Əgər onlara qarşı dayanıqlılıq göstərməsəydik, az qala bizi ilahlarımızdan azdıracaqdı”. (Furqan surəsi, 42)

“Darvinistlikdən, materialistlikdən, pozğunluqdan az qalmışdı imtina edəcəkdik. İnad etdik, dönmədik” deyirlər.