıqdan-açığa dəvət etdim”. Məsələn, biz də televiziyadan, radiodan açıqdan-açığa dəvət edirik. “Daha sonra onlara açıqca elan etdim”. Quranı, İslamı, iddiasını, əlbəttə ki, o zamanki haqq kitab nədirsə onu, yəni Quranı. Dinləyicilərin anlamaları üçün söyləyirəm. “Və özlərinə gizli yollarla da yanaşmaq istədim”. Yəni söhbət etmək istəmiş, təklikdə danışdım, deyir. Birə-bir gizlicə də izah etdim, deyir. Amma heç bir şəkildə dinləmirlər.

(Adnan Oktarın 18 dekabr 2009-cu ildəki reportajından şərhlər)

Hörmətli Adnan Oktarın 9 iyun 2014-ci il tarixli söhbətindən İsra surəsi ilə əlaqədar izahlar.

Adnan Oktar: Allah deyir ki, “Quranı insanlara aramla oxuyasan deyə, Biz onu hissələrə ayırıb tədriclə nazil etdik”. (İsra surəsi, 106) Yəni fasiləsiz oxumaq deyil, dura-dura oxumaq. Çünki başqa cür diqqətləri dağıla bilər. Diqqət dağıla bilər, amma dura-dura oxumaq yaxşıca diqqətlərini cəmləməyə imkan yaradar. Çünki insan zehni və diqqəti tez yorulan bir quruluşa sahibdir. Biz onu hissələrə ayırıb tədriclə nazil etdik”. (İsra surəsi, 106). Yaxşıca mənimsəyərək başa düşməyiniz üçün və böyük bir diqqətlə düşünüb yaşamağınız üçün. Quranın izahında metodu da Allah göstərir. Yəni fasiləsiz izahat diqqəti dağıdar. Amma diqqət verərək dinləmələri üçün fasilələr verərək, diqqəti Quranın üzərinə çəkərək izah etmək lazımdır. “De: “İstər ona inanın, istərsə də inanmayın …”. (İsra surəsi, 107). Təzyiq yoxdur. Nə deyir bəziləri? “Təzyiq var” -deyir. Allah “təzyiq yoxdur” -deyir. “İstər inanın, istər inanmayın”. Doğrudan da, ondan əvvəl özlərinə elm verilmiş kimsələrə, ayələr oxunduğu zaman üzüstə səcdəyə qapanır”. (İsra surəsi, 107). Məsələn, musəvilər və xristianlar çənə üstə səcdə edirlər. Biz bunu sonra gördük. Ayəni oxuyan anlaya bilmir, çünki səcdə alın üstə edilir. Halbuki, xristian və musəvilərdə səcdə çənə üstə edilir.… Continue reading

MEHDİ (Ə.S) İLƏ BAĞLI HƏDİS ŞƏRHLƏRİ

“Qaim qiyam edəcək olan Mehdi mənim övladlarımdandır. Adı mənim adım, ləqəbi mənim ləqəbim, xasiyyəti mənim xasiyyətim, davranışları da mənim davranışlarım kimi olacaqdır. İnsanları mənim dinimə çağıracaq, Allahın kitabına dəvət edəcəkdir. Ona itaət edən mənə itaət edər. Ona üsyan edən mənə üsyan edər. Zühurundan əvvəl onu inkar edən məni inkar etmişdir. Onu təkzib edən, yalanlayan məni təkzib etmişdir. Onu təsdiq edən məni təsdiq etmişdir. Onu, (Hz. Mehdi (ə.s))-ı təkzib edənləri, yalanlayanları onun haqqındakı sözlərimi inkar edənləri, ümmətimi yoldan çıxaranları Allah nəzdində şikayət edəcəm. Zalımlar yaxında etdiklərinin nəticəsini görəcəkdir.” (Biharul Envar, cild 51, səhifə 73.)

Yenə Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-dən hədis. “Övladlarımdan Mehdini inkar edən məni inkar etmişdir.” (Biharul Envar, cild 51.)

Hz. Mehdi (ə.s)-ın inkarı mümkün deyil, amma Allah qatındadır kim olduğu.

