Rəsulallah (s.ə.v) buyurdu: “(Hz. Mehdi (ə.s)ın)Dodaqları mükəmməl və gözəldir, görünüşü yaxşı və yaraşıqlıdır. Üzü  iffət nuruyla və görkəmlə doludur. Görkəmli bir lider görünüşü vardır

020_005