Gaybet-i Tusi Fazıldan, İsmail ibn Mahrandan, Eyman ibn Muhazdan, Rufai ibn Musadan, Muaviyə ibn Vahabdan, Əbu Abdullah Sadiq Həzrətləri də bu hədisi söyləyir: “Əhli-Beytimdən Qaim Mehdi zamanında yaşama imkanı tapanlar nə qədər qismətlidirlər” deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v.). “Onun çıxışından əvvəl ona, Mehdiyə inananlar, Mehdinin dostlarını sevənlər, Mehdinin düşmənlərindən uzaq duranlar mübarək olsun. Bu insanlar mənim ən yaxınlarımdır. Hesab günü dostlarım olacaqlar.”

Rufaidən köçürülən hədisə görə “Mənə görə Allahın… Continue reading

PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN VƏFATI

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-də baş ağrısı meydana gəlmiş son zamanlarında, vəfatından əvvəl, alovlu bir xəstəliyə tutulmuşdur. Bir əli hz. Abbasın çiynində, bir əli də hz. Əlinin çiynində olduğu halda ayaqlarını sürüyə-sürüyə hz. Aişənin evinə girdi”, yəni çətinliklə gəlmişdir.

MaşaAllah, bax, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə gələn vəhylə “Bir qulu Allah, ona dünya gözəlliklərini verməklə”, yəni dünyadakı nemətlər, məhz evlilikləri, evi də gözəl idi Peyğəmbər (s.ə.v)-in, əhatəsi, sevdikləri “Öz dərgahındakı”, yəni Allahın Öz varlığında, “Öz mövqesindəki neməti vermə barəsində sərbəst buraxdı, amma qul onun yanındakı neməti seçdi.” Bax, üstüörtülü söyləyir, bir tək hz. Əbu Bəkr (ə.s) başa düşüb nə demək istədiyini. Əzrayıl (ə.s) gəlib, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə “istəyirsənsə, canını alım” deyib “istəyirsənsə biraz daha ümmətinlə bərabər qal” deyib, “hansını istəsən” deyib. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də “mən Allahın yanına getmək istəyirəm” deyib. Amma, çox kübar bir üslub ilə soruşur Əzrayıl (ə.s). “İstəyirsənsə alım” deyir “canını.” Məhz, bildirdiyi o qapalı bir üslubla onu söyləyir, hz. Əbu Bəkr (ə.s) başa düşüb onun nə demək istədiyini. “Atalarımız-analarımız sənə fəda olsun” deyə qışqırıb hz. Əbu Bəkr (ə.s), Peyğəmbərimiz (s.ə.v) sakitləşdirib onu, “sakit ol ya Əbu Bəkr” deyib. Həyəcanlandığı üçün anladığını başa düşüb.

  1. ƏBU BƏKRİN PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-Ə OLAN SEVGİSİ

“Ey Nas” deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v) “mənə mal və dostluğu ilə ən… Continue reading

HƏDİSDƏ BİLDİRİLDİYİNƏ GÖRƏ, HZ MEHDİNİN NAMAZI CƏBRAYILIN QILDIĞI NAMAZDAN MƏQBUL OLACAQDIR

Cəbrayıl (ə.s) iki rükət namaz qılmışdır. Namazı dörd min axirət günü davam etmiş. “Ya Rəbb kainat yaradıldığından bəri, görəsən, belə namaz qılan başqa bir qulun var mı?” demiş. Allah, “Axırzamanda gələcək ümməti Məhəmməddən, Həbibimin ümmətindən bir qulam” deyir. İmam Mehdi inşaAllah. “İki rükət namaz qılacaq. Xəta ilə, qəza ilə, hər cür düşüncələrlə” ağlından çox düşüncələr keçəcək o anda deyir. “Və neçə cür düşüncələrlə, neçə rükət qıldığını belə bilməyəcək” deyir. Yəni, ağlı o qədər qarışacaq ki, hadisələrin şiddətindən, dəccaliyyətin azğınlığından, amma namazını qılacaq deyir. “Onun qıldığı iki rükət namaz, sənin dörd min ildə qıldığın namazdan daha məqbul olacaq” deyir, Allah Təala. Fikri dağılacaq deyir, diqqəti dağılacaq hadisələrin şiddətindən, amma onun qıldığı namaz sənin dörd min ildə qıldığın namazdan daha məqbul olacaq deyir